קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2480

14/05/2021

דף מספר 2480 ג' סיון תשפ"א 14 במאי2021 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

ביכורים בצל המלחמה 

קישור לפליפבוק:


PDF

מודעה לחג שבועות
 
מהמזכירות - אשר צימרמן

לחברי וחברות גבע שלום רב!

  מלחמה:

בימים אלה מתנהלת מערכה בדרום, אזרחים תמימים ברחבי הארץ מותקפים ע"י זרועות הטרור. בתוך הארץ קבוצות קיצוניות מנסות לערער את שותפות הגורל שביננו ולאזרחים הערבים.

אנו מביעים בדפים אלה את הזדהותינו עם אחינו ואחיותנו במרכז ובדרום הסובלים מגלי תוקפנות של ארגוני הטרור. אנו מבקשים מהממשלה לאפשר לטפל בטרור מבלי לערב שיקולים פוליטים.

אנו נערכים לעת הצורך לקלוט תושבי העוטף ככל שנידרש , חברים המעוניינים לארח לסוף שבוע משפחות מהעוטף , מוזמנות לפנות לחיימקה או לרכז צח"י : רון וויס

 מפגשי חברים לקראת השינוי:

מעל 100 חברים השתתפו במפגשים שהתקיימו ביום שלישי בחדר האוכל.

מזכיר הקיבוץ סקר את חשיבות יישום מודל השינוי, מודל המעביר חופש ואחריות לחבר לעומת המודל הריכוזי הנהוג היום.

מודל השינוי יוצר כלים להתמודדות עם רמת התפרנסות הנמוכה וחוסר יעילות בענפי השירות, כמו כן יוצר בסיס  לפתרון מצוקת הדיור והרחבת הקליטה.

ניר ברעם הזכיר לכולנו היכן הופסק התהליך הקודם, הציג את תהליך ההכנה הנוכחי  ואת עקרונות המודל הסקנדינבי. החברים שלא הגיעו למפגש מוזמנים לצפות במפגש בערוץ 900 בנוסף, המצגת שהוצגה נמצאת בקהילנט.

שאלות החברים:

ש. למה הוצג רק המודל הסקנדינבי? למה לא לשקול הפרטה מלאה?

ת. לגבש הסכמות על מודל חדש ייקח כ-שנתיים נוספות. ככל שנקדים לאמץ את המודל הסקנדינבי נגיע מהר יותר למיסוי שפוי. יתרון המודל הסקנדינבי בכך שאנו מקצים מקורות קבועים עם ודאות גבוהה (שאינם תלויים ברווחים או במיסי החברים) כגון שכר דירה, מערכות סולריות וכיו"ב כדי לקיים שירותי ליבה שעליהם מתבסס ה"ביחד" אשר בגבע.

שירותי ליבה כגון  בריאות וחינוך, הם יסודות לחברה שוויונית  והם המוטיבציה להיקלט למשפחות צעירות.

ש. האם משפחה שיש לה חסכונות של כ-50,000 ₪ יכולות לקבל תק"ה?

ת. זכאות לתק"ה קיימת לכל המשפחות. 2 תנאים מרכזיים קיימים לצורך מימוש הזכאות: הראשון הנו מיצוי כושר ההתפרנסות (חברים בגיל עבודה) והשני הנו גילוי נאות של הנכסים שיש למשפחה. המשפחה תתבקש לממש את החיסכון ולהיעזר בו לפני קבלת השלמה מהקיבוץ. לאחר מימוש החיסכון, הקיבוץ ימשיך להשלים לתק"ה בכפוף להמשך קיום תנאי הזכאות.

ש. האם מס איזון הנו כלי לצמצום פערי השכר בין ההחברים?

ת. אומנם מס איזון מצמצם פערים אבל זו לא המטרה המרכזית שלו. מס איזון מהווה את המקור להבטחת ערבות הדדית ובעיקר מימון התק"ה. הרעיון במודל הסקנדינבי הוא לעודד את הגדלת ההתפרנסות של החברים, כך שככל שההתפרנסות עולה בקיבוץ, כך יורד מס האיזון.

ש. איך מבטיחים שחברים לא יבריחו הכנסות?

ת. א- לאחר השינוי יש פחות מוטיבציה להבריח הכנסות

ב- לקיבוץ עמדת מיקוח חזקה ומגוון דרכים להתמודדות מול החבר כגון: מניעת שיוך דירות, קיזוז מפירות נכסים, מניעת רשתות ביטחון, הפסקת סבסוד שירותים ועוד.

 ג- חבר שלא מדווח על הכנסותיו דרך הקיבוץ נמצא בבעיה עם מס הכנסה כמו אדם   שעובד בשני מקומות ולא רושם שיש לו עוד מקום עבודה .

ש. איך מבטיחים שלאורך שנים לא תהיה שחיקה של התקציב במסלול המובטח?

ת. א- במידה ויש הפרטות נוספות יש מנגנון פיצוי.

    ב- התייקרויות כלליות מפוצות ע"י הצמדה למדד המחירים.

ש. האם חבר הזקוק לסיעוד נדרש על גילוי נאות של נכסיו? האם בניו נדרשים להצהרה כזו?

ת. לא! החבר צריך לדווח על מקורות המיועדות לסיעוד בלבד, לדוגמה: קצבת נכות, ביטוח אובדן כושר עבודה, וכו'. בשלב זה גם אם הוא עובר למוסד סיעודי הממומן  ע"י משרד הבריאות הוא אינו נדרש להצהרות הון או מקורות וזכאי להשתתפות של 60% בעלות המוסד.

ש. למה בוצעה בשלב זה היתכנות כלכלית פנימית ולא ע"י גורם חיצוני כבעבר?

ת. לקראת ההצבעה ולאחר שכל הסעיפים יקבלו ערך סופי, נזמין ניתוח ע"י גורם מקצועי.

ש. איך יתבצע איזון הנכסים ( דירות) שקיבלו החברים?

ת. מוגדר מנגנון המחשב את הפער בין הזכויות המגיעות לכל חבר בגין הותק שצבר לערך הנכס כפי שמתקבל משמאות שבוצעה לכלל הדירות.  

ניר הציג את השפעות המודל הסקנדינבי בקיבוץ יגור לאחר 3 שנים ממועד הפעלת   השינוי. הנתונים של קיבוץ יגור מראים

1.     הצורך בהשלמה לתק"ה ירד בכ- 60%

2.     הכנסות עובדי החוץ עלו בכ- 60%

3.     מס האיזון ירד בכ- 25% ומיסי הקהילה בכ- 17%

לשינוי משמעויות רחבות , התיעלות ענפי השרות במקביל להגדלת ההכנסות מאפשר לצמצם את המיסוי ויוצרים בסיס איתן, וביחד עם תהליך שיוך הדירות, לפלטפורמה לקליטה ולצמצום מצוקת הדיור.

פרסום זה הינו לצורך דיווח בלבד ואינו מהווה פרוטוקול.

צמיחה:

השבוע קיימנו שלושה מפגשים שהם חלק מיצירת התשתית למעבר לצמיחה:

1-    מפגש של וועדת קליטה ונציגי המזכירות עם איילת הריס מלווה תהליכי צמיחה מטעם התנועה הקיבוצית, מפגש ליצירת שפה משותפת ולמידה מהנעשה ברחבי התנועה בענייני קליטה.

2-    מפגש של וועדת התכנון הזמנית כדי לקדם 2 פרויקטים מרכזים העומדים בפתחינו

-        פרצלציה כבסיס לשיוך הדירות: קבענו שבסיס העבודה היא ביצוע מיפוי של אזור המגורים ואיסוף תכניות קיימות והחלטות עבר בענייני תכנון.

-        תכנון שכונות לקליטה ובניה לחברים : איסוף חומרים וארגון דיון פתוח על   אופי השכונות.

3-    מפגש צוות שיוך דירות- העברנו על פרק השיוך בחוברת והועלו נושאים לבדיקה  מול עורכי הדין והשמאי.

שבת שלום.

אשר צימרמן

מזכיר/ 'ו"ר קבוצת גבע

052-3784126

דוח מנק"ל - חיים גנירם

דו"ח מנ"קל

 

בראש ובראשונה אני מבקש לשלוח מכאן תנחומים למשפחות שיקיריהן נהרגו במתקפות הטילים, ולאחל  איחולי החלמה ובריאות טובה לכל הפצועים והנפגעים. אנחנו בגבע עוקבים בדאגה כמו כולם, אחר המתרחש בדרום ובמרכז ומייחלים שהשקט והבטחון יחזרו במהרה לכל האזורים ולכל האזרחים בארץ.

עם פרוץ המערכה הנוכחית קבלנו התראה מפיקוד העורף דרך המועצה להיערך ולהיות מוכנים לקליטת קהילות מעוטף עזה. כמו כן יש לנו קשר מאז מבצע צוק איתן עם קיבוץ עין השלושה וגם אתם אנחנו בקשר וערוכים לקלוט משפחות אם וכאשר יעלה הצורך.  במקביל אנו מקבלים פניות אישיות של משפחות מהדרום שמעוניינות להגיע להתגורר בגבע לתקופה קצרה עד יעבור זעם.   מי שמרכז את הפעילות בנושא, זה רון ויס רכז צח''י , ואנוכי. בשלב זה עד שיוברר מה קורה עם המחויבות שלנו לפיקוד העורף, ולקיבוץ עין השלושה, אנחנו לא מאפשרים מגורים בחדרי האירוח ובדירות הפנויות. מי שיכול ומעוניין לפתוח את ביתו הפרטי ולארח משפחות מהדרום מוזמן בברכה לפנות ואנו נשתדל לעזור ככל שניתן באוכל ובלוגיסטיקה. במקביל מערכת החינוך שלנו פותחת ערוץ קשר משלה מול מערכת החינוך בעין השלשה ומזמינה אותם להתארח אצלנו ולקבל מאתנו עזרה ככל שנוכל.

הודעה ממועצה  אזורית גלבוע -

אנו עוקבים מקרוב אחר האירועים הביטחוניים האחרונים בארץ, ובהתאם להנחיות מהפורומים הביטחוניים השונים, כונסו כל מנהלי מכלולי החירום במועצה, לצורך עדכונים, ריענון פקודות, היכרות והיערכות לתרחישים השונים.

המועצה, בתרחישים שונים מוגדרת "כרשות קולטת" (אוכלוסייה מפונה), ואנו נערכים לכך.

אנו גם ערים למתיחות הגואה בארץ, ורואים לעצמנו חובה, בוודאי בפתחם של החגים הקרובים, להוכיח מנהיגות ולהוות דוגמה לחיי שותפות, אחראיות ומתינות, ולהימנע מכל צורת אלימות ומעשים העלולים לפגוע בחיינו המשותפים.  אחרי כמה לילות לא שקטים, כינס ראש המועצה את מנהלי בתי הספר, המורים והמדריכים, לצד הנהגות היישובים, כולל ועדים, חברי מליאה ועוד, למיתון האווירה והבטחת השקט ביישובים.

מתקיימת היערכות לצורך עמידה בכניסות ליישובים תוך אמירה המזכירה שכולנו אחים וקוראים לשמירה על האחווה, החיים המשותפים ותחושת הביטחון של כלל תושבינו בגלבוע.

במקביל זימן ראש המועצה פגישות עם מפקדי הצבא, המשטרה וכוחות הביטחון הרלוונטיים להערכת מצב והיערכות בהתאם. בנוסף, כונסה הנהלת המועצה להנחיות רלוונטיות, וצוות החירום המועצתי מלווה את האירועים מקרוב. לצד כל זאת, ניתנה הנחיה להמשיך בפעילות השגרתית הפורמאלית והבלתי-פורמאלית בגלבוע, מתוך רצון לשמר, לעגן ולבטא את השפיות בגלבוע.

חשוב לציין שאין חסימות ואין הנחיות מיוחדות המונעות, מגבילות תנועה או אוסרות פעילות, כולל לימודית. אין צורך לפתוח מקלטים, אך טוב לשמור על ערנות ולדווח על כל דבר חשוד.

לסיום, כמו באירועים דומים נפגוש מידע לא אמין שיפורסם כשמועה. אנא עקבו רק אחר פרסומים של גורמים רשמיים.

מספרה-

מספר חברות פנו אלי לאחר ששמעו שמועות שסוגרים את המספרה. אני מבקש להבהיר  לא היה ולא נברא, הדבר היחיד שהיה הוא שבמסגרת צעדי התייעלות שאנו מקיימים בכל פעילויות הקהילה, נפגשנו עם הלה הספרית לבחון את האפשרות שהיא לא תעבוד כשכירה אלא כיזמית עצמאית.  הלה בודקת את האפשרויות, ובכל מקרה הודיעה שהיא לא מתכוונת להפסיק את עבודתה בגבע.

קוסמטיקה –

ציפורה  שמחה לבשר שהיא חוזרת לעבוד בקוסמטיקה יומיים בשבוע. החברות מוזמנות לפנות, בהצלחה ציפורה שמחים שחזרת

בריכת השחייה קיץ 2021

בשעה טובה הבריכה תפתח ביום ראשון הקרוב, בשעה 08.00 .

בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לגיל לביא וכל הצוות שאיתו, על המאמצים הרבים שהשקיעו כדי לפתוח את הברכה, לעונת הרחצה 2021.

שעות פתיחה עד 20.6 תחילת חופש גדול:

ראשון עד חמישי:  בוקר; 6:30-10:00,    אחהצ; 16:00-19:00

שישי וערבי חג:    בוקר; 8:00-11:00,    אחהצ; 13:00-17:00

שבת ושבתון: 9:00-18:00

הנחיות לפעילות תקינה של הבריכה  :

·       החניה מול השער הדרום מזרחי אסורה. שער זה מיועד לכניסה מהירה של רכב חרום או אמבולנס  במקרה של אירוע חריג.

·        לא תתאפשר כניסה לאורחים ללא ליווי המארח(תושב או חבר), גם עם האורח הוא בן גבע לשעבר או אורח שמגיע באופן קבוע, בבקשה חסכו למצילים את אי הנעימות מול האורחים.

·       אסור להכניס לשטח הבריכה מתנפחים או מזרנים רחבים וגלשנים, זה יוצר סיכון מיותר ואלימות בין הילדים שלא תמיד נגמר ברוח טובה.

·       אכילה ושתיה על שפת הבריכה אסורים, עקב חשש משברי זכוכית וזיהום של המים. הבר יכול לגרום גם לסגירה זמנית של הבריכה עקב אי עמידה בערכים התקניים במים.

·        אין כניסה לבריכות קטנה ובינונית לילדים עד גיל 12 ללא ליווי צמוד של הורה או מבוגר אחראי.

·       לא לשכוח ! פעוטות שעדיין  לא שולטים בצרכים, יש להגיע עם טיטול ייעודי שמונע בריחת צואה לבריכה , דבר שיוביל באופן מיידי לסגירת הבריכה באופן זמני.

·       אורחי חברים מוזמנים בשמחה, ובליווי החבר המארח אשר נמצא בשטח הבריכה.

·       אינם רשאים לרחוץ בבריכה - קטינים ללא השגחת הוריהם, קבוצות, אורחים ללא ליווי חבר.

·       חברים, אנא הקפידו בכללי המקום, על שעות הפתיחה והסגירה, והישמעו להוראות המצילים.

נוהל אירועים פרטיים :

אירוע פרטי בשעות הפעילות יתואם מראש מול המציל שעובד ביום האירוע ויחודדו נהלים. לא תהיה עלות לחבר לאירוע פרטי בשעות הפעילות הרגילות.

אירוע פרטי מחוץ לשעות הפעילות:

עלות למזמין האירוע כ 150 ש''ח

כל אדם נוסף מעבר ל 10 אנשים יחויב מזמין האירוע  ב 10 ש''ח נוספים

מזמין אירוע יכול להיות רק חבר תושב המקום.

מזמין האירוע חייב להיות נוכח בכל זמן האירוע.

מצילים באירוע יהיו אך ורק המצילים הקבועים שעובדים בבריכה (זיו בן יוסף, סער אריאב, גיל לביא)

תאריך, שעות, ועלות המציל לאירוע יסגרו באופן ישיר בין המזמין למציל האחראי באירוע.

לא יתקיימו אירועים פרטיים אחרי השעה 23:00 וביום שישי 24:00.

אירועים מעבר ל- 50 משתתפים יבחנו לגופם עקב תקנות שדורשות מצילים ואנשי צוות נוספים.

תמחור האירועים נוצר לאחר חשיבה ועבודה יסודית שכוללות עלויות של מים מקלחות חשמל תאורה פינת קפה חומרי ניקוי מפעיל כונן וכו׳.

אני מאחל לכולם עונת רחצה מרעננת, בטוחה ומהנה !!

חיים (חיימקה) - מנהל הקהילה

ומשהוא לנשמה לכבוד החג –

יום של אחדות

איך אומר הפתגם הידוע ?  שני יהודים - שלש דעות

כאלה אנחנו. מתווכחים, לא מסכימים, כל אחד ודעתו.

המחלוקות והמריבות מלוות את העם היהודי מראשית הווייתו.

אבל פעם אחת בהיסטוריה העם היהודי כולו התאחד. זה קרה בראש חדש סיוון,לפני 3333 שנים . ביום הזה באו בני ישראל להר סיני, והתורה מתארת  זאת במילים ''ויחן שם ישראל נגד ההר'' חז''ל מסבירים שבאותו היום נוצרה אחדות שלמה בעם – ''כאיש אחד בלב אחד''

בכל שנה ראש חודש סיון מעניק לנו תזכורת – אנחנו יכולים להתאחד ולהתלכד. כבר עשינו את זה. האחדות היא ההכנה הטובה ביותר לקבלת התורה מחדש בחג השבועות

משולחן מש"א - רינת גלילי

 

ממשאבי אנוש

המזכירות אישרה העברת מועמדים לאסיפה ( יום שלישי 18.5.2021 ) לאיוש התפקידים הבאים:

ü    יו"ר הועדה לביטחון סוציאלי- יפתח רונן.

ü    נציגת ציבור לועדת  יזמויות - איימי אלוני.

ü    נציגת ציבור לצוות שיוך דירות-איימי אלוני.

ü    רכז תכנון – שי דנצינגר

ü    יו"ר בינוי-  שני חברים מתמודדים על התפקיד: אביב רון ואילון גרייצר

הצלחה רבה למועמדים- ישר כוח על הנכונות ורוח ההתנדבות!

על מועמדותי לתפקיד ריכוז ועדת תכנון/שי דנצינגר

אני תושב בגבע משנת 1991, הייתי חייל בודד בגבע, ואני חבר משנת 1996.

במהלך השנים מאז הגעתי לגבע, עבדתי בענף המטעים ובעיקר במפעל בקרה, בו מילאתי תפקידי ניהול רבים וגם תפקידים מקצועיים בתחומי התפעול, ההנדסה, הכספים ובמערכות המידע. ההכשרה המקצועית שלי היא כהנדסאי חשמל (מכללת עמק הירדן) ויש לי גם הסמכות ממספר מכללות פרטיות בתחום פיתוח, עיצוב ותכנות "בינה עסקית", וכן כמנהל מערכות מידע.

בשילוב העשייה המקצועית, צברתי ניסיון גם כנציג ציבור בקהילה. כיהנתי כיו"ר ועדת ביקורת בין השנים 2007 – 2016, ואני משמש כנציג ציבור במזכירות החל משנת 2018. במהלך שנת 2019 התבקשתי ע"י חברי המזכירות לשמש כיו"ר וועד ההנהלה, ושוב פעם בסוף שנת 2020.  ביוני 2021 אני אסיים את הקדנציה הנוכחית ואיפרד מהמזכירות.

מאז ינואר 2021, אני מרכז את הפעילות של הוועדה לביטחון סוציאלי ונושא באחריות התפעולית לפנסיות של החברים, לקרנות החיים, לקרן בעלי צרכים המיוחדים ולקרן המילואים. לעת עתה, אני מבקש להירתם לתחום נוסף – תכנון ותשתיות – אשר משלב עשיה טכנית ומקצועית, יחד עם תרומה משמעותית לקהילה. 

בנוסף לתפקידי בביטחון הסוציאלי, אני רואה את עצמי עוסק בגבע בשנים הבאות במיפוי התשתיות, ובשימור הידע הארגוני והפיכתו למידע שמיש, בהכנת תוכניות בניה מפורטות (תב"ע), ובאפיון הצרכים הקהילתיים/דמוגרפיים והמשקיים; וזאת יחד עם שותפים רציניים בוועדת תכנון ומחוצה לה: בממשקים הדוקים (מאוד) עם יו"ר רשות הבינוי, עם יועצים ומלווי תכנון מקצועיים, עם הנהלת הקיבוץ, ועם מנהלי הענפים ורכזי הפעילויות.

בברכה, שי דנצינגר

.......................

יו"ר רשות הבינוי/אילון גרייצר

לחברות וחברי גבע שלום רב,

החלטתי "להיכנס מתחת האלונקה" ולהעמיד את עצמי לתפקיד יו"ר רשות הבינוי.

אני יודע שהמלאכה בתחום לא פשוטה כלל, בעיקר לאור המצב הכלכלי והחברתי בו אנו מצויים, אך אני גם מאמין שבכוחות משותפים ורצון טוב נוכל לקדם פתרונות ככל האפשר וככל שהתקציב יאפשר.

כתוצאה ממגוון גורמים בשנים האחרונות הטיפול בנושא בינויי ודיור "הוריד הילוך", אך החיים נמשכו ואיתם השינויים הדמוגרפיים הטבעיים: זוגות מתחתנים ומתגרשים, ילדים נולדים ומתבגרים, אוכלוסייה מתבגרת שזקוקה לטיפול ולהתאמות בתחום הבינוי גם היא עקב שינויים במצב הבריאותי ועוד...

עקב כך נוצרו פערי דיור לא מבוטלים שדורשים התייחסות וישנו קושי גדול כעת לגשר עליהם, אך חייבים לנסות ולהתקדם.

אני בן 38, הנדסאי מכונות בהשכלתי, נשוי לאנדי ואבא לאלמה (בת 4) ואופק (בן שנה וחצי).

עוד לפני סיום הלימודים התחלתי לעבוד ב"אינטל" לאחר שנבחרתי להשתתף בתוכנית המצטיינים שלה ועבדתי שם במשך 5 שנים במגוון תפקידים טכניים, תהליכיים וניהוליים. התמחיתי בשיפור ביצועים, ייעול תהליכי ייצור ותחזוקת מכונות בשיא הטכנולוגיה העולמית בתחום ייצור שבבי מחשבים עד שנאלצתי לפרוש לאחר שנפצעתי בגבי.

חזרנו לגבע לפני 8 שנים וכאן הקמנו את משפחתנו ואנחנו אסירי תודה על כל מה שזכינו לקבל מהקיבוץ, על מערכות הבריאות והחינוך הנפלאות שיש לנו שאין שני להן.

מאז 2013 אני עובד במחלקת ההנדסה של "בקרה", כמהנדס מחלקת לוחות ולאחר מכן מהנדס מחלקת סולונואידים, ומהנדס מחלקת צילינדרים ושסתומים. במסגרת תפקידים אלו ניהלתי מספר רב של פרויקטים גדולים וקטנים של תכנון, תמחור, וביצוע לפי דרישות לקוח של מוצרים ומכונות, הוזלת עלויות, ייעול תהליכים ועוד.
בתפקידי הנוכחי אני עוסק בניהול וייעול מערכת המידע ההנדסי של המפעל, טיוב והעברת השרטוטים של "בקרה" לסטנדרטים והתקנים של המאה ה-21.

בנוסף אני משמש כנציג ציבור פעיל בהנהלת הקהילה מזה 4 שנים, ועברתי קורס דירקטורים שהתקיים בקיבוץ לפני שנה.

למרות שלא עסקתי באופן ישיר בתחום הבניין, אני מאמין שיש לי ניסיון וידע בתהליכים מורכבים, ראייה הנדסית, חשיבה "מחוץ לקופסא" וכלים שצברתי לאורך השנים שיעזרו לי לייצר את השינויים הנדרשים בתחום הדיור בגבע.

בנוסף יש לי ניסיון על בשרי בהתאמת דיור לנכים, בעלי מוגבלות ולגיל השלישי שאני רואה כיתרון, ורגישות לנושא שבו לעתים תשומת לב לפרטים הקטנים יכולים להביא לשינוי משמעותי.

במידה ואבחר לתפקיד אפעל להקמת צוות שיכלול נציגים של כל שכבות האוכלוסייה ויפעל במהירות בשלושה תחומים עיקריים:

1.    לבחינת הצרכים הדחופים שקיימים ומציאת מענה זמני או קבוע.

2.    חידוש ותיקון התקנונים בצורה ברורה וחד משמעית שלא תאפשר פרשנויות שונות ותקטין את העימותים בין החבר למערכת.

3.    להוות כתובת ואוזן קשבת לבקשות והצעות שיעלו מהציבור וזאת מתוך כוונה אמיתית לפתור בעיות ככל הניתן.

ברצוני גם לאפשר פתרונות יצירתיים שיעזרו לגשר על הפערים כמו: טכנולוגיות לבניה מהירה, וככל שיאושר ע"י הקיבוץ גם מתן אפשרות לחברים לבצע שיפוץ עצמאי של ביתם ממקורותיהם הכספיים תחת פיקוח הקיבוץ ובמסגרת ברורה של נהלים מוסכמים כשלב ביניים לתהליך השינוי ושיוך הדירות.

אני חסיד של מנהל תקין ויושרה ציבורית והימנעות מקבלת החלטות הנוגעות למשפחתי ובכוונתי לשמור על שקיפות ותקשורת רציפה מול הציבור אך גם על דיסקרטיות ורגישות.

גם אם לא אבחר לתפקיד אני רוצה לתרום לקהילה שלנו ככל יכולתי ואני מקווה שאפילו עצם ההתמודדות הזו תעודד חברים צעירים נוספים ומוכשרים שאני יודע שיש להם יכולת להשתתף ולתרום באופן פעיל ולהשפיע על עיצוב החיים המשותפים שלנו על הגבעה הזו כקהילה אחת.

בברכה, אילון גרייצר.

.......................

שיכון – אחזקה – תכנון/ אביב רון

שלוש מילים, שני תפקידים, מעט משאבים וכ"כ הרבה מה לעשות...

אז למה בכלל אני מציעה את עצמי לתפקיד יו"ר הבינוי?

הרבה זמן מצאתי את עצמי מסתכלת מהצד על הנעשה בתחום השיכון ומצטערת שאני לא חלק ממקבלי ההחלטות. יש דברים שאני מאמינה שאפשר לקדם ולפתור כבר עכשיו. יש הרבה מה ללמוד וממי ללמוד והייתי רוצה לתרום את חלקי וכישוריי לכך. תחומי הבנייה, האדריכלות והעיצוב תמיד משכו אותי; חיפשתי אינטראקציה בין-אישית גבוהה, אתגרים ופרויקטים מורכבים לנהל. נראה לי שתפקיד יו"ר הבינוי מכיל את כל אלו ואף יותר. אני נכונה לאתגר, מצוידת במוטיבציה ולמען האמת גם חשש.

אני מאמינה שעבודת צוות טובה יכולה לעשות את ההבדל בין להרגיש בודד במערכה או להיות חלק ממערך מלוכד, מאורגן, בעל מטרות, יעדים ואסטרטגיה להשגתם. לכן חשוב לי להיות מגובה בצוות של אנשים שרואים כמוני את הצורך בריענון והתאמת הנהלים למציאות העכשווית, ומוכנים לקחת אחריות ולפעול.

כמו כן, ברור לי שאחד האתגרים המרכזיים בתקופה זו כרוך בתכנון והתאמת המבנים והתשתיות לדמוגרפיה המתפתחת ומתן פתרונות הולמים למשפחות צעירות. מבחינתי שיתוף פעולה עם מרכז וועדת תכנון הוא חלק בלתי נפרד מהתפקיד. שני תפקידים אלו צריכים להיות מסונכרנים, מתואמים ותומכים אחד בשני, רק קח נזכה לראות את התמונה המלאה ולתת מענה מיטבי לצרכי הכלל.

אין ספק שהמשימות רבות ומורכבות במיוחד בתקופה רגישה זו, בה ההווה רעוע והעתיד עוד לא ממש ידוע – לדעתי זו הזדמנות להירתם, לפעול, לתמוך ולהשפיע. אני מקווה שביחד נצליח לסלול דרך לפתרונות ראויים גם בטווח הקצר וגם בראייה קדימה.

* חשוב לי לציין שבעת זו אני בתהליך של פתרון מצוקת הדיור הפרטית של משפחתי. בכל הנוגע לכך העניין מטופל ע"י צוות שנבחר זה מכבר במזכירות.

אביב רון

***************

שבת שלום

בתקוה להשבת השקט  והביטחון במהרה      רינת, מש"א

 

לקראת האסיפה

אסיפת חברי קבוצת  גבע

תיערך ביום שלישי 18.05.2021

בשעה 20:00 במועדון לחבר

סדר יום :

1.     הצגת מועמדים נציגי ציבור

א.    יו"ר בינוי 2 מועמדים:

*אביב רון

*אילון גרייצר

ב.     רכז תכנון –שי דנצינגר

ג.      יו"ר ועדה לביטחון סוציאלי-יפתח רונן.

ד.     ועדת יזמיות - איימי אלוני.

ה.    צוות שיוך-איימי אלוני.

2. דו"ח ביקורת בריאות.

3. דו"ח ביקורת ביטחון סוציאלי.

4. שאילתות והודעות.

האסיפה מצולמת,

חברים מתבקשים להגיע במסכות.

בברכה, חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

 

הודעות לדף

 

שהם נחשון  השתחררה משירות קבע.ברכות חמות\ ברוכה השבה לאזרחות!

באהבה ו. צעירים (מיל')

***************

 

פעילות חוג העמקים

חוג יהדות ביום ד'   19/5 בשעה 20:00

פרופ. שרה יפת כלת פרס ישראל

הגדרת הזהות מחורבן לתקומה

********************************

חוג ספרות ביום א' /14/6/21 בשעה 19:30

פרופ. אריאל הירשפלד

נתן אלתרמן / שמחת עניים

***************

מספר חדש לשער ליד המכבסה 083760099 המספר הישן מבוטל

 ***************

הדברת יתושים וזבובים.ריסוס מוגבר נעשה סביב הפחים.

למניעת יתושים יש לבדוק בסביבות הבתים מים עומדים מכל סוג גם בתחתיות העציצים וליבש.

הדברה נוספת עם מלכודות דבק לזבובים ויתושים –אפשר לקנות בכולבו.בברכה חיימקה.

***************

שימו לב לאור המצב הביטחוני ומצב הרוח ,אנו דוחים את אירוע הפתיחה של מועדון "דובדבן שבקצפת"  שהיה אמור להתקיים הערב יום רביעי 12/05/2021 בשעה 20:00 ביקב בקיבוץ גבע.

על מועד חדש תצא הודעה."עוד נדע ימים טובים מאלה..." בריאות לכולם, אתכם הסליחה ותודה על ההבנהצוות המועדון- "דורות בגלבוע      עמותת "דורות   בגלבוע" טלפון     04-6421050/66    

***************

תערוכת בגדי ים  של גליק מחיפה) ביום רביעי2/6  באופנטיק לכל הגילים

נקוי יבש ישלח אחרי שבועות. תבוא הודעה מפורטת

***************

 

***************

 

 

צילומי משפחות

צילומי משפחות לכבוד חג גבע ה 100

שימו לב- כי השעות התעדכנו מעט. הקפידו להגיע 5 דקות לפני זמן הצילום.

במידה וברצונכם להזיז שעה  או לחילופין אינכם מגיעים אנא צרו קשר עם –

ענבר חזין 054-6633374 או איריס קארו 054-6633375 ואנו נדאג להחליף שעה ומועד.

הצילומים בכוונה מתואמים לשעות הבוקר בכדי להימנע מהחום ולכן אין צילומים אחרי 10:30. אנא הבנתכם.

בתודה מראש על שיתוף הפעולה 😊 צוות צילומי משפחות-

שי אלוני, איתי לב, ניצן מזור, נרי אלוני, איריס קארו-אייגר וענבר חזין-פרידמן.

יום צילום 3

 15.5.21

אחראית צילום : נרי

 

צלם 1- שי אלוני

 

צלם 2- איתי לב

08:15

ידין רינה ומוקי

08:15

ידין נועה ויאיר עמית

08:20

ידין אלכס ודגן

08:20

טריידל ניצן

08:25

שני עטר ויובל

08:25

מזור מנחם ושרה

08:30

שמש שקד ויוסי

08:30

מזור ענת

08:30

ארצי רבקה

 08:35

מזור ניצן והגר

 08:35

ארצי צילה וגיל

 08:40

ציפורה וצבי בן צבי

 08:40

אבן צור ורד

08:45

גטריידה אמי

08:45

ערי גיל

08:45

 רחל רז

08:50

נועה ונעם רב

08:50

רובינשטיין ניבה ויורם

08:55

ברעם דוד ומענית

08:55

רובינשטיין מיקי

 09:00

רז לילך

 09:00

ברקין יעל

 09:05

רז תומר

 09:05

פלד תומר ורנה

09:10

שבילי מורן ויובל

09:10

רובינשטיין ורד וקובי

 09:15

חזין יהודה

 09:15

 

 09:20

לוסטיג הנאלה

09:20

קארו יובל

09:25

לוסטיג רן ורחל

09:25

קארו לוס

09:30

לוסטיג מתי

09:30

קארו מיכה ושלומית

09:35

וייס רון ורחלי

09:35

אייגר עומר איריס

09:40

וייס בן ובת אל

09:40

בן אהרון אלה ויותם

09:45

אורן יונה ואלי

09:45

זק סמדר

09:50

אורן אופיר ויעל

09:50

שור יפתי ועדי

09:55

אורן אייל ודומני אורית

09:55

מלכי נמה וציבי

10:00

גלפו מזל

10:00

אמירה ידין

10:05

גלילי אבנר ורינת

10:05

שירי ובועז ענבר

10:10

נתן יצחק

10:10

לרון מאיה ורועי

10:15

נתן אסתר

10:15

ידין רן וורד

10:20

נתן שחר ורז נעמה

10:20

רז זוהר ואילונה

10:25

רז עומר

10:25

רז יוחאי ואיריס

10:25

רז נירה

10:25

דבורה בן יהודה

10:30

זבולון דליה ושמעון

10:30

רונן אמנון

10:35

 

10:35

רונן יפתח ורינת

 

 

יום צילום 4

28.5.21

אחראית: איריס

 

צלם 1-

 


17:00

אמירה רון

 

 

 17:05

חרפ איריס ואמיר

 

 

17:10

נטע ושי דנצינגר

 

 

17:15

שוורצמן עופר ורינת


 

17:20

שי רון


 

17:25

מיכל גוריון


 

 17:30

רם גלעד ושרסטין

 

 

17:35

רם מאיר ואלזבט

 

 

17:40

פלג אורי

 

 

17:45

פלג צור

 

 

17:50

פלג ישי ובינדרמן איריס

 

 

17:55

לוין שרה

*הצילום יתבצע מחוץ לבית סביון

18:00

לוין דור ולורנה

 

 

 

לובקה ואריאלה רון

משחק ניווט - צוות 100 לגבע

שבת של ניווט קהילתי בגבע

 

 

בשבת האחרונה אורגן ע"י צוות שנת ה 100 משחק ניווט. נושאי החידות היו גבע ,נופיה, ואנשיה. כ 150 איש השתתפו בשני מסלולים: מסלול מקוצר ומסלול ארוך. והמשחקים עברו מתחנה לתחנה מי ברגל, מי באופניים, קלנועיות או קלאבקארים .

המשחק אורגן למופת ע"י יותם אורן , גילה גפן, רועי לרון, עוד עזרו מאוד – ורד קליין, דנדי, איקסי, אבשי, ויובל שבילי. אליהם הצטרפה  חברה חיצונית שמארגנת מסעות ניווטים בכל מיני מקומות בארץ.

  החברה בנתה משחק מרתק עם חידות, לא קלות מידי, יש לומר.

העיקר שפונקנו בקרטיבים צוננים בתום המשחק. (ותה צמחים בתחילתו)

וכך כותבת רוחלה לוסטיג על המשחק –

"היה מהנה ביותר, הנכדים שלנו נהנו לנווט מתחנה לתחנה, ובכל חידה רן הוסיף סיפורי ילדות שלו ומייסעס מההסטוריה של גבע.

בנוסף המפגשים וההתחככות ביתר המשפחות ששיחקו , היה משמח מאוד וחוויתי. נהנינו  היה מאורגן מצויין" / רוחלה.

 

 

****************

כמה הודעות נוספות לגבי טקס השבועות –

כדאי להביא אל–תוש  בנוסף למחצלות וכו'

כל ילדי הגיל הרך שיימצאו בקהל החוגגים, מוזמנים להצטרף כאשר הקריין יבקש מילדי הגיל הרך להביא ביכורים אישיים.

לכן הכינו טנא לביכורים (הסלסילות על תכולתן יוחזרו לאחר הטקס)

וגם לריקודי הגנים "הולו הולו הילולים וכו' "מוזמנים כולם כולל האורחים.

פניני עיתונות העבר - ערי גילהצבא שומר על מוראלמתוך "השקפה"דצמבר 1902

לא ,לא הקורונה לא המציאה את שיטת הסגרים המצור והבידוד.
רוב הישראלים - נעם חורב

רוב הישראלים (נעם חורב)

רוב הישראלים הם אנשים טובים.

לפעמים אנחנו נוטים לשכוח את זה.

הקצוות המכוערים משתלטים על השיח הציבורי

ומושכים את כל האש.

אני שומע בלי סוף - "מה נהיָה מהמדינה שלנו?

מה נהיָה?"

אבל האמת היא שרוב הישראלים לא נמצאים בקצוות.

בסופו של דבר, רוב הישראלים לא מושחתים.

הם קמים בבוקר לעבודה, קורעים ת'תחת,

משלמים מיסים, נאבקים במשכנתא.

רובם לא מקבלים שוחד,

לא מלבינים כספים,

לא מחפשים קיצורי-דרך,

הם רק רוצים לגמור את החודש. לקנות דירה.

להעניק לילדים שלהם חיים נוחים.

רוב הישראלים סבבה עם זה שכל אחד

יאמין באלוהים בדרך שלו.

הם מוצאים יופי בדת, ונהנים לבחור בה

מה שמתאים לאורח חייהם.

הם מתיישבים חגיגיים סביב שולחן ליל הסדר.

הם מדליקים חנוכייה בחנוכה, ובסתר לבם

מאמינים בניסים.

הם לא יעשו מנגל במרפסת בכיפור,

כי הם מכבדים את השכן  שלהם.

הם מבינים שאמונה זה עניין פרטי, ומייחלים

למצוא דרך לחיות פה יחד בלי לדרוך זה לזה על הבהונות.

רוב הישראלים רוצים פתרון אמיתי לבעיה המדינית.

בין הימין הקיצוני המתלהם לשמאל הקיצוני המרתיח -

יש עַם שלם שרק רוצה לחיות בשקט.

שרק רוצה לישון טוב בלילה.

יש קול שפוי שנמאס לו ממבזקים, מפיגועים,

משנאת חינם, מהבטחות שווא.

שמבין שהסכסוך מורכב, שאין נוסחאות קסם,

ושהוא יגרור ויתורים קשים משני הצדדים.

רוב הישראלים עפים על גיוון תרבותי.

הם נהנים מחנוך לוין ומהתזמורת האנדלוסית.

מחוה אלברשטיין ומשרית חדד.

הם בעד שוויון הזדמנויות שיבטא את

הפסיפס התרבותי המדהים שלנו.

הם לא חושבים שצריך לרמוס תרבות אחת

כדי להאדיר את האחרת.

הם מבינים שיש כאן מקום לכולם, מזרח ומערב,

ושהיופי הגדול נולד מהערבוב הזה.

רוב הישראלים מאמינים שיש יותר

מדרך אחת לאהוב, להתחתן ולהקים משפחה.

רוב הישראלים יזרקו מטבע לקבצן

ויקומו לקשיש באוטובוס.

רוב הישראלים לא ידחפו בתור.

רוב הישראלים שיוצאים בשבת למגרש -

לא מתנהגים כמו בּבּונים.

רוב הישראלים לא מטנפים את החופים היפים שלנו.

או את הבניאס. או את מצפה רמון.

בתכל'ס, רוב הישראלים הם אנשים טובים.

רוב הישראלים הם אני ואתה.

כל כך קל לנו לחשוב אחרת,

כי הכול מתפוצץ במהדורות הערב וברשת.

קולות השנאה, ההסתה והבורות

מוגברים לדציבלים בלתי אפשריים,

והכול בגלל קומץ אנשים שבשום פנים

אינם מראָה של החברה הישראלית.

שנאה מצטלמת יותר טוב.

אלימות מביאה יותר רייטינג.

הרשתות החברתיות הן מגפון ענק

שהופך כל לחישה לצרחה מחרישת אוזניים,

ובסופו של דבר - הקיצוניים צועקים חזק מאיתנו.

הקול השפוי, המפוכח, האנושי - מוחלש ומושתק.

נופל בין הכיסאות. נעשה שקוף.

אבל,רוב הישראלים הם אנשים טובים.

הם יעצרו בצד הדרך כדי לעזור עם פנצ'ר.

הם לא רוצים קורבנות בשום צד.

הם דומים לי ולך.

הם אנשים הגונים, שפשוט התעייפו מלשבת מול החדשות בערב ולשאול את עצמם:

"מה נהיָה מהמדינה שלנו? מה נהיָה"?


ספרים חדשים בספריה אפריל-מאי 2021

ספרים חדשים בספרייה – אפריל-מאי 2021

ספרות עברית

איך לאהוב את בתך   -   הילה בלום

 

אישה עומדת ברחוב חשוך, אלפי קילומטרים מביתה בישראל, ומציצה לתוך בית בעיר צפונית בהולנד: שתי הילדות הקטנות שמעברו האחר של החלון הן בנותיה של בתה היחידה, נכדותיה, שאותן לא פגשה מעולם

במרכז הרומן איך לאהוב את בתך, ספרה השני של הילה בלום, מחברת הביקור ועורכת ספרות מוערכת, ניצבת משפחה קטנה - אימא ובת ואבא - שטעויות האהבה שנעשות בה מצטברות אט־אט לדרמה פסיכולוגית. בלום בוחנת את הקפלים העדינים ביותר של אהבת אם לבתה, אלה שאנחנו רוצים לראות ואלה שנוח לנו להתכחש להם, ופורשת אותם כמפת דרכים אינטימית המשרטטת את גבולות יכולתנו לכוון ולשלוט בגורל ילדינו.   

אמונה  -  דרור משעני

 

מפקד אברהם אברהם, חוקר המשטרה החולוני, חוזר – ומבקש לעצמו תיקים גדולים יותר וסיפורים שיש בהם גם מנצחים.

ב"אמונה" עומדות בפני אברהם שתי חקירות. בראשונה, תינוקת בת יומה נמצאת בתוך תיק מחוץ לבית חולים, והאישה החשודה שהשאירה אותה שם נתפסת מיד. אברהם, המובס מתיקים כואבים של אלימות במשפחה, מעדיף לא להאזין לסיפורה ומתרכז בחקירה השנייה – חיפושים אחרי תייר שווייצרי מסתורי, בעל כמה שמות ודרכון מזויף, שנעלם מבית מלון בבת ים, כאילו בלעה אותו האדמה.

שתי החקירות האלה, השונות לכאורה זו מזו, יובילו את אברהם קרוב מאוד הביתה וגם הרחק ממנו, לפריז המוכרת לו מספרי הבלשים האהובים עליו. הן יפגישו אותו עם אנשים שהוא חשב שהוא יודע עליהם הכול, ועם אנשים שלא פגש מעולם ושלא ברור אם הם קיימים, ויחשפו בפניו סיפורים שהוא יצטרך להחליט אם הוא מאמין בהם או לא. בסופן הוא יצטרך לענות על שאלה הנוגעת גם לחייו: מהו הדבר הנכון לעשות?

"אמונה" הוא הספר הרביעי בסדרת הבלש אברהם אברהם, והרומן החמישי של דרור משעני ("תיק נעדר", "שלוש"), שספריו קנו לו קהל אוהבים גדול, זכו בפרסים חשובים ברחבי העולם, ועוּבּדו לקולנוע ולטלוויזיה. בספרו החדש, הכתוב ביד אמן, מרשה לעצמו משעני, כמו הבלש שלו, להפליג לעולמות רחוקים ולנסח עמדה אתית אמיצה ויוצאת דופן, כשם שהיא מלאת תקווה ואהבת אדם.

קומי אמא   -   אלדד כהן (נתרם לספרייה)

אי-לידה   -   ציפי קליין-יעקב (נתרם לספרייה)

ספרות מתורגמת

הילדות האבודות של פריז -   פאם ג'נוף

בית קפה ליד הים    -   ג'ני קולגן

צמא     -   יו נסבו

גאולה      -   דיוויד באלדאצ'י

ירח מלא  -   אנטוניו מוניוס מולינה (נתרם לספרייה)

הבית ההולנדי         -   אן פאצ'ט


מייב ואחיה הצעיר לא ידעו כמה מפואר הבית שהם גדלו בו. לא היה להם מושג כמה ייחודיים הקירות המעוטרים והתקרות המצוירות, אילו סיפורי אהבה החלו באולם הנשפים שבקומה השלישית או כיצד דלתות הזכוכית הכפולות מאירות את גני השכנים בלילה. עבורם היה זה המקום שהם נולדו בו, המקום שדני שיחק בו לעיני אחותו הגדולה והחכמה, אביהם ניהל את עסקיו בדממה, ואימם השכיבה אותם לישון.

אך יופיו של הבית לא נעלם מעיני הסובבים, ולפני שהגיעו מייב ואחיה לבגרות הם כבר מצאו את עצמם בקרב משפטי מכוער, מנושלים מכול; אביהם מת, אימם איננה, אישה זרה נדחקה לביתם, והם משקיפים עליו ממכונית בשולי הרחוב. האם בית יכול לחרוץ את גורל דייריו? האם המקום שבאת ממנו קובע מי אתה ומי תהיה?

מייב בת העשרים ודני בן השלוש עשרה חיים לבדם בעולם שדבר אינו מובטח בו, מלבד דאגתם זה לזה.

מגלן      -   סטפן צוויג

 

ב–6 בספטמבר 1522, כשציריה גונחים והיא תשושה ורעועה, ספינה קטנה, בכוחותיה האחרונים, עושה את דרכה לעבר חופי סביליה. היא מטילה עוגן בנמל, ושמונה–עשר אנשי צוות מזי רעב כושלים מתוכה לנשק את אדמת המולדת הקשה והיציבה. אלו הם השורדים האחרונים מתוך מאתיים שישים וחמישה אנשי הצוות שיצאו מאותו הנמל שנתיים קודם לכן בחמש ספינות בהנהגתו של פרדיננד מגלן, למעשה הגבורה הגדול ביותר בתולדות הספנות: הקפת העולם. הקפה שהוכיחה לא רק שהעולם הוא עגול אלא שכל האוקיאנוסים הם בעצם ים מחובר אחד.  כשדגלה של ספרד מתנוסס מעל הסיפון, מבקש יורד הים הפורטוגלי, מגלן, להשלים את מלאכת גילוי העולם שהחל בה קולומבוס לפני חצי יובל. ארבע מאות שנים לאחר מכן, במהלך הפלגה נינוחה לחופי אמריקה הדרומית, מהרהר הסופר שטפן צווייג בתקופה זו של גילוי טריטוריות מסחרר, ומכל סיפורי המסעות, זה מעורר בו את הפליאה והסקרנות הגדולים ביותר. אלא שהוא נוכח כי מעט נכתב על אודותיו ועוד פחות מכך הוא מהימן. צווייג נענה לאתגר. הוא מגייס את הבנתו בנפש האדם ואת יכולות ההתבוננות, ההעמקה והניתוח ההיסטוריים שבהם ניחן, ותחת קולמוסו מקים לתחייה את האנשים והמאורעות שנטלו חלק באודיסאה המפוארת ביותר בתולדותיה של האנושות. תרגום חדש ונפלא זה של ליה נירגד מהווה תוספת מבורכת למפעל התרגומי של צווייג לעברית, הזוכה בעשור האחרון לעדנה. בזכותו מתוודעים ליצירתו ונשבים בקסמו כל זמן מעגלי קוראים נוספים. מגלן מצטרף לשני הרומנים ´הנערה מהדואר´ ו´קלריסה´, שראו אף הם אור בסדרה לספרות יפה.

דברים טובים

 

מלכת עוגות הגבינה

 

העוגה הכי גבוהה ואוורירית, כמו ענן גבינה מתוק. מצופה בשכבת שמנת רכה ונמסה ופירורים      אנחנו אולי לא היינו מזדרזים ומכתירים את העוגה שאפינו לפי ההוראות הנ"ל "מלכה", מקסימום "המוצלחת" בין אלה שאפינו עד כה. גם זה משהו...בכלל אפיית עוגות גבינה היא לא אחת מהחוזקות הנרשמות על שמנו אבל... שבועות,.. ביכורים... אתם יודעים... ,אז ניסינו ודי הצליח. יצאנו ידי חובתנו כלפי החג וכלפי בני הבית שדוקא אוהבים את המוצר הזה.

·        חתחתית + פירורים

o       3 1/2 כוסות קמח תופח אסם  

o       1/2 כוס שמן 

o       1/3 כוס סוכר 

o       150 גרם חמאה 

o       1/2 כוס מיץ תפוזים 

o       1 שקית סוכר וניל 

·        שכבה אמצעית - הגבינה

o       6  ביצים 

o       1 קילו גבינה לבנה 

o       1 גביע שמנת חמוצה 

o       1 1/4 כוסות סוכר 

o       1 חבילה אינסטנט פודינג וניל אסם  

o       3 כפות קורנפלור 

o       3 כפות קמח 

o       1 כפית תמצית וניל 

·        שכבה עליונה - הציפוי

o       2 גביעי שמנת חמוצה 

o       4 כפות אבקת סוכר 

ציוד נדרש

רינג קפיץ שקוטרו 24 או תבנית עגולה מספר 28

·        להכנת התחתית והפירורים

1.     שמים בקערה גדולה את כל המרכיבים ולשים עד קבלת בצק אחיד. עוטפים בניילון נצמד ומניחים במקרר למשך שעה.

מחממים תנור לחום של 160 מעלות. מכניסים לתנור תבנית עם מים חמים שתשב בשלב התחתון של התנור, לאפייה בשילוב אדים. הטכניקה הזו הופכת את העוגה לעסיסית, אוורירית וגבוהה.

2.     מניחים רינג קפיץ שקוטרו 24 על תבנית מרופדת בנייר אפייה (או תבנית עגולה מספר 28).

3.     מקמחים ומרדדים חצי מכמות הבצק לעיגול גדול, גדול יותר מהתבנית, כדי להשאיר מספיק בצק לריפוד דפנות התבנית.

4.     מתיזים מעט ספריי שמן על הדפנות ותחתית התבנית, מניחים את הבצק המרודד באופן כזה שגם הדפנות יהיו מכוסות בבצק.

5.     להכנת הפירורים - משטחים את שאריות הבצק שנותרו בתבנית משומנת ואופים עד הזהבה (בערך כ - 20 דקות). לאחר מכן מפוררים לפירורים.

6.     מכניסים את התבנית עם התחתית למנוחה במקפיא.

·        להכנת שכבת הגבינה

1.     מפרידים את הביצים לשתי קערות.

2.     מוסיפים לקערת החלבונים סוכר ומקציפים לקצף יציב ומבריק.

3.     לקערת החלמונים מוסיפים את שאר החומרים ומקציפים / מערבבים לתערובת אחידה.

4.     מקפלים את קצף החלבונים לתערובת החלמונים. יש לבצע את הערבוב בעדינות, כדי לא לפגוע באווריריות ובנפח של התערובות.

·        אפייה

1.     מוציאים את התבנית עם בצק העוגה מהמקפיא ויוצקים את שכבת הגבינה.

2.     אופים כ-70 דקות.

3.     להכנת הציפוי

4.     מספר דקות לפני סיום האפייה, מערבבים את גביעי השמנת החמוצה עם אבקת הסוכר.

5.     בתום האפייה מוציאים את העוגה מהתנור ויוצקים עליה את הציפוי, משטחים לשכבה אחידה ומחזירים לתנור ל-5 דקות נוספות.

6.     מוציאים את העוגה מהתנור, מקררים לטמפ' החדר ומכניסים למקרר למשך לילה.

·        הגשה

1.     למחרת היום, מוציאים את העוגה מהמקרר ומפזרים את הפירורים מעל לציפוי השמנת.

 

 

תרבות בעמק

תרבות בגלבוע -

יום ב'    31/05/2021    19:00

"ביטחון ואיראן" – הרצאה

מושב מלאה מזמין  את הקהל, להרצאתו המרתקת של אלוף (מיל') דן ביטון

האיום, הביטחון ודרכי הפעולה.

בית העם מושב מלאה, 19:00, הכניסה חופשית.

לפרטים : רונית אזרד 054-4447172

 

שבת    22/05/2021- 11:30

פניני מוסיקה   חוגגים עם ענקי המוסיקה הקלאסית  

כנר איל קלס פסנתרן : רון רגב  

באך, מוצארט ובטהובן- בקונצרט ינוגנו יצירותיהם ויוסבר השוני ביניהם.

מהתחכום הרב-קולי של באך, דרך היופי האלוהי בפשטותו של מוצארט עד שבירת המוסכמות וסערת הרגשות של בטהובן.

קלס ורגב, מטובי המוסיקאים בארץ, ילוו את נגינתם בהסברים מרתקים.

אודיטוריום המשכן לאמנות- עין חרוד

כרטיס במכירה מוקדמת בלבד  70 ₪. באתר : ehm.amarticket.co.il

לעזרה:   04-6486038 למידע נוסף ציפי: 052-3423085

 

יום ג'   15/06/2021- 20:00  (שימו לב באופן יוצא דופן ביום שלישי בשבוע)

התיאטרון  הרפרטוארי חוזר ובגדול !!!!

"הנכד"  תיאטרון הקאמריהצגה שאסור לפספס

דרמה קומית מרגשת ומסעירה בהשראת הסיפור "העצים מתים זקופים".

בכיכובם של : מרים זוהר, יצחק חזקיה ועוד רבים וטובים.

קשיש שרוצה לשמח את אשתו הזקנה שוכר את שירותיו של שחקן תיאטרון כדי שזה יגלם את נכדם שעזב את הבית לפני שנים רבות.
הסבתא, שלא יודעת שנכדה האמתי התדרדר לפשע ומת, מקבלת באהבה את ה'נכד' שבינתיים הפך לאדריכל מצליח ונשוי באושר,

ונדמה שהתוכנית של הסבא – השארת זיכרון בלתי נשכח בליבה של אשתו, עומדת להצליח.
אבל השחקן שרגיל לשחק על בימת התיאטרון ומגיע אל "בימת החיים" מגלה שהתפקיד הזה הולך להיות קשה הרבה יותר מכל 'אותלו' או 'המלט' שהוא יעשה אי פעם. כ

שהחיים האמתיים מתערבבים בהצגה שרקח הסבא, לא תהיה ברירה וכולם יאלצו לבחור בין האמת הכואבת שהחיים מציעים לנו לבין הפנטזיה הקסומה שיכולה להעניק לנו האומנות.

הביקורות משבחות :

"ההצגה מאירה זרקור על האכפתיות, האנושיות, האהבה בין אנשים והיכולת לעשות הכול, בכדי לשמור עליהם מאושרים".(אתר Ticketsi)

אולם בית ציזלינג עח"מ 20:00   

רכישת כרטיסים להצגה באתר :  https://hagilboa.smarticket.co.il

 

יום ב'   05/07/2021- 20:00

התיאטרון  הרפרטוארי חוזר ובגדול !!!!

"הקומיקאים" תיאטרון חיפה- הצגת זהב

תיאטרון חיפה מצדיע לשני ענקי הבמה העברית :

שלמה בראבא ומוני מושונוב

הקומדיה המופתית של ניל סיימון, "קומיקאים", כמו נכתבה עבור הצמד האייקוני, בראבא ומושונוב.

במרכזה צמד הקומיקאים האמריקני, לואיס וקלארק, מי שהיו מלכי הקומדיה והשליטים הבלתי מעורערים של במת הוודוויל.

במשך 43 שנות קריירה משותפת, גרמו השניים לקהל לשאוג מצחוק ואז נפרדו בכעס מבלי להביט לאחור.

אחרי נתק של יותר מעשור, משכנע אחיינו הצעיר של קלארק את דודו לאחד כוחות עם לואיס לטובת מחווה טלוויזיונית לכוכבי העבר.

המפגש המחודש טעון במשקעים וחשבונות שצפים ומשבשים את החזרות, המלוות בהתנגשויות רוויות הומור.

האם כוחה של שותפות יוצאת דופן וכשרון קומי נדיר, ימוססו שנים של טינה ועוינות?

המחזה של ניל סיימון, מכותבי הקומדיות הגדולים בעולם, נוגעת בהומור וברוך בנושאים על זמניים כמו חברות, זקנה ועולם שממשיך לשעוט קדימה ויהי מה.

הביקורות משבחות :

"כישרונות תיאטרון גדולים – ניל סיימון, אילן רונן, מוני מושונוב, שלמה בראבא – חברו יחד ליצירת חוויה הומוריסטית-אנושית-קיומית להנאת הצופים". (חגית בת-אליעזר אתר יקום תרבות)

אולם בית ציזלינג עח"מ 20:00   

רכישת כרטיסים להצגה באתר :  https://hagilboa.smarticket.co.il

 

 

תערוכות

מאי 2021 תערוכה בעין-חרוד מאוחד

לרגל ציון 100 שנות לעין חרוד, (1921-2021)

הקהל מוזמן לתערוכה הממוקמת בחדר האוכל ההיסטורי בתכנון של ריכארד קאופמן,

עין חרוד מאוחד (כניסה לתערוכה מצד מערב)

שעות פתיחת התערוכה

ימי ג' 17:00-19:00, ימי ו' 11:00-13:00, שבת 10:00-13:00

טלפון לבירור ותיאום : 052-3792926

 

 

מאי 2021 תערוכה בבית השיטה

ברחוב האחורי אליקו נר-גאון תערוכת צילומים

אוצר : נועם רבינוביץ .

שיח גלריה בהנחיית יוסי אסף בשבת 08/05/2021

הקהל מוזמן לתערוכת הצילומים הייחודית, של האומן .

חדר האוכל הישן של בית השיטה, הפך במשך חודשים של עבודה, להדמיה של מרכז "שלהבתיה" של ירושלים בשנות ה 50.

זיכרונות ילדות מפנימייה מסיונרית לילדים יהודים בה חיה אחותו ריקי גל.

הקהל מוזמן לתערוכה : ימי ג'-ד' 17:00-19:00  ימי שישי 10:30-13:00  ימי שבת 10:30-13:00   16:00-19:00

התערוכה תהיה פתוחה עד שבת 29/05

לפרטים נוספים : אפרת שלם 050-9701449

 

 

מוזיאון בית שטורמן עין-חרוד מאי- דצמ' 2021

תערוכה : עדות מחאה

שמחים לבשר על פתיחת תערוכה חדשה "עדות מחאה". בתערוכה מוצגים דימויים מובילים של מחאה ומאבקים חברתיים מתערוכות ”עדות מקומית“ בעשור האחרון.  

בתערוכה תצלומים המשקפים מחאות הנוגעות לכל חלקי החברה הישראלית, החל במחאת האוהלים,  דרך מאבק האתיופים, חרדים, פליטים, אלימות נגד נשים, ה

חברה הערבית ולהט”בים ועד לשיא המחאות בבלפור השנה.

אוצרות משותפת : דנה וולפיילר-ללקין, ענת קלימן

רשימת משתתפים: שרון אברהם / מרים אלסטר / תומר אפלבאום / עודד בלילטי / אורן בן חקון / מגד גוזני / ניצן הפנר / קובי וולף / אורן זיו / רונית זיו / איליה יפימוביץ / חן ליאופולד /

רפי מיכאלי / יניב נדב / אמיל סלמן / עמאר עוואד / אוהד צויגנברג / אבי רוקח / נעם ריבקין פנטון / אורי שדה / רמי שלוש / אסף שפיר

הכניסה  מותנת  ברישום מראש באתר המוזיאון. www.beit-shturman.co.il

בית שטורמן עח"מ  לפרטים נוספים : 04-6486328  

 

 

מוזיאון בית שטורמן עין-חרוד שישי-שבת 2021

"שבת ישראלית"

בסופשבוע הכניסה חינם

שישי 10:00-12:00  שבת 10:00-16:00

הכניסה  מותנת  ברישום מראש באתר המוזיאון. www.beit-shturman.co.il

בית שטורמן עח"מ  לפרטים נוספים : 04-6486328  

 

 

מוזיאון המשכן לאמנות עין-חרוד- 2021

התערוכות :

גרגורי אבו- ידעתיך

ישי חוסידמן כחול פרוסי

לאון אנגלסברג – מחוזות ביעותים

קבוצתית- חדא כנישתא

רכישת כרטיסים באתר האינטרנט בלבד https://museumeinharod.org.il/

שעות פתיחה: ימים ב'-ה' 16:00-9:00, ימי ו' 13:00-10:00, שבת 14:00-10:00, ימי א' - סגור

רכישת כרטיסים ehm.Smarticket.co.il

משכן לאמנות עין-חרוד לבירורים נוספים 04-6486038 שלוחה 4 בימים א'-ה'

 

מפגשים קבועים :________________________________________________________

 

ימי  ג' 20:00 ריקודי עם (במסגרת חוג העמקים)

בהדרכת ניצן טריידל רוקדים מהצעד הראשון, מעגלים, זוגות, וגם נהנים.

חד"א קיבוץ גבע ,כניסה חופשית  , לפרטים ניצן    – 054-6633713

 

ימי  ג'   18:00   חוג תנ"ך ספר דברי הימים (במסגרת חוג העמקים) בזום

בהנחיית  עדי הולצמן ממעלה גלבוע  מוזמנים להגיע עם ספרי תנ"ך.

בזום לפרטים חגית כוכבא 052-3792901

 

ימי ד' 19:30 חוג יהדות - וספרות  (במסגרת חוג העמקים) בזום

בכל שבוע מארח מרצה אחר, בעל שם

https://zoom.us/j/5813348982?pwd=T25XZWtxK29WOEloVTZXSHBCRTdEUT09

לסיוע ופרטים נוספים ברק שלם 052-6309663

 

חוג ריקודים עם איקסי בהולנד.