קבוצת גבע
חסר רכיב

תכנית מנהיגות לצעירים בהובלת מרכז צעירים

18/04/2021


קול קורא- מנהיגות צעירים בני מקום
מידע על התוכנית:
מטרת התכנית היא להצמיח צעירים מתוך קהילת בני המקום בפריפריה החברתית והגאוגרפית,
אשר ייזמו ויובילו פעילות למען חיזוק החוסן הקהילתי.
החיבור בין אותם צעירים שגדלו בפריפריה, מתוך הבנה כי דווקא הם, ולא צעירים מבחוץ,
מסוגלים להיות כוח מניע לשינוי חברתי בקהילתם, ובנייתם כקבוצת מנהיגות יישובית מעורבת
ופעילה, יש בה כדי לחזק את המשתתפים כסוכני שינוי פעילים בפריפריה.
התכנית תספק הכשרה וכלים למשתתפיה ותעשירם בידע רב בדגש על העצמת הנהגה מקומית.
משתתפי התכנית יישמו את החומר הנרכש וייצרו מיזמים קהילתיים בקהילתם, ויזמו פרויקטים
לחיזוק החוסן הקהילתי, צמצום פערים ושוויון הזדמנויות. כן יופעלו במסגרת התכנית 2אירועי
שיא קהילתיים מקומיים וכנס מרכזי אחד.
התוכנית מיועדת לצעירים בגילאי 20-40הגרים ביישובי המועצה.
הקורס כולל לכל הפחות 20מפגשים, כל אחד בן 3שעות מלאות (כולל הפסקה) , סה"כ 60שעות
מלאות (לא אקדמאיות)- נוכחות חובה
המשתתפים בקבוצה חייבים ליטול חלק בכלל התכנית: קורס, מיזמים, אירועי שיא וכנס ארצי
לפרטים נוספים – ניתן לפנות למאיה יעקב –

מנהלת מרכז צעירים 052-6423224
טל גולן
חסר רכיב