קבצים

https://www.kvgeva.org.il/media/sal/pages/1660/f39_סכהקול גבע _ תוצאות _ הצגת תוצאות עבור קלפי - משאל קבלה לחברות 24-25_3_ט2021.pdf