קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Ekvgeva%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F2249%2Ff39_תמצית חוות דעת בנושא חלוקת רווחים בתאגיד החקלאות 4%2E7%2E2022%2Epdf