קבוצת גבע
חסר רכיב

הודעה בדבר פעילות הכולבו.

16/03/2020
הודעה בדבר פעילות הכולבו.
חברים שלום.
פתיחת הכולבו בשעות:
10:00-11:00 לבני 70+ בלבד.
11:0-15:00 לשאר הציבור וגם בשעות אחה"צ בימים א,ג ו ה מהשעה 17:00-19:00.
מספר העגלות כמספר האנשים המורשים לשהות בכלבו-באם אין עגלות בבקשה להמתין בחוץ עד שמתפנה עגלה.
בבקשה להגיע לכלבו נציג ממשפחה וללא ילדים.
אנשים מבוגרים המעוניינים שהקניות יעשו עבורם מתבקשים לפנות למענית.
תודה על שיתוף הפעולה, שי דנציגר.
חסר רכיב