קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2415

14/02/2020

דף מספר 2415 י"ט בשבט תש"פ 14 בפברואר 2020

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


השייטים האמיצים מואדי סידר ענבר לוי ומעין ברזק

עם הדוברות המשוכללות שלהם ביום שואדי סידר הפך לסמבטיון

מודעה לאסיפה
 

אסיפת חברי קב' גבע

 

תיערך ביום ראשון 16/2/2020

בשעה 20:00 בחדר האוכל

סדר יום :

1.   בחירת יו"ר לאסיפה.

2.   שאילתות והודעות.

3.   עסקת קפה ג'ו- אישור אסיפה.

4.   דיווח בנושא מיזם הטורבינות- ללא קבלת החלטות באסיפה.

 האסיפה מצולמת בווידאו.                  

                                 בברכה

                           דורון חורב- מנהל קהילה

הודעות לדף

 

דניאל רם  השתחררה מצה"ל

ברכות חמות והצלחה עם חזרתך לאזרחות

באהבה, ו. צעירים

***************

תכנית חוג העמקים לשבוע 16-20/2/2020

 

*

קפה תרבות

יום ג' 18/2 מושב ברק

יסמין סדן

לפרוץ את הגבולות

 

חוג יהדות

ביום ד' ;19/2  בגבע בשעה 20:00

פרופ. ישעיהו גפני

כיצד קראו מחדש את התנ"ך בימי בית שני

***************

 

תודות

יש מספר ענפים, שאני מודה יום-יום על קיומם של חברים שיודעים לתת שירות ועושים זאת בשמחה.

הפעם שוב יש לציין מוסד שבלעדיו קשה לי להתנהל והוא תיקון האופניים שקובי מנהל כעסק צדדי.

לא חשוב באיזה שעה אני מניחה את האופנים למחרת הם מתוקנים ומוכנים לשימוש וכן את סידור הרכב שיורם אלוני אחראי עליו שנים רבות באכפתיות רבה ובהתחשבות.

רק דבר אחד מפריע לי מאד והוא שאנשים מרשים לעצמם לעשן ברכב.

אז נכון אתם נוסעים לבד, אך הריח והמאפרה המלאה נשארים אחריכם. בימנו כבר לא נהוג לעשן במקום ציבורי וגם המכוניות השייכות למגזר זה.

אז בבקשה לרווחת כולנו הפסיקו נוהג זה.

תודה שלומית קארו

דו"ח מנק"ל דורון חורב

 

דו"ח מנק"ל

מדיוני האסיפה

הוצגה שאילתה באשר להחלטת המזכירות, לבקש מיאיר קארו אורכה לשמש בתפקידו כחבר בדירקטוריון בקרה, עד מינוי יו"ר קיבוץ.

השאילתה הציפה מחדש השאלה באשר לסמכויות המזכירות, נושא שהקדשתי לו פרק בכתבתי לעלון הקודם ואתייחס אליו שוב מפאת חשיבותו.

למזכירות סמכויות רבות, והיא שואבת סמכויות אלו מהאסיפה אשר בחרה בה ונתנה בה אמון, ומתקנון האגודה. חברי המזכירות ובעלי התפקיד הם כולם "נושאי משרה", ולנושא משרה חובות ואחריות לפי חוק. אך מעבר לחוק, האסיפה מאצילה למזכירות סמכות ובכך מסמיכה את המזכירות לפעול בשמה, ונותנת בידיה כלים לנהל את ענייני הקיבוץ.

סמכויות המזכירות הן סופיות ומוגבלות כמובן, ועל המזכירות לפעול בתחום ובטווח הסמכויות המוקנות לה, אך יחד עם זאת, על האסיפה לאפשר למנהלים ולמזכירות לנהל על פי סמכותם. אם תסרס האסיפה את יכולתם של המזכירות ושל המנהלים לנהל, ואם האסיפה תפקיע מהם את הסמכויות הנתונות להם, לא תוכל המזכירות ולא יוכלו בעלי התפקיד למלא את תפקידם. בקרות זאת, כלומר אם נוטלת לעצמה האסיפה את סמכויות המזכירות ובעלי התפקיד, משמעות הדבר שעל ההנהלה להחזיר המפתחות לאסיפה. מנגד, שמורה לאסיפה בכל עת, הסמכות לשחרר מתפקידם את בעלי התפקיד ואת חברי המזכירות.

ועוד מדיוני האסיפה, הועברו להכרעה בקלפי שני סעיפים:

·       אישור העדכונים במודל השינוי והמשך תהליך השינוי

·       הצעה למודל הצבעה חדש (פורסם בעלון הקודם)

שני הסעיפים מובאים להכרעה ברוב רגיל ובקלפי אלקטרוני, אשר יתקיים בימים שני ושלישי 17-18/2/2020 בין השעות 12:00 בצהרי יום שני ועד 12:00 בצהרי יום שלישי.

ניתן לקבל סיוע בהצבעה מטל גולן, במשרדו ובשעות העבודה.

נזכיר, ההצבעה האלקטרונית דורשת להכניס את ארבע הספרות האחרונות בתעודת הזהות, ואת הקוד המספרי שנשלח בסמס לטלפון הסלולרי הנייד.

למשל, חבר שמספר תעודת הזהות שלו, כולל ספרת ביקורת (אחרונה), הוא 12345678-9, יזין את הספרות 6789, ולאחר מכן, את הספרות שקיבל לאחר שניות אחדות בסמס.

בהזדמנות זו ברצוני לציין ולהזכיר, בהצבעת הקלפי האלקטרונית הקודמת לאישור נוהל צעירים 2020, הצביעו 176 חברים, מבינהם 151 הצביעו בעד (85.8%) ו- 25 הצביעו נגד (14.2%).

וכמובן, להודות לשירה קפלן אשר מצלמת בנאמנות את האסיפות ומפגשי ציבור נוספים, תודה רבה.

מדיוני המזכירות

תכנית קיצוצים והתייעלות שהציגה המזכירות בפני האסיפה, נדונה במזכירות ותוצג שוב בפני האסיפה. חומר מקדים יתפרסם מבעוד מועד.

החלטות מזכירות שהוצגו בעלון ולא הובאו לדיון באסיפה - המזכירות דנה בפניות הציבור שהוצגו בפניה בגין פרסום החלטותיה בעלון, החלטות שלא הובאו לדיון באסיפה, וקיבלה ההחלטות הבאות:

·       מועדי פתיחת הבריכה – ההחלטה שרירה וקיימת.

·       פניה לציבור לפתוח חשבון בנק פרטי וסגירת כרטיסי אשראי הקיבוץ – ההחלטה שרירה וקיימת.

·       הקפאת ההפקדות לקרנות חיים למשך שנה, וגריעת זכאות יחסית – ההחלטה שרירה וקיימת.

·       הפסקת מועמדות בגין תת התפרנסות מתמשכת – המזכירות מושכת חזרה החלטתה זו, וממתינה לעדכון תקנון קליטה בו ישולב גם היבט זה. התקנון צפוי להידון באסיפה בראשית מרץ.

לנוחיותכם, להלן ההחלטות המרכזיות:

התנהלות בתי אב בחשבון בנק פרטי

·       חברים נדרשים לפתוח חשבון בנק פרטי. לפי הצורך ניתן לקבל את עזרת מוניקה, בהנהלת חשבונות ובשעות העבודה.

·       חברים יעבירו לחשבונות בנק אלו את כל קצבאות הביטוח הלאומי המגיעות להם, ואת יתרות הכספים בתקציבם על פי נוהלי גבע (מקובל כ 80% מיתרת התקציב בניכוי שימושים).

·       הקיבוץ יחייב את תקציב החברים כנגד קצבאות ביטוח לאומי, ויסלוק חיובים לחשבון הבנק הפרטי של החברים.

·       במהלך אפריל 2020, ייסגרו כרטיסי האשראי של הקיבוץ.

·       יינתן מענה למקרים חריגים.

הקפאת קרנות חיים לשנה

·       קרנות החיים תוקפאנה עד 31/12/2020, ולא יופקדו בהן כספים.

·       בתקופה זו לא יוכלו להצטרף חברים חדשים לקבוצת הזכאים.

·       חברים שבשנה זו מגיעים לגיל 60 לא תיפגע זכאותם.

·       חברים מתחת לגיל 60 בשנה זו, תיפגע זכאותם בערך יחסי של שנה אחת (גריעה של כ 7,350 ₪ ממלוא הזכאות).

·       מוחרגים מהחלטה זו – בנים במסלול צעירים.

הודעה

בשבוע הבא איל לב מרכז המשק ואני, יוצאים ל"כנס הנהגות הקיבוצים", ונעדר בין התאריכים  17-19/2/2020. אנו זמינים בטלפון אך לפרקים במהלך היום. בשבוע זה לא ייצא דו"ח מנק"ל J

שימו לב שימו לב שימו לב

לאחרונה פונים גורמים שונים לחברים באמצעות הטלפון, ובטון מאוד סמכותי / נמרץ / מאיים / ידעני, טוענים בשם חברות מוכרות כגון הוט, פרטנר ואחרות, כי לא כובד תשלום אשראי מסוף 2019.

כנראה ומדובר בעקיצה, וחברים מתבקשים שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי בו הם מחזיקים.

אנא נתקו השיחה, ובררו העניין באופן יזום מול חברת כרטיסי האשראי המספקת לכם שירותים.

ולסיום, מספרים על גביר יהודי עשיר, אשר לפני כל יום כיפור היה קונה כיפה חדשה ב 2 ₪, ומוכר הכיפה הישנה לשכנו העני, ב 1 ₪.

ולשבת של שלום ומנוחה, שנשכיל לבחור בערכי הרוח שלנו, ונפנה הזמן הנחוץ להשקיע בהם.

דורון חורב, מנהל קהילה

************************

כמה נקודות לגבי שינוי נוהל ההצבעה

1.     השינוי הוא לגבי בחירה מרובה לסעיף מסוים (לדוגמה: בחירת עד 3 מועמדים מתוך הרשימה לדירקטוריון).  בהצבעה הממוחשבת אין כפתור של הצבעה נגד כולם. לעומת זאת אפשר להימנע ואז התוצאה היא אותה תוצאה – המצביע נרשם כמצביע אבל ההצבעה שלו לא נרשמת על אף אחד מהמועמדים ואז עדיין חישוב אחוז ההצבעה מסך המצביעים עבור כל מועמד מחושב נכון. הספירה היא: מספר המצביעים בעד מסך המצביעים. בדיוק כמו שמי שלא הצביעו בעדו שווה לזה שהצביעו נגדו.

2.     תוכנת ההצבעות בגבע היא בעצם תוכנת ההצבעות היחידה שמופעלת בקיבוצים (כ70 קיבוצים למעט אולי קיבוץ אחד עם תוכנה אחרת).

3.     אין בתוכנה בינתיים את האפשרות להגדיר כפתור להצבעה נגד כל המועמדים. בחברה מתכוונים בעתיד להוסיף אפשרות כזו.

לטעמי תוכנת ההצבעה בנוהל החדש מאפשרת הצבעה לבחירה מרובה ונותנת תוצאה של אחוזי ההצבעה בעד כל מועמד ולכן מומלץ להצביע בעד שינוי נוהל ההצבעה החדש כדי ליהנות מיתרונות ההצבעה הממוחשבת .

טל גולן

המודל הסקנדינבי - אלי גורן וזיוה אוחיון-רכט

תקראו כדי שלא תגידו אחר כך לא ידענו

 

למודל הסקנדינבי אין התכנות בגבע - להפסיק לדון בהצעה שאין לה התכנות כלכלית

ההצעה לפיה כ- 67 משפחות נמצאות כרגע על הנייר כזכאיות לתקציב קיום הוגן על פי התקן היא הצעה שמביישת את חברי גבע וצריך להפסיק לדון בה.

מצב זה מביא את אותן משפחות מתחת לחישוב סף העוני על פי חישובי הביטוח הלאומי.

הכישלון של גבע הוא כישלון ניהולי !  שהביא לירידה של למעלה מ- 8 מיליון ש"ח ברווחי העסקים.  לחברי גבע לא הייתה כל השפעה עליו.

חברי גבע כקהילה משתכרים 38,000,000 ש"ח בשנה ביחד,  לפני  רווחי העסקים.

המשמעות היא שכיום כל חבר בחלוקה שוויונית של ההכנסה הכוללת משתכר כ- 9,048 ש"ח בחודש (לפי 350 זכאי תקציב).   אין שום סיבה בעולם שחבר גבע יחיה בסכום שהוא מתחת לקו העוני של המדינה.

מחשבון העוני של המדינה

מס' נפשות

סף העוני

1

4,484

2

7,175

3

9,507

4

11,480

5

13,452

6

15,246

7

17,040

 

 מס הכנסה בשכר דיפרנציאלי גבוה בכ- 4 מיליון ש"ח לשנה יותר ממס הכנסה בשכר שוויוני באותה הרמה.  4 מיליון ש"ח שהולכים היום לרווחת החברים ילכו לפי הצעה זו למס הכנסה!

לקיבוצים רבים כמו עין חרוד מאוחד, בית השיטה, חפציבה, חמדיה , כפר רופין ועוד מחקו הבנקים וארגוני הקניות מאות מיליוני שקלים עם הפיכתם לקיבוץ דיפרנציאלי. משמר העמק, יזרעאל וסאסא שהיו במצב יותר קשה מגבע כיום,  יצאו בכוחות משותפים מהמשבר והם היום מהקיבוצים החזקים ביותר בתנועה. 

התוכנית שמובאת לפנינו מביאה כ- 67 משפחות מתחת לקו העוני. אין צורך לחכות עד שנראה את תלושי המשכורות כדי שנצביע נגד.

אנחנו צריכים להתעלות מעל עצמנו ולעצור את התהליך ולהקדיש את הכסף והזמן כדי לצאת ביחד מהמשבר ולא לחכות שמישהו/ מנהל בקרה יעשה זאת בשבילנו .

 

בברכת חברים,

אלי גורן  וזיוה אוחיון רכט 


פינת תרבות

 

·       מילה טובה לפז ארצי, ענבר לוי, גל נחשון ומעיין ברזק שהתגייסו והעבירו ספה לדודתי רוחה'לה רז, ועשו זאת ברצון, ביעילות, בכבוד וברגישות. כל הכבוד לכם חביבים, חיממתם את ליבי בקור הרב ששורר פה.

·       תרבות- בשל גשמי הברכה, הקור והבוץ הכבד, לא נוכל לקיים נטיעות עצים השנה, ובכל זאת לא נוותר על מצוות השתילה.  בשבת הקרובה, נקיים במתחם חדר האוכל ומחוצה לו, פעילות לט"ו בשבט החל מהשעה 10:30. במקום נפעיל פינת שתילה בעציצים ממוחזרים, פינה להכנת ראש דשא, נקשט את חלון התצוגה ביצירה משותפת מחומרים ממוחזרים ומחומרים מן הטבע וגם נפעיל פינה להכנת פיתות. במקום נספק שתייה חמה, מים ופירות חתוכים, והציבור מוזמן להביא עימו כל מה שנחוץ לו לפיקניק. נשתמש בכלים רב פעמים ובכלים מתכלים ונשתדל לנהוג מתוך מודעות לסביבה ולא לייצר אשפה מיותרת.

שבת שלום    לילך רז

**********************·       לידיעת הציבור –

הסקה בעזרת עצים מסכנת את המשתמשים בה ואת השוכנים בסביבתם

הסקה בעזרת עצים המשמשת לחימום ביתי (קמין) מייצרת עשן המכיל חלקיקים מיקרוסקופיים מזהמים וכימיקלים שונים הנפלטים לאוויר. העשן עלול לפגוע בבריאות של כל מי שחשוף לו באופן קבוע ולהגביר את ההסתברות לתחלואה בסרטן מסוגים שונים. גודלם הקטנטן של החלקיקים שבעשן מאפשר להם לחדור עמוק לתוך הריאות ולפגוע לא רק בהן, אלא גם באיברים אחרים שאליהם הם חודרים מן הריאות. חלק מן הכימיקלים המשתחררים לאוויר בעת השימוש בקמין ידועים כמסרטנים ובנוסף לכך, החלקיקים עצמם (ללא קשר לכימיקלים הנספחים אליהם) סווגו לאחרונה כמסרטנים בבני אדם. ארגון הבריאות העולמי ציין לאחרונה, כי בעירת עצים במתקני חימום ביתיים גורמת לפליטה של 14 חומרים שחלקם ידועים כגורמי סרטן וחלקם חשודים בכך.  מחקרים שונים מצאו שחשיפה מתמדת לעשן המיוצר על ידי בעירת העצים עלולה להגדיל את ההסתברות לסרטן, בעיקר של הריאות (לרבות חלקים אחרים של מערכת הנשימה), ולאחרונה פירסם המכון הלאומי לבריאות בארה"ב (NIH), מחקר אפידמיולוגי מקיף המצביע על  קשר בין חימום ביתי ממושך בעץ לבין סיכון מוגבר להתפתחות סרטן השד (White, et al. 2017). מתוך האתר של האגודה למלחמה בסרטן

מהעיתונות


פניני עיתונות העבר - ערי גיל

מתוך מעריב ינואר 1952

מעוללות הצנעשנות ה-50
מנפלאות הטכנולוגיה והמדע

תרבות בעמק...

נו מתכבדים להזמינך לאירוע השקת הספר "ארבע שעות ביום"
שיתקיים בבית שטורמן ביום שישי ה- 28.2.2020.
 
"את מי אמא שלך אהבה יותר אותך או את הקיבוץ?"
"כמה משמעותי היה הקשר בין האמהות לילדיהן?"
"האם יכולתי אני כך לגדל את ילדי?"
 
שאלות אלו ועוד, שאלו את אוריין צ'פלין, בת קיבוץ שריד,
סטודנטיות מהגרות ממדינות שונות בעולם, כששמעו מפיה על ילדותה בקיבוץ.
 
רבות כבר דובר על ילדי החינוך המשותף. כמעט ולא נשמע קולן של האמהות, שילדיהן גדלו בבית הילדים.
מתוך השאלות של נשים זרות, יצאה אוריין צ'פלין למסע ארוך של שיחות עם אמהות התנועה הקיבוצית.
 
מספר המקומות מוגבל. ההרשמה באתר http://www.beit-shturman.co.il/
 
בברכה
צוות מוזיאון בית שטורמן
------------------------------
דואר עין חרוד מאוחד 18965
טל': 04-6486336/6328
עמוד אחרון

"אקליפטוס המקור" ענק ניצב בעמק קטן מדרום למושב תלמים בנגב המערבי. גובהו כשלושים מטר. היקף הגזע שלו שבעה מטר והנוף שלו מרשים במיוחד — רחב ועמוס בדים. הצללית הענקית ניצבת בודדה ובולטת למרחקים.

הוא צומח ברחבי הארץ אבל זה שליד מושב תלמים הוא אחד הגדולים. מסע אל העץ שהובא מאוסטרליה כדי לייבש ביצות למרות שאינו מייבש, ושעדיין סוער הוויכוח בשאלה אם הוא מין פולש או שכבר עשה עלייה והפך לישראלי כהלכה
 
חסר רכיב