קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2437

17/07/2020

 דף מספר 2437 כ"א בתמוז תש"פ 17 ביולי 2020

עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

יעקב רוטבליט


דו"ח מנק"ל - דורון חורב
 

דו"ח מנק"ל

קורונה

חברים, ברצוני להודות לכם על הקפדתכם בהוראות גם כשלא נוח.

אעדכן אתכם, שבשל הנסיבות אני נאלץ לצמצם ככל האפשר פעילות חוץ ומפגשים מסכני הדבקות, הן בתרבות והן בחינוך. אלו שמופעלים, נעשים בשיקול דעת ותוך הקפדה יתרה על ההוראות.

בין היתר, ביקשנו שלא להזמין לקיבוץ אומנים או פעילויות, אם יש להם מגע ישיר לאוכלוסיות שונות, וביקשנו שלא לצאת למתחמים הסמוכים למוקדי הדבקה, וודאי שלא לתוכם.

בעניין בידוד, נבקש את עזרתכם להודיע למענית ברעם או לרון וייס, אם נדרשתם להיכנס לבידוד.

המשך הקפדה בהוראות נחוץ לנו, כך גם שיקול הדעת להיכן יוצאים ועם מי נפגשים.

ביקור ראש המועצה בגבע

אתמול, יום רביעי, ביקרו בגבע לרגל סיום ומסירת פרויקט שיקום מתחם מועדון ספריה,

עובד נור ראש המועצה, ענת מור מנכ"ל המועצה, עאמר ג'אבר והדיל עוואד מהחברה הכלכלית במועצה, שי אלט דובר המועצה ומוזמנים נוספים.

מטעם גבע יאיר קארו, איל לב ודורון חורב.

בשם הקיבוץ, הודנו לראש המועצה ולעובדי המועצה כולם, על הפרויקט החשוב לרווחת חברי גבע, ועל העבודה המשותפת והאוזן הקשבת, במערכת היחסים הטובה והמתהדקת בין המועצה לבין הקיבוץ.

זכאויות ביטוח לאומי במים וחשמל

הפרסום הקודם שלי בעניין לא היה ברור דיו, ועל כך התנצלותי. אני מנסה שוב ואתם מוזמנים לפנות ולשאול.לרוב, חברים הזכאים להנחות המדינה במים וחשמל, מקבלים מאת הביטוח הלאומי את טופסי הזכאות. מדובר בטופס בגין כל זכאות בנפרד, והזכאות היא להנחה בחשמל, או להקצבת מים נוספת, או לשניהם.

החברים הזכאים מקבלים מאת הביטוח הלאומי האישור לזכאות, וזאת ישירות אליהם לתא הדואר, על כן הקיבוץ לא יכול לדעת האם החבר זכאי, ככל והחבר לא העביר את הטפסים לטיפול הקיבוץ.

הקיבוץ הוא הגורם המטפל במימוש הזכאויות עבור החבר, וחברים אשר העבירו הטפסים בעבר, נמצאים ברשימת הנהנים ומקבלים ההנחות וההקצאות.

ההנחה בחשמל כיום – עלות מחצית מצריכת החשמל החודשית, עד 400 קוט"ש בחודש. כלומר, חבר זכאי הצורך בחודש 400 קוט"ש ויותר, ייהנה מהנחה חודשית של כ 100 ₪ בנתוני 2020.

הקצאת מים נוספת כיום – הקצאה נוספת של 3.5 מ"ק מים בחודש, לחבר זכאי.

מיהם החברים שיכולים לקבל הזכאות להנחות:

·       ניצולי שואה

·       נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה

·       מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בגובה 105% ומעלה

·       מקבלי קצבת זקנה + קצבת נכות, בגין נכות שנתגבשה טרם יציאה לפרישה

·       מקבלי קצבת ילד נכה בגין תלות בזולת (בתנאים המפורטים בביטוח הלאומי)

·       המקבלים גמלת סיעוד בשיעור 168%

חברים העומדים באחד לפחות מהקריטריונים כאמור, ולא קיבלו מכתב מהמוסד לביטוח לאומי המציין זכאותם, מוזמנים למלא טופס בירור פרטים (מצורף לעלון בהמשך לכתבה זו) כדי לברר זכאותם.

ככל וכתוצאה מהברור כאמור התקבלו אצלכם מכתבי הזכאות מאת הביטוח בלאומי, אנא העבירו אותם לאבנר גלילי מנהל ק.ג.חשמל, לטיפול בזיכויים.

בריכה בימי קורונה

מספר הימים בהם הבריכה הייתה סגורה בגין החלטות המדינה, הדגישה עד כמה חשובה הבריכה לרווחת החברים, הילדים והנהנים כולם.

גיל לביא ממשיך לקדם ולשפר את המתקנים והאמצעים בבריכה, מוסיף סככות צל, משפר בצבע, דואג לניקיון ולסדר, ובעיקר – שומר על ביטחון הרוחצים.

חברים, אנו מבקשים את עזרתכם בהשארת המקום נקי ומסודר אחריכם, אם במלתחות ובשירותים, אם במים ואם בכר הדשא וברחבות המרוצפות.

כמו כן, כדי למזער חשש להדבקה בקורונה:

·       לא יתקיימו אירועים בבריכה

·       ילדי החינוך שאינם בני המקום, מוזמנים לבריכה אך ורק הפעילויות המאורגנות של החינוך

·       חברים מתבקשים ללוות לבריכה אורחים שהם בני משפחה מדרגה ראשונה, הורים, אחים, בנים

·       תושבי הקיבוץ מוזמנים כולם בשעות הפתיחה.

המצילים, ובעיקרים מצילים תורני שבת, אינם יכולים לפקח או לשטר אחר זרים ואורחים המגיעים לבריכה. לכן ולמען ביטחוננו, אנא עזרו לנו ולמצילים לשמור על כניסת מורשים בלבד לבריכה.

בימים אלו, נדרשת מעורבות של ציבור החברים המתרחצים - העירו, שאלו, בקשו ממי שאינם מורשים לצאת משטח הבריכה. זה הבית שלנו, הבריכה שלנו, והבריאות שלנו, ורק כך נשמור עליהם.

מהאסיפה שהתקיימה ב 13/7/2020

דווח על צוות לאיתור יו"ר קיבוץ: רינת גלילי, אלזבט רם, גלית אורן, שי דנצינגר ודגן ידין.

נשאלה שאילתה בעניין בוררות 2009, היכן עומדים הדברים ובקשה להציג הנושא ועלויותיו בפני הציבור. תשובות תתקבלנה באסיפה הקרובה.

נשאלה שאילתה בעניין השינוי, בהמשך לשאילתות דומות באסיפות קודמות, היכן עומד התהליך וכיצד מתקדמים. תשובה – צוות השינוי צפוי להתכנס ולדון כיצד ומתי נכון להתקדם בתהליך.

נשאלה שאילתה בעניין קליטה, האם בעת זו ניתן להמשיך ולקלוט, ובקשה להביא הנושא לדיון באסיפה. תשובה – הנושא נמצא בסדר יום המזכירות. בהמשך לדיון המזכירות בנושא יוחלט כיצד לקדמו.

מועמדותה של ברכה רבי לקדנציה בת 4 שנים בתפקיד יו"ר וועדת קלפי, תוכרע בקלפי.

לבחירתה נדרש רוב של 60% לפחות מבין המצביעים בעד או נגד, בהצבעה ידנית.

מועמדותו של צקי גפן לקדנציה בת 3 שנים בתפקיד יו"ר וועדת ביקורת, תוכרע בקלפי.

לבחירתו נדרש רוב של 60% לפחות מבין המצביעים בעד או נגד, בהצבעה ידנית.

לאחר בחירת יו"ר וועדת ביקורת, נבחר אישית במועמדים לשמש חברים בוועדה: דובי פלג, עליזה ידין, דוד ברעם, יורם אלוני.

אושרה הארכת קדנציה לשלושה חודשים או עד ייבחר מחליף, המוקדם מבינהם, לאלו:

·       רינת גלילי יו"ר וועדת צעירים ולחברי הוועדה

·       כרמלה גלילי יו"ר רשות הבינוי ולחברי הוועדה

·       דורון חורב מנהל הקהילה

חברים, ברצוני להודות לכם על האמון שנתתם בי להמשיך ולשרת בתפקידי.

הקלפי הקרוב ואלו שבפתח, ומעט על הקלפי שהיה

הקלפיות האחרונות מבוצעות בידי וועדת קלפי אד-הוק מבין חברי המזכירות.

אבקש לציין, שבאין וועדת קלפי נמשכות סמכויותיה אל המזכירות.

המשמשים בקלפי הם נבחרי ציבור חברי המזכירות, כך שאין פסול בהרכב אד-הוק כאמור.

מחר 17/7/2020, יערך קלפי בעניין אישור הקיבוץ לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להקצות ליזם הטורבינות השטחים שהקצה הקיבוץ להקמת הטורבינות.

הנושא נדון והוצג באסיפה מיום 6/7/2020, ומשודר בערוץ המקומי למעוניינים לשמוע הדברים.

קלפי לבחירתם של ברכה רבי וצקי גפן לתפקידיהם, תערך בעוד כשבועיים, כדי לאפשר הפוגה לחברי המזכירות המתנדבים לשמש בקלפי.

בקלפי האחרון נבחרו רז ברוד ואמיר חרפ לשמש חברים במזכירות. ברצוני לברך אותם בבחירתם ולהודות להם על נכונותם להצטרף לחשיבה, לשיח ולהובלת הקיבוץ.

בימים אלו, עלינו לזכור שהמזכירות, ההנהלות והוועדות, הם אנחנו, אלו חברינו המשמשים בהן, זה שלנו – לא "הם" ולא "ההם", זה אנחנו. אנחנו מעצבים את חיינו כשותפים במקום בו מתקבלות ההחלטות, ובהזדמנויות בהם אנו יכולים להכריע.

על כן, אני מזמין אתכם להצטרף כחברים בהנהלות, להציע עצמכם לתפקידים בקיבוץ ולהכריע בקלפי.

צוות ה 100 לגבע

חברים, אתם מוזמנים להצטרף לצוות. אנא פנו למזכירות או למש"א כדי להגיד, הנני כאן.

ולסיום, כעיוור צבעים אני יודע שכבשים אינן כחולות, אך רואה אותן בכחול מעת לעת.

ולשבת של שלום ומנוחה, שאדע לצחוק על עצמי בגין טעויותי, במקום לכעוס על אחרים, אלא אם כן מישהו צבע כבשה בכחול J

דורון חורב, מנהל קהילה

 

צילום שי אלוני


הודעות לדף

 

שוב שלום לכולם שוב תזכורת

אל תגיד אולי מחר ולא אולי מחרתיים, עכשיו היום,

הבא את  המעטפות מהראל.

מסי  יברך אותך.

בי מוקי

*******************************

מכונת הסימון בקפוליה מקולקלת.

 אין להשתמש בה עד להודעה חדשה. העניין בטיפול.

*******************************

אופנטיק

תצוגת בגדי ים לנשים לשבועיים

מכירה מיוחדת לבני נשים

תתקיים ביום ב' 20/7 ב 1500-1900 באופנתיק


*******************************

הסינמטק

נמצא באחריות ועדת תרבות והשימוש בו צריך להיות בתאום עם

לילך רז.

אנא השאירו את המקום נקי ומסודר ואל תזיזו ציוד ששמור שם מבלי לתאם.

כמו כן אין לקחת ציוד ממשרד התרבות ללא רשות. הכל שמור ומיועד לפעילויות שמתוכננות.                                      תודה                   ו. תרבות

*******************************

הודעה מהספרייה

בספרייה מוצגת תערוכה שנושאה:

"ספרות המעריצים" (ספרות רחוב) והשפעתה על הספרות המודרנית".

התצוגה מסבירה את התופעה התרבותית הזו באמצעות טקסטים קצרים ותמונות.

היא נמסרה לנו מספריית קיבוץ יזרעאל והנכם מוזמנים אלינו.

 כמו כן אנו מחדשים את פתיחת הספרייה בימי חמישי

אחה"צ בשעות 18:30 – 19:30.

אין כמו ספר טוב לשקוע בו בימי קורונה אלה.

להתראות            דפנה ודליה 

*******************************

כך מתכננים היזמים להתמודד עם קטל ציפורים מוגנות...יעצרו הטורבינות? לא!

יוציאו ציפורים מרשימת הציפורים המוגנות!

ראו בקישור המצורף ,סיפור ניסיון הוצאת החסידה הלבנה מהרשימה כדי לא לעצור טורבינות כאשר הן יהרגו. https://www.facebook.com/elite.gilad/posts/10158013584221866


גבונים יקרים,

גם חוקר ההתנגדויות מטעם הועדה המחוזית לתכנון קבע: אין להקים את תוכנית הטורבינות של גבע!

ביום שישי ה-17.07.20 (עוד יומיים :-) ) מצביעים נגד הטורבינות. 


 


 

הפגנות קיציות - דני גפן

מוזיאון גבע - דנדי..

דנדי ידין מעלה את מוזיאון קיבוץ גבע על המפה: "חשוב לי שיכירו את ההיסטוריה של גבע ושל ארץ ישראל"

כבר 25 שנה שדנדי ידין (87) מנהל בהתנדבות את מוזיאון 'צריף ראשונים', המוזיאון לתולדות הקיבוץ ולהקת הזמר 'הגבעטרון'. לאחרונה החליט לפרוש וכעת הוא מחפש לו מחליף, שייקח על עצמו את המשימה להעביר את ההיסטוריה של הקיבוץ לדורות הבאים

יוסי וקנין

חבר קיבוץ גבע דנדי ידין בן ה־87 מנהל בהתנדבות כבר 25 שנה את המוזיאון לתולדות הקיבוץ ולהקת הזמר 'הגבעטרון', שנקרא 'צריף ראשונים'. במסגרת ניהול המקום הוא העשיר את אוסף הפריטים ולפחות פעמיים בחודש העביר הדרכות לקבוצות תיירים ישראלים שבאו לבקר. לאחרונה החליט ידין לפרוש מניהול המוזיאון ועכשיו הוא מחפש לו מחליף שייקח על עצמו את המשימה החשובה – להעביר את ההיסטוריה של הקיבוץ לדורות הבאים.

 

דנדי ידין. "העבר של הקיבוץ משתקף במוזיאון הזה" (צילומים: שרון צור)

"אני מחכה שיגיע מחליף שייקח על עצמו את ניהול המוזיאון", אומר ידין, "אני עוד חודש בן 87. זה כבר קשה לי. אני לא אעזוב לגמרי, אמשיך לתמוך ולעזור בכל מה שאתבקש, כולל להעביר מדי פעם הדרכות. בינתיים אני עוד כאן. מנקה, מסדר והדלתות של המוזיאון פתוחות לכל אורח. אין לי בעיה לארח אדם אחד וגם קבוצה של כמה אנשים. חשוב לי שיכירו את ההיסטוריה של גבע ושל ארץ ישראל".

למה קשה למצוא מחליף?

"לא יודע. זה לא קל כי זה דורש הרבה מאמץ, התמדה, התעסקות, מסירות וכוח. אני מאמין שבסוף יימצא לי מחליף, כי לכל אחד יש מחליף".

למה המקום כל כך חשוב לך?

"העבר של גבע ושל ארץ ישראל בכלל משתקף במוזיאון הזה. המוזיאון מציג את פניו של הקיבוץ מאז הוקם בשנת 1921. יש פה סיפור".

מוזיאון גבע ממוקם ממש ליד הנקודה שבה הוקמה גבע בשנת 1921. זהו למעשה צריף מגורים שמחולק לשבעה חדרים, שהוקם בשנת 1924. בצריף התגוררו משפחות, בין היתר גם ידין ואשתו זיוה, ומאוחר יותר בני נוער. הוא נעזב בשנות ה־70. בשנת 1981, לכבוד שנת ה־60 של הקיבוץ, הוקם המוזיאון

בתחילה בשלושה חדרים ובמהלך השנים הוסבו כל שבעת החדרים לשימוש המוזיאון.

 

המוזיאון (צילומים: שרון צור)

המוזיאון הוא בהחלט מקום ייחודי בלב המועצה האזורית הגלבוע. פנינה היסטורית ונוסטלגית, שבה אפשר ללמוד רבות על החיים בשנים שלפני קום המדינה גם ובשנים שאחרי קום המדינה. כל חדר מייצג כמה נושאים, וזאת במטרה להעשיר את המקום: החדר הראשון מספר את סיפורה של הלינה בקיבוץ, ואיך נראה חדר בקיבוץ בראשית ימיו; חדר אחר מספר את הסיפור של בתי הילדים; בחדר נוסף אפשר למצוא אוסף מדהים של מצלמות; בחדר שנקרא 'ביטחון וחקלאות' יש כלי נשק ששימשו את ההגנה ואת לוחמי מלחמת העצמאות; החדר השביעי והגדול מכולם מוקדש לתולדות 'הגבעטרון' – הלהקה המפורסמת של הקיבוץ שפעילה משנת 1948 ועד ימינו. בחדר הזה יש תמונות של חברי הלהקה מתקופות שונות, תלבושות שעמן הופיעו ותקליטים. בחדר אפשר גם לצפות בסרט על תולדות 'הגבעטרון'.

"הרעיון של הקמת המוזיאון היה של מזכיר הקיבוץ בזמנו, אחיק שמחוני ז"ל. מי שעזרו בהקמה היו רוח'לה רז ,עירית לב, נועה ידין, מאוחר יותר הצטרפו רותה זיו,רות לב ואחרים", מספר דנדי, "את כל הפריטים אספו מהקיבוץ וגם מבחוץ. האנשים שמבקרים כאן מתפעלים מהעושר של האוסף. מאחורי הצריף יש רחבה גדולה של כלים חקלאיים. יש הרבה מאוד מה לראות וללמוד במקום הזה".

 

המוזיאון (צילומים: שרון צור)

ידין נולד בספטמבר 1933 בקיבוץ, בנם הבכור של אסתר ושלום זכרם לברכה, שהגיעו לארץ מרוסיה. לגבע הם הגיעו בשנת 1929. ידין גדל בקיבוץ בתקופת המנדט הבריטי בארץ. בשנת 1952 התגייס לצה"ל, תחילה לגדנ"ע, ובאוגוסט 1953 עבר לשרת ביחידה המיתולוגית 101 שהקים אריאל שרון - יחידה שבה שירתו רבים מבני העמק, בהם מאיר הר ציון, ישי צימרמן ושמעון קצ'ה כנר.

לאחר השירות הצבאי חזר לקיבוץ, עבד בין היתר בפלחה, ניהל את המוסך, עבד בהדרכה באפריקה וניהל את תחום הבניין בקיבוץ. משנת 1956 ועד שנת 1981 היה לסירוגין חבר בלהקת 'הגבעטרון'.

לפני כמה שנים הקים את להקת 'ותיקי הגבעטרון', שהופיעה בכל רחבי הארץ. כאמור, משנת 1995 הוא לקח על עצמנו לנהל את מוזיאון גבע.

 

פניני עיתונות העבר - ערי גיל

'דבר' ינואר  1947          פתיחת חדר האוכל החדש

הארץ נובמבר 1925

דבר מאי 1935
פינת תרבות

 

אירועים קרובים:

בערב שישי ה- 7/8/20 ערב טד לכבוד ט"ו באב ופתיחת תערוכת 'טו באב בעיניים שלך'- פרטים במודעה המצורפת מטה.

ביום שישי ה-21/8/20 יתקיים יום הילד.

שעות האירועים ופרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.  האירועים מתוכננים להתקיים תחת הנחיות והגבלות הקורונה ולכן ייתכנו שינויים לאורך הדרך.

 

 

 

אוהבים את חנוך דאום? רוצים שיבוא לגבע? קראו את הפוסט והירשמו בלינק המצורף:

"החיים הם תקופה קשה - עכשיו הספר! מגיע לי מזל טוב.

ספר. חדש. נולד. ואני מתרגש. זה הספר הכי אישי, סנסציוני ובלי ספק גם הכי מצחיק שכתבתי. יש בו מחשבות מצחיקות על חיים עצובים. ויש בו אותי.

והרי הודעה: את הספר הזה אי אפשר להשיג בחנויות! רק אצלי. לא סטימצקי, לא צומת ספרים ולא זיבי.

חלמתי על הספר הזה לבד, כתבתי אותו לבד וסיימתי אותו בחודשים ארוכים של קורונה, ואין לי שום כוונה למסור לרשתות הגדולות את התינוק החדש הזה שנולד לי במזל טוב...

את הספר הזה ניתן להשיג רק בדרך אחת: ממני אליכם ❤️

זה הלינק: https://hanochdaum.com מחיר קטלוג: 88 ש״ח.  מחיר השקה, עד תום המהדורה הראשונה: 74 ש״ח.

שימו לב 1: לכבוד המהדורה הראשונה אפשר לקבל את הספר עם הקדשה אישית (״עותק בחתימת המחבר״). אז מי מכם, הזריזים שיקנו את הספר כעת (בלינק המצורף), וירצו לתת את הספר לחבר או בן משפחה במתנה עם הקדשה אישית שלי (אפשר כמובן לבקש הקדשה לעצמכם. לגיטימי לגמרי בעיני), נא לציין זאת בטופס. ניתן גם לכתוב לי משהו על האדם לו מיועד הספר - ואני אתאים את ההקדשה. מבטיח להשקיע!

·       שימו לב 2: לכבוד ההשקה ועד שאודיע אחרת - מי שיזמין חמישים (50) ספרים ויותר (אפשר להתארגן ביחד כמה חברים וכו׳), אעשה לבד את המשלוח ואגיע אליכם בעצמי עם הספרים לחתימות, קפה וסלפי!!! (מי שהולך על זה, פליז תשתדלו לא להיות אנסים או משהו כזה. תיאום יהיה בפרטי ובהתאם להנחיות).

אשמח אם תעזרו לי להוכיח למי שמפקפק ביכולת להוציא ספר בישראל בלי הרשתות הגדולות שהוא טועה. אם אצליח - אין לי ספק שבעקבותי יבואו אחרים. הרכישה באתר המתוק שאפרת המתוקה אחראית לו, אז כנסו עכשיו... (https://hanochdaum.com)

שלכם, חנוך " (מתוך עמוד הפייסבוק של חנוך דאום)    

 

דברים טובים

 

כשירדה הקורונה לעולם, חדר האוכל נסגר פחות או יותר ונאלצתי לבשל בבית ,נפלו השמים. גיליתי שאני מבשלת לא כ"כ מיומנת (למרות היומרה והנסיוו עתיק היומין)  גם עצלה למדי, ובעיקר מתוסכלת בגלל "ציבור האוכלים" , שהתפריט שלו מורכב 24/7 נחשו ממה? שניצל וצ'יפס אלא מה?!. לא ששמחתי לקראת משימת הבישול .ממש לא! מיציתי אותה לפני שנים ובגדול .אבל האילוצים הכריחו אותי להפשיל שרוולים... גיליתי שתפריט המורכב משני הפריטים הנ"ל חדגוני עד מוות ואם לא נמצא גיוון יכה בנו השיעמום שהוא כידוע קשה מיגיעה סתם, והוא אלמנט נוסף למכת הסגר, הפחד ואימת הההדבקה. מה עושה מבשלת מוכת שעמום קולינרי?משאירה את מכורי הצ'יפס לשניצילם, מעלה  באוב  הזכרונות  מתכונים ישנים בתקוה שלא נס ליחם.כמו למשל מנה מוקפצת של נגיסי עוף או נגיסי טופו , ירקות ופסטה. מה שהתגלה בדיעבד כארוחה עתירת טעמים ושווה לכל נפש

מוקפץ בימי קורונה

 

 

כמויות והרכבים לפי טעמו/ה/דמיונו/ה ומצאי הירקות במקרר או הפריזר של הקרבן המבשל במטבח בזמן הנתון.

במקרר שלי מצאתי  ברוקולי קפוא, שעועית עדינה קפואה, 1/4 ראש כרוב בינוני חתוך ל"סרטים" ברוחב כסנטימטר "מקלות" גזר, פטריות, פלפל אדום ו/או צהוב,(ואפשר לגוון ולהוסיף את כל מי שנראה מתאים להשתתף במחבת עם הנ"ל: בייבי תירס לבבות ארטישוק.ארטישוק ירושלמי וכו')

ההכנה

את הירקות (החתוכים לחתיכות  המתאימות לכניסה באחת, לפה ממוצע )מקפיצים על ווק או מחבת גדולה עם מעט מאד שמן עד שתחתית הירקות  תיחרך מעט. יש  להפוך את הירקות  מפה לשם ולהוציא.

אפשר כמובן להפוך למנה בשרית  ע"י תוספת של נגיסי חזה עוף (כשמוציאים מהמקרר או המקפיא וחותכים את חזה  העוף ,אפשר אז  להשרותו במרינדה של מעט שמן ,מלח ,פלפל, פפריקה ,לימון ו שום)

 כדאי לטגן את העוף  במחבת לחוד כ2 דקות כל צד להוציא ולהוסיף אותו למוקפצים.

לבשל את הפסטה לפי ההוראות לחבר את כולם והרי לכם ארוחה שלמה

התיבול. אפשר להוסיף מלח ופלפל ולהסתפק בזה או להשתמש ברוטב סויה, טיריאקי או צ'ילי חריף גם להוסיף שום למי שאוהב .להגיש חמים.

נ. ב. אפשר להוסיף חופן בוטנים קלויים

 

עמוד אחרון

כשקהל המאזינים בסגר, יש ברחוב קהל חליפי.


 
חסר רכיב