קבוצת גבע
חסר רכיב

דרוש/ה יו"ר ועדת קלפי

19/11/2019

דרוש/ה יו"ר ועדת קלפי

תיאור כללי של התפקיד:  ניהול תהליך הצבעה בקלפי, על פי תקנון ונהלי האגודה.       

             

תחומי אחריות:

        ניסוח הפתק לקלפי, באופן ברור.

        איוש הקלפי, ע"י חברי הועדה, במועד ההצבעה.

        ניהול סדרי הקלפי ידני ואלקטרוני ע"פ התקנון.

        ניהול דפוסי ההצבעה ידנית ואלקטרונית ע"פ החלטות האסיפה לכל הצבעה והצבעה.

        ספירת קולות המצביעים, כולל פתקים שנפסלו

        רישום פרוטוקול ספירת הקולות, כולל פירוט – העד, נגד, פסול, נמנע.

       

דרישות התפקיד:

        אמינות ציבורית, גבוהה. 

        ניהול צוות הקלפי, בימי הצבעות.

        אינו נושא בתפקיד ציבורי אחר, בקיבוץ.

        עבודה בתיאום עם יו"ר ועד ההנהלה/מזכיר.

 

כפיפות:        אסיפה.

משך קדנציה : 4 שנים.

בחירה לתפקיד : קלפי.

המעוניינים ומוצאים עצמם מתאימים, מתבקשים לפנות למשאבי-אנוש

חסר רכיב