קבצים

https://www.kvgeva.org.il/media/sal/pages/1360/f39_סכהקול גבע _ תוצאות _ הצגת תוצאות עבור קלפי - קלפי 12-13_8.pdf