קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2550

09/09/2022

דף  2550   י"ג באלול  תשפ"ב  9  בספטמבר   2022  

 


עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

החזרות למופע 100 נמשכות

קישור לפליפבוק:

PDFילדי כיתה א החדשה


ילדי כיתה א' 2022 החדשה.

שמות הילדים בתמונה:

למעלה מימין- אור יעקובסון, לוטם אטינגר, איתן אלוני, סהר לימור וניצן בן אהרון.

למטה מימין- ירין אורן, הללי אייגר, ארי גונן, אלמה גרייצר, גפן זכאי ותבור רותם.


 
משולחן המזכיר

קבוצת גבע 8.09.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

א-               לקראת האסיפה הכללית שתתקיים ביום רביעי בשעה 20:00

1.              בוחרים יו"ר כלכלי

צוות האיתור המורכב מהחברים: רינת גלילי, אשר צימרמן, ענבר חזין, בועז ענבר, יאיר עמית, אלזבט רם מקדמים את תהליך בחירת יו"ר כלכלי לקבוצת גבע.

התקבלו כ- 20 קורות חיים, מתוכם רואיינו  4 מועמדים שנמצאו המתאימים ביותר להגדרת התפקיד והקריטריונים. בסוף התהליך נמצאו שני המועמדים המתאימים  ביותר לתפקיד. בישיבת המזכירות עם ההנהלה הכלכלית התקיימה ב- 7.9.2022 הוחלט להמליץ לאסיפה על סול לביא בן שימול כמועמדת המתאימה לגבע.

סול, חברת קיבוץ אלמוג בעלת ניסיון עשיר ורחב הכולל ניהול ענף וריכוז משק בקיבוצה, יו"ר בכמה קיבוצים, בין היתר: שריד, מפלסים וצרעה מנהלת פרויקטים אזורים ותנועתיים ומשמשת דירקטורית בכמה מפעלים קיבוציים.

לסול מעורבות וניסיון בפיתוח פרויקטים בתחומי הנדל"ן, האנרגיה, התיירות, שיתופי פעולה ופיתוח פעילויות מבוססות טכנולוגיה.

לסול יכולת להוביל גיבוש אסטרטגיה עסקית תוך שילוב צוותים מהקיבוץ, ויכולת מימוש תכניות למיצוי הפוטנציאל העסקי של גבע.

מועמדותה תוצג לאסיפה הקרובה.

2. ועדה לצרכים מיוחדים

בהמשך לאישור חוברת השינוי, אנו מביאים לאישור את הועדה לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים ובנים נסמכים. הרכב הועדה: מענית – מרכזת, טלי קורן (עו"ס) משקיפה, דפנה רצין, דליה זבולון, מאיה לרון. המזכירות מעבירה את הנושא לדיון באסיפה, אישור בקלפי.

3.       בחירת חברי מזכירות

לאישור  האסיפה יובאו 2 חברי מזכירות, המועמדים הם : מתי לוסטיג, מענית ברעם, דגן ידין ומיכל רצין.

ב-                   מפגש חברים להצגת טיוטת הפרצלציה יתקיים ביום שלישי 13.9.2022 במועדון  לחבר בשעה 20:00

-          כחלק מתהליך אישור הפרצלציה, אנו נציג את טיוטת הפרצלציה לחברים, במגמה להסביר את ההיגיון שעומד מאחורי החלוקה. נציג את הכללים החלים עליה ואת צירי הגישה: כבישים, מדרכות וחניות וכן את אופן החלוקה כולל פרצלציה מפורטת. בכוונתנו לרשום את ההערות והשאלות טרם גיבוש ההצעה ולאחר מכן להביא לציבור הצעה שלמה יותר, שתובא לאישור האסיפה ביחד עם ההצעה למתווה תהליך האישור.

-          לאחר האסיפה, אנו מתכוונים לקיים מפגשים עם מספר מצומצם של חברים בכל מפגש כדי להציג ולהסביר את המצב לכל משפחה ומשפחה .

ג-                    חלופת האגודה

בשעה טובה לאחר הסדרת היבטי המס, הערבויות הנדרשות, סוג המימון הנדרש גויסה הלוואה של כ- 12,000,000 ₪ שביחד עם מקורות מהקיבוץ אפשרו את רכישת הקרקע בחלקת המגורים בגבע.

בימים הקרובים נתחיל בגיוס המקדמות במטרה לצמצם את ההלוואה . כמו כן ובמסגרת זו נקיים מפגש ציבורי להסבר מפורט על העסקה והמשמעויות שלה.

ד-                   קולטים ובונים!!

19 משפחות של בני גבע המעוניינות לבנות את ביתם בגבע ועוד 5 משפחות צעירות כבר שילמו דמי רצינות ומתחילות (כמה אף הספיקו לסיים ) את האבחון הכלכלי.

מנהלת הבניה מקדמת את גיבוש ההסכם עם החברה שנבחרה לנהל מקצועית  את הפרוייקט כולל תכנון הדגמים ליווי פריסת התשתיות, ופיקוח על הבניה.

בדיונים סוכם שבמקביל לניהול הפרוייקט יש שלוש החלטות המחייבות אישור אסיפת המשתכנים: אישור הדגמים, אישור הסכם עם הקבלן ואישור הקבלן.

ה-                  משולחן המזכירות

1-     אישור לקיחת הלוואה על סך 12,000,000 ₪ מבנק לאומי למימון רכישת חלקת המגורים

-  בעסקה מול רמ"י אנו משקיעים כ- 17,000,000 ₪ לפני מע"מ ומיסים כאשר כ- שני מיליון ₪ הם לטובת רכישת היחידות הקטנות (דירות להשכרה לצעירים ואוכלוסיות זמניות ) והיתרה כ2/3 לטובת המגרשים באזור הוותיק ו1/3 לשכונות החדשות.

-  משמעות הדבר שאם השלמת הפרצלציה והכנת ההסכמים ועוד כשנה , כלל החברים ישלמו את דמי ההיוון לקרקע , בשכונה החדשה כבר כ- 25% ישלמו את דמי ההיוון בחודשים הקרובים , יש כחמישה מיליון ₪ שגבע תצטרך לממן לאורך שנים עד שנשלים את הקליטה וכל המגרשים יוקצאו.

-  ביחס ליחידות הקטנות בשבוע הבא נקיים מפגש עם הגורמים המקצועים: עו"ד, מתכנן התב"ע ושמאי כדי לגבש המלצה על משמעות הזכויות שנרכשו , ועל דרך לממש את הפוטנציאל הטמון בהשקעה .

-  להסכם עם רמ"י סוגיות רבות שעלינו לברר, סוגיות שיוצגו בהמשך לציבור.

-  צוות המלווה את העסקה מורכב מחברי וועדת הכספים: אלי, אייל, אשר, שי וחברים בעלי ניסיון בתחום: רענן ויפתח.

-  מזכירות גבע אישרה את לקיחת הלוואה על סך 12,000,000 ₪ למימון רכישת חלקת המגורים במסגרת חלופת האגודה.

 2-     בחירת חברי מזכירות

ארבעה חברים  הציגו את מועמדותם לקראת בחירת שני חברי המזכירות: מתי לוסטיג, מענית ברעם, מיכל רציו, דגן ידין. מועמדותם תוצג באסיפה הבחירה בקלפי.

3-     מנהלת בניה

אם הרשמת חברים ונקלטים לתהליך הבניה סוכם שנציגי המשתכנים בשכונה החדשה יהיו : אור לוסטיג, יקי כהן, עומרי אייגר ושיר שמעוני.

המזכירות אישרה את חברת "קורום" כחברה מנהלת לבניית השכונה

4-     בחירת מועמד ליו"ר כלכלי לגבע.

בישיבה משותפת של המזכירות והוועדה הכלכלית נבחרה סול לביא בן שימול למועמדת לתפקיד יו"ר כלכלי לגבע. מועמדותה תוצג באסיפה ותובא להכרעה בקלפי.

 

ו-      חוגגים 100

-         בלה וצוותיה מתרוצצים ומפציצים אותנו בהודעות!

-         הישבות נדחות ומתבטלות!

-         ההתרגשות בשיא!

לקראת חג ה100 כולנו יחד עם הצוות : בהצלחה!!

 בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

אסיפה

אסיפת חברי קב' גבע

 

תיערך ביום רביעי 14.09.2022

בשעה 20:00 במועדון לחבר

סדר יום :

1.    שאילתות ועדכונים.

2.    בחירת יו"ר כלכלי- מועמדת : סול לביא בן שימול.

3.    בחירת חברי מזכירות מועמדים:

    מתי לוסטיג, מענית ברעם, דגן ידין, מיכל רצין

4.    בחירת חברי הוועדה לצרכים מיוחדים – מועמדים: 

    רכזת: מענית ברעם.

    צוות : דפנה רצין, דליה זבולון, מאיה לרון.

    משקיפה: טלי קורן (עו"ס – בתוקף תפקידה)

     הצבעות בקלפי.

  האספה מצולמת.

 

                          בברכה,

                              חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

  

דו"ח מרכז המשק

בס"ד                                                                           ‏‏08 בספטמבר 2022

דוח מרכז המשק

יזמויות  בשינוי

מאז שגבע עברה להתנהלות של קיבוץ מתחדש בתחילת חודש יולי מתרבות הפניות של חברים לפתיחת יזמויות/ עסק עצמאי הן כמשרה עיקרית והן בנוסף למשרה ומחוץ לשעות העבודה. פניות אלו מלמדות על שינוי חיובי בראיה של החברים את נושא ההתפרנסות.

אחת  ממטרות השינוי הייתה לייצר מנופי צמיחה על ידי העברת האחריות לפרנסה אל החבר עצמו וגם לאפשר לחבר מימוש עצמי של רצונו יכולתו ושאיפותיו בנושא העבודה ואנחנו רואים שיפור במגמות אלו.

יחד עם זאת הדברים צריכים להעשות בהתאם לחוקי המדינה ולהחלטות הקיבוץ. חבר שמגדיל את הכנסותיו ללא הסדרת העסק שלו מול רשויות המדינה (פתיחת עסק) עובר עבירה פלילית וחושף את עצמו ואת הקיבוץ (מתוקף היותו חבר), משמעות נוספת היא שאותו החבר מעלים הכנסות גם מהקיבוץ ובכך פוגע בערבות ההדדית שהיא הבסיס לכך שגבע היא עדיין קיבוץ ולא מושב או ישוב קהילתי. חבר שפתח עסק עצמאי ולא עובד לפי הוראות החוק יכול לגרום לפסילת הספרים של העסק שלו והמשמעות לכך תהיה תביעה והגדלת תשלומי המיסים שלו בשנים הבאות.

אנחנו חוזרים ומדגישים כל מי שמגדיל את הכנסותיו שיפנה אלי (מרכז המשק) כדי לוודא שהוא פועל נכון בהתאם לחוק ובהתאם להחלטות הקיבוץ.

חלופת האגודה

השבוע שילמנו את השובר לרשות מקרקעי ישראל ובכך למעשה רכשנו את כל הזכויות שיש בחלקת המגורים של גבע לצורך מימון התשלום לקחנו הלוואה בסך של 12 מיליון ₪ מבנק לאומי והיתרה שילמנו מהון עצמי של הקהילה. ההלוואה שלקחנו מהבנק ניתנת לפרעון ללא קנס בהתאם לכסף שנוכל לגייס מהחברים וכך נוכל להקטין את תשלומי הריבית. אנחנו ממתינים לחתימה על ההסכם הסופי שהמינהל צריך להעביר אלינו.

 

 

בהצלחה לכולם

איל לב

מרכז המשק

ממשאבי אנוש

ממשאבי אנוש 8.9.2022

חברים שלום,

הפרשי שכר בין תלושים- מספר חברים עובדי חוץ הפנו את תשומת לבנו לפערים שקיימים בין תלושי השכר שמובאים אלינו מהמעסיק, לבין תלושי השכר שאנו מפיקים. הפערים נובעים מכך שיש הבדלים טכניים בין מערכות השכר השונות והחישובים שלהן ולעובדה שהפעלנו את מודל השינוי באמצע השנה. תופעה זו ידועה ושכיחה בקיבוצים רבים. בשכר דצמבר 2022 (אשר ישולם בינואר 23) תיערך התאמה והפערים יושלמו לחברים ויתאפסו. המשמעות היא שחלק מהחברים יקבלו זיכוי, בעוד אחרים יחויבו בהפרשים.

אחראי תחזוקה גינון וטיפוח בית העלמין בגבע- יואב  גלילי יכנס לתפקיד לאחר גמר העברת חדר האוכל לידי ניהול הספק החיצוני.  

בחירת 2  נציגי ציבור למזכירות: מתי לוסטיג, דגן ידין, מיכל רצין, מענית ברעם.                                                                                                 המועמדים עוברים לאישור האסיפה והקלפי. בהצלחה רבה!

איתור מנהל קהילה- קורות חיים מתחילים להצטבר, בהמשך  יועבר דיווח מעבודת  צוות האיתור.

תזכורת: העברת תלושים  ושכר עד ה- 12 בחודש (יום שני).

דרושים בבקרה- באתר גבע מפורסמות משרות מעודכנות לשבוע זה. לפניות- דפנה פארג' רכזת כ"א- בקרה.

יו"ר כלכלי- חברי המזכירות וההנהלה הכלכלית פגשו 2 מועמדים ליו"ר כלכלי, לאחר תהליך כפי שפורט בדף מתאריך 24.8.2022. סול לביא נבחרה להתקדם בתהליך והיא תציג את עצמה באסיפה (14.9.2022). הבחירה בקלפי.

                                      קורות חיים מקוצרים (קורות חיים מפורטים יותר ניתן לקבל במזכירות)

ס ו ל   לביא   בן –  ש י מ ו ל 

חברת       קיבוץ         אלמוג                                                 

מ. משפחתי:      נשואה + 2

נייד: 052-2360123   

ניסיון תעסוקתי

כיום                            מנכ"לית אגודת המים "מי תמר"

                                    מנכ"לית אגודת "אנרגיה ויזמויות – קיבוצי צפון ים המלח"

                                    מנהלת שותפויות של קיבוצים בפרויקטים סולאריים

מנהלת פעילות בתחום המיזוגים והרכישות

חברת דירקטוריון: פלסאון תעשיות (תעשייה - ציבורית), קרן קמ"ע (פיננסיים - כולל גופי משנה – "המשתלה", "המאיץ"), תיירות ניר דוד, קבוצת אמבר (מזון בע"ח + מזון), בנק אופק (בנק דיגיטלי – אגודת אשראי), עסקים מבוא חורון (אחזקות +מזון+חקלאות+ נדל"ן), החברה הכלכלית מ.א. מגילות.

בעבר                           תפקידי יו"ר הקיבוצים: צרעה, מפלסים, שריד, כרמיה, לוטן, נווה    איתן, נערן.

תפקידי יו"ר תאגידים: פארק תעשיות צרעה (נדל"ן - מרלוגים), חברת פס-גון (תעשיה), אגודת מי תמר (תשתיות), פארק המים אטרקציה (תיירות), ועוד.

תפקידי דירקטורית בעבר: חברת גמל שריד (תעשיה), חברת פי.וי.רן (תעשיה), חברת אהבה (תעשיה), חברת מערכות אקטיביות (תעשיה), משקי הדרום אשראי ורכש (פיננסי), משקי בית שאן (פיננסיים+ אחזקות), משקי הרי יהודה (פיננסיים), החברה לפיתוח אתר הטבילה (תיירות), קיבוץ מיצר, ועוד.

תפקידי ניהול נוספים בעבר: ניהול פרויקטים, ניהול עסקים קיבוץ אלמוג, ניהול פארק המים אטרקציה, ניהול גד"ש.

הקמה וניהול מחלקות בתחום המוניציפאלי:

ניהול מחלקת התיירות במ.א. עמק המעיינות.

ניהול המחלקה לצמיחה דמוגרפית במ.א. מגילות ים המלח.

מיומנות מקצועית

בעלת ניסיון בדירקטוריון של חברה ציבורית ובדירקטוריונים של חברות פרטיות, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, הכרות טובה עם הממשל התאגידי, הכרות טובה מאוד עם המגזר ההתיישבותי. הבנה אסטרטגית של מערכות, ראיה מערכתית, איתור ופיתוח מנועי צמיחה, יכולת קבלת החלטות, יכולת וניסיון בהתוויות מדיניות ובהובלת תהליכים, ניסיון כלכלי עיסקי ומסחרי, ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה, כושר ניהול מו"מ, שליטה בתכנות מחשב, יכולת ארגונית, יחסי אנוש מצויינים, אחריות ואמינות.

השכלה

M.A. בניהול מדיניות ציבורית – אוניברסיטת בר אילן.

B.A. מורחב בגיאוגרפיה – האוניברסיטה העברית

לימודי תעודה במינהל עסקים – מכללת עמק הירדן ואוניברסיטת בר אילן

קורסים בניהול חקלאות – רופין.

שירות צבאי  - שירות סדיר בנח"ל – מסלול פיקודי

שפות – עברית,  ספרדית, אנגלית טובה, צרפתית.

בהצלחה לנו ולסול!

שבת שלום, רינת

משולחן המנק"ל

משולחן המנק''ל

חג המאה – כבר תקופה ארוכה מורגשת בקיבוץ תכונה מרגשת ומלבבת, ההולכת ומתגברת ככל שאנו מתקרבים לחג המאה של הקיבוץ, ההכנות הקדחתניות, החזרות של ההצגה, הריקודים, השירים, ובכלל ההתגייסות של כל כך הרבה חברים וחברות: מבוגרים וצעירים, נערים וילדים ממש ממש מחמם את הלב, תודה לכל צוות חג המאה שמנצח על המלאכה, כל אחד בתחומו  ותודה  לבלה בן ארי שמובילה את ההכנות לחג המאה כבר למעלה משנה. כל הכבוד לכולם !!

ענף המזון – השבוע נחתם ההסכם עם חברת ההסעדה ''טוב וטעים'' מטירת הכרמל.               טוב וטעים היא חברה גדולה שעובדת בכל אזור הצפון, והיא מספקת מזון למספר קיבוצים ומפעלים בסביבה שלנו, בשבועות הקרובים תעשה החברה את ההכנות הנדרשות להיכנס לגבע, ובמהלך חודש אוקטובר במגבלות החגים תתחיל לעבוד. עד לכניסת החברה החדשה ימשיך הצוות הקיים לתפעל את המטבח.

טכנאי טלוויזיה – במסגרת ההתייעלות בקהילה לאחר השינוי באורחות החיים, אנו בוחנים את כל הפעילויות וענפי השרות בקהילה. עד היום היה תשלום חודשי קבוע ליונה רבי, אשר סייע לחברים שהתקשו בהתקנת טלוויזיות וממירים, ובהתאמת השלטים לטלוויזיות. החל מחודש זה  9/22  השרות של יונה לחברים לא ינתן מהקיבוץ, אלא יהיה על חשבון החבר. כל חבר שיזמין את השרות יסכם עם יונה את תנאי התשלום.

ומשהו לנשמה לכבוד שבת

אנו נמצאים בחודש אלול ,חודש הרחמים והסליחות, בחודש זה אנו עושים את ההכנות לקראת "הימים הנוראים" ,הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, ימים של חשבון נפש , יחד עם זאת חשוב גם שנברך על הדברים הטובים שעשינו , שנוכל לסלוח לעצמנו על הדברים הפחות טובים שעשינו , לפרגן לעצמנו על אותם פעמים שהשתדלנו גם אם לא תמיד הצלחנו.  כדברי הרב קוק " בספרו "אורות התשובה". לדבריו, עצם הרצון לתקן הוא כבר דבר גדול. "

סתיו יהודי / אברהם חלפי

סתיו יהודי בארץ אבותי
שולח בי
רמזי אלול

כבר משתגעות בי קצת
הציפורים הקטנטנות שורקות העצב
של יום הכיפורים

אז יתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים
ופנים יהודיות מן הגולה
באפרפר נוגה
ירחפו לפני כסא אדון עולם

סתיו יהודי בארץ אבותי
שולח בי
רמזי אלול

שבת שלום  חיימקה


מפגש בנושא פרצלציה

13/9/22

מפגש בנושא פרצלציה

הצגת הטיוטה ע"י מהנדסי התכנון

לאחר 10 חודשי עבודה, וועדת תכנון בליווי מקצועני תכנון, גאה להציג טיוטת הפרצלציה.  הטיוטה הוכנה ותוצג ע"י מהנדסים משני משרדי תכנון: מיקי סייג ומועתז כילאני. התוכנית מתבססת על העסקה של רמ"י (רשות מקרקעין ישראל) במסגרת חלופת האגודה, ובהתאם לזכויות המוגדרות בתוכנית הבניה המאושרת.

תוכנית החלוקה של  השטח המבונה

 

המפגש יתקיים בשעה 20:00 במועדון לחבר

 

המפגש למטרת שיתוף וידוע

 

המפגש אינו אספת חברים לא תתקבלנה החלטות

 

בהשתתפות בעלי מקצוע וצוות התכנון של גבע

 

גבע חוגגת 100
זכרונות לקראת אירוע ה-100 - ורד קליין

אירועי ה 100 לגבע  - 22/9/2020

לקראת אירוע ה100 של גבע

זכרונות של ורד קליין

לפני חודש קיבלתי הזמנה, להשתתף בריקוד בינדורי של סבתות וסבים בנות ונכדות. זה גרם לי להיזכר בחג ה 30 לגבע .

הייתי ילדה קטנה, הילדים כבר ישנו בבתי הילדים, העירו אותי מהשינה והביאו אותי לחדר האוכל לעמוד על הבמה, כדי שאהיה אחת משרשרת הדורות בגבע.

בתמונה למטה,  ניתן לראות את הראש הקטן שלי מאחור, ליד אמא שלי, הגביהו אותי על דרגש כדי שגם אותי יראו. סבא ראובן בשורה הראשונה של הוותיקים ,ראשון משמאל, וחיים רוזן נואם.

אחרי התמונה והנאום יצאו בריקודים.

כל החוויה זכורה לי קצת במטושטש. מקווה שהנכדה שלי תזכור יותר ממני על חג ה 100 והריקוד הבינדורי. לקראת אירוע ה-100

לקראת אירוע ה100

הי לכולם

 

התאריך שנבחר לאירוע ה100 קרב ובא,

ההכנות קדחתניות  וכל העוסקים בהפקת האירוע עמלים שעות רבות, כדי שבגבע יהיה ערב ראוי שיגרום  לנו גאווה מקומית ולכל המוזמנים הרבים -  לשמוח שלקחו חלק בחגנו .

מצורפת ההזמנה שנשלחה לכל מי שאי פעם היה בגבע .לכל המשפחות והבנים שחיים מחוץ לגבע .

וכן נשלחו מכתבים למפקדי החיילים שישחררו את בנינו חיילינו לערב החשוב הזה .

רציתי להדגיש אי אילו דברים –

על המופע  אחראיות - ענבר פרידמן ,שיר שמעוני ,ענת לוין , מורן קארו כרמלה גלילי  ובלה.

על התערוכה – אחראיות שרסטין רם ואיריס רז

על יריד המכירות אחראים זיוה ונתי רכט

על סיור במוזיאון אחראים דנדי ויונה רבי

על סיור בבית הקברות אחראי נימי פירסטנברג

על המזון והשתייה אחראיות מיכל רצין ומיכל גוריון

אנחנו מבקשות שאת השאלות שיש לכם תפנו לאנשים הרלוונטיים לכל תחום.

אנחנו מאמינות שנצליח להרים אירוע מרומם נפש, שרבים רבים לוקחים בו חלק ,אירוע שיצעד ויהדהד  איתנו אח"כ בכל ענייני הקיבוץ המשתנה, המתחדש, החדיש והמחודש.

בשם כל הרבים שעמלים – בלה בן ארי

חזרות למופע


הודעות לדף

מזל טוב

לרחלי ולרון וייס

ולכל המשפחה

לנישואי עדן ואור                  

   
חוג העמקים

יום 23/10 בחדר האוכל בגבע

ערב שירה עם שרה'לה שרון

******************************************

קפה תרבות

בבית העם מושב ברק (הכניסה חופשית ברישום מראש)

13/9/2022 בשעה 20:30

מפגש עם אשרת קוטלר

"פייק ניוז או חדשות אמת.?"

***************************************************************************************
מועדון 67+ דיווחיום חמישי 08.09– "קפה אקטואליה" – נארח את דני וצקו גפן עם הסרט  "זוהרת ככל שאני מתרחק" סרטו של עידו נצר העוסק  בלהקת "חזה אל חזה" בה היו שותפים דני גפן, שחר נתן, תום אשוח רן רכס ומתן ציזלינג.
17:00 – קפה ומאפה 17:20 – הקרנת הסרט ולאחריו שיחה עם דני וצקו גפן

        סופ"ש טוב ולהתראות,    ענת

 ********************                                                                                                                                                                              הקרנה לאקדמיה לכדורסל בגן נר 24.8.22    בערב יום רביעי ה-24.8 השתתפתי, בארוע מעניין בגן נר.לירן וינקור (תל יוסף/ בית השיטה), מנהל האקדמיה אירגן ערב בו התארחו אנשים שהתמודדו עם קשיים גופניים. יחד איתי השתתפו: רועי רוזנברג (תל יוסף/ כפר יחזקאל) ויאיר אורבך  מקיבוץ מירב.עקב מצוקת  הזמן, הקרינו רק את החלק הראשון (13 דק' אשונות). של סרטו של עידו נצר: "זוהרת ככל שאני מתרחק" ולאחריו, סיפרתי על עצמי ועניתי לשאלות.היה הרבה קהל צעיר ואני מקווה שהפנימו ויסעו בזהירות....               דני גפן  


מועמדות למזכירות - דגן ידין

מועמדות למזכירות

 

נתבקשתי על ידי מנהלת מש"א לכתוב כמה מילים על עצמי לציבור כחלק מהצגת מועמדותי למזכירות.

גדלתי התחנכתי ובחרתי לחיות ולגדל את ילדי בגבע, אני מהנדס תוכנה בהכשרתי מזה כ 12 שנה וכ7 שנים חבר בצוותים הניהוליים של קבוצות פיתוח התוכנה בחברות בהן עבדתי (מלאנוקס, נוידיה ואינטל).
בתפקידי הנוכחי אני אחראי לאסטרטגיה ארוכת הטווח של הקבוצה, הגדרת הדרישות הטכניות וניהול המשימות הדרושות מצוותי הפיתוח על מנת לממש את תכונות המוצרים הדרושות, פישוט מערכות מורכבות ופתרון בעיות טכניות תוך קביעת נהלי עבודה נכונים אשר מאפשרים הסרת חסמים ועבודה יעילה.

גבע נמצאת לאחר "חציית רוביקון" השינוי, בתקופה זו יש צורך להתמודד עם המון החלטות, ההשפעה של ההחלטות הללו ישפיעו מהותית על אופי החיים והתנהלות הקהילה בשנים הבאות ויקבעו דפוסים מעבר לכך.
עד היום התנהלה גבע בצורה מסוימת וכעת נדרשת הגדרה של צורת התנהלות אחרת אשר משחררת אותנו כקהילה וכחברים מדפוסי ההתנהלות הקבועים בנו על מנת לצאת לדרך חדשה ולהתנהל בדרך בה בחרנו תוך שמירה על זכויות וכבוד החבר והבנה ששינוי הוא תהליך אשר דורש בראש ובראשונה חשיבה שונה.

פריקלס אמר בעת ייסוד הדמוקרטיה האתונאית: "המדינה הדמוקרטית צריכה לשקוד על מתן שירות לאנשים רבים, עליה להבטיח לכל שיוויון בפני החוק, להגן על עצמה מפני האנוכיות של הפרט ולהגן על הפרט מפני השרירות של המדינה"

אשמח אם תתמכו בכוונתי לשרת אותנו כחבר במזכירות. אתמקד ב: יצירת תשתית ניהולית אשר תאפשר למזכירות לוועדות והמנהלים לתפקד בצורה יעילה, מינהל תקין, שקיפות ציבורית, יצירת תשתית תקנונית אשר תבטיח לכל חבר את זכויותיו.

 

תודה,

דגן ידין

גשם גשם משמיים - מיכה קארו
גשם גשם משמיים, כל היום מיסים כמים               05/09/2022

להלן נושאים לפעולה ללא דחוי:
א. מיסי קהילה- מס מוניציפלי- מס עזרה הדדית:
    בחודש יולי נגבו מחברי גבע כ 300,000 ₪. מס קהילה (
כ – 300 חברים  - 1000 ₪)  כ -  75,000 ₪.
    מס מוניציפאלי ומס ערבות הדדית כ 18,000 ₪.  סה"כ בשנה יסתכמו סכומים אלו  ביותר
    מ 4.7 מיליון ₪. סכום המתקרב ל 5 מיליון ₪.  כל אלה ללא מס איזון המשרת את רשת הביטחון.

    זהו סכום מכובד למדי ורצוי ואף חובתנו לדעת ובצורה מפורטת וכתובה את הפרטים הבאים:
    1. האם סכומים אלה נצברו בחשבון מיוחד ונפרד לכל מס
? – דבר אשר יאפשר בקרה על השימוש 

        בכספי המיסים .

    2. האם סכומי הקרן לעזרה הדדית צורפו ללא רישום מיוחד לשאר הסעיפים?
    3. מה התוכנית לביצוע או אם כלל יש תוכנית סדורה לשימוש בכספים אלו?
       ( כך לדוגמא- פרטי יישום המס מוניציפאלי.  כנ"ל שאר המיסים).
    
הנושא אינו יכול להישאר באוויר . השימוש בסכומים אלו בצורה יעילה הם ממטרות השינוי
    ותפקיד הציבור וכמובן נציגי הציבור במזכירות שלא להרפות ולדרוש הצגת תשובות מפורטות
    בכתב  לשאלות שנשאלו ומעל הכל, זו חובתם של בעלי התפקיד!
ב. ההתנהלות  בנושא  המכבסה, הכלבו, היזמויות וכ"ו  שגויה וכפי שהזהרנו מספר חברים באסיפה.
    פליטות פה כגון "צריך לסגור את המכבסה" ע"י בעל תפקיד הן רק  סימפטום, לתפקוד המנוגד
    לחלוטין  למטרות השינוי ללא בחינת האלטרנטיבות.

      השיטה השגויה של שליחת תמחירן לכלבו או למכבסה או מוסד אחר וכל זאת כדי ל"צלם" מצב
    נתון וע"פ זאת לקבוע מחירים, לא רק שתביא תחילה לחוסר יעילות ובהמשך לסגירת מוסדות
    שלא לצורך, אלא אף תפיל עול כלכלי / מיסים עקב פליטת חברים בלתי מחויבת    המציאות
    ממעגל העבודה שלא לדבר על פגיעה בחברים שיכולתם לקבל שירותים מבחוץ אינה מובנת מאליה.
    תמחירן אינו פיתרון!  יש להביא יעוץ / ליווי כלכלי לזמן נדרש, הקובע ראשית את מטרות
    המוסד המטופל. כגון הכלבו או מכבסה
    1   מטרה -  א. סבסוד מסוים.  ב.  איזון כלכלי.  ג.  רווח כלכלי (על חשבון לקוחות חוץ)
    2. תוכנית  ואבני דרך / שלבים. להשגת היעד שנבחר.  
  
   גם ליזמות של חבר, כפי שיש בקיבוצים לא מעטים, ע"פ הנדרש יש ליווי מקצועי , ידע שאינו
   נמצא בועדת היזמויות בגבע .

ב.  מס איזון – מס כבד שאינו יכול לבוא ללא שקיפות מלאה לגבי
    1.מספר המשפחות הנזקקות לתק"ה (תקציב הוגן) כרגע.
    2. הסכום שנצבר.
    3. אם קיים עודף וע"פ ההיגיון הפשוט יש עודף, מהו העודף האם נכנס לחשבון מיוחד, עד
       התבהרות והתייצבות מערכת "תקציב הוגן") ע"פ המחויבות.
   
ג.  מסלול בטוח -  להלן ציטוט מחוברת השינוי שמשקף את רוח הדברים של הכותבים ציטוט זה:

 
  " על בית אב שהצטרף למסלול הבטוח יחולו ההוראות שלהלן:

  סעיף 8.3.1 – הוא יהיה  זכאי לתקציב חודשי קבוע בגובה של  כ 9,000 ₪. לזוג חברים לאחר גיל   
  פרישה וכ 5,500 ₪. לחבר יחיד לאחר גיל פרישה. סכומים אלה יהיו צמודים למדד."

 

  כתוב במפורש  "סכומים אלה" כלומר "התקציב החודשי" ( 9000 ₪.) יוצמד, כפי שנעשה בגבע
  בעבר ולא כל שיטה אחרת,  כגון הצמדה רבעונית ובוודאי לא ההצעה ההזויה שיולי 2022 יוצמד
  ב ינואר 2023 .הצעה, של אלה שהסמיכו עצמם להחליט. ( אגב,חודש יולי מדד 1.1%
!)

  כאן יש לתקן וללא שהיות את התקצוב.   גם מסלול טלביזיה נשאר ע"פ המתחייב בתקנון.

 

להנהלה - מטרת רשימה זו אינה בבחינת "טיל ירה ושכח"  כך שתמוסס עם הזמן תחת מריחת
זמן, תשובות מתחמקות או התעלמות. לחומרים הללו כפי שנוכחנו בכמה קיבוצים יש  מרכיב נפיץ שרגישותו גוברת עם הזמן.

החברים וביתר שאת ההנהלה, אמורה לעמוד בתקנות התקנון וללא פרשנויות של "תחתית החבית" שיביאו לפתיחת חזיתות מיותרת.
 
    מיכה ק.

פתיחה חגיגית

 
חסר רכיב