קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2549

02/09/2022

דף  2549   ו' באלול  תשפ"ב       2 בספטמבר    2022 

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

חוזרים לבתי הספר ולגנים: 2.5 מיליון ילדים ובני נוער פותחים את שנת הלימודים


קישור לפליפבוק:

PDF
משולחן המזכיר - אשר

קבוצת גבע 1.09.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1.      מקדמים שינוי

יזמויות

תחילת השינוי מאפשרת לחברים להקים ולפתח יזמויות. יחד עם זאת חשוב להדגיש ולהזכיר, שהקמת יזמות  או המשך הפעלת יזמות קיימת, דורש חתימה על הסכם יזמות מול הקיבוץ, והסדרת כל ההתנהלות, לרבות אופן הדיווח לרשויות המס, הסדרי ביטוח, הסדר השכרת ציוד ומקום (למי שרלוונטי) ותאומים אחרים עם הקיבוץ. לצורך כך, על כל יזם או יזם בעתיד לפנות לוועדת היזמויות, דרך מרכז המשק שהוא האחראי לליווי היזמים.

 

אסיפת קיבוץ  בעניין שיוך דירות - יישום חלופת האגודה

-         בכוונתינו לקיים מפגש חברים בעניין התקדמות עסקת חלופת  בתאריך 14.09.2022

2.      משולחן המזכירות

א-    וועדת תכנון

שי הציג את פעילות וועדת תכנון :

1-     פעילות  לאחר חתימת ההסכם עם רמ"י על חלופת האגודה – רכישת המגרשים.

-  רכישת 209 מגרשים בחלקת המגורים, ז"א דורש תכנון פרצלציה ל209  מגרשים בשטח המבונה.

-  רכישת 102 מגרשים לבניית שכונות חדשות על בסיס תב"ע קיימת. רכישה זו מהווה תשתית לקידום פרויקט הקליטה ומקדם את היכולת של הבנים לממן את הבניה (השיוך בפועל משפר את תנאי משכנתא עתידית).

-  רכישת זכות להפעלת  114 מגרשים קטנים (עד 55מ"ר בנוי ). מאפשרת פתרון לדיור זמני לבנים וזוגות צעירים והשכרה. בעניין הזה יש קשיים תכנונים ואנו מטפלים בסוגיה.

-  הסכם חכירה עם המנהל  כולל את הזכויות בקרקע ל49 שנה לעומת 98 בשיוך במתווה של 751 או שיוך פרטני. העניין בטיפול מרוכז ע"י התנועה. (הנושא יוצסבר באסיפה המתוכננת )

2-     מתווה אישור הפרצלציה(טיוטה ראשונית לדיון)

קידום אישור הפרצלציה, במטרה להחתים לפחות כ- 80% מהחברים תוך 6-9 חודשים, יאפשר:

-                טיפול במצוקת הדיור: מאפשר בחירת מגרש, הרחבת דירות, בניה פרטית ושיפוצים, קבלת מימון.

-               יישום שיוך הדירות: השלמת מודל האיזונים כבסיס לחתימה על הסכמי חכירת משנה.

-               השכונה:  הפרצלציה תקל על החלטת חברים המתלבטים האם לבנות בשכונה החדשה.

עקרונות המתווה המוצע ולוח  זמנים:

1.   הצגת התכנית במפגשי חברים.

2.   אישור עקרוני – באסיפה, הצבעה בקלפי.

3.   מפגשים מול החברים להסבר פרטני לגבי מגרשים  והבהרת הסתייגויות – כשלושה חודשים

4.   הגשת הסתייגויות החבר תוך חודש מקבלת הסבר פרטני.

5.   חבר שאין לו הסתייגות על הפרצלציה ואין לשכניו הסתייגות ביחס לאותו המגרש, יוכל, ככל שירצה, לקדם תהליכי שיפוץ / הרחבה / בניה במגרשו, באישור הקיבוץ ועל פי הסדר לבניה פרטית שבשלבי הכנה ויוצג בהמשך לאישור הציבור.

6.   טיפול בהסתייגויות במגמה להגיע לפתרון מוסכם עד 180 יום מאישור עקרוני

7.   בשלב שכ-75% מהחברים אישרו את מגרשם ואין הסתייגויות מהשכנים, נתקדם איתם לחתימת הסכמי חכירת משנה.

8.   בירור הסתייגויות שלא הגיעו לפתרון מוסכם יעשה אצל בורר שיקבע עד 360 יום מהאישור העקרוני.

 

 

3-     נוהל סימון מגרש(טיוטה ריאשונית לדיון)

עקרונות הנוהל המוצע לבחירת מגרשים חלופיים  ובמרכזם מגרשים לחברים הנדרשים להתפנות מדירתם.

א- סימון מגרש תתאפשר לאחר אישור העקרוני לפרצלציה בקלפי

ב-  בשלב ראשון כל בית אב  יוכל לבחור את מגרש בו הוא גר כל עוד לא קיים אילוץ תכנוני .

ג-    שלב שני,  לאחר ש- 75% מבתי האב אישרו את המגרשים איפה שהם מתגוררים, במידה ובית האב נאלץ להתפנות מדירתו, יבחר מגרש פנוי אחר עפ"י המדיניות שתיקבע (וותק או מכרז). הבחירה במגרשים פנויים תתאפשר  תוך התחייבות להתחיל לבנות תוך שנה.

 

ד-  שלב שלישי: בתי אב במצוקת דיור ו-"נפגעי 2009" יוכלו לבחור במגרש אחר עפ"י המדיניות שתיקבע (וותק או מכרז).

4-     ועדת תכנון

לצורך קידום הכניסה לבניה פרטית ועדת תכנון מקדמת:

-      גיבוש הסדר בניה פרטית, (תאומים, ביטוח, בטיחות, תשתיות, דרכי גישה...)

-      גיבוש הנחיות מרחביות לשמירה על אופי הקיבוץ

מדובר במסמך עקרונות תכנוניים שמועברים לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה והמהווים במקביל לתב"ע מסגרת מחייבת לקבלת היתר בניה.

בסיכום : ו. תכנון מקדמת את הדיון בסוגיות שהועלו לקראת הבאתם לאישור במזכירות ובהמשך באסיפה והכרעה בקלפי

3.      הארכת קדנציה למנהל העסקי

אייל מסיים בימים אלה קדנציה כמנהל עסקי של קבוצת גבע. על פי בקשת צוות האיתור לקדם תחילה גיוס יו"ר כלכלי אשר יהיה שותף לבחירת בעלי התפקידים בתחום העסקי, הוחלט במזכירות לאריך בינתיים את הקדנציה של אייל בשלושה חודשים.

4.      המשך פעילות האורווה

 גילגיל הציג את הפעילות המפוארת רבת השנים של האורווה כפעילות חינוכית, רבת ערכים.

הוא ביקש להמשיך לקיים את הפעילות, אף בצורה מינימליסטית, כדי להגיע למתווה מוסכם שיאפשר המשך קיום  ופיתוח פעילות האורווה.

למרות האמור לעיל, לאור הנסיון מהשנים האחרונות המלמד על חוסר היכולת להגיע ליתכנות כלכלית באורווה, המזכירות מציעה לסגור את הפעילות. סוכם שההצעה תובא לאישור אסיפת הקיבוץ.

 

ב-     משאבי אנוש.

-         יו"ר כלכלי: בשבוע הבא יוצגו שני המועמדים המתאימים ביותר בישיבה משותפת של המזכירות וההנהלה הכלכלית.

-         מנהל קהילה: מזכירות הקיבוץ אישרה את הגדרת התפקיד והסמיכה את צוות האיתור לקדם את תהליך איתור מועמד לתפקיד, היעד הוא להביא מועמד לחפיפה בחודש נובמבר. חלק מחברי צוות האיתור ביקשו להתחלף ,מחליפים יובאו לאישור בשבוע הבא.

-         מזכירות: משלימים רשימת המועמדים לקראת בחירה עד סוף החודש.

הנ"ל אינו פרוטוקול .

 

בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

 
מכרז למנהל קהילה

מכרז למנהל קהילה  לקבוצת גבע- 2022

 

נכתב בלשון זכר ופונה לשני המינים כאחד.

 

בהמשך להודעתו של חיימקה על סיום תפקידו אנו מתחילים בתהליך איתור מנהל קהילה לגבע. המזכירות אישרה את צוות האיתור לתפקיד, שמורכב מצוות איתור יו"ר כלכלי, הצטרפה לצוות אורלי ברזק שמחליפה את ענבר פרידמן חזין.

 

 

יעוד התפקיד: לנהל את הפעילויות בתחום הקהילה באופן יעיל ואפקטיבי, לטובת ורווחת אוכלוסיית הקיבוץ.

הגדרת תפקיד/תחומי אחריות

 

1.      גיבוש תכנית עבודה שנתית בתחומי הקהילה והחברה.

2.      ניהול תקציב הקהילה ויישום של תכנית ההשקעות שאושרה במוסדות הקיבוץ.

3.      הטמאה ויישום של חוברת השינוי.

4.      ניהול ואחריות על התייעלות ענפי הקהילה, הועדות והפעילויות השונות.

5.      מענה לפניות חברים בנושאים שבתחום הקהילה ושירותי הקהילה.

6.      טיפול ואחריות על מיצוי זכויות הקיבוץ במועצה האזורית.

7.      טיפול באירועים מיוחדים: אבלות, סכסוכים בין חברים ומשפטיים.

8.      אחראי להשכרות בתחום הקיבוץ ולהסדרי תושבות.

 

דרישות התפקיד

·        בעל ניסיון בניהול קהילה בקיבוץ מתחדש- יתרון.

·        יכולת הנהגה בהובלת תהליכים ויישומם.

·        רקע כלכלי.

·        השכלה אקדמית/מקצועית רלוונטית.

·        ייזום, פרואקטיביות ויכולת ביצוע.

·        יכולת טובה לתקשר עם מגוון רחב של אנשים.

·        הכרות ושליטה טובה לגבי מיצוי זכויות הקיבוץ מול המועצה ומוסדות מדינה.

·        ניסיון בתחום הפרסלציה והשיוך.

·        אחריות, סדר, ארגון ותיעוד.

·        אמינות ודיסקרטיות- חובה.

 

-         מנהל הקהילה משתתף בהנהלות/ועדות: מזכירות, הנהלה כלכלית, הנהלת מש"א, וצוותי התכנון, הבינוי והשיוך.

-         אורך קדנציה:  4 שנים.

-         היקף משרה –80% משרה ( כ- 4 ימי עבודה בשבוע ).

חברים המעוניינים להציג מועמדות מוזמנים. המכרז פתוח עד - 15.9.2022

 

לפרטים ושליחת קורות חיים . masha@kvgeva.co.il

 

שבת שלום, רינת

משולחן המנקל - חיימקה

משולחן המנק''ל

רכב  לחבר -  בעקבות ירידת מחיר הדלק פעם שניה בחודש האחרון, יתעדכן גם מחיר הקילומטר

 לחבר.  העדכון במחיר יתבצע החל מהשבוע הבא. המחיר  יהיה  1.70  לקילומטר. לאחר מספר

חודשים נבדוק את עצמנו ונראה מה המצב, אם יתאפשר נוריד עוד, ואם ההוצאות לא יכוסו,

 נעדכן כלפי מעלה. דבר נוסף לחברת הליסינג של  הרכבים החשמליים נמאס להפסיד, והם

החליטו להפסיק את ההתקשרות ולקחת את הרכבים.

מספרה – כחלק מתכנית  התייעלות בענפי הקהילה, אנו משנית את צורת העבודה עם  הילה

הספרית שעובדת אצלנו כבר כמה שנים. הלה תעבור להיות עצמאית, תשכור את המבנה,

ותגבה את הכסף ישירות מהלקוחות שיסתפרו לה. גם המחירים של התספורות יתעדכנו

ויהיו יותר גבוהים. המחירון החדש מפורסם בדף זה.

תם החופש הגדול, משחקי החול והמים, הפרחת בלונים לשמים, קייטנות לקטנים ולגדולים

הגיעה עת סיום חופשה וראשית לימודים .

שלום כתה א'

השבוע נפתחת לה שנת הלימודים ועימה גם שנת החינוך של הגיל הרך והחינוך החברתי

(הבלתי פורמאלי). כל ילדי גבע, מתחילים בפעילות השנתית הענפה, הגדולה והיצירתית עם

הצוותים הישנים, ואנשי הצוות החדשים, ובניהולה של אורלי ברזק יו''ר מועצת חינוך החדשה.

ברכות לתינוקות והפעוטים המצטרפים לראשונה למערכת החינוך, לעולים לגני הילדים,

לעולים לכתה א, לכל התלמידים , המטפלות, המורים והמדריכים .

הרבה מאוד מחשבה, רצון, זמן וכסף מושקע במערכת החינוך, בה אנו רואים חשיבות עצומה

ובסיס קיומי אמיתי לעתיד הקהילה כולה. המערכת צריכה לתמרן בין הרצון לשמור על ערכים

קיבוציים של חינוך, לבין זמנים משתנים באורחות החיים בכלל ושל הילדים בפרט .

בין הרצון לגייס למערכת כח אדם מיומן ואיכותי ובין אילוצים תקציביים ברורים לפיהם מערכת

החינוך פועלת מתקציב סגור המבוסס על תשלומי הורים, סבסוד הקיבוץ, מועצה ומשרדי ממשלה.

חשוב שכולנו נזכור שמערכת החינוך היא שלנו ובשבילנו, שלצד ביקורת בונה וראויה נדע

לשמור עליה, לגבות אותה ולתמוך בה. שתהיה לכולם שנת לימודים מוצלחת ומרחיבת דעת

ולהורים - הרבה נחת !                                         שבת שלום חיימקה

מספרה


הודעות לדףחובבי הצילום שימו
אנחנו מחפשים למופע ה 100 תמונות נוף של גבע. לצורך הקרנה בקטעי מעבר ועוד.
נשמח אם תוכלו לשלוח את הטובות ביניהן למייל של ענבר חזין-פרידמן
inbar.chazin@gmail.com
תודה מראש על שיתוף הפעולה :-))לאחרונה הצטרפו לשורותינו

נויה אלון עידו ושני אבירם

שי ידין וענבל ישראל

ברוכים הבאים

מברכים אתכם שתתערו היטב בחיי גבע.

                      מכל הלב ועדת קליטה.

 

 

 

מועדון 67+ דיווח

להלן תכנית שבוע 04.09-10.09:

יום שלישי 06.09 – "מועדון ארוחת הבוקר"

בין השעות 09:00-10:30

יום חמישי 08.09– "קפה אקטואליה" – נארח את דני וצקו גפן עם הסרט  "זוהרת ככל שמתרחק" סרטו של עידו נצר העוסק  בלהקת "חזה אל חזה" בה היו שותפים דני גפן, שחר נתן, תום אשוח רן רכס ומתן ציזלינג

שעה 17:00 – קפה ומאפה
שעה 17:20 – הקרנת הסרט ולאחריו שיחה עם דני וצקו גפן

סופ"ש טוב ולהתראות,

ענת


תודות יום הילד
תודה - ריה וייסמן

תודה

באחרונה עברתי ניתוח להחלפת ברך.. ובעצה אחת עם מענית ,שלומית עזרה לי , לתקופה.

 

כתבתי למענית ..כמה שלומית עזרה לי . והעברתי העתק לשלומית , שביקשה ממני שאעביר לך לדף, בצדק לדעתי את הכתוב..  באמת ,איך לא חשבתי על זה . אז הנה מה שכתבתי למענית:

 

 

"מענית שלום , רציתי לשבח מאוד מאוד את שלומית על העזרה שנתנה לי  מכל הלב , לפני שבועיים. היה לה ממש ממש קשה ולדעתי, שתיים צריכות לעסוק בכך, וגם להן יהיה קשה.


בטוח גם  שאחרי העבודה הקשה , יש לה הבלחות של זיכרון ממראות קשים ופרטיים מאוד, לנשים מבוגרות ממני ,שסייעה להן.אין גבול לנתינה שלה והכל מתוך טוב לב נדיר  במקומותינו

 ויכולת הכלה יוצאת דופן , וכוח פיזי , בלתי מוסבר. אז תודה לשלומית ולך". 

נועה,תודה לך

 

 

ריה.

פינתרבות - לילך רז

בחודש ספטמבר-

8.9 -  מופע אש בבריכה, ללא הפעלות ומתקנים, בליווי דוכני מזון בתשלום. מתאים לכל המשפחה.  מפיקה- ספיר אליאסף-רבי

בשבוע הבא, ערב יום חמישי ה- 8.9, ערב קיץ מהנה בבריכה-

מופע לכל המשפחה המשלב מוסיקה סוחפת, אש ואורות, כלי נגינה אקזוטיים וריקודי שבטים     מרחבי העולם ב- 19:00 - פעילות קרקס ואביזרי גאגלינג.

ב- 20:00-מופע אש של ליטל שלהבת .


מרכזת - ספיר אליאסף רבי


בחזרה לריקודים

25.9- ערב ראש השנה, יצויין בטקס הפרידה  המסורתי מהשנה החולפת, ללא אירוע נוסף בשל הסמיכות לחג המאה. מפיק- אבשי בן- יהודה.

אוקטובר

16.10- ערב שמחת תורה- ערב משירי נעמי שמר בהנחיית ללי שמר ובהשתתפות זמרת אורחת. מפיקה- נעמה רז
פניני עיתונות - ערי גיל


 , הגמנסיה נוסדה בשם "הגימנסיה העברית בירושלים". בשכונת זכרון משה בתקופתהעלייה השנייה בשנת 1909

בשנותיה הראשונות

 היו  בן צבי ורעיתו רחל ינאית מורים. השמש של בית הספר ושומר על דגל הגימנסיה היה איש בשם שלמה (בפי יצחק בן-צבי "שלמה התימני").

מטרת מייסדי הגימנסיה, הייתה החיאת העברית  העברית.כללי עם תוכנית הלימודים שילבה ידע  עם תרבות עבריתהיסטוריה יהודית וידיעת הארץ.

הגימנסיה בירושלים נפתחה ביום ראשון י' טבת תרס"ט (2 בינואר 1909) בשכונת זיכרון משה[1], והמניעים להקמתה פורטו כעבור כחודש בעיתון "העולם":

דברים טובים

על אורז וחיות אחרות

"וחיות" למה? בימי המטבח העליזים אי שם בשנות ה70 ה80  כשמרבית העובדות בהמטבח היו מבשלות בימים ושרות בלילות -(גבעטרון) היינו האחראיות על בישול ל כ500  אוכלים פחות או יותר. טרם הצלחנו אז להסיר את קורי השינה מעל עינינו- (אם לדייק -זמרות שחזרו ב 2 לפנות בוקר מההופעה והתחילו  מחדש את יום העבודה החדשבין השעות 4-5 לפנות בוקר).כן, כך היינו בלי הנחות כמו מנוחה "ללוחמות"  והתרופה לעייפות המתבקשת היתה פרצי צחוק, חיקויים ובדיחות, כשעליהן מנצחת רינה פירסטנברג שהתפוצצה ופוצצה בצחוק אותנו הזוטרות המחרות מחזיקות אחריה. וכך התגנבו "החיות" לתבשיל כי התעצלנו לתת שם הגון ופחות פרוע לתוספות לאורז

איך מכינים אורז אחד אחד?

רכיבים

כוס אורז לבן פשוט 

 1/2 כוסות מים

 2 כפות שמן

כפית מלח  

    הוראות הכנה

בסיר, מטגנים את האורז בשמן עד שהגרגירים מכוסים כולם בשמן ומשנים את צבעם מחלבי-שקוף ללבן, סביב חמש דקות מוסיפים כוס וחצי מים חמים עד רותחים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ללהבה הנמוכה ביותר ומכסים את הסיר*. לא פותחים כדי להציץ, לא מערבבים תוך כדי הבישול..

אם הסיר לא נסגר היטב עם המכסה, ממקמים מגבת בין הסיר למכסה.

מבשלים את האורז על להבה נמוכה במשך 15-20 דקות, עד שהמים התאדו, מסירים מהאש ומשאירים את האורז בסיר המכוסה לעוד 10-15 שעה.

יש מי שיתעקשו כי דווקא בשלב זה מומלץ למקם מגבת בין הסיר למכסה. בפועל, אם הסיר שמשתמשים בו נסגר היטב (ובמכסה אין חור כך שהאדים לא בורחים), אז אין הכרח במגבת פותחים את הסיר, מערבבים ומאווררים את האורז באמצעות מזלג ו.

 

 

המצרכים  תוספות לאורז:

קוביות פלפל אדום ,צהוב ,כתום ,מה שיש

בצל מטוגן

סלסילה אחת פטריות   חתוכות לחצאים או רבעים תלוי בגודל

פירות יבשים -משמש חתוך לקוביות ,צימוקים ,חמוציות,צנובר, שקדים קצוצים,

 הכמויות "ככה וככה" כ"א על פי העדפותיו

אופן ההכנה 

לטגן פטריות  חתוכות ,פלפלים  ,

 מוסיפים למחבת את שאר התוספות לזמן קצר לא לשרוף!

 להוסיף את התוספות המטוגנות לאורז

לתבל באבקת מרק עוף או באחד מאלף התבלינים שעל המדף בכלבו

 פפריקה חריפה

 פטרוזיליה עירית  

  או רק מלח ופלפל

להוסיף למחבת את האורז המוכן לערבב בעדינות 

לכבות את האש

גן חיות אינו מקום בילוי

גן חיות אינו מקום בילוי, אלא בבואה מעוותת של הטבע

הגיע הזמן להפסיק להתייחס לבעלי החיים כאל מוצגים מוזיאליים ולהתחיל לראות בהם אינדיבידואלים חושבים ומרגישים. תגובה לכתבה של משה גלעד על נחיצותם של גני חיותאורן בן יוסף

החי־פארק בקרית מוצקין. האם באמת נעשים כל המאמצים לספק לבעלי החיים תנאים טובים ככל האפשר?צילום: רמי שלוש

/לשנות את תנאי בעלי החיים הסגורים בגנים. אפשר היה לחשוב ששינוי זה הוא תולדה של עלייה במעמדם של אותם בעלי חיים, אבל קריאה דקדקנית בכתבה מלמדת כי עדיין מקומם הנחות בעולמם של בני האדם הוא ברור ומצער. כך עולה, למשל, מעצם הגדרת גני החיות כמקומות בילוי. כאשר גן חיות נחשב למקום בילוי, בהגדרתו הוא מקום שנבנה בשביל בני אדם ולא בשביל בעלי חיים.

בכתבה מצוטט בין השאר אורי לניאל, ראש תחום סחר וחיות בר בשבייה ברשות הטבע והגנים, האומר כי "ישראל אינה ניצבת במקום גרוע במדד רווחתו של בעל החיים בשבייה", טענותיו ש"התצוגות טובות" וש"העבודה החינוכית במקומות האלו מדהימה". הרי לו היו אלו מקומות שנועדו, בראש ובראשונה, לבעלי החיים לא התצוגה לקהל היתה מעניינת, והיה נדרש מאמץ שלא להסתפק רק במקום "לא גרוע" בהקשר לרווחתם של השוהים בגן.

גם תגובת הנהלת החי־פארק בקרית מוצקין ממשיכה באותו קו, שנראה שמתבסס יותר על אמות מידה אנושיות ופחות על התבוננות נאותה בפילים הכלואים בשטח. האם "הסטנדרטים הבינלאומיים" שעל פיהם הוקם מתחם הפילים, מתייחסים לצורכיהם האמיתיים של הפילים או שמא למדדים אחרים? מהו שטח התנועה של עדר פילים בטבע ביום אחד, והאם גן חיות העומד בסטנדרטים בינלאומיים בכלל מסוגל לספק להם שטח כזה?

כשאני מביט בקוף או בפיל בגן החיות כל מה שאני רואה זה את צלם החיוור של בעלי חיים המנותקים מהעולם, שתפקידם לשמח את הצופים בהם

מנהל הספארי, אורן בן יוסף, חולק איתי שם אך בדעותינו בנוגע לבעלי חיים אנחנו כנראה נבדלים מאוד. בכתבה הוא אומר שתפקיד גני החיות השתנה, ומשווה אותם לתיבות נח המגינות על בעלי החיים מהכחדה. טוב ויפה הדבר, אך אם באמת מדובר בניסיון עיקש להציל בעלי חיים ולנהוג בהם בכבוד, מהו באמת העיקר במקומות אלה? האם זה בעל החיים, או אולי המבקר האנושי? האם באמת נעשים כל המאמצים לספק לבעלי החיים תנאים טובים ככל האפשר, גם במחיר אכזבה אפשרית של הקהל? עד כמה חופשיים בעלי החיים? עד כמה נאכף איסור האכלתם על ידי הציבור? האם ישראל היא באמת מקום ראוי לבעלי חיים החיים בדרך כלל באקלים קר? בן יוסף טוען כי "הייעוד של הספארי הוא להניע אנשים לפתח אחריות על הסביבה שלהם וזה נעשה באמצעות המפגש עם חיות הבר", אך לדעתי גני חיות מלמדים אותנו משהו שונה לגמרי.

מעצם מהותו, גן החיות מציג לנו טבע כמו שמוזיאון מציג לנו ארכיאולוגיה, תוך ניתוק המוצגים בו מהעולם הממשי — דוממים במקרה המוזיאון וחיים בגן החיות. כשאני מביט בקוף או בפיל בגן החיות כל מה שאני רואה זה את צלם החיוור של בעלי חיים המנותקים מהעולם, שתפקידם לשמח את הצופים בהם. לא מדובר בטבע, אלא בבואות קטנות ומעוותות שלו, תצוגה מגודרת שנועדה להנאתנו.

נכון. לפעמים אולי אין ברירה אלא למנוע מבעל החיים להיות משוחרר — לטובתו האישית. אבל במקרים מסוג זה מוצע מודל אחר, של חוות שיקום והצלה. בארץ פועלות כמה חוות כאלה (למשל "להתחיל מחדש", "נולדו לחיים" ו"חוות החופש"), שבהן דבר אחד ברור לכל המתנדבים והמבקרים: בעלי הבית הם בעלי החיים, ולא בני האדם. די בביקור אחד במקום שכזה, כדי להבין את ההבדל בתשומת הלב. לא מרעישים ליד בעלי החיים, לא מסתובבים ללא הדרכה ביניהם, לא מפריעים את מנוחתם. המגע איתם מתאפשר רק מרצונם, אם הם ניגשים אל בני האדם. לא כופים עליהם דבר והמקום כולו נבנה על מנת להציל ולהגן עליהם.

האם גני החיות יכולים להיות מקום שאליו באים בני אדם כדי לתמוך כספית ולעמוד בפליאה מול אדוני המקום — בעלי החיים? יש להניח שרוב מי שיקרא שאלה זו יגחך לעצמו וילעג לי, אך זה רק מוכיח את טעותו של מנהל הספארי. נכון, אולי אי אפשר לסגור את גני החיות ולשלח את כל היושבים בהם לחופשי, אבל אם אנחנו רוצים "להניע אנשים לפתח אחריות על הסביבה שלהם", הצעד הראשון הוא להפסיק להתייחס לבעלי החיים כאל מוצגים מוזיאליים שצריך לנהוג בהם ב"סטנדרטים לא גרועים", ולהתחיל להתייחס אליהם כאל אינדיבידואלים חושבים ומרגישים, ולא משנה כמה עלה כרטיס הכניסה למקום.

הכותב הוא פעיל למען בעלי חיים, מורה וסופר


גנרלית קטנה

גנֶרָלִית קְטַנָּה וּשְׁמָהּ יָפָה

גיא סלע

בִּמְדִינָה בְּאֵי שָׁם
הַמּוֹרִים וְהָעָם
אָהֲבוּ אַהֲבָה כְּמוֹ שֶׁל פַּעַם
כְּמוֹ דָּוִד-יְהוֹנָתָן
אוֹ כַּלָּה וְחָתָן
כְּמוֹ בַּקְבּוּק יֵין בּוֹרְדוֹ וּפְקַק שַׁעַם
וּלְרֶגֶל הַחַג
שֶׁל פְּתִיחַת שְׁנַת תשפ"ג
הֵם עָרְכוּ מְסִבָּה מְפֹאֶרֶת
הָאוֹצָר, הַשָּׂרִים
הַהוֹרִים, הַמּוֹרִים
בַּקִּבּוּץ וּבַכְּפָר וּבַקֶּרֶת
מַשְׁקָאוֹת נִמְזְגוּ
וְכֻלָּם הִתְעַנְּגוּ
מֵרְחוֹבוֹת וְעַד בֵּית צָפָאפָא
וְהֶחֱלִיפוּ קְצָת צַ'אפְּחוֹת וְכָּאפָה
 
אָז מִקְּצֵה הַשּׁוּרָה
פֶּתַע קָמָה מוֹרָה
וּפָנְתָה לַמּוֹרִים שֶׁבַּחֶדֶר:
"
לַצִּבּוּר הַמְּזֻפָּת
מִכֶּם כְּלָל לֹא אִכְפַּת
הֵם רוֹאִים בְּכֻלְּכֶם סוּג שֶׁל עֵדֶר.
חַנְפָנִים עֲלוּבִים,
הֵם יִפְּלוּ כְּמוֹ זְבוּבִים!"
הִיא קָרְאָה וְהַחֶרֶב הוּנָפָה
גֶּנֶרָלִית קְטַנָּה וּשְׁמָהּ יָפָה

חִישׁ יָצְרָה מְהוּמָה
וּפָנְתָה לָאֻמָּה
בְּנִימָה לֹא סְמוּיָה שֶׁל בִּקֹּרֶת
"
אִם אַתֶּם, בִּמְחִילָה,
אוֹהֲבִים הַשְׂכָּלָה
לְפִרְחֵי הוֹרָאָה תְּנוּ מַשְׂכֹּרֶת.
הַיְּלָדוֹת רְעֵבוֹת,
עֲטוּיוֹת בִּסְחָבוֹת.
תִּסְתַּכְּלוּ עֲלֵיהֶן" הִיא נָזָפָה
"
תְּנוּ תּוֹסֶפֶת שָׂכָר" תָּבְעָה יָפָה

הִתְבַּלְבֵּל אָז הָעָם
מִמְּבוּכָה נֶאֱלַם
וְרָשְׁמוּ הַחְלָטָה חִישׁ עַל פֶּתֶק
זֶה נָכוֹן כֶּסֶף אֵין
אֲבָל לֹא יִתָּכֵן
שֶׁמּוֹרִים יִרְעֲבוּ עַד הַוֶּתֶק
בּוֹא נוֹסִיף ת"ק דִּינָר
לְבוֹגְרֵי סֵמִינָר
לֹא יֹאכְלוּ עוֹד נְסֹרֶת בְּלָאפָה
"
הֵאַרְתְּ אֶת עֵינֵינוּ, יָא יָפָה!"

צָהֲלוּ מְחַנְּכִים
"
אַתְּ רוֹאָה? הֵם אַחִים!
אָז אוּלַי זֶה הַזְּמַן לְהַרְגִּיעַ?"
אֲבָל יָפָה חִיְּכָה
"
לֹא, זוֹ לֹא הוֹכָחָה
כְּשֶׁנּוֹתְנִים אֶת כָּל מָה שֶׁמַּגִּיעַ.
גַּנָּנוֹת, גַּנָּנִים
פֹּה יִחְיוּ כְּרוֹזְנִים
הַמּוֹרִים יִשְׁלְטוּ!" הִיא נִסְחָפָה
"
אִם תִּהְיוּ חַיָּלִים בִּצְבָא יָפָה..."

בְּתוֹךְ רֶגַע קָצָר
הִיא פָּנְתָה לָאוֹצָר
"
רְשִׁימַת דְּרִישׁוֹתֵינוּ לֹא תַּמָּה.
אִם נוֹתְנִים לַצְּעִירִים
עוֹד תָּיו קוּף דִּינָרִים
לְמוֹרִים וָתִיקִים תְּנוּ פִּי כַּמָּה.
וְתוֹסֶפֶת גְּדוֹלָה
לְחַבְרֵי הַנְהָלָה
יֵשׁ לִתֵּן" עַל עַצְמָהּ הִיא כָּךְ עָפָה
"
יִקְרְאוּ לָהּ – תּוֹסֶפֶת דְּמֵי יָפָה"

הַפְּקִידִים בָּאוֹצָר
נִדְהֲמוּ "אֵיךְ אֶפְשָׁר
לְפַזֵּר כָּךְ כְּסָפִים בְּלִי בִּקֹּרֶת?
לְמוֹרִים מְנֻסִּים
מִתְפַּקְּעִים הַכִּיסִים
הֵן גַּם כָּכָה, זוֹ אַחְלָה מַשְׂכֹּרֶת
נִשְׁתַּדֵּל לְפַרְגֵּן
אַךְ מָמוֹן בְּלִי סוֹף אֵין"
וּמִסְגֶּרֶת תַּקְצִיב קְצָת כּוֹפָפָה
הָעִקָּר לְהָפִיס דַּעַת יָפָה

"רֶגַע!" יָפָה צִוְּתָה
"
אַף מוֹרֶה מֵעַתָּה
מֵאֵימַת הַמְּבַקֵּר לֹא יַזִּיעַ.
גַּם מוֹרֶה שֶׁסָּרַח
וְעַל יֶלֶד צָרַח
לְבֵית סֵפֶר יַמְשִׁיךְ לְהַגִּיעַ.
בְּקִצּוּר פִּטּוּרִים
לֹא נוֹגְעִים לַמּוֹרִים
שׁוּם מוֹרָה עֲצֵלָה לֹא תֻּחְלָפָה.
הַמּוֹרִים הֵם הַחוּנְטָה שֶׁל יָפָה!"

"אֲבָל אֵיךְ מְנַהֵל
מְתֻסְכָּל יִסְתַּכֵּל
עַל כְּשָׁלִים כְּמוֹ אוֹהֵד בַּיָּצִיעַ?
מֻכְרָחִים לְפַטֵּר,
לֹא נִתָּן לְוַתֵּר
עַל מַקְלוֹת – רַק גְּזָרִים לְהַצִּיעַ.
הַמּוֹרָה חֲרוּצָה
אַךְ, כִּכְלָל, כָּל קְבוּצָה
מֵחִצֵּי הַבִּקֹּרֶת לֹא חַפָּה.
הַפַּעַם הִגְזַמְתְּ גְּבֶרֶת יָפָה"

"כָּכָה?!" יָפָה קָרְאָה
"
כָּל עוֹבֵד הוֹרָאָה
הִתְיַצְּבוּ אַחֲרַי! אֶל הַדֶּגֶל!"
"
לֹא רְאִיתֶם עוֹד מְאוּם
מֵעַכְשָׁו זֶה לֹא מוּ"מ
רַק דְּרִישׁוֹת הַמּוֹרִים וְהַסֶּגֶל.
בְּעִנְיַן הַחֻפְשׁוֹת
לֹא נִתֵּן לְהַרְשׁוֹת
שֶׁמּוֹרִים יְלַמְּדוּ בַּחַמְסִינִים.
כָּל אִסְרוּ-חַג קֹדֶשׁ
וּפֶסַח הוּא חֹדֶשׁ.
זבשכ"ם. לֹא מַתְאִים? תִּקְּחוּ סִינִים.
זֹאת וְעוֹד, מֵעַכְשָׁו
בִּימֵי דָּלֶת עַד וָו
נְלַמֵּד רַק עַד עֶשֶׂר וָרֶבַע
וּבְחֹדֶשׁ חָסֵר
מֵעַתָּה יֵאָסֵר
לְהַרְבִּיץ גֵּאוֹגְרַפְיָה אוֹ טֶבַע.

 

יְקֻצַּר הַתָּנָ"ךְ
הַמּוֹרֶה עַכְשָׁו נָח
אֵיזֶה שֵׁם זֶה בִּכְלַל יְהוֹשֻׁעַ?
וּבִתְחוּם הַמַּדָּע
תְּבֻטַּל הַכְּבִידָה.
אֵין שִׁנּוּי בָּאַקְלִים. הוּא קָבוּעַ!
לֹא הָיְתָה בַּגּוֹלָה
מִין תְּקוּפָה אֲפֵלָה
שֶׁצָּרִיךְ לְלַמְּדָהּ בְּהִיסְטוֹרְיָה.
הַמַּפָּץ הַגָּדוֹל
וְהָאָח הַגָּדוֹל
יְשַׁמְּשׁוּ חֲלִיפוֹת כְּתֵאוֹרְיָה.
כָּל דָּבָר שֶׁקָּשֶׁה
לַעֲשׂוֹת לֹא נַרְשֶׁה"
כָּךְ הָלְכָה וְרָשְׁפָה וְקָצָפָה
"
כָּל תִּינוֹק פֹּה יֵדַע מִי זוֹ יָפָה!"

הָאוֹצָר, הַהוֹרִים
וְגַם רֹב הַמּוֹרִים
אַט עָטוּ הַבָּעָה מְבֹהֶלֶת
נָהֲרוּ בִּצְרוֹרוֹת
אֶל חֲדַר הַמּוֹרוֹת
וְדָפְקוּ לַמַּזְכָּ"לִית בַּדֶּלֶת
אֶת הַגְּבֶרֶת לָקְחוּ
לָאוֹקְיָינוֹס שִׁלְּחוּ
וְאֶל אִי בְּלֵב יָם כָּךְ הִיא צָפָה
וְיוֹתֵר לֹא שָׁמַעְנוּ מִיָּפָה

 

נ.ב.

מְסַפְּרִים שֶׁבָּאִי
הַמַּצָּב נוֹרָאִי
תרבות בעמק

הצטרפו לחוויית התרבות בגלבוע

ההרשמה לעונת המנויים להצגות תיאטרון בגלבוע

עונת 2022-2023  בעיצומה !!  מאות כבר שריינו את מקומותיהם, ואתם ?

בימים אלה- חוברות התרבות חולקו לכל בתי האב במועצה

תכניות המנויים להצגות:

סדרת התיאטרון (7 הצגות- רפרטואר מבוגרים- תיאטראות : בית ליסין, הקאמרי, באר-שבע, החאן, התיאטרון העברי)

"מנויים ונהנים" (7 הצגות ילדים לגילאי 3-7 וגם גדולים יותר.... J תיאטראות: אורנה פורת, מדיטק, גושן, השעה, הקיבוץ)

 

אל תפספסו, הקדימו לשריין מקומות.

היכנסו והתרשמו-  כל ההצגות, כל התקצירים, הביקורות, והשבחים.

התכנית באתר זמינה לצפייה ורכישת מנויים : https://hagilboa.smarticket.co.il

 

יום א'   11/09/2022-  20:30  

 מועדון הזמר (חוג העמקים) חוזר לפעילות !!!

בהנחיית  שרה'לה שרון

נשיר ונשמח מלוא גרון.

במקום-  כיבוד קל ושתייה חמה

חדר האוכל קיבוץ גבע 20:30  עלות כניסה 20 ₪

לפרטים נוספים אלי גורן : 0546633322

יום ג'   13/09/2022- 20:30  

פעילות "קפה תרבות" חוזרת !!!! ובגדול (חוג העמקים)

והפעם מפגש מס' 1 עם  אשת התקשורת אשרת קוטלר  

בהרצאתה המרתקת   פייק ניוז-או חדשות אמת ?

למי אפשר להאמין בעידן הניו מדיה? באיזו אופן שינו הרשתות החברתיות את האופן שבו אנחנו מקבלים אינפורמציה, ועד כמה היא אמינה?

מה תפקיד העיתונות בדמוקרטיה?  באיזה אופן מנצלים פוליטיקאים את העידן התקשורתי החדש?

מה עשתה מגפת הקורונה לעיתונות הממוסדת?

ואיך מתנהלים בעולם שבו המיידע הניתן לציבור נתון למניפולציות ולשליטה של פוליטיקאים ובעלי הון. 

בית העם מושב ברק – הכניסה חופשית ברישום מראש

לפרטים נוספים : שלומית משאש 050-7257742 / חני 04-8868040

*מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים- מתוכננות הרצאות מרתקות ואיכותיות- רצ"ב פרסום

אירועים שנתיים,  חוגים ומנויים:

בית המוסיקה יזרעאל גלבוע

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג,

שמתחילה השבוע !!!!! 30/08/2022.

לילדים ! לנוער ! למבוגרים !

מזמינים אתכם לחוויה לימודית מהנה ומעשירה,

ומציעים מגוון רחב של לימודי מוסיקה, נגינה ופיתוח קול.

ההרשמה באתר בית המוסיקה

https://www/bmusic-yizrael.com

לבירורים נוספים  בית המוסיקה : 050-9595131  04-6538212

 משכן לאומנות עין חרוד- "פניני מוסיקה"

נפתחה ההרשמה לעונת המנויים תשפ"ג,

שתחל ב 19/11/2022.

מכירת מנויים עד 1.10   המופעים מתקיימים בימי שבת בשעה 11:30

לרכישת מנוי:https://ehm.smarticket.co.il

לבירורים נוספים  המשכן לאמנות : 04-6486038

"חוג העמקים" מפגשים קבועים  :

 ימי  ג' 19:30 ריקודי עם (במסגרת חוג העמקים)

בהדרכת ניצן טריידל רוקדים מהצעד הראשון, מעגלים, זוגות, וגם נהנים.

חד"א קיבוץ גבע ,כניסה חופשית  , לפרטים ניצן    – 054-6633713

 

תערוכות  ומוזיאונים:___

מוזיאון המשכן לאמנות  עין-חרוד

תערוכות במשכן

1.    בת קול מבטים על אמנות ישראלית- התערוכות : * אסיפה  * קינת הקאנון  * הבחירות של ברטה אורדנג

 בימי חמישי סיור מודרך באשכול התערוכות

2.    מאוצרות המשכן לאמנות, פרק א' - תצוגת הקבע  

3.    כחוט השני- אגף היודאיקה

לכניסה לאתר המוזיאון https://museumeinharod.org.il/

משכן לאמנות עין-חרוד לבירורים נוספים 04-6486038 שלוחה 4 בימים א'-ה'

 מוזיאון בית שטורמן עין-חרוד

תערוכות במוזיאון

1.     עדות מחאה

2.     עוד סיפור אחד ודי

באתר המוזיאון. www.beit-shturman.co.il

בית שטורמן עח"מ  לפרטים נוספים : 04-6486328  

 

 

מוזיאון המשכן לאמנות  עין-חרוד

תערוכות במשכן- בת קול מבטים על אמנות ישראלית

הבחירות של ברטה אורדנג - אמיר נוה מפגש בתערוכה עם מירי לאופר והאוצרת רוני שורק שבת 16/07 12:00

לכניסה לאתר המוזיאון https://museumeinharod.org.il/

משכן לאמנות עין-חרוד לבירורים נוספים 04-6486038 שלוחה 4 בימים א'-ה'

 
חסר רכיב