הגידו "כן" למצפונכם - ו"לא" לאיומים

14/08/2021
*ציבור חברי גבע שלום* בעלי עניין ומטעמם מנסים בכל הכח ע"י הפחדות בתביעות שונות ומשונות לגנוב את דעתכם בהצבעה מחר. יש בידי המזכירות חוות דעת משפטית מטעם עו"ד אביתר קנולר המתמחה בדיני אגודות הקובעת חד משמעית שההפחדות בתביעה הם הפחדות סרק וללא כל בסיס. בהתא
יוחאי רז