קבוצת גבע
חסר רכיב

קול קורא לוותיקי העמק וצעיריו

27/04/2021

קול קורא לוותיקי העמק וצעיריו

לכבוד

שנת המאה להתיישבות בעמק

להעלות את זכרונותיהם-הם

ואת

סיפורי זכרונות הוריהם וסביהם

מהקמת הישובים בני המאה ומשנותיהם הראשונות

ולקיים את מצוות "והגדת לבנך"

ולכל חבריך ומיודעיך.

 

שלחו אלינו את הסיפורים כדי שנעלה אותם

לאורך שנת המאה לבטאוננו "שיח דורות".

 

אפשר להביא את הסיפורי בכתב יד למשרדי "דורות בגלבוע", או לשלוח אותם מוקלדים (רצוי) לכתובת adavidor@gmail.com

ותבואו על הברכה!

טל גולן
חסר רכיב