קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2548

26/08/2022

דף  2548   כ"ט באב תשפ"ב       26 באוגוסט    2022

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


לפני שיסתיים  הקיץ ואיתו החופשים למיניהם תזכורת
צייר / מומו

קישור לפליפבוק:

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן

קבוצת גבע 25.08.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1.      חלופת האגודה

מקדמות

לאחר אישור מורשי החתימה בכוונתינו לגייס את המקדמות החל מתאריך 15.09 , אבקש מהחברים להיערך לכך  בהקדם. במקביל אנו מקיימים משא ומתן עם הבנקים במטרה להגיע לתנאים מיטבים לעסקה . הצוות שעוסק במימון חלופת האגודה  החליט שלא לשעבד את המגרשים לטובת ההלוואה.

מפגש חברים בעניין שיוך דירות - יישום חלופת האגודה

-         בכוונתינו לקיים מפגש חברים בעניין התקדמות עסקת חלופת האגודה בתאריך 20.09 בהמשך נוציא הסבר מסודר על תוכן המפגש החשוב. עו"ד יונתן גולדשטיין הוזמן למפגש.

 

2.      לקראת המזכירות בשיתוף וועדת תכנון :  קידום הטיפול בתכנון, שיוך, קליטה ובניה

כדי לקדם את התהליכים האלה, עלינו לטפל בכמה סוגיות המשפיעות בתחומים שונים במקביל

מתווה אישור הפרצלציה:

בכוונתי להציג למזכירות הצעה לקידום ולאישור הפרצלציה. הרעיון הוא להציג את הצעת ועדת תכנון לחלוקת השטח המבונה של גבע ולאפשר לכל משפחה לקבל הסבר על גבולות המגרש וסביבתו: שבילים, חניות וכבישים. לאחר אישור עקרוני לפרצלציה בקלפי, תתאפשר לחברים תקופה לבירור פנימי על הסתייגויותיהם ונוהל מהיר לטיפול בהסתייגויות שלא מצליחים להגיע להסכמות.

לאחר אישור המתווה במזכירות הוא יובא לאישור החברים באסיפה ובקלפי.

נוהל הקצאת מגרשים

במקביל לאישור וגיבוש הפרצלציה, עלינו לגבש נוהל הקצאת מגרשים, שיאפשר לכל חבר לדעת מה המגרש שלו ובהמשך התהליך לחתום על הסכם חכירת משנה מול הקיבוץ והרשויות.

תכנון

-       גיבוש הסדר בניה פרטית, (תאומים, ביטוח, בטיחות, תשתיות, דרכי גישה...)

-       גיבוש הנחיות מרחביות לשמירה על אופי הקיבוץ.

-       תכנון מגרשים לא מבונים/ פינוי בינוי והקצאתם לאלה המוכנים להתחיל לבנות תוך כשנה לאחר תשלום ערבות  -אבחון כלכלי וכו'

בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע- 052-3784126


 
משולחן מנהל קהילה - חיימקה

לדף גבע

דיווח מרשות הבינוי -  רשות הבינוי התכנסה לישיבת חירום ביום ראשון שעבר, ישיבת החירום שכונסה תוך כמה שעות, התקיימה מאחר ובדירת גיל לביא התמוטט חלק מהטיח של התקרה בחדר של התינוק, במזל גדול לא היו נפגעים בנפש, אולם היה נזק לרכוש. בעקבות חוות דעת של מהנדס, אשר קבע שהשהיה בדירה מסוכנת ולא בטוחה, התכנסה רשות הבינוי כדי לתת פתרון למשפחה.  רשות הבינוי קבלה החלטה להעביר את גיל לדירה של אסף וחגית גוריון כפתרון זמני ומידי למען בטיחות ה משפחה. דירה זו (של חגית ואסף לשעבר) לא מיועדת לשיוך, ולא יכולה להיות משויכת בגלל מגבלת קרקע. ולכן הובהר לגיל שהפתרון הוא זמני בלבד עד שיתבהר מה קורה עם הדירה הקודמת שלו.

 

סיום תפקיד  -  לאחר שנתיים בתפקיד מנהל הקהילה בגבע , החלטתי לסיים את עבודתי. אמנם נבחרתי לקדנציה של ארבע שנים, אבל מסיבות שונות נראה לי יותר נכון לסיים עכשיו. בעצה אחת עם אשר מזכיר הקיבוץ סוכם שאמשיך לעבוד  עוד כשלשה חודשים, במהלכם יתבצע תהליך איתור מסודר של מנהל קהילה חדש לגבע.

 

לכבוד שבת -  בשבת הזו יחול ראש חודש אלול. אלול הוא החודש השנים עשר, המסיים את השנה בלוח העברי. ולכן במסורת היהודית הוא נחשב לחודש של חשבון נפש על השנה שעברה, והכנה לקראת השנה החדשה והימים הנוראים הפותחים אותה. ומכאן המנהג להתחיל באמירת סליחות בחודש אלול. הסליחות הן תפילות מיוחדות הנאמרות בבית הכנסת בימי החול (בלבד) בחודש אלול ובעשרת הימים הראשונים של חודש תשרי. את הסליחות אומרים בשעות הלילה או בבוקר, לפני תפילת שחרית (תפילת הבוקר) הסליחות אינן חלק מסדר התפילות הרגיל ואינן מופיעות בסידור התפילה. הסליחות החלו להופיע בימי הביניים, במאה ה- 12, והן מקובצות בספרונים נפרדים הנקראים "סדר סליחות". על-פי המסורת היהודית, יש לכל אחד אפשרות לזכות בסליחה ובמחילה – בתנאי שהביע חרטה מלאה, וקיבל על עצמו לשנות את דרכיו ואת התנהגותו.

שבת שלום, חיימקה
ממשאבי אנוש - רינת

ממשאבי אנוש 24/8/2022

 

חברים שלום,

תלושים ותקציבים בקיבוץ המתחדש, חולקו לראשונה בשבוע שעבר 18.8.2022. המעבר הלך חלק יחסית.ישנם עדיין נושאים  בטיפול,  שעולים מהחברים ומפערים שאנו מזהים. ראוי לציין שמרבית הציבור סבלני ומבין שזו התחלה, לומדים, משתפרים ומתקדמים יחד וטעויות ככל שישנן, יתוקנו, כאמור בחודש העוקב.

שליחת תלושים ותקציב-  חברים שמעוניינים לעדכן את כתובות המייל למשלוח התלושים, אנא העבירו אלי בווטס- אפ או במייל. הסיסמאות קבועות ונשלחות בכל חודש מחדש בהודעת sms. מי שמקבל כיום תלושים ותקציב בדף מודפס בתאי הדואר ובשל לקבל במייל, יעדכן בבקשה. כך נהיה ירוקים, נחסוך עבודה ידנית, והמידע ישמר במחשב.

תק"ה- חברים שצריכים להיערך לשיפור פרנסתם ורוצים לבחון אפשרות זכאות לתק"ה, יכולים למצוא באתר גבע בתפריט 'מש"א', מידע על תהליך הבקשה ולמלא 'טופס גילוי נאות'. איוש חברי צוות תק"ה על פי ההרכב הרשום בחוברת: מרכז הצוות- מזכיר (אשר צימרמן ) מנהל קהילה (חיימקה גנירם), מנהלת מש"א (רינת גלילי)2 חברי מזכירות (ניצן לב ואלזבט רם).

דרושים 2 נציגי ציבור למזכירות (תזכורת)- מועמדות אפשר להגיש עד 30.8.2022 המעוניינים לשקול ולשמוע יותר על התפקיד מוזמנים לפנות לאשר.

מזכירות הקיבוץ, גוף מרכזי שקובע ומנהל את האסטרטגיה החברתית בהקשר כלכלי, לצד ניהול שוטף וקבלת החלטות, ככל שלא מוצו בוועדות השונות. המזכירות מתכנסת בימי שלישי אחת לשבועיים, ובמידת הצורך גם יותר, בשעות 16:00-19:00, נוכחות קבועה נדרשת. חברים שנכונים לשאת בתפקיד ולשרת את הציבור ואת גבע כארגון  מוזמנים לפנות.

דיווח מצוות איתור יו"ר כלכלי- חברי הצוות, נפגשים מידי שבוע ומתקדמים בתהליך האיתור והמיון לתפקיד יו"ר כלכלי.                                                                   

הגדרת התפקיד פורסמה בפלטפורמות מגוונות, בגבע ומחוצה לה והוגדרו הקריטריונים הנדרשים למיון.  התקבלו למעלה מ- 20 קורות חיים מתוכם נבחרו 4 מועמדים להתקדמות בתהליך. בשבוע הבא נערוך ראיונות פרונטליים, 2 מועמדים שימצאו המתאימים ביותר, יציגו עצמם בפני המזכירות וההנהלה הכלכלית. גוף זה, ימליץ על מועמד אחד, שיגיע לאסיפה ולבחירה בקלפי.  ככל שהתהליך יתקדם על פי התכנית, אנו צפויים לבחור יו"ר כלכלי עד סוף ספטמבר 22.

 

 

מכרז לתפקיד: אחראי תחזוקה גינון וטיפוח בית עלמין גבע (מצ"ב הגדרה מצומצמת)

יעוד- אחזקה שוטפת של בית העלמין וטיפוחו.

משימות מרכזיות:

1.      אחריות לתחזוקה וטיפוח שוטף וארוך טווח של בית העלמין .

2.     מתן שרות לחברי גבע בנושא הגינון לפי יכולתו ולפי האמצעים העומדים לרשותו.

3.     תפעול מערכת ההשקיה. 

4.     אחריות למערכת  מי השתייה.

5.     ניקיון כללי: עישוב , גרוף , גיזום.

6.      פינוי פסולת לתוך הדולבים.

7.     שימוש בציוד הגינון הבסיסי השמור במחסן שנמצא במקום ושמירה על ניקיונו.

8.      אחריות לקשר רציף עם מנהל הקהילה ורכז הנוי.

9.     אחריות לטיפול בנושא שבילים מצבות וקברים כולל הכנת קברים.

*בקשות מיוחדות של חברים יופנו למנהל הקהילה לפני ביצוע.

 

כישורים:

*    ידע ואוריינטציה באחזקה וגינון.

*    מתן שירות איכותי, יכולת טובה לתקשר עם מגוון אנשים.

*    יכולות פיזיות

פרטים נוספים:

§        כפיפות- מנהל קהילה

§        ממשקים- מנהל הנוי, מנהל קהילה,  רכז בניין, ועדת אבלות.

§        היקף משרה- 1/3.

חברים המעוניינים להציע עצמם לתפקיד, אנא עשו זאת במהלך השבוע הקרוב.

 

דרושים בבקרה- באתר גבע מפורסמות משרות 'חמות מהתנור' וחלקן משבועות קודמים, מוזמנים לפנות לדפנה ממשאבי אנוש בקרה.

שבת שלום, רינת

משולחן מרכז המשק - אייל

בס"ד                                                                                                      ‏‏25 באוגוסט 2022

 

יזמויות  בשינוי

במסגרת המעבר לקיבוץ מתחדש בתהליך השינוי נקבעו עקרונות הסדר ליזמויות בחוברת השינוי.

כל חבר קיבוץ שיש לו הכנסות שלא דרך תלוש שכר צריך להסדיר הכנסות אלו מול הקיבוץ.

יזמויות שהיו טרום תהליך השינוי עוברות לעבוד כמו עצמאים מול רו"ח חיצוני ועם חשבון בנק שההכנסות וההוצאות מתנהלות דרכו. היזמים  חותמים על הסכם מול הקיבוץ שמסדיר את כל ההתנהלות מולם ויזמים ששוכרים מקום בקיבוץ חותמים גם על הסכם שכר דירה.

ציטוט מתוך המבוא להסדר היזמות בחוברת השינוי (ממליץ לכל יזם לקרוא את הפרק הזה):

"כחלק משינוי אורחות החיים בקיבוץ, עברה האחריות לפרנסתו של החבר אל החבר. במסגרת זו רואה הקיבוץ בחיוב, עודד ויעודד את נכונותם של החברים להקים ולבסס מקורות תעסוקה ופרנסה בדרך של יזמויות אישיות וזאת הן לטובת החבר והן לטובת הקיבוץ אשר גם לו אינטרס בפרנסה בכבוד של חבריו"

חבר שרוצה לפתוח יזמות או להסדיר הכנסות שיש לו מעבר לעבודתו כשכיר צריך לפנות לוועדת היזמויות דרכי כדי לקבל את האישור ולחתום על כל הנדרש על מנת להפוך לבעל עסק עצמאי.

חבר קיבוץ שיש לו הכנסות שאינם מוסדרות מול המדינה ומול הקיבוץ חושף קודם כל את עצמו מול רשויות המס והמדינה וגם פוגע בערבות ההדדית שקיימת גם בקיבוץ המתחדש. לכל חבר צריכה להיות האחריות לפנות אלי ואל הועדה כדי להסדיר את ענייניו ולוודא שהוא פועל כחוק ומכוסה בנושא הביטוחים והפנסיה.

חברי ועדת יזמויות הם: רינת גלילי, איימי אלוני, עליזה ידין, חיימק'ה גנירם ואני.

 

בהצלחה לכולם

 

איל לב

מרכז המשק

הודעות לדף


הביאו עמכם בקבוקי מים ואפשר גם מחצלות קטנות לישיבה.

🔹 התשלום לאוכל ולבירה יתבצע דרך התקציב או במזומן לאורחים.

🔹 בדוכן האוכל יהיו נקנקיות בלחמניות וצ'יפס. מי שרוצה מזון נוסף מוזמן להביא איתו-  *הדוכן יפתח בשעה 17:30*.

מחכים לחגוג ולשמוח איתכם הצוות המארגן ענבר, ספיר, רז ואלהיואב (ג'ו) בראל – שלושים שנה בלעדיו

ביום שישי הקרוב (26.8) ב-18:00,  נעלה לקברו של יואב בראל ז"ל בבית קברות.

ונקיים שם אזכרה, שלושים שנה למותו !

        כולם מוזמנים - החברים


חברי גבע משתתפים בצער משפחת ארבל

על מותה של יונה ז"ל

מורה בגבע בשנות ה70


חזרות חג גבע
תשלומי הורים - אורלי ברזק

משפחות יקרות שלום - 

פנו אליי מספר מספר הורים ושאלו לגבי אופן ההתנהלות ומערך התשלומים החדש במספר תחומים:

חוגים (כיתות א'-י"ב) – כל ילד מכיתה א' ועד י"ב זכאי לצאת לחוג אחד בסבסוד מערכת החינוך בגבע. מערכת החינוך תסבסד עלות כל חוג בסך 200 ₪, ל10 חודשים בשנה, בשנה הראשונה לשינוי. בשנה השנייה ירד הסבסוד ל-100 ₪ בחודש והחל מהשנה השלישית לשינוי יסתיים סבסוד הקיבוץ.

הסבסוד (כלומר 200 שח לילד) ינתן באופן אוטומטי בתלוש התקציב.

מרכז סקרנות – שיעורי עזר לילדים מכיתה א' – י"ב – השתתפות הקיבוץ תהיה עד 80 ₪ לשיעור ועד 320 ₪ בחודש.

שיעורי עזר מחוץ לקיבוץ (א' – י"ב) – השתתפות הקיבוץ תהיה עד 50 ₪ לשיעור ועד 200 ₪ בחודש.

תשלומים לבתיי הספר (שכר לימוד) – עלות החינוך הפורמלי בגיל ביה"ס (תשלומי חובה כגון ביטוח, סל תרבות, מסיבות, השאלת ספרים, טיולים, רכישות מרוכזות, העשרה וכיו"ב) יהיו במימון הורים.

עד כה,  התשלומים לבית הספר היו משולמים באופן מרוכז ע"י הנהלת חשבונות בגבע. משנה זו, כל משפחה תקבל בדואר מכתב אישי ממזכירות ביה"ס (יסודי, חטיבת ביניים ותיכון )ובו תתבקשו להסדיר את התשלום מול בית הספר.

מוזמנים לפנות בכל דבר ושאלה...

מאחלת לכולנו פתיחת שנה בטוחה ונינוחה, ללא עיכובים ושביתה.

אורלי ברזק.

 

חינוך - אפרת רייזל

 
חסר רכיב