קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2488

09/07/2021

דף מספר 2488 כ"ט בתמוז תשפ"א 9 ביולי 2021

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

פרידה

 

איור עמוס בידרמן מתוך "הארץ"

קישור לפליפבוק:

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן
 

קבוצת גבע 01.07.2021      

 

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1-    מקדמים שינוי

מפגשים להצגת הסימולציה לכל משפחה ומשפחה :

במטרה להראות לכל משפחה איך השינוי ישפיע עליה בתחילת דרכה , נקיים החל משבוע הבא ולאורך יולי אוגוסט, מפגשים עם כל משפחה ומשפחה כדי להציג את מסמכי הסימולציה.

1-    הסימולציה מאפשרת לנו לבדוק את הנתונים האמיתיים של כל משפחה, לתקן שגיאות וליצור שפה משותפת לצורך הבנת התהליך כולו.

2-    הסימולציה ( ההדמיה ) כוללת תלוש משכורת פנימי לכל חבר בגיל העבודה המחושב לפי חודש מרץ השנה (לעובדי החוץ על בסיס התלוש שלהם בעבודה), בנוסף דף משפחתי המאחד את ההכנסה נטו של בני המשפחה ומחשב את המיסוי ואת התק"ה לכל בית אב.

3-    במקביל מפיקים דו"ח תקציב (ע"פ חודש מאי) בו רשומות גם הוצאות שכיום אינן מחוייבות, כגון ארנונה ביטוח שיניים ועוד.

4-    אומנם הסימולציה מראה תמונה על הצפוי בתחילת השינוי, אך התועלת העיקרית היא היכולת לבחון את היכולות של כל משפחה להגדיל את הכנסותיה הפנויות ולממש את פוטנציאל הפרנסה הטמון.

5-    אחד מהקשיים בתחילת הדרך הוא המיסוי הגבוה הנדרש לאור נקודת המוצא הכלכלית של גבע. ההצלחה של כולנו תהיה תלויה בכך שכל אחד יקדיש מחשבה ומאמץ לשפר את מצבו בתחילת הדרך ולאורכה.יחד עם זאת, אנחנו יודעים להגיד שבסוף השנה הראשונה המיסוי ובעיקר מס האיזון יורדים בצורה משמעותית כתוצאה מהגדלת הכנסות החברים.

6-    אוכלוסיית הפנסיונרים שמרביתה אינה יכולה  להגדיל הכנסות מוזמנת להיכנס בתחילת הדרך למסלול הבטוח, מסלול שנותן מקסימום ביטחון תוך שיפור התנאים . לאחר שנה בה כולנו נלמד להתנהל בתוך השינוי ולהבין את המשמעויות וההשלכות החיוביות שלו, תיהיה לחברים במסלול הבטוח , את היכולת לעבור למסלול רגיל תחת ודאות גדולה יותר. 

7-    יום השינוי קובע את הזיקה בין המשפחה והבית, משפחה שהולכת לעולמה ח"ח לפני יום יישום השינוי, תקבל זכויות כספיות ואחרות, אבל לא תוכל להבטיח את הזיקה לאותו הבית.

חלוקת פירות הנכסים: גם בימים קשים אלה מעבירים עסקי גבע כ- 2.7 מיליון ₪ רווחים לקהילה. בהנחה שהשינוי ייושם בתחילת 2022, רווחי אותו השנה יחולקו בשנה העוקבת קרי 2023 , על פי המפתח החדש לתשתיות, לאיזונים, חובות עבר ו 55% מהם לחברים והכל ע"פ המדרג המוצע. זאת אומרת, קבלת השינוי יקדם גם את היכולת של החברים לקבל מהרווחים שעד היום הלכו לקהילה.

תזכורת:

כל מפגש יארך 45 דקות, החברים נדרשים להגיע עם הדפים המשפחתיים שקיבלו מראש. אין טעם להגיע לפגישה בלי הדפים, צוות אנשי דרך יגיעו במיוחד לגבע לצורך המפגשים האלה, נבקש להקפיד ולהגיע בזמן כדי לנצל את הזמן המתוכנן.

אנשי הצוות יסכמו את המפגש ויעבירו לניר שאלות או הערות הדורשות התייחסות.

נושאים של שיוך וקליטה לא יהיו חלק מהמפגש ויוצגו בהמשך. עיקר הדיון מתמקד בענייני תקציב, פנסיה, שירותים משותפים, חלוקת פירות הנכסים. חברים המעוניינים להיפגש או לקבל הסברים בנושאים אחרים מוזמנים לפנות לרינת.

2-    משולחן המזכירות  - ( דווח לחברים אינו מהווה פרוטוקול ) 

א-   דיווח על מפגש עם מטה המועצה :

-        ביום שלישי האחרון התקיימה פגישה בין מטה המועצה האזורית גלבוע ובראשה ראש המועצה עובד נור וראשי האגפים במועצה וחברי מזכירות גבע ורכזי הפעילויות העובדים מול המועצה. בישיבה השתתפו כ40 נציגים.

-        גבע הציגה את המבנה הדמוגרפי, את פעילויות הקהילה, העסקים והאתגרים בהם אנו מתמודדים במגמה לעבור למסלול של צמיחה.

-        מנהל הקהילה הציג את הנושאים בהם אנו מעוניינים להיעזר במועצה:

-        אולם ספורט : יש נכונות להשתתף בהוצאות, אנו מבקשים שיקחו אחריות על הטיפול

-        ליווי תהליכים אסטרטגים: המועצה תעזור בגיוס משאבים לטובת מימון התהליך

חג המשק, תשתיות, סל שירותים, תמיכה במערכת החינוך ועוד.

ב-  טיפול בהפרות

            סיכום הדיון על שינוי סעיף 52 בתקנון גבע והמשך טיפול בהפרות :

בהצבעה שהתקיימה לפני שבוע, הצביעו 195 חברים בעד תיקון סעיף 52 לתקנון ו - 74 חברים התנגדו. 19 חברים הצביעו רק על חלק מהנושאים ולא הצביעו על ההצעה לתיקון סעיף 52 לתקנון. לפחות 10 מתוכם התלוננו על כך שהניסוח בהצבעה הדיגיטלית מרחוק, לא אפשר להם לשים לב לכך שסיימו את ההצבעה מבלי להצביע על התיקון לסעיף 52, למרות שהתכוונו להצביע.

אילו היינו מוסיפים את 19 הקולות הנ"ל לקולות שתמכו בשינוי הסעיף, היינו מגיעים ל 74.3% מהקולות, כך שעדיין, היו חסרים קולות ספורים על מנת לאשר את השינוי לסעיף 52 לתקנון.

למרות תוצאות ההצבעה חשוב להבין שיש פה אמירה: מעל 200 חברים מבקשים מהמזכירות וממנהלי הקיבוץ לטפל באופן דחוף בהפרות של החלטות גבע.

אנו מבקשים להבהיר, כי מזכירות גבע מחויבת לטיפול בהפרות בדרכים העומדות לרשותה. בשלב ראשון פנינו לחברים שלא מעבירים את הכנסותיהם לקיבוץ בדרישה לחדול מכך, להעביר הכנסותיהם ולהסדיר חובות. ככל שלא יסדירו את עניינם, יוזמנו למזכירות, טענותיהם ישמעו ולאחר מכן תחליט המזכירות על המשך טיפול,  החל מקיזוז הכספים שלא הועברו על ידי החבר לקופה המשותפת מתקציבים להם זכאי החבר ועד לתהליך להפסקת החברות של המשפחה בקיבוץ. במקביל נגבש המלצות לטיפול בהפרות האחרות.

ג-    חג ה100 :

בלה הציגה את העלויות הצפויות לאירוע המרכזי של חג ה100, כאשר יש דרישה של  כ110,000 ₪ לקיום חג עם אמצעים נאותים וכיבוד קל, כאשר ההפקה והמופע הם על טהרת חברי גבע. החג מסכם שנה מדהימה של עשייה בהשתתפות חברים רבים.

המזכירות רואה בחיוב את עשיית הצוות ומאשרת את התקציב, פרט לסעיף הגברה שיהיה כפוף לבדיקת נוספת.

ד-    ענף המזון :

-        לאחר צמצום הסבסוד בענף המזון, התבררו חילוקי דעות בין יואב למנהל הקהילה בעניין התמחור, כאשר יואב טוען שהגירעון בעיקר הוא כתוצאה של אי חיוב תקורות על פעילויות אחרות הנהנות מתשתית המטבח.

-        יבדקו הטענות ויתקיים המשך הדיון בישיבת מזכירות  הבאה.

ה-   צוות ליווי הדיון המשפטי

לצורך קידום הטיפול המשפטי הוקם צוות של שלושה נציגים: שי דנצינגר, אלי מזרחי, אשר צימרמן.

שבת שלום

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

הודעות לדף

 

חברי גבע משתתפים

באבלה של משפחת גולן

על מותה של

עדה גולן  ברוך בת גבע

************************

שעות פתיחה בריכה במהלך החופש הגדול

ראשון עד חמישי: בוקר-6:30 עד 11:30 אח"הצ-16:00 עד 19:00.

     שישי וערבי חג: בוקר-8:00 עד 12:00 אח"הצ-13:00 עד 18:00.

  שבתות וחגים: כל היום-9:00 עד 18:00.

************************

מי שקיבל חיוב לתשלום על השתתפות בחוג יהדות של חוג העמקים (עד היום לא חויב איש בתשלום על החוג ) יפנה לישראכארט לברור סיבת התשלום

************************

מהבניין מוסרים: פיטה לא תהייה מ 9.7.21 ועד 30.7.21, נייד הבניין לא יהיה זמין.

פניות אפשר לטלפון למשרד 04-6535723- יש תא קולי.פתקאות  בתיבה בכניסה למשרד  או בתא הדואר בחדר האוכל.     פניות לכרמלה גלילי 054-4700056 (גם לפניות דחופות בשעות בערב ובשיששבת).ימים ראשון –חמישי  בין השעות 7:00-9:00  ניתן לפנות למתי לוסטיג  054-6633368.

חשוב!מהבניין מוסרים:מחשב הבניין קרס ללא יכולת שיחזור,כל פניה שלא נענתה יש לפנות מחדש-כולל  הזמנת גז

************************

שוב בנושא התרופות הכרוניות לאור פנייתם של חברים רבים בנושא רכישת התרופות הכרוניות והדברים שעלו מתוך כך, החלטנו לבחון העניין בשנית, ולהתייחס בכובד ראש לדברים שעלו, ולהשהות בשלב זה את השינוי בדרך הרכישה. כלומר, כרגע הטיפול בתרופות ברצוננו להוסיף שכל חבר שמעוניין להזמין את המרשם והתרופה באופן עצמאי, מוזמן לעשות זאת.כמו כן קיים שרות של קופת חולים לבני 70 ומעלה, של משלוח תרופות עד הבית ללא עלות. מי שמעוניין בשרות זה מוזמן לפנות אלנו.       ברכת בריאות מלאה ושבת שלום  מענית וצוות המרפאה

************************

עליית מחיר המים –

בתחילת שנת 2021, בטלה אגודת המים את ההנחה שנתנה לגבע במחיר מי השתיה.

בחצי השנה האחרונה הקיבוץ ספג את העלאת המחיר תוך כדי ניסיונות לבטל את רוע הגזרה. לצערנו כל הניסיונות לא צלחו ולכן נאלצנו עלות את מחיר המים לחברים. מדובר אמנם בהעלאה משמעותית, ואם זאת צריך  לקחת בחשבון שאלה המחירים המקובלים בכל הארץ.

 חיימקה מנהל קהילה.

************************

 

ביוםא '11/7/21  בשעה  20:30 בח-א בגבע

ערב שירה עם שרהלה שרון

כולם מוזמנים

מחוסנים ועם מסכות

************************

 

מכתב פתוח לחברי גבע

מזכירות גבע מתמקדת בטיפול בבעיות המרכזיות הפוגעות כלכלית וחברתית בתפקוד הקיבוץ במתכונת השיתופית, במקביל לקידום שינוי אורחות החיים כדי לעבור למסלול של פיתוח וצמיחה.

במקביל לתהליכי ההתייעלות בענפי הקהילה אנו מתמודדים עם התפשטות גל הפרות של נורמות הקיבוץ. תיקון סעיף 52 בתקנון הקיבוץ, הוא צעד הכרחי במהלך של החזרת המחויבות הנדרשת מכל חבר לקיומה של גבע.

ההתנגדות לשינוי בסעיף נובעת מרצון של חלק מהחברים להמשיך את המצב הקיים, בו הם פועלים בניגוד לתקנון הקיבוץ ולוקחים כספים השייכים לציבור, לכיסם הפרטי. הרוב הנדרש בסעיף 52 בתקנון גבע (קיים רק בגבע לדברי הרשם לשעבר) לא מאפשר להנהלת הקיבוץ לפעול לתיקון המצב.

אנו מבקשים מכל חבר/ה להגיע ולהצביע לשינוי ותיקון הסעיף שיאפשר להביא לאישור האסיפה והקלפי, נהלים עם שיניים יחד עם אמירה ציבורית על תמיכה / דרישה מהמזכירות ובעלי התפקידים השונים לטפל בבעיות הכואבות בגבע.

בברכה

חברי מזכירות גבע

************************

העלבון והכאב לא מרפים

כששה עשורים שבהן אני חיה פה בגבע לא הכינו אותי לעלבון ולכעס ולכאב הנורא שאני חשה עכשיו בעקבות המשאל האחרון.

 קבוצת חברים הגיעו בבוקר השכם לבית סביון כדי לשכנע ולשדל את הקשישים להצביע עבורם. להזכירכם: בבית סביון נמצאת אוכלוסיה של אנשים אשר מצבם הפיזי והנפשי לא פשוט. המעשה הזה מבזה פוגע ומשפיל! לאן הגענו ?לאיזה רמה של דברים? איזו דוגמא אתם נותנים לילדים ?למשפחה כולה ?להורים?

תמיד חשבתי שאני בחברה עם נורמות וערכים גבוהה יודעים מה מותר ומה אסור, נותנים  כבוד אחד לשני.

האם זה מכובד לנסות לשכנע אוכלוסיה מבוגרת בדברים שהם לא מוסרים? מקווה לימים טובים רחל עוזרי

************************

 

תערוכות מתחלפות

בחדר עיון עליון

תערוכת ציורים של חנה לימור 

"עולם הצבעים שלי - בין האדם לטבע"

התערוכה תהייה פתוחה כל יום מהשעה 9:00-19:00

מוזמנים לראות ולהנות.

 

************************צילומי משפחות חג המאה

חברי גבע היקרים, אנו מתכננים לפרסם את כלל התמונות מצילומי המשפחות דרך ה"ענן" – טל ישלח במקומי קישור וכולם יוכלו להיכנס, לחפש ולמצוא את תמונותיהם.

במידה ויש משפחה שאינה מעוניינת שתמונותיה יפורסמו ויהיו גלויות לכל, נבקש ליצור עימנו קשר ולעדכן אותנו (איריס או ענבר).

תאריך פרסום התמונות – 11/7/2021

בנוסף, ישנם משפחות שטרם הצטלמו, נשמח אם יעבירו אלינו תמונות לכתובות המייל המצוינת מטה .

לכל בעיה או שאלה ניתן לפנות אלינו, אנו זמינות ונשמח לענות ולעזור.

תודה על שיתוף הפעולה  .

צוות צילומי המשפחות,

שי אלוני, ניצן מזור, איתי לב, נרי אלוני, ענבר פרידמן ואיריס קארו אייגר.

************************

 

 

כנס מחזורים 100 לגבע

"שבת אחים גם יחד" , זכרונות, תמונות, והווי. קיבלנו חיבוק חם מבני גבע שגדלו כאן עזבו, ושמחו שזכרנו והזמנו וחשבנו עליהם. והשאר שהיה-  בתולדות הגבעה

מחזור ט"ז, המחזור המוביל.

בכנס הבנים שנערך כאן לפני שבועיים, ניסו ללקט את כל בני גבע מאז ועד היום. מובן שחלקם הגיעו וחלקם ויתרו על רעיון מסיבות השמורות עימם.

מחזור אחד בלבד התייצב במלואו, והוא מחזור ט"ז של גבע, ילידי שנת 1949.

לזכותו של מחזור זה יאמר שהוא היה קטן אבל משובח – דיתה לנדאו, נגה אפרתי, בתיק אשוח-גפן, אורי זיו, יוסי שמחוני ומוקי ידין.

כל בני המחזור יחד עם ניצן טריידל, ויחד עם בני\ות זוגם התישבו בכיסאות שהוכנו עבורם והעלו זכרונות ופרשנויות מאז ימי קדם לפני 72 שנה ועד היום. תודה גדולה לבני מחזור ט"ז על בואכם לכנס הבנים ותודה רבה למארגני הכנס.

בברכה - מוקי


מכרזים לדירות

 

06.07.21

הצעה למכרז:

בית 128 דירה צפונית עליונה

דירת עדנה לנדאו

גודל הדירה כ-75 מ"ר

פונקציות: סלון, שני חדרים, מטבח ופינת אוכל,

תא שירותים ומקלחת + שירותים נוספים

(עם אסלה סמויה שלא בסטנדרט גבע – תיקונים עתידיים בעלות פרטית).

מיועדת לזוג עם ילדים.

הדירה עברה שיפוץ ע"פ סטנדרט גבע ולא ייעשו בה שיפוצים נוספים

מומלץ לבקר בדירה ולהתרשם ממנה. מפתח לדירה מידי אביב רון.

המבקשים להשתתף במכרז מתבקשים להעביר בקשתם במעטפה

לרשות הבינוי במשרד הבניין או במזכירות.

מועד סגירת המכרז 20 ביולי 2021

תכובדנה רק מעטפות שתגענה עד מועד זה.

************

06.07.21

הצעה למכרז:

בית 145 דירה צפונית עליונה

דירת נורית וגדעון גוריון

גודל הדירה כ-90 מ"ר

פונקציות: סלון, שני חדרים, מטבח ופינת אוכל,

תא שירותים ומקלחת + שירותים נוספים.

מיועדת לזוג עם ילדים.

הדירה עברה שיפוץ ע"פ סטנדרט גבע ולא ייעשו בה שיפוצים נוספים

מומלץ לבקר בדירה ולהתרשם ממנה. מפתח לדירה מידי אביב רון.

המבקשים להשתתף במכרז מתבקשים להעביר בקשתם במעטפה

לרשות הבינוי במשרד הבניין או במזכירות.

מועד סגירת המכרז 20 ביולי 2021

תכובדנה רק מעטפות שתגענה עד מועד זה.

 

על התערוכה לגבע אמי - רותי לב ק.

על התערוכה "לגֶּבָע אִמִּי" / רותי ק

* לבעלי לב חזק: זהירות! נוטף דבש!

בד בבד עם ההצדעה וההוקרה לגבע הישנה, הטובה והאהובה, זוהי גם מחווה לבני המחזורים לדורותיהם. מַחְבּרת האורחים בתערוכה מעידה על הכרת הטוב מאת המבקרים מקרוב ומרחוק.

 טעימות על קצה המזלג - -   

שאוליק היקר - הופתעתי! הופתעתי מהיצירתיות שלך, ומהקשר שלך לזכרונות, לנופים, לאנשים, אחרי כ"כ הרבה שנים במרחק. המשך ליצור. מרשים, ואותי גם מרגש, כְּמורתך לשעבר.                                            רחל אתקין                                                

שאוליק היקר - קבוצת גבע זורמת בדמך. המון אהבה וגעגועים למקום.            הביטוי בציורים מעצים את התחושה.                    בהוקרה וחיבה, דני פלג

שאוליק - איזה כייף לעבור בתערוכה, ולהרגיש את הנשמה, שבעצם היתה כאן. ציורים נוגעים ללב. שמחה, שנכנסתי וראיתי. מאד נהניתי.     באהבה, אילנה גולן

שאוליק ידידי - מדהים, איזה יופי והדר. נהניתי מהכל. חזק ואמץ.       קובי רון

שאוליק – ציורים מרגשים ומקצועיים. ממש מזכירים את ההווי של חיינו.

                                                          בידידות, נטע ענבר                                                             

שאוליק - נהניתי מאד מהתערוכה. הציורים מדהימים. רואים, שהשורשים שלך נטועים עמוק בגבע.                                                        אסתר רם

שאוליק - בתור 'מקומי', נהניתי לראות את דמויות נוף ילדותך/ילדותי, שבאחת מחזירות אותי הרבה שנים לאחור. תודה רבה.                    מתיתיהו לוסטיג

שאוליק – כל הכבוד. יפה ומרגש, גם למי שלא נולדה בגבע. תודה לך.    ענת נצר שאוליק – "אי שם, עמוק בתוך תוכנו, טמונים קולות וזכרונות, מראות רבים שכבר שכחנו..." תודה על שהזכרת.                         נורית קארו אוֹפּוּס 28 שוֹפֶּן

ציוריו של שאוליק הגיעו אלי טיפין טיפין, בווֹטְסאַפּ, בתיווך אחיו דניאל הקסטר.                בֵּינוֹתם היו, שהגיעו בלוויית צלילי פסנתר או אקורדיון, המתנגנים בידי שאוליק. (מיד, עלתה גם נגינת יובל גוריון, שהפליא נשמתו המוסיקלית באקורדיון...)

הציורים עוסקים במגוון נושאים רחב.

בעיקר התפעלתי והתרגשתי מציוריו, המנציחים את גבע בצבעי מים.                    גבע כמו נעטפה בשׂימת לב מרובָּה באריזת מוֹךְ, ונשלחה מאירופה הקרה.                      מן החוץ פנימה ומליבָּה החוצה: כל כולה מוארת אור יְקָרוֹת, תמה, רכּה, ענוּגה, אהובה ואוהבת, ירוקה, חמה, עוטפת את חבריה באדמתה, ביבוליה, בנופיה ובפרקי גִילֵיהָּ. דומה, ואפשר לשמוע אוושת הרוח בעצים, ושירת הקוצרים עולה מן הקמה. גם הקוצים לצידי דרכיה מתגאים ומזמרים בשייכותם לגבעה.              כְּבמִיקְסָם פִּלְאִי, שירי הַלֵל אשר נכתבו לגבע מאהבת בניה, הולחנו והוּשָרוּ, מתעוררים ומחוללים פלאים על גבי הדף. מלאים תנועה, צבע וקול. באים ממנה וחוזרים אליה, מפיחים חיים בזכרונות ובנשכחות, מעלים חיוך, מעוררים געגוע, וממלאים לחלוחית בעינים...

כִּפְרי בָּשֵל הגיעו הציורים אל פִּתְחֵנו בשנת המאה לגבע. קטוף ואכול.

שאוליק היה מופתע, נבוך קמעה ואף הצטנע "התערוכה הראשונה והאחרונה של ציורי, היתה בכיתה א' עם המורה לציור יונה שְפְּרִינְגֶר"....ואף על פי כן, נעתר לשתף פעולה ברצון, בחן, בהומור, בתבונה ובכשרון.  

שאוליק יקר,

תבוא על התודה והברכה, בזכות השי המרגש והמתוק שהענקת לגבע בחגה המאה.

אף אנו זכינו להתוודע למעלותיך ולכישוריך.

שתזכה לבריאות טובה, לשמחה, לרון, לצליל וזמר, לתנועה ולמחול ריקודי עם. להתראות אך בטוב!

בשבּת א' באב  10.7 בשעה 10:00

ניפגש בסינמטק עם שאוליק ודפנה להתוודעות מקרוב.

במוצאי השבת תינעל התערוכה

************

שאוליק שמע על יריד התרמה לקייטנת איל"ן, אשר התקיים בשבת האחרונה.  

על כן –

הוא מציע את ציוריו למכירה בתשלום שווה לכל נפש (מחיר הדפסת הציור).

הסכום אשר יֵאָסֵף – יִתָּרֵם לקייטנת איל"ן.

ציור בגודל 20X30 מחירו  24 ₪

ציור בגודל 30X45 מחירו 33 ₪

ציור בגודל 20X30 עם מסגרת עץ לקנבס מחירו 50 ₪

* מוזמנים לפנות בנדון אל רותי לב ק  

מועדון 67+
שבוע ראשון של חופש בחינוך

שבוע ראשון של החופש בחינוך

ברכות ואיחולים לבנות ובן המצווה ומשפחותיהם:

מעין מלכי, גאיה לוי, רונה רכט, עמרי רזניק, אסי לב, תם ברג ושירי אורן.  

השבוע נפתחו חגיגית  הבתים, הילדים רצו למיליון, רקדו עם איקסי, ירדו למעין, ושיחקו "איפה אפי?" ובילו יום בעפולה.

הכול בשמחה ואווירה טובה ונינוחה, תוך שמירה על שתיה ושהייה ממושכת בצל ומקומות קרירים.

כח אדם

לזח"ט ולשכבה התקדמנו במציאת מדריכים.ות מובילים.ות.

עדיין מחפשים מדריכים.ות מובילים.ות לבית זמר ולבית ג'-ד'.

כדי שנוכל להתחיל את השנה כראוי - זקוקים לעזרתכם בגיוס כוח אדם:

מכירים/ מכירות נשות ואנשי חינוך איכותיים? הפנו אותם אלינו

הילה לנדאו 054-6633013

אפרת רייזל 054-6633734


כתב שי פירון

כתב שי פירון:

שבע עשרה שנים חלפו.

נאור שלנו היה בסוף גן הילדים. עמד לעלות לכיתה א'.

שורה של אתגרים עמדו בפנינו. נאור אינו בננו הביולוגי ושאלות רבות הנוגעות לשילוב, להסעות, עמדו על הפרק. לחלק מהם לא היינו זכאים, לכאורה, רק מפני שהוא לא הוגדר כבנינו לכל דבר.

בשנים ההן הייתי מנהל בית ספר, לא איש ציבור. לא הכרתי כמעט אף דמות בעלת השפעה ציבורית. ברוריה ואני חיפשנו כל דרך כדי שנאור יוכל ללמוד, כמו כל אחד, בבית ספר רגיל.

פניתי במכתב לשר הרווחה דאז, יצחק הרצוג.

לתדהמתי השר התקשר.  שוחחנו, הבהרתי את הבעיה של הורים מסוגי, והוא הבטיח לסייע. אכן, כמה ימים חלפו והבעיות באו על פתרונן.

היום הראשון ללימודים התקרב.

התרגשנו. לא ידעתי את נפשי. המחשבה שהבוקר נאור ילך לבית ספר רגיל, ככל ילד - הסעירה אותי. תכננו לצאת מהבית ב 07:40, להגיע לפני כולם, לראות שהכל מסתדר, שהמקום נגיש.

אלא שבשעה 07:30 נשמעה דפיקה בדלת.

בפתח עמד...יצחק הרצוג.

"עברתי כאן, חשבתי להגיד לנאור בהצלחה".

מאז - הצטרפתי לחיים הציבוריים, הכרתי את יצחק ומיכל מקרוב. גיליתי שזה האיש. מוח של פרטים, איש של אנשים. לא מוותר על אף אדם. לב ענק ורגישות נדירה.

היום הוא יושבע לנשיא.

אני מתרגש לדעת שלא רק נשיא ונשיאה יתגוררו בבית הנשיא אלא בעיקר בני אדם. אנשים אוהבי אדם.

'יחי, יחי, יחי'

מתוך ידיעות העמק

40 שנה לשיר 'בת שישים' של הגבעטרון: הסיפורים הקטנים, איך נולד ועל סוד הצלחתו

'בת שישים' של להקת הגבעטרון הושמע לראשונה בשנת 1981 בחגיגות ה-60 לקיבוץ גבע ומאז הפך לאחד השירים האהובים והמושמעים בארץ. הסיפור המלא על השיר שדידי מנוסי כתב וקובי אושרת הלחין

יוסי וקנין
עודכן26.06.21, 19:17
בחודש יוני 1981 העביר דידי מנוסי ז"ל, אחד הפזמונאים הנודעים באותה תקופה, שיר שהתבקש לכתוב עבור מופע 60 שנה לקיבוץ גבע. מארגני המופע קראו את המילים והבינו מיד שיש להם שיר יוצא דופן. המלחין קובי אושרת, ששנתיים קודם לכן זכה עם 'הללויה' באירוויזיון, התבקש לכתוב את המנגינה. כך למעשה נולד השיר 'בת שישים', שמבצעת להקת הזמר המיתולוגית הגבעטרון, שהפך לאחד השירים האהובים והמושמעים ביותר בישראל.
הגבעטרון. שרים את השיר בכל הופעה
(צילום רפרודוקציה: שרון צור, באדיבות יואל פרנס)
בימים אלה חוגג השיר 40 שנה בתקופה בה מציין הקיבוץ את שנתו ה-100. מאז הושמע לראשונה בשנת 1981 הוא בוצע בכל הופעה של הגבעטרון. אין מצב כזה שהם לא שרים אותו. הקהל דורש אותו, מחכה לביצוע ומצטרף בשירה ובתנועות.
השבוע חזרנו לקיבוץ גבע ויצאנו למסע בעקבות השיר בין חברי הגבעטרון, השיר שכנראה יחיה לנצח.

כל מילה בסלע

בשנת 1981 החליטו בגבע לקיים מופע לרגל חג ה-60 לקיבוץ. האירוע תוכנן לחודש דצמבר ומי שקיבלה אחריות על הוצאתו לפועל היא אילנה פרנס ז"ל (בשנת 1990 נהרגה בתאונת דרכים). מי שליווה אותה בכל הארגון וההכנות הוא בעלה יואל פרנס (85) המנהל האדמיניסטרטיבי של הגבעטרון ב-32 השנים האחרונות.
יואל פרנס. הצלחה גדולה
(צילום: שרון צור)
"בגבע רצו לעשות הצגה גדולה", נזכר פרנס שבשנות ה-60 של המאה הקודמת היה זמר ושיתף פעולה עם נחום היימן, "הלכנו לשני אנשים מוכרים ומוצלחים בתחום התרבות הבמאי עודד קוטלר והמחזאי יצחק בן נר, בן בכפר יהושע. בן נר כתב הצגה שקרא לה: 'בת שישים פותחת עין'. עודד ביים ואילנה רעייתי הייתה הכוראוגרפית של כל התנועה והריקודים בהצגה. עודד ויצחק, שני המקצועניים האלה, אמרו שחייבים שיר לסוף ההצגה. אילנה הלכה לדידי מנוסי ז"ל, שהוא בן קיבוץ גבע, וביקשה ממנו לכתוב שיר. התשובה שלו הייתה חד משמעית: 'הכבוד הוא לי'".
מנוסי כתב את השיר ומסר אותו למארגנים ביוני 1981. "כשקראתי אותו בפעם הראשונה היה לי ברור שהוא כתב שיר פגז. כל מילה בסלע", מספר פרנס, "הלכנו לקובי אושרת. כי הוא היה אז מספר אחת. ישבנו אצלו בבית והוא שאל: 'איזה סוג שיר אתם רוצים?'. אילנה ענתה לו: 'סוג של שיר שיזכה באירוויזיון'. והבחור סיפק את הסחורה. זה שיר שהפך 27 שנה אחרי לשיר הרשמי של חגיגות יום העצמאות השישים למדינה. שיר שנכתב על גבע הפך לשיר של המדינה".
זוכר את הביצוע הראשון במופע?
"להקת ברוש ליוותה את המופע. היא למעשה הראשונה שניגנה את השיר. הכרנו את המתופף איקי לוי וככה הגענו אליהם. בערב הזה הייתה מקהלה של כ-35 בני הקיבוץ, שביניהם היו גם חברי הגבעטרון של אותם ימים. הם אלו ששרו לראשונה את 'בת שישים'. ההצגה הייתה נהדרת. הגיעו אליה בערב הראשון 900 איש ונאלצנו להופיע שלושה ימים נוספים ברציפות בגלל שהיה ביקוש".
שמעון אלוני. קול טנור נפלא
(צילום: שרון צור)
ומאז זה השיר של הגבעטרון?
"אחרי זה הוא הפך לשיר של הגבעטרון בלבד. בחרנו בשמעון אלוני להיות המוביל של השיר כי הוא טנור וקולו התאים לפתוח את השיר. הוא הפך לשיר אהוב. בכל הופעה אנחנו שרים אותו לקראת הסוף. הקהל מחכה לו".

מזוהה עם השיר

בשנת 1973 הצטרף שמעון אלוני, בן קיבוץ גבע, לגבעטרון. זה קרה שנה אחרי שאשתו זיווה ז"ל (נפטרה לפני 27 שנים) הצטרפה ללהקה. שמונה שנים אחר כך הוא יקבל לשיר את הבית הראשון של 'בת שישים', סולו שיהפוך אותו להכי מזוהה עם השיר.
"כשקיבלנו בפעם הראשונה את השיר המילים עשו עלי רושם טוב. הם סיפרו את הסיפור של גבע", נזכר אלוני, "בהתחלה לא התחברתי למנגינה. לא יודע להסביר למה. גם לא הרגשתי שזה שיר גדול. אבל עובדה שהוא תפס ומי אני שאתווכח עם טעם הקהל. לא זוכר את התגובות שהיו אחרי הביצוע הראשון במופע ה-60, אבל אני בטוח שהייתה התרגשות ופירגון. אני באופן כללי תמיד מתרגש כשאני מופיע אל מול הקהל הביתי".
קובי אושרת
(צילום: ריאן)
שמעון, איך קיבלת את הסולו?
"המנהל המוזיקלי שלנו אז צביקה כספי ז"ל החליט. לטעמו התאמתי לשיר את הבית הראשון. אני לא מאלה שרץ לבקש סולו. הוא הכיר את היכולות שלי וזו הסיבה שהוא נתן לי. אפשר להגיד שהשיר עשה אותי מפורסם למרות שאני שר סולו רק את הבית הראשון. אני מזוהה עם השיר הזה. עד היום אני מקבל תגובות מפרגנות".
גדעון גוריון בן ה-73, ששר בלהקה משנת 1969, נזכר בפעם הראשונה שהוא שר אותו. "הוא היה שיר מרכזי בהופעה", מספר גוריון, "אז לא הערכנו או יכולנו לנחש שהוא יצליח בצורה כזו. שרנו הרבה שירים והשיר הזה תפס".
ניקה ברזק בת ה-90, שרה בלהקה מיומה הראשון ועד לפני כמה שנים, אז החליטה לפרוש. "השיר פשוט יפה", היא קובעת.

הקהל מתרגש

השיר קיבל חשיפה גדולה החל משנת 1982, כשיצא בתקליט 'מקול הלב' של הגבעטרון. ההצלחה הייתה פשוט בלתי נתפסת ו-40 שנה אחרי השיר עדיין חי, כאילו הוא יצא רק עכשיו. הוא עוד מושמע המון ברדיו והוא אחד השירים האהובים ביותר בערבי שירה בציבור. הוא גם זוכה להצלחה באירועים פרטים לכאלה שחוגגים יום הולדת 60 וכמובן אין הופעה של הגבעטרון שהם לא שרים אותו.
אילנה פרנס ז"ל
(צילום: פרטי)
מה סוד ההצלחה שלו? אמירה ידין, משנת 1976 בלהקה, מנסה לתת תשובה: "הוא הפך להמנון. בכל הופעה אנחנו שרים אותו והקהל מתלהב כל פעם מחדש. אין דבר כזה להופיע ולא לשיר את השיר הזה. הקהל לא מוותר. הוא במעמד של 'ים השיבולים' ו'עמק שלי'. יש לו מנגינה קליטה. שמעון שר יפה את הבית הראשון. הבנות שרות את הבית השני. הכל ביחד עשה אותו שיר מצליח. בהופעות כשהמנהל המוסיקלי שלנו אילן גלבוע מתחיל לנגן אותו הקהל בהתחלה לא מזהה אותו ואז שמעון עושה צעד אחד קדימה לקדמת הבמה ופותח את הפה. אז מיד הקהל מתלהב ומתפרץ בשירה".
אמירה, איך זה לשיר אותו 40 שנה ברציפות?
"אני לא מתלהבת לשיר אותו שוב ושוב, אבל הוא כל כך מזוהה עם הגבעטרון שאי אפשר לא לשיר אותו. מחיאות הכפיים במהלך השיר הן מטורפות. עם השנים נוספו תנועות לשיר. זה נורא מצחיק. אני רואה חצי מהקהל עושה את התנועות בהתלהבות גדולה".
הגבעטרון בחזרות
(צילום רפרודוקציה: שרון צור, באדיבות יואל פרנס)
יש ביצוע אחד של השיר שלא תשכחי?
אמירה: "בסיבובי ההופעות שלנו בארה"ב כשהיינו שרים את השיר הזה ישראלים או כאלה שירדו מהארץ היו בוכים מהתרגשות וגעגוע. באחת הפעמים אחרי הופעה באה אלי בחורה שאימצתי בגבע כשהיא הייתה חיילת בנח"ל. היא הייתה שם בשליחות עם משפחתה. היא אמרה לי: 'בת שישים זה השיר שהכי ריגש אותי. החזיר אותי לגבע, החזיר אותי הביתה'".
גם אלוני מנסה להסביר את סוד הצלחתו: "השילוב של המילים המרגשות יחד עם הלחן הקליט, כנראה שזה מה שעשה אותו כל כך אהוב. יש בדיחה שרפול היה מספר על המשפט: 'על ראשו של הגלבוע מישהו צבע אדום'. הוא קשר את זה לצבא האדום".
ברזק מוסיפה את דעתה: "אנשים התחברו לשיר הזה רגשית. זה שיר של העמק. מי שנולד בעמק מחובר אליו. מי שמחובר לארץ שלנו אוהב את השיר הזאת. שרים אותו בכל הופעה וזה אומר עליו משהו. הקהל מכיר את המילים ותמיד מצטרף".
הגבעטרון. משנת 1948
(צילום: באדיבות גדעון גוריון)
גוריון מספר כי ההצלחה של השיר הגיעה גם לבתי הספר. "השיר מתנגן נעים באוזן. הוא מספר על הטבע וההתיישבות. יש בו גם מילים בומבסטיות. הוא מדבר גם לכל מי שחוגג יום הולדת 60. בגלל שהוא נוגע בכל כך הרבה אנשים הוא הצליח", סיפר גוריון, "אני ורוני יוניש מלמדים בבתי ספר באזור שלנו שירה עברית. בכל סוף שיעור חייבים לשיר את השיר הזה. הילדים כבר מכירים את המילים ורוצים לשיר אותו. אחרי שקיבלנו את פרס ישראל ארגנו לנו הופעה בחוות רונית והתעשיין אלי הורביץ ביקש שנשיר את 'בת שישים'. השיר נוגע בכולם".
לאורך השנים ביצעו את השיר גם זהבה בן, גבי ברלין, משה להב ואחרים, אבל מבחינת חברי הגבעטרון הביצוע הכי אהוב שהוא לא הביצוע שלהם זה הביצוע עם יעקב (קובי) שמעוני – סאבלימינל. "השילוב איתו ב-60 למדינה היה חזק ומוצלח. זה הפך ללהיט", אמר אלוני.ספר שצובט את הלב - צקי גפן

ספר שצובט את הלב

כשעובדת סוציאלית בכירה וגם ביתנו מניחה ספר לקריאה לעולם אל תגיד  לא

אז לפני שבועיים הניחה על שולחננו ספר קריאה עב כרס( 685 עמודים)

השם : התופרת ,נכתב על ידי : פרנסס דה פונטס פיבלס בהוצאת: כנרת

הנושא  מערכת חיים מקבילה של שתי אחיות בברזיל של השליש הראשון והשני של המאה הקודמת.

כשפתחתי בקריאה הבזיקה לי הסמיכות של האירועים המקבילה לעשור הראשון של קבוצת גבע.

קידמה ומהפכנות שכאן בעמק מול עולם ישן ומוזנח של אותה מדינה. באותם ימים (זוכרים עולם ישן עדי יסוד נחריבה כבהמנון)

אבל ובכל זאת , פרימת רבדים בנפשו של אדם ,חלומות, קשיים , הזדמנויות וכשלונות.

 סיפור ההיסטוריה של ברזיל באותן שנים נופים , מזג אויר ,צמחיה , חיות , פוליטיקה ועסקים ובעיקר נוף אנושי

שווה קריאה ומשקע גדול אחד נותר בלב

מומלץ

צקיפניני עיתונות.

מתוך "דאר היום"15/3/1923

מהו אותו "אינטרנט" שנפתח בבית הספר הריאלי בחיפה - אשר ממש השנה חגג מאה להיווסדו?

את הפתרון מצא ההיסטוריון ד"ר מרדכי נאור, שאיתר את גזיר העיתון הזה, ופירסם אותו "במילה אינטרנט הכוונה לתלמידים 'אינטרניים' (המתגוררים בפנימייה), בניגוד לתלמידים 'אקסטרניים' (חיצוניים), המגיעים מדי יום ללימודים וחוזרים לבתיהם".ולסיום, נציין כי את ה"אינטרנט" של 1923 הגו אינטרנאט - internat - המלה הפולנית ל״פנימיה".

 מתוך דאר היום פברואר  1926
תרבות בעמק

הקהל מוזמן לאירוע מיוחד לרגל :

 

100 שנה לעין חרוד

50 להקמת יד טבנקין ולפטירתו של יצחק טבנקין

 

יום ב' 12/07/2021, בשעה 09:00 – 14:30, באולם בית ציזלינג בעין חרוד מ'.

 

לפרטים נוספים :

 

נועה יפת – 054-4630567נעמיקה ציון 054-7689181


דברים טובים

 

לביבות פתיתים וגבינת חמד

לביבות נהדרות, שילדים טורפים והרי לכם דרך לתרום חלבון לתזונת הילדים" כך כתוב אצל "השף הלבן" אצלו מצאתי את המתכון שלפניכם. מכיון שהילדים שלי כבר גדלו  אי אפשר לנסות עליהם את הלביבות.אז נחפש "קרבן" אחר ילדים נסיינים שנשאל אותם איך היה... 

המרכיבים:

אפשרות: 1-2 גבעולי בצל ירוק

שטופים וקצוצים דק

1 שמן זית

(" כוס פתיתים עגולים ("קוסקוס1

כפית מלח (מומלץ מלח אטלנטי דק))12/

1חב' (250 גרם) גבינת חמד 16% פיראוס

1 ביצה גדולה

30 גרם (3 כפות שטוחות) קמח לבן

הוראות הכנה

 להכנת המתכון אפשר להשתמש בשארית פתיתים מיום האתמול, בתנאי שיש לכם כמות של 310 גרם פתיתים מבושלים. כיוון שהפתיתים הומלחו בבישול והגבינה מלוחה, אין צורך להמליח את התערובת

מחממים תנור ל-175 מעלות (טורבו). מרפדים שתי תבניות תנור שטוחות ב-2 ניירות אפייה בכל תבנית. בעזרת מברשת סיליקון (או בידיים) משמנים את ניירות האפייה (העליונים בכל תבנית) בשתי כפות שמן זית בכל תבנית.

מחממים כף שמן זית בסיר קטן על אש גבוהה. כשהשמן חם מוסיפים פתיתים ומלח ומערבבים. מטגנים-מערבבים חצי דקה עד דקה ומוסיפים כוס (250 מ"ל) מים רותחים (רצוי מינרליים או מסוננים). מכסים, מביאים לרתיחה, מנמיכים לאש קטנה ומבשלים 6 דקות או עד לספיגת המים. מסירים מן האש.

במעבד מזון בעל להב פלדה מרסקים גבינת חמד עד לקבלת קרם חלק.

מוסיפים ביצה למעבד המזון ומעבדים עד להיטמעותה. אוספים בעזרת מרית את שניתז לדופנות מֵכל המעבד ומעבדים שוב.

מוסיפים קמח ומעבדים עד להיטמעותו בקרם. אוספים בעזרת מרית את שניתז לדופנות מֵכל המעבד ומעבדים שוב.

מסירים את הלהב, מוסיפים פתיתים (אם רוצים מוסיפים בצל ירוק קצוץ) ומערבבים עד לפיזור אחיד.

בעזרת כף (או בידיים משומנות בשמן זית) נוטלים כדור בקוטר 3 ס"מ מהתערובת ושמים על גבי נייר האפייה המשומן בשתי התבניות, במרווחים של 4-5 ס"מ בין לביבה ללביבה.

כשהתנור חם מכניסים תבנית אחת בלבד למרכזו ואופים במשך 12 דקות. הופכים בעזרת מרית לצדן השני של הלביבות ואופים עוד 10-12 דקות. מוציאים ואופים כך גם את התבנית השניה. מוציאים ומגישים מיד. 
חסר רכיב