קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2403

22/11/2019

דף מספר 2403 כ"ו בחשון תש"פ 22 בנובמבר 2019


עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

בארכיון נמצאה תמונה, עבודת יד, פרי עבודתו של יזהר גוריון.

מרכיבי העבודה: עץ, פורניר.

בתמונה: המועדון לחבר, הספריה, הארכיון, הבריכה וגן הזכרון.

יזהר יצר אותה, לכבוד חג היובל של גבע, והעניק אותה שי לגבע.

ב 2017 התבקש יזהר לרענן ולחדש התמונה, והוא נענה ברצון ובשמחה.

כאשר שבה התמונה מחודשת, היה זה אך טבעי למקם אותה במועדון לחבר.

תנחומים למשפחה.

יהי זכרו ברוך!

 

רותי לב ק

הודעות לדף
 

 

תכנית חוג העמקים לשבוע 24-29/11

*

העתיד כבר כאן (חוג חדש)*

ביום ב' 25/11 בבית שטורמן בשעה 20:00

המרצָה  יהלי אדמתי

עד 120  נתון למשא ומתן

*חברים כל כך התרשמו מההרצאה הראשונה שבקשו להמשיך החוג

וכל אחד יביא עוד שלושה חברים. גם מגבע מוזמנים

*

ביום ד'   27/11 בשעה 20:30 בגבע

חוג יהדות

ד"ר חיים חיון

ילד זקונים קטן בדמותו של בניימין

***************

ביום חמישי 28.11.19 תתקיים במועדון לחבר בין 16:00 ל19:00 פגישת היכרות עם "אופטיקה יסמין" מבית שאן, שמציעים שירות כאן בגבע , באופן קבוע (ראו הודעה בנושא). מוזמן כל מי שרוצה להכיר, להיבדק, ולבדוק אפשרויות. שווה לבדוק.


***************

 

***************


דו"ח מנק"ל - דורון חורב

דו"ח מנק"ל

 

תמונת מייסדי גבע בכניסה לקיבוץ

חדי העין הבחינו כי חודשה התמונה בכניסה לקיבוץ, אשר בה מופיעים מייסדי גבע.

הלשונות הטובות יודעות לספר כי הצטלמו לתמונה אותם מייסדים שלא הלכו לעבודה באותו יום.

תודה רבה לקבוצת אנשים אכפתיים מגבע, אשר מימנה מכיסה וטיפלה בחידוש התמונה.

חברי הקבוצה ביקשו להישאר בעילום שם.

מאסיפת החברים 18/11 ועוד

תהליך השינוי – בינואר ברצוננו להתחיל ולחלק את תלושי הסימולציה האישיים לכל חבר וחבר.

תלוש הסימולציה הוא תלוש השכר הפנימי של החבר, ויקבלו אותו כלל החברים: פנסיונרים, עובדי חוץ, עובדי בקרה, עובדי פנים.

כעת אנו עוסקים באיזון המודל, וזאת בהמשך לדו"ח הייתכנות הכלכלית. מהדו"ח עולה צורך להביא לייעול וצמצום מרכיבים במודל, בהיקף כספי של 3.5-4 מיליון ₪.

לחלוקת תלושי הסימולציה נקדים מפגש ציבורי, אשר בו נציג את מבנה התלוש ומרכיביו.

במהלך דצמבר-ינואר נשלים את טיוטת חוברת השינוי יחד עם מועצת השינוי.

במהלך ינואר-פברואר ניפגש עם החברים, כדי להציג בפניהם תמונת מצב לכל בית אב.

במהלך מרץ אנו מתכוונים לכנס אסיפת חברים ולהביא המודל להכרעה בקלפי.

אנו מקווים שנוכל לעמוד במסגרת לוח הזמנים המפורט בזאת.

קלפי – כשעתיים לאחר פתיחת הקלפי ביום שישי 15/11, ביקשתי את וועדת הקלפי להפסיק את תהליך ההצבעה ולסגור הקלפי. עשיתי זאת בשל חשש, שחברים לא הבינו את סדרי ההצבעה וכנגזרת מכך, חשש לאפשרות כי ייפול פגם בתהליך ההצבעה ואשר יביא לפסילתה. הריני להתנצל בפני החברים, המועמדים וועדת הקלפי, על מהלך זה. במקביל, עדה רון יו"ר הקלפי ביקשה לסיים את תפקידה. באסיפת החברים ב 18/11 הצגתי הדברים בפני החברים, והאסיפה הנחתה את מנהלת מש"א ואותי, לפנות אל חברי וועדת הקלפי כדי שיציעו מביניהם מועמד לשמש יו"ר הוועדה ובמקביל, להוציא מכרז ציבורי לתפקיד. עם מציאת מועמד לתפקיד, הוא יובא לאישור האסיפה והקלפי. לבחירת המועמד בקלפי, ובמעמד האסיפה, תמונה ועדת קלפי אד-הוק לביצוע הקלפי.

דו"ח ביקורת מש"א - יפתח אלון מבקר הפנים, הציג את דו"ח הביקורת בפני האסיפה.

התקיים דיון ער בממצאי הדו"ח ובהמלצותיו.

האסיפה הנחתה את מש"א והמזכירות, להביא בפני הציבור באסיפה ולאישור, כלים אשר יסיעו בידי הקיבוץ גם להתמודד עם בעיות עבודה וגם לעודד עבודה ומצוינות.

האסיפה אישרה כי הוצג הדו"ח בפניה.

כבר עתה נבחנים צעדים ליישום המלצות הדו"ח, ולכשיבשילו יוצגו בפני החברים.

תודות למבקר ולחברי וועדת הביקורת בראשות צקי גפן, על עבודתם.

לוח זמנים לאסיפות וקלפי

חודש דצמבר צפוי להיות עמוס באסיפות ומפגשי ציבור, ובהצבעות בקלפי עם סיום בחירת יו"ר וועדת קלפי. על סדר היום שורה של נושאים רבי חשיבות ובהם: אסיפת אישורים, אישור מועמדותה של זיוה רכט לתפקיד יו"ר הקיבוץ והעברה לקלפי, אישור מאזנים לשנת 2018, אישור תקציבי המשק והקהילה.

מעורבות החברים והשתתפותם בדיונים, המשפיעים על חיינו המשותפים והאישיים, נחוצה לנו בזמנים אלו אשר דורשים למידה, התגייסות ואחריות.

התנצלות

סיום הקדנציה של יאיר קארו בתפקיד יו"ר הקיבוץ הותירה חלל ניהולי גדול מימדים, ואנחנו בעלי התפקיד מתקשים מאוד למלאו באין יו"ר. יו"ר קיבוץ דרוש שיהיו לו האיכויות המתאימות לניהול והובלה, איכויות שיאיר מלא בהן כדי להתפקע, ולי חלקן בחסר. סדר היום הציבורי הצפוף דורש ממני משאבי זמן רבים, ועל כן אני מתקשה להתפנות לטיפול בנושאים שמחוץ לסדר היום. חברים המבקשים להיפגש איתי, הריני להתנצל בפניכם מראש, ואני פונה אליכם בבקשה לפנות אל מנהלי הפעילויות ולבעלי תפקיד אחרים בענייניכם, או להמתין.

ולסיום, מספרים על אדם אשר חיכה עד גיל 80 לעתיד שייחל לו, ומשהגיע העתיד המצופה, נותר לו לאיש רק זמן קצר כדי ליהנות ממנו.

ולשבת של שלום ומנוחה, נזכור כי עכשיו מתחיל עתידנו ולא מחר.

דורון חורב, מנהל קהילה

משולחן מש"א - חדווה שקד

·        דיווח מהצוות לאיתור מזכיר

צוות האיתור פגש את זיווה רכט שהגישה את מועמדותה לתפקיד המזכירה. זיוה תיארה את השתלשלות העניינים עד לקבלת ההחלטה להגיש מועמדות, תוך הדגשת רצונה להמשיך ולעסוק במקביל ביזמות שלה. נידונו המשמעויות השונות של נשיאה בתפקיד יו"ר הקיבוץ, לאור המשימות והאתגרים שעל סדר היום ולמול הגדרת התפקיד. נושאים שעלו בשיחה- היקף המשרה, ניהול ביחד עם חבר נוסף/ חיצוני, גורמי השחיקה של התפקיד, היחס לתהליך שינוי אורחות החיים, האם, במידה ותיבחר, תימשך עבודת הצוות שהוקם לאחרונה ועוד.

דורון ואני נפגשנו לאחר מכן עם זיוה להמשך דיוק מודל עבודתה וחלוקת המשימות בינה ובין המזכיר המקביל. זיוה מעוניינת להביא הצעה כוללת, הנוגעת גם לבעלי התפקידים הנוספים בהנהלה, הצעה הדורשת שינוי במבנה הארגוני של גבע. זיוה תגיע ביום שלישי הקרוב למזכירות להציג את מועמדותה וכן התבקשה להכין נייר עמדה אותו תציג בהמשך לציבור.

 

·        יו"ר ועדת קלפי-

לאחר שעדה רון ביקשה לסיים את תפקידה כיו"ר ועדת קלפי, יצא השבוע מכרז לאיוש התפקיד ופורסם בלוח, ובאתר. המעוניינים מוזמנים לפנות אליי או לדורון עד יום  27.11.19. להלן הגדרת התפקיד:

          תיאור כללי של התפקיד: ניהול תהליך הצבעה בקלפי, על פי תקנון ונהלי האגודה.        
           תחומי אחריות:

·  ניסוח הפתק לקלפי, באופן ברור.

·  איוש הקלפי, ע"י חברי הועדה, במועד ההצבעה.

·  ניהול סדרי הקלפי ידני ואלקטרוני ע"פ התקנון.

·  ניהול דפוסי ההצבעה ידנית ואלקטרונית ע"פ החלטות האסיפה לכל הצבעה והצבעה.

·  ספירת קולות המצביעים, כולל פתקים שנפסלו

·  רישום פרוטוקול ספירת הקולות, כולל פירוט – בעד, נגד, נמנע, פסול.
      דרישות התפקיד:

·  אמינות ציבורית, גבוהה. 

·  ניהול צוות הקלפי, בימי הצבעות.

·  אינו נושא בתפקיד ציבורי אחר, בקיבוץ.

·  עבודה בתיאום עם יו"ר ועד ההנהלה/מזכיר.

     כפיפות: אסיפה.  משך קדנציה : 4 שנים.  בחירה לתפקיד : קלפי.

 

·        מכרז לנציג גבע במליאת המועצה האזורית

זהר ברג מסיים את תפקידו כנציג גבע במליאת המועצה. לתפקיד זה, בעלי תפקידים במזכירות לא יכולים להיבחר. מוזמנים לייצג את האינטרסים של גבע, להביא את קולות המועצה אל הקיבוץ, להיות שותפים בקבלת החלטות ומעורבים בקורה במועצה האזורית. המעוניינים והרואים עצמם מתאימים לתפקיד חשוב זה מוזמנים לפנות לחדוה במשאבי-אנוש.

 

 

                                                                                      שבת שלום!    חדוה


פינת תרבות - לילך רז


לקראת חג העלייה 2019

השנה נציין את חג המשק ביום שישי ה- 13.12.2019, ט"ו בכסלו תש"פ. בתכנית- ערב באולם עם להקת "שמע יזרעאל" וחברים, שיבצעו שירים וחומרים מתוצרת מקומית ומהווי המקום. החלנו כבר בהכנות אך עדיין נחוצים מתנדבים שיעזרו בדברים הבאים:

1. הכנת המודעה לחג.

2. תליית הדגלים והקישוטים בחדר האוכל.

3. הכנת פינת השתייה החמה באולם והפעלתה.

כל מי שמוכן לעזור, מוזמן לפנות אליי.

בתאריך ה- 7.12, בשבת שלפני החג, נערוך ניווט קהילתי –

אנא רשמו לפניכם ועקבו אחר הפרסומים!                  לילך רז

 

לא אורחת גמלים ירדה לכרוע לא דבשת היא אל מול כוכב זה הרים של הגלבוע הררים צופים אלי מרחב הם זוכרים את לובן אוהלינו שפשטו בעמק כיונים הם זוכרים את מזבחות לילינו שעלו באש הניגונים

להחזיר את גבע לחברי גבע - אלי גורן

להחזיר את גבע לחברי גבע

 

1. לכל אחד מאיתנו יש תכונות רעות ותכונות טובות, מעשים טובים ומעשים לא טובים. אנחנו חיים הרבה שנים ביחד, וזה לא יכול להיות אחרת.

2.עכשיו בעת מצוקה אנחנו צריכים להתאחד עם כל החיובי שבנו.להפסיק לעסוק כל כך הרבה בלחפש את השלילי שיש בכל אחד מאיתנו.

3. לחסוך בהוצאות אישיות וכלליות ולחתור להעלות את הרווחים של גבע וחבריה. זה אפשרי וזה הכרחי.

4. הרבה קיבוצים עמדו במצב הזה (סאסא משמר העמק ועוד), ובכוחות משותפים חזרו להיות קיבוצים חזקים.

5. זה דורש מכל אחד ואחת מאיתנו לתרום כל מה שהוא יכול. ושנתאחד על החיובי הרב מאד שיש בגבע.

6. ישנם ערכי יסוד וערכי ליבה וערבות הדדית בגבע שצריך לשמור עליהם גם בעת מצוקה.

7.החינוך (שהוא אחד היפים בארץ). הבריאות והסיעוד שהם ברמה גבוהה. חדר האוכל שהוא  מקום מפגש בין החברים, התרבות, והעיקר להעלות את התמורה עבור העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו.

8. אני בטוח שיש בכוחנו לחזור ולהיות קבוצה חזקה.

9. הדרך להחזיר את גבע לחבריה ולהאמין בכל הדברים החיוביים שיש בכל אחד ואחת מאיתנו וכולנו יחד

אלי גורן (זאת דעתי האישית)

 

תשובה לאייל ולדורון - מיכה קארו
פניני עיתונות העבר - ערי גיל

מסתבר שהצרות של בתי החולים לא התחילו היום.ימיה הראשונים של הטלויזיה הישראלית כשעוד עסקה
בחינוך 
ספר חדש בספרייה

ספר חדש מפתיע ומטלטל. עכשיו בספריה

Y דור ה--  כאילו אין מחר / תמר אלמוג ועוז אלמוג

דור ה-Y שונה כמעט בכל מאפיין מדורות שקדמו לו: הם עובדים אחרת, לומדים אחרת, צורכים תקשורת וחדשות אחרת, מבלים אחרת ומגדלים את ילדיהם אחרת. השפעתם על החברה הישראלית הולכת וגדלה, מערערת את המובן מאליו ומחייבת חשיבה מחוץ לקופסה.

מהו הדנ"א התרבותי של הצעירים היום? מדוע הוא נוצר וכיצד הוא משפיע על מדינת ישראל? ספר זה, המבוסס על מחקר מדעי רחב היקף, מנסה לתת מענה לשאלות הללו


תמר אלמוג ועוז אלמוג

      Y דור ה- הישראלי נולד בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים.

אלה צעירים חילונים שגדלו ועוצבו בתקופה של צמיחה כלכלית מואצת, בזמן שהחברה הישראלית נעשתה יזמית, צרכנית, תקשורתית, אינדיווידואלית וגלובלית יותר.

זהו דור מתירני, שיוויוני, מלא הומור, מפרגן, פתוח וזורם. הוא מאחר להתבגר, חי בלהקות אורבניות, מהסס להתחייב ולקחת אחריות, ממוקד בעצמו ומנהל את חייו כאילו אין מחר.

הם ילידים דיגיטליים שגודלו כנסיכים ונסיכות, עטופים בחום ואהבה ומרופדים במחמאות. הבטיחו להם שאם רק ירצו יוכלו לעוף על החלום שלהם.

הם   לא ממהרים לפרוש כנפיים משום שהעולם סביבם נעשה נצלני, ציני וחסר יציבות ובשל חששם להתמסד. הם נוהרים לאוניברסיטאות ולמכללות כדי לרכוש תואר ששוויו בשוק העבודה הולך ופוחת ומשקעו האינטלקטואלי מתדלדל.

חייהם גדושים בטראומות, כיוון שהם גדלו בצל הטילים ופיגועי הטרור וכיוון שהתקשורת מנגישה אסונות וטרגדיות בזמן אמת. הם עמוסי חרדות, מבולבלים, מתקשים לעמוד בעומסים ומשועבדים למידע ולגירויים מהירים.

דור ה-Y שונה כמעט בכל מאפיין מדורות שקדמו לו: הם עובדים אחרת, לומדים אחרת, צורכים תקשורת וחדשות אחרת, מבלים אחרת ומגדלים את ילדיהם אחרת. השפעתם על החברה הישראלית הולכת וגדלה, מערערת את המובן מאליו ומחייבת חשיבה מחוץ לקופסה.

מהו הדנ"א התרבותי של הצעירים היום? מדוע הוא נוצר וכיצד הוא משפיע על מדינת ישראל? ספר זה, המבוסס על מחקר מדעי רחב היקף, מנסה לתת מענה לשאלות הללו.

עוז אלמוג הוא סוציולוג והיסטוריון של החברה הישראלית.

תמר אלמוג היא מומחית ללמידה והדרכה של צעירים.  

ניווט קהילתיעמוד אחרון

סוג סתוונית כולל גיאופיטים נמוכים הפורחים בסתיו, ובו 11 מינים בארץ, 65 מינים בעולם. מרכז תפוצתו במזרח התיכון. הסוג הופרד לאחרונה מתוך משפחת השושניים והוכר כמשפחה בפני עצמה, הסתווניתיים. בני משפחה זו (נוסף על סתוונית גם בצלציה) שונים מיתר השושניים בעֱלי שלהם, המתפצל ל-3 עמודי-עלי

הפקעת מוגנת משן בעלי-חיים על-ידי רעל מיוחד הנקרא קולכיצין (על שם הסתוונית, ששמה המדעי הוא קולכיציום). רעל זה משמש ברפואה נגד מחלות ראומטיות ומחלות-עורקים. זה חומר המפריע לחלוקה תקינה של תאים, מונע יצירת קרום המבדיל בין שני תאי-הבת, וכך גורם ליצירת תאים כפולים, תא אחד הכולל חומר גרעיני של שני תאים (טטרה-פלואיד). מרבים להשתמש בחומר זה בניסויים גנטיים ובהכלאת צמחים לחקלאות ולגננות-נוי. יתכן שהוא מעורב גם בהכלאה טבעית של מינים שונים של צמחים, שהיא אולי אחת הדרכים החשובות ליצירת מינים חדשים בטבע בכלל, ובפרט ביצירת הצמח החשוב ביותר לאדם, חיטת-הלחם.

עם זאת יש בעלי-חיים המסוגלים כנראה להתמודד עם רעילות זאת, והם נהנים ממאגר המזון שהסתוונית הכינה לעצמה וחופרים ואוכלים פקעות של סתוונית. אלוף אוכלי הסתוונית הוא הדרבן.

 


 


 
חסר רכיב