קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2553

30/09/2022

דף     5532  ד' בתשרי  תשפ"ג  30  בספטמבר   2022

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן
הדף באתר גבע 
www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

יום הכיפורים הוא אחד ממועדי ישראל. הלכתית הוא חמור יותר מיום טוב אך פחות משבת, אך בשל סגולתו למחילת עוונות, המצוות, האיסורים, והמנהגים הרבים הקשורים בו, הוא נחשב לקדוש במיוחד. יום הכיפורים חל בעשרה בתשרי ובמוקדו עומדות התשובה והסליחה
קישור לפליפבוק:

PDF

משולחן המזכיר

קבוצת גבע 29.09.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1.              כל הכבוד!

לפני שבוע חגגנו 100 שנה לגבע. מעל מאה משתתפים על הבמה ועשרות מסביב כתזמורת מאומנת ומסונכרנת הציגו יצירה מדהימה שהציגה את גבע על גווניה ובמלוא הדר.

נודה לכל השותפים לערב שייזכר לשנים רבות:

לשחקנים, רקדנים , וזמרים

לקריינים, לוגיסטיקה, פינות מזון, תערוכות  ואירועים

ולבלה, הגדולה מכולם

תודה רבה על חגיגה של פעם בחיים!

2. התארגנות לקראת 2023

כפי שעדכנו בעבר אנו מקימים צוות כדי להיערך לקראת 2023, כאשר המטרה היא להביא לעדכון המודל תוך הורדה משמעותית של המיסים.

נשאלתי ביחס למס איזון , עד הרגע הזה לא נקבעו הסדרים קבועים להשלמת תק"ה לחברים יש מספר מזערי של פניות המטופלות ברמה הנקודתית, לעומת הכנסה ממס של כ- 250,000 ₪ לחודש.

כפי שהצהרתי בעבר, בכוונתי להביא לקראת תקציב 2023, בחודש ינואר, לקיצוץ של כ- 2/3 ממס איזון שירד לשליש. המהלך אפשרי אם עד אז נשלים הפרטות שלא מתבצעות עד עכשיו: חדר אוכל, ארנונה ועוד. (נזכיר שבשנה הראשונה כ12 חודש מס איזון לא מממן רק את הערבות ההדדית אלה גם את המעבר הנדרש כדי להשלים את ההפרטות).

כמו כן לקראת 2023, נעמיק הפרטות כדי לצמצם את מס הקהילה ולשפר את המסלול הבטוח.

כרגע מוקדם לקבוע האם הצמדת התקציב הבטוח היא חודשית או שנתית, בכל מקרה החברים נהנים מדחיית גביית הארנונה שמגדילה משמעותית את ההכנסה הפנויה של החברים.

ביחס לנתוני הקהילה לחודשיים האלה, כרגע הנתונים לא שלמים כך שאין להם ערך לניתוח מצב הקהילה, מקווים שלקראת סוף השנה שיהיה לנו סיכום ארבעה חודשים במתחדש נוכל להבין יותר טוב ולזהות מגמות לקראת גיבוש תקציב 2023.

2.      מקדמים את השינוי

-         בימים הקרובים ניתן תצהיר לחתימת החברים במסלול הבטוח ובמרכזו תנאי יסוד להשתלבות במסלול והוא העברת כל ההכנסות מעבודה, חלף עבודה לקיבוץ. על אוןפן התהליך תבוא הודעה.

-         חברים שמתכננים לפתוח יזמויות או עסקים קטנים, יגשו לאיל מרכז ועדת יזמויות ויסדירו את  הנדרש מול הקיבוץ.

-         צוות ההטמאה יושב שבוע, שבוע לתת מענה לעדכונים נדרשים באופן מימוש החלטות שהתקבלו.

3.      דיווח מהאסיפה הכללית מתאריך 28.09.22

א-                  שאילתות

רחלי וויס ביקה לקבל נתונים על גביית המיסים ויעודם:

מס איזון: כמה כסף גובים , כמה משפחות נזקקות תק"ה פנו לעזרה.

מס קהילה: איזה משרות משרת וכמה משרות צומצמו.

ב-                   דו"ח מבקר

חינוך: הוצג דו"ח מעקב על פעילות בשנת הלימודים הקודמת. מאז נבחרה יו"ר מועצת החינוך ובמקביל קודמו תהליכים רבים של הסדרה והתייעלות לקראת תחילת שנת לימודים במסגרת השינוי.

מוסך : בדו"ח הראשוני המוסך היה בהפסד, בינתיים הגדילו את הפעילות ועברו לרווח יפה. יש שיפור בסדר ובניהול מלאים. יש להמשיך ולשפר את ההתנהלות ,

צקי: במחצית 2023 לאחר  הרצת מודל השינוי , נבצע סקר סיכונים במטרה לגבש תבנית ביקורת מותאמת לצרכי גבע בעידן השינוי.

ג-                    הצעת המזכירות לסגור את האורווה

לאורווה בגבע היסטוריה ארוכה ותפקיד מרכזי בעיצוב דורות של נערים בערכי העבודה וטיפוח בעלי חיים, ביחד עם זאת שנים ארוכות לא נמצה הסדר המאפשר לקיימה כלכלית לאורך שנים.

לאחר דיונים ארוכים במזכירות הוחלט להביא לאסיפה בקשה לסגור את הפעילות.

חברים הביעו את חששם שסגירת האורווה תביא להזנחת המקום ביחד עם פגיע בחבר לקראת פנסיה.

הוסבר שלאחר פינויה ניתן להציע להשכרה ויש פונים לעניין, ביחס לשמירת מקום עבודה, ברור שאם כולם יישארו במקומותיהם שום דבר לא ישתנה, בעידן של שינוי כל אחד נדרש לשנות כיוון, להתאים את עצמו לתנאים החדשים ולמצוא מקום שיתאים ליכולות למחוייבות ולרצונות של כל אחד.

חברים הציעו להחזיר את הנושא לדיון באסיפה, ההצעה לסדר נדחתה.

הנושא הועבר להכרעה בקלפי.

4.      דיווח משולחן המזכירות – ישיבה מתאריך 28.09.22

1-     טיפול בחברים מפרים

בשבועות האחרונים בית משפט קיבל החלטות המחזקות  את עמדות מזכירות גבע בעניין טיפול בהפרות של הוראות התקנון והחלטות הקיבוץ, בקשר להכנסות חברים מעבודה:

-      לפני העלאת דרישה למינוי בורר, יש למצות בתום לב את התהליכים מול מוסדות הקיבוץ.

-      ככל שהקיבוץ לא הסכים אחרת תתקיים בוררות על פי התקנון,  במסגרת המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית.

-      האסיפה הכללית סוברנית לקיים דיונים ולקבל החלטות על פי סמכותה וביצוע הנהלים הדרושים ולא ניתן למנוע אסיפה או לעקוף אותה באמצעות פניה לבית משפט.

במקביל לתהליכים אלה, התקיים תהליך גישור במסגרתו הקיבוץ אפשר לחברים שמסרו את המידע הדרוש להחזיר כספים בפריסה. אנו מצפים להשלמת החזר הכספים עם שלוש משפחות. מה שמשאיר שתי משפחות המחזיקות משכורות שלמות השייכות לקיבוץ לאורך זמן.

במקביל להשלמת התהליכים האלה מטפלים בהפרות נוספות:  הימנעות מחתימה על יפוי כוח למסלקה הפנסיונית ואי העברת מידע על זכויות פנסיוניות וכן אי העברת הכנסות/המשכורות ישירות לחשבון הקיבוץ כולל קיזוזים בשכר. מזכיר  שמי שלא יסדיר עניינים אלה לא יוכל לשייך בית בגבע. אנא טיפולכם המהיר.

 

2-     בחירת חברי מזכירות

מיכל רצין נבחרה לחברת מזכירות , אנו מאחלים למיכל הצלחה בתפקידה החדש!!

3-     שכונת בנים

בימים אלה השלימו תהליך הרשמה ואבחונים 26 משפחות! 19 מתוכם-  בני גבע מועמדים לקליטה בקיבוץ ו-7 משפחות של חברים ומעומדים לחברות. משום שהשכונה מתוכננת ל- 30 יחידות או משפחות, אנו מקפיאים את הרשמת הנקלטים מבחוץ עד ה- 1.3 , במטרה לאפשר לחברים נוספים להרשם ולעבור את האבחון הכלכלי. 

4-     בית גוריון.

המזכירות פונה לועדת תכנון בבקשה לתת פתרון למבנה ההופך עם השנים למפגע סביבתי.

5.      לקראת כיפור

בימים האלה ניתנת לנו ההזדמנות לכל אחד ואחד לקיים חשבון נפש, ננצל ימים אלה כדי לשנות גישה, להעמיק את הקשר עם הערכים שלנו, עם הקרובים אלינו עם חברי הקבוצה ובכלל עם שותפינו למדינה

גמר חתימה טובה!

 בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-378412


 
כמה מילים - בלה בן ארי

כמה מילים שהיו צריכים להיאמר מהבמה ולא הצלחתי מחמת ההתרגשות–

בשוך מחיאות הכפיים ,כיבוי אחרון הפנסים, ואיסוף הנייר המטריד שזרוק על הדשא .

אני רוצה להודות לכל מי שהאמין בי ובפנטזיה שלי להרים את גבע בשנתה ה100 למקום של גאווה

ואמונה בקהילה שלנו.

בואו נקווה שהתרוממות הרוח תמשיך ללוות אותנו עוד זמן רב, שנהיה גאים ב 100 שנות עשייה ובמקום הזה – הבית שלנו –את החלום החלו  קבוצת חלוצים , ובהמשך השנים הדורות הבאים פיתחו והביאונו עד הלום.

ושלא תנותק השלשלת.....

בלה בן ארי   


הודעה חשובה למשתתפי ושותפי המופע:

מוזמנים לבריכה ביום שבת 1.10.2022 בשעה 16:30 להרמת כוסית.

מוזמנים בשמחה.


תודות

תודות לכל השותפים הרבים שבזכותם הכל קרה באירוע ה100 לגבע .

לכל אלה שהרימו את הכפפה ויצרו אחר צהריים של הנאה –

& למקימות התערוכה – שרסטין, איריס רז ולילך רז

& לכל המציגים את עבודותיהם.

& למארגני המדרחוב – זיוה ונתי רכט

& לכל הרבים שהקימו דוכני מכירה .

& לצוות המזון – מיכל רצין, רועי לרון ומיכל גוריון.

ועל המופע -

-        לילדים , בני הנוער והחברים הרבים שלקחו חלק במופע ובכל אירועי ערב זה. לכל אחד מכם הייתה תרומה אדירה למופע .

-        לכותבי השירים המקומיים, שיצרו שירים נפלאים במיוחד לאירוע:

אורי ברזק וסוף סלע,- 100 שנים של זריחה

 צור פלג ודניאל הקסטר- 100 השנים הבאות

 רז פירסטנברג וחיים אסנר – גבעה  אחת קטנה

רז – לעוד שנים טובות .

-        לרן לוסטיג על תפעול האירוע מבחינה ביטחונית .

-        לאיתן לוין על כל מה שקשור לבמות ואתו גם יוחנן .

-        לערן וצוות הנוי על הכשרת המקום.

-        לאפי רייזל וכל צוותי החינוך על העזרה עם הילדים והנוער.

-        לעומר אייגר שסייע בנושאי הלוגיסטיקה.

-        לאורה, דפנה, חייק, גיגי ש. דליה ז. ועוד רבים, שהאכילו והשקו את המשתתפים הרבים בזמן החזרות.

-        לנעמה רז נתן ונויה זבולון על ארגון התלבושות

-        לאלמוג אריאב ועידו חר"פ על העזרה הרבה בקונטרול המופע.

-        למיה אורן שסייעה בעריכת הקליפ .

-        לשחר נתן על הקלטות אולפן .

-        לעוזרות מאחורי הקלעים – לימית, לורד רובינשטיין, לשלומית לימור, עינב ענבר.

-        לאיתמר שפרן מאולפן הקלטות תל יוסף

-        לטל גולן שתמיד נמצא ומוכן לעזור וגם על צילום המופע.

-        לאבשי וטל  על צילומי הוידיאו .

-        לרמי לי טל  וגיל גוריון על צילומים נפלאים .

-        לעופר ליכטמן על העזרה הרבה , בסרטון ספר הגבעה .

-        ועוד המון דברים על הדרך.....  

-        ליובל בריל – שיצר את כל הסרטונים והמירקעים של המופע תודה ענקית

-        לחברת ההגברה תאורה "שומעים חזק". לאסי ,לימי ודפנה, כי בלעדיהם לא היינו שומעים ורואים.

-        לאבי ירדן על המסכים.

-        לצלילה לקס על הכנת הטקס

-        למפיקות הנאמנות שעמלו יומם וליל שהמופע יזרום ללא תקלות :

ענבר פרידמן , שיר שמעוני , כרמלה גלילי , ענת לוין ,ענת לביא ומורן קארו

-        לחיים אסנר על הניהול המוסיקאלי של המופע.

-        לדגנית גולן, הכוריאוגרפית של העמק - שהזיזה את אנשי הגבעה (משימה לא פשוטה )ויצרה ריקודים מרשימים .

-        לבלה בן ארי שכתבה את המופע וביימה אותו. קשרה את כל הקטעים בחוט זהב שיישאר עמנו להרבה זמן .

 

מכולנו כאן על הגבעה.
לחברי גבע ליום חגכם - ניר מאיר


לחברי גבע  ליום חגכם

חברות חברי וילדי גבע, תושבים, מנהיגי האזור, אורחים יקרים, נכבדי כולכם, ערב טוב, וחג שמח !

כבוד רב נפל בחלקי לברך בשמם של 256 הקיבוצים, שותפיכם לתנועה ולדרך,            לציון 100 שנים לעלייתם של ראשוניכם,אנשי העליה השניה, על הקרקע.

בראשית העשור השלישי של המאה הקודמת, הסתערה התנועה הציונית על אדמות עמק יזרעאל, ובתנופה הזו קמו עוד ועוד ישובים, רובם קיבוצים.

במסגרת הזו עלו ראשוניכם עם שכניהם מכפר יחזקאל, אל הגבעה השוממת הזו.

הם מצאו כאן, בעיקר חום וקדחת... ובנו במאמץ של ארבעה דורות פינת חמד ערכית ומשגשגת.

בכל קנה מידה אפשרי, כאן בעמק הזה ובקיבוציו עשתה הציונות המעשית את צעדיה המשמעותיים הראשוניים, תוצאה מהירה יעילה ומיידית של החלטות הקונגרס הציוני

הציוני ה-12, שהתכנס בקרלסבאד בצ'כוסלובקיה.

פעם, מזמן, היהודים ידעו לקבל החלטות אמיצות ולבצען באופן נמרץ...

איש לא יכול היה לדמיין אז איזו תנועה מפוארת תנבט מן הזרע, איך יהפוך עמק הביצות לפאר החקלאות הישראלית  ואיזו מדינה תצמח סביבו.

ביוזמה, תושייה, חריצות, המון זיעה והמון חזון הניחו כאן ראשוניכם עוד יסוד בהקמתו של הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל. הקימו משק יצרני מעורב לתפארת והוכיחו את עצמתו של היחד גם במימושו של החזון הלאומי.

כאן, בגבע, צמחו גם כמה ממעצבי התרבות העברית המתחדשת.

דידי מנוסי גדל כאן, דליה רביקוביץ' התחנכה ועוצבה כאן ומעל לכולם, כמובן, חתני פרס ישראל – הגבעטרון, אשר סיפקו, במידה רבה, את פס הקול של המדינה הנבנית. מאז ועד ימינו אלה.

 

נכון, ה כ ל השתנה מאז ימי העוני התום והחזון. ידענו להשתנות ולהתאים עצמנו לרוח הזמן . וכאן, הרשו לי מילה אישית : אתם כקהילה עושים עכשיו את צעדיכם הראשונים בעיצוב גבע כקיבוץ מתחדש. יש צער בתהליך הזה. יש בו לפעמים אפילו תחושה של אבל... אבל אני מבטיח (על בסיס ניסיונם של קיבוצים רבים מאוד) שזה יחלוף.

גבע, על כל יכולותיה, תצא מן התהליך הזה מחוזקת. בטוחה יותר וגדולה הרבה יותר.

 

בכל רחבי ישראל פרושים היום קיבוצים השומרים בגאווה על ערכי הערבות ההדדית, מקיימים קהילות הוגנות ומצליחות, בדרך דמוקרטית ומשתדלים לשרת גם מטרות, מעבר לעצמם ולחבריהם, ברחבי החברה הישראלית.

וכאילו בכדי לסגור מעגל, החליטה מועצת התנועה הקיבוצית, בשבוע שעבר, כי נענה לבקשת המדינה ונחזור להקים קיבוץ בחבל ארץ נידח המשווע לנוכחות יהודית ערכית.

וכשהמדינה מבקשת... אנחנו באים !

 

לסיום הרשו לי אמירה מתחייבת  שיש לומר בקול גדול ובלי למצמץ... לכם חברי גבע  ולכולנו חברי התנועה הקיבוצית בכל רחבי הארץ, יש מניית יסוד בהצלחתו של הפרוייקט הציוני.

זה לא מעט... זו התגשמות חזון הדורות... מייסדי גבע ובניה רשאים להסתכל לאחור בגאווה ולהביט קדימה בתקווה גדולה. המסע הארוך והמפרך מצליח, גם אם בדרך אנחנו נאלצים לבצע התאמות...

החג הזה שלכם, שלנו, הוא תזכורת לקשר החי בין אדם לאדם ובין אדם לאדמה.

           היו ברוכים – עלו והצליחו. שנה טובה וחג שמח.

 

                                                                                         ניר מאיר

                                                        

                                                                                         מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 
חסר רכיב