ניוזלטר התנועה הקיבוצית: לא ניתן לחושך לפגוע בחינוך של ילדינו. פרידה משני אנשים בולטים בעולם הקיבוצי. במשרד הרווחה לומדים על העשייה החברתית בתנועה ובקיבוצים. מסע י"ב כבר בפתח

08/12/2022
טל גולן