קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2541

08/07/2022

דף 2541 ט' בתמוז תשפ"ב 8 ביולי 2022 

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

יש ממי ומה ללמוד  שיעור חשוב על חמלה רחמים ועזרה.קישור לפליפבוק:

 

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן
 

 קבוצת גבע 7.07.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1.     חלופת האגודה

לאחר האסיפה שהתקיימה ב27/06 הקיבוץ חתם על העסקה עם רמ"י , ביום שני התקבל השובר לתשלום.  אנו נערכים לגיוס המימון הדרוש, בימים הקרובים נפרסם מתווה לקידום גיוס המקדמות, מהלכים אלה מקדמים את גבע גם בשיוך וגם לקראת הקליטה.

2.     דיווח מאסיפת הקיבוץ שהתקיימה ביום שלישי ה5.07.22

א-   דירקטור חיצוני לדירקטוריון "בקרה" – מועמד: קובי רוגין

הוצג מועמד המומלץ ע"י צוות האיתור, יו"ר בקרה הציג את הכרותו ויכולותיו, המועמד הציג את עצמו.

אסיפת הקיבוץ אישרה את המועמד.

ב-    מדיניות העברת רווחים מתאגיד החקלאות.

הדיון מורכב משלוש סוגיות מרכזיות:

1-    סמכות האסיפה מול סמכות התאגידים (תאגיד החקלאות המרכז את הענפים החקלאים ותאגיד האחזקות השולט על כלל עסקי גבע: חקלאות, בקרה, מכון שקדים, ודגים (לא פעיל ) ).

מקובל על כולם שהאסיפה היא הריבון ולה האחריות הכוללת על כלל המגזרים, כך הנושא הוצג באסיפה ואושר במסגרת התכנית השנתית.

תוך כדי התהליך שעברנו, נערך ברור חשוב שמדגיש וממקד את הנקודות המשמעותיות באופן יותר ברור לקראת הדיון על התקציב.

מצד שני , ברור שניהול כל פעילות ופעילות נידונה בכל תאגיד , באופן המקצועי ביותר, הרי לשם כך נבחרות הנהלות לתאגידים, ברור שכל חבר יכול להיבחר או להציע את המועמדים המתאימים בעיניו.

2-    קביעת מדיניות עתידית תאפשר תפקוד תקין של תאגיד החקלאות מבלי לצמצם את תרומתה של החקלאות לקיבוץ (דרך תאגיד האחזקות ).

צוות איתור, עליו הוחלט לפני חודשיים,  מורכב ממנהלים, חברי מזכירות, הנהלה כלכלית ונציגי ציבור והוא עוסק בימים אלה בבחינת בחירת יו"ר כלכלי לגבע.

יו"ר הקיבוץ הצהיר  שתוגש למזכירות הצעה מעודכנת עד סוף השנה, כאשר בכוונת צוות האיתור לקדם בחירת יו"ר כלכלי בהקדם.

בדיון הועלו 2 הצעות:

1-    מינוי מיידי של  יו"ר כלכלי .

2-    להשאיר את חלוקת הרווחים כפי שהיתה בעבר ומימון ההון החוזר הנדרש לחקלאות בכספים שיעמיד הקיבוץ.

יו"ר האסיפה הבהיר, שלא ניתן לעלות הצעות חדשות להכרעה באסיפה, אלא ניתן לדרוש לעצור את הדיון ולהעביר את ההצעות לדיון חוזר במזכירות .

3-    מה עושים בינתיים – השנה?

לא הושגה הסכמה, שתי הצעות יגיעו להכרעת החברים בקלפי:

1-    מוצע להעביר 85% מהרווח בתאגיד החקלאות לתאגיד האחזקות.

2-    בשלב ראשון, להעביר לפי 50% מהרווח ולקראת סוף השנה לאור בחינת היכולת התזרימית יש להשלים את העברה כפי שבוצע בשנים האחרונות.

הצעות אלה יגיעו להכרעה במישאל בקלפי.

3.     דיווח מישיבת מזכירות מיום שלישי ה5.07.22  

בדיון ביום שלישי הציג מבקר הקיבוץ דו"ח על פעילות מערכת החינוך ודו"ח מעקב על יישום דו"ח קודם ע"י המוסך.

המזכירות אישרה שנת חופש נוספת למשפחת ברוד.

המזכירות אישרה קידום הקליטה ע"י מתן אפשרות לבני קיבוץ המעוניינים להיקלט ולבנות את ביתם בגבע להירשם, לשלם כ- 10,000 ₪ דמי כניסה  ולהתחיל את האבחונים, כאשר הראשון ביניהם הוא האבחון הכלכלי.

הרעיון הוא שהנרשמים עד סוף יולי 2022, יוכלו להשתתף בשאלון שהכינו האדריכליות שיאפשר למקד את צרכי המשתכנים כבסיס לתכנון הדגמים ובדיונים שהתקיימו לגיבוש הדגמים.

כמו כן הוחלט על גביית דמי רצינות בגובה 1,000 ₪ מהחברים המעוניינים לבנות ושיעברו גם אבחונים כלכליים.

גם הם ישתתפו בגיבוש הדגמים.

אנו נמצאים בשלב האחרון לתכנון השכונה, לאחר מכן יועברו התכניות לאישור משרד השיכון.

בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

ממרכז המשק - איל לב

בס"ד

‏‏06 ביולי 2022

לקראת ההצבעה בקלפי בנושא מדיניות העברת דיבידנד מהחקלאות

אני מתנצל מראש על האורך של הדברים אבל חשוב שחברים יבינו על מה הם הולכים להצביע אני ממליץ לחברים שלא היו באסיפה כלומר מרבית החברים, לצפות בשידור שלה באתר גבע.

למי הסמכות?

לפני שאתחיל בהסבר אני ממליץ לקרוא את חוות הדעת ששלח העו"ד יונתן גולדשטיין ופורסמה לחברים, ההסבר שלו פשוט וברור. ב2014 קיבלו בגבע החלטה על תיאגוד שמשמעותה  הפרדה בין משק לקהילה והגנה על הקהילה באמצעות המסך התאגידי למקרה של חדלות פרעון. התאגידים העיסקיים כולל בקרה הוכפפו לתאגיד האחזקות ולכל תאגיד הוקם דירקטוריון ואסיפת בעלים משלו. לדוגמא אסיפת הבעלים של תאגיד החקלאות מורכבת מנציגי הבעלים של התאגיד שהם האחזקות והקיבוץ ונקראת גם אסיפת התאגידים. אסיפת הבעלים של האחזקות היא אסיפת החברים של גבע. לכל תאגיד יש תקנון שקובע את סמכויות הדירקטוריון וסמכויות אסיפת הבעלים שלו. גם החקלאות וגם האחזקות הם אגודות מסוג אגש"ח הכפופות לתקנון האגודות השיתופיות. באגודה שיתופית הדירקטוריון ממליץ על העברת הדיבידנד, לאחר שהוצג בפניו המצב הכספי של התאגיד והתוכניות לשנה הבאה, כולל תוכנית ההשקעות והמימון שלה. אסיפת הבעלים של כל תאגיד היא זו שמאשרת ומכריזה על העברת הדיבידנד. מנגנון העברת הרווחים הוא מחברות הבת לתאגיד האם כלומר תאגיד החקלאות מכון השקדים ובקרה מעבירים את הדיבידנד לתאגיד האחזקות ותאגיד האחזקות מעביר את הדיבידנד לקיבוץ. המטרה היא בסופו של דבר להעביר את מרב הרווחים מכל תאגיד מבלי לפגוע בצמיחה של התאגיד וביכולת התזרימית שלו. המשמעות היא שהרווח שעובר מהאחזקות לקהילה מושפע בראש ובראשונה מהרווח שמועבר אליו מתאגידי הבת ומההשקעות שהם מבצעים. בחוות הדעת של עו"ד צוין שהתהליך היה תקין והניסיון לנהל את התאגידים דרך אסיפת החברים הוא אפשרי באופן הבא: אם האסיפה רוצה לשנות החלטה שכבר התקבלה באסיפת התאגיד היא צריכה להנחות את נציגי הקיבוץ באסיפת הבעלים כיצד להצביע. במקרה כזה הדירקטורים יצטרכו להכריע האם הם נשמעים לבעלים ומשנים את החלטתם או מתפטרים. העו"ד הוסיף שבמקרה כזה קיים חשש להרמת מסך אם יתברר שהתאגיד ניפגע מההחלטה.

מה אומר השינוי במודל העברת הרווחים?

במודל העברת הרווחים הישן תאגיד החקלאות (וגם מכון השקדים) העבירו את הרווח לפי החישוב הבא : מוסיפים לרווח הנקי של השנה הקודמת את הפחת ומורידים את ההשקעות ומה שנשאר עובר לאחזקות. המודל הזה משפיע על הדיבידנד ככל שהרווח יורד וככל שההשקעות גדולות. מאז התיאגוד הממוצע של העברת הרווח מהחקלאות לאחזקות במודל הזה היה 70 אחוז מהרווח הנקי. ההחלטה החדשה על שינוי המדיניות ל 50% משמעותה שישאר יותר כסף בתאגיד החקלאות והרווח שעובר לאחזקות יקטן. מודל זה יבחן מחדש בסוף השנה ואם יתברר שיש מספיק כסף בחקלאות הוא ישונה בהתאם.

למה לשנות את המודל הקודם?

דירקטוריון החקלאות ראה את הדוחות הכספיים בשנתיים האחרונות והבין שהכסף הזמין בתאגיד הולך וקטן עד כדי כך שבשנת 2020 לפי המודל הישן היה צריך להעביר 3.6 מיליון ₪ רווח מהחקלאות לאחזקות ובפועל עבר רק 2.6 מיליון ₪ עקב מחסור במזומן.

שנה

רווח

דיבידנד

 

אחוז דיבידנד

2014

        3,060

        2,190

 

72%

2015

        2,722

        2,433

 

89%

2016

        4,587

        3,056

 

67%

2017

        5,559

        4,260

 

77%

2018

        4,737

        4,065

 

86%

2019

        3,416

        1,000

 

29%

2020

        4,180

        2,590

      3,676

88%

2021

        3,300

 

 

 


סה"כ

      28,261

      19,594


69%

בסוף שנת 2021 ובסוף שנת 2020 הכסף הזמין בתאגיד היה בין 550 ל 700 אש"ח. ההוצאות החודשיות הממוצעות בתאגיד החקלאות הם כ 2.2 מיליון ₪ וההכנסות בחלקם הגדול עונתיות ומתרכזות בחציון השני של השנה. המשמעות היא שיש פער תזרימי ולכן צריך יותר מזומנים בתאגיד כדי שלא נדחה תשלום לספקים.

איך ההחלטה משפיעה על תקציב הקהילה בשינוי?

ובכן תקציב הקהילה מושפע בעיקר מההכנסות מעבודה ושכירות של הקהילה, ההכנסות מהרווחים מיועדים למה שמעבר לשוטף. במודל הכלכלי של השינוי נלקח בחשבון העברת רווח של  2 מיליון ₪. תקציב הקהילה מושפע מהרווח שעובר מהאחזקות לקיבוץ(80% מהרווחים של כל התאגידים) והוא תלוי גם ברווחים של החקלאות מכון השקדים ובקרה וגם בהשקעות שלהם. אם הקהילה חושבת שהרווח שמעבירה האחזקות אינו מספיק לה הרי שאסיפת הקיבוץ יכולה לאשר העברת רווח גבוה יותר ממה שקיים במודל ובתנאי שתאגיד האחזקות יעמוד בתנאים שהבנק דורש כדי שיוכל להחזיר את ההלוואות שלקח על עצמו מהקיבוץ(קובננט).

מה היה באסיפה?

באסיפה הציע יאיר הצעה לסדר, לחזור למצב שהיה צריך להיות שהחקלאות תעביר 85% מהרווחים שלה לאחזקות ורק 15% ישאר לטובת השקעות והון חוזר. לטענתו בדירקטוריון של החקלאות ובאסיפת התאגידים אין חברים שמבינים מספיק בנושא מימון ולכן החלטתם הייתה שגויה. ובכן מאז התיאגוד לא הייתה החלטה על מודל העברת הרווחים מהחקלאות שאומרת שצריך להעביר 85% מהרווח לאחזקות(לא ברור מאיפה ההמצאה הזאת). כמו כן לא צריך להיות מומחה במימון כדי לראות שנגמר הכסף בתאגיד החקלאות ובטח שאין צורך בבדיקה חיצונית שתסביר את העניין הזה. יאיר מעיד על עצמו שאינו מבין בתאגיד החקלאות אבל אין לא בעיה להציע שתאגיד החקלאות יעביר יותר רווח לאחזקות למרות שבממוצע גם העברה של 70% מהרווח הביאה את התאגיד לבעיית תזרים. יאיר היה חבר באחזקות ברוב השנים האלו והיה שותף להחלטות על העברת ההשקעות והעברת הרווח מהחקלאות לאחזקות אז מה השתנה?

שאלו אותי אחרי האסיפה אם יש לאחים קארו משהו נגדי באופן אישי? עניתי שאת השאלה הזאת צריך להפנות אליהם ואם התשובה תהיה כן אז אני יכול להבין למה זה כך.

מה המשמעות של ההצעה של יאיר?

המשמעות היא בראש ובראשונה הבעת חוסר אמון בכל החברים שנבחרו להנהלת החקלאות ותאגיד האחזקות שאתם בחרתם בהם. כמו כן המשמעות היא קבלת החלטה שמשמעותה להשאיר את תאגיד החקלאות ללא כסף להשקעות ולתשלום לספקים. החברים שמצביעים בעד ההצעה הזאת לוקחים סמכות ללא אחריות.

תנו אמון בחברים שבחרתם הם לא יאכזבו אותכם תצביעו בעד אישור ההחלטה לשינוי מדיניות העברת הרווחים מתאגיד החקלאות לאחזקות ל 50% ובסוף השנה תיבדק המדיניות מחדש ותשונה בהתאם.

איל לב  מרכז המשק

משאל מקוון

משאל ממוחשב

קלפי אלקטרוני

יערך בימים שני ושלישי

11.07.2022-12.07.2022

בין השעות 10:00 ביום שני

ועד 12:00 ביום שלישי

 

חלופה 1

העברת 85% מהרווח בתאגיד החקלאות לתאגיד האחזקות

 

חלופה 2

אישור החלטת אסיפת החקלאות על העברת 50% מהרווח של החקלאות לאחזקות שתיבחן מחדש בסוף השנה.

 

ניתן להסתייע בטל גולן בשעות העבודה, בהצלחה לכולנו!הבהרה בנושא תכנון השכונה החדשה - שי דנצינגר

בנושא תכנון השכונה החדשה

ברצוני להזכיר ולחדד מספר עובדות בעניין תכנון השכונה החדשה הדרומית.

1.     בשנת 2007 אושרה התוכנית של גבע ג/14205 להקמת שכונה חדשה דרומית ע"י סבב האישורים הנדרש דאז במדינת ישראל (הועדה המקומית, הוועדה המחוזית ומנהל מקרקעי ישראל – היום רמ"י).  

2.     לאחר 6 שנים של אי ביצוע התוכנית, אושרה תוכנית נוספת ג/19406 הכוללת תכנון של שכונה חדשה צפונית, ובוצעה פניה למשרד הבינוי ושיכון (משהב"ש) לצורך תקצוב התשתיות לבניה לטובת הקמת השכונות.

3.     השכונות לא הוקמו, אך בהתאם להבטחותיה של גבע לבנות, משהב"ש המשיך לגלגל את התקציב המיועד משנה לשנה.

4.     במקביל, הוגשה התוכנית של גבע 204-0254060 לתיקון התכנון של השכונה החדשה הדרומית. התיקון שנדרש ע"י הציבור בגבע, אושר רק לאחר כ-4 שנים ע"י סבב האישורים הנדרש דאז במדינת ישראל.

5.     בשנת 2017, ובהתאם לשלוש התוכניות המאושרות הנ"ל, הגישה גבע בקשה לחלופת האגודה.

6.     לאחר 4 שנים נוספות של אי ביצוע תוכניות הבניה, הצליחה גבע לשכנע את משהב"ש שלא לבטל את התקציבים המיועדים ולשם כך, נקבה גבע בלוח זמנים שאפתני.

7.     רק עם המעבר לקיבוץ מתחדש, מתאפשר מבחינה כלכלית מימוש התוכניות ולכן גם קבלת הסבסוד של משהב"ש.

8.     זכייתה של גבע לחלופת האגודה גם היא מאפשרת חכירת המגרשים בעלויות שפויות.

עכשיו פחות עובדות, וקצת חוות דעת של בעלי המקצוע:

א.    אין ולא תהיה אפשרות לבצע שינוי נוסף בתוכנית של גבע 204-0254060 לתיקון התכנון של השכונה הדרומית בטווח זמן של פחות משלוש שנים. זאת דעתם המשותפת של כל העוסקים במלאכת התכנון (יועצת התכנון של גבע, עורך התב"ע של גבע ומתכנן המועצה).

ב.     עצירת פרויקט הבניה לשלוש שנים – משמע: סגירת השער הצהוב (אי-קליטה) לעוד שלוש שנים ואולי יותר. זאת דעתם המשותפת של צוותי הקליטה, התכנון, השיוך, השינוי והמזכירות של גבע.

ג.      במידה וגבע בכל זאת תגיש כזאת בקשה, יבוטל באופן מידי התקציב המיועד של משהב"ש ואף תוגש לגבע דרישת תשלום בעבור הוצאות התכנון לפרויקט. זאת דעתם של מנהל הפרויקט מטעם משהב"ש, ושל סגן מנהל מחוז הצפון לענייני הכפר של משהב"ש.

ד.     במידה ויאושר שינוי נוסף לתב"ע, יפתח רמ"י את הסכם חלופת האגודה במקומות בהם מתרחש השינוי, ויקבע תנאי עסקה חדשים, או לחילופין יבטל בכלל את העסקה במגרשים הרלוונטיים.  זאת דעתם של מנהל תחום התשתיות,  הבניה והמקרקעין בתק"צ,  ושל עורכי הדין המלווים את הנושא מטעם גבע.

לסיכום: אני מסכים עם אלה שטוענים שהתכנון המקורי של השכונה הדרומית היה עדיף מאשר השינוי שאושר בשנת 2017.  יחד עם זאת, ברור כשמש שמחיר התיקון אינו תואם את היכולות או את הרצונות של כלל חברי גבע.  זה הזמן להסתכל קדימה ולתמוך במהלכים המשרתים את האסטרטגיה שלנו: 1) צמיחה דמוגרפית ו-2) פיתוח המשאבים המקומיים, והעתידיים להיות מקומיים.

יהיה השער הצהוב פתוח לבנינו.

בברכה,

שי דנצינגר

רכז וועדת תכנון

הודעות לדף

 

הודעה מהבניין:

פיטה בחופש 7-27.7.2022

פניות דרך:

מייל בבניין binyan@kvgeva.org.il

אלי החשמלאי 0546633302

הודעות במשרד 04-6535723

במקרי חרום בערב/ בסופי שבוע ניתן ליצור קשר עם כרמלה גלילי 0544700056

הנייד של פיטה לא זמין

*************************

משבוע הבא יתחיל פרויקט של שדרוג תשתיות האינטרנט בגבע.

לצורך זה עובדי החברה יעבדו בגבע בהעברת סיבים ויחליפו את הראוטרים בבתים.לפני הגעה לבית יתבצע תיאום טלפוני עם הדיירים.זמן הטיפול בדירה כשעתיים

תודה               טל גולן

*************************

שעות פתיחת הבריכה  מ 1.7.2022

ימים א-ה 6:30-12:00 ו 16:00-19:00

ימי שישי וערבי חג 8:00-17:00

שבת ושבתון 9:00-18:00

רחצה לילית יום ב  עד השעה 21:00

.                                           

*************************


*************************

תכנית מועדון 67 +

יום שלישי 12.07–"מועדון ארוחת הבוקר" - בין השעות 09:00-10:30 

שימו לב - יום רביעי 13.07-  מופע של  תזמורת " חליליות  בעמק" בניצוחה של צלילה לקס.  נפגש במועדון לחבר

17:45 – קפה ועוגה           18:00 – תחילת מופע                               ענת            

*************************

יונה רבי יעדר מגבע בתאריכים 7-14.7.2020

בענייני טלוויזיה אפשר לפנות לטל.

*************************

 

ספר חדש "בשבילך" כתבה נאוה לב  נאוה היתה נח"לאית בגבע חברה בגרעין שהקים את כפר חרוב .נאוה היתה דיילת באל על עד הפנסיה וממשיכה לטייל בארץ ובעולם . בהצלחה. בגבע אומצה עי אמירה ודדי ידין.

חגיגות 100 לגבע

 

הי לכולם אירוע ה 100 צובר תאוצה , בטוחים שכבר שריינתם את התאריך 22/9, ולכן נעדכן בתכנית:

החל מהשעה חמש, תערוכת אמנים מקומיים בחדר האוכל, מדרחוב מכירות של תוצרי ויוצרים מקומיים, סיורי תוכן קצרים לאורחים, ארוחת ערב קלילה ,ושתייה כיד המלך.

 

ואז בשעה 19:30-

 

חזון או חלום - צקי גפן

חזון או חלום

לפעמים אבל רק לפעמים מותר לקחת את המבט מעבר לרכס הגלבוע או מתאר גבעת המורה ולהגביה עוף.

נכנסנו למבנה קיבוצי חדש , אפשרויות פרנסה ובנייה עצמית , יכולת חשיבה מחוץ לקופסא ומגוון אפשרויות פעילויות נפתחות וכמובן תחת מעטה הקיבוץ ומוסדותיו.

יש כבר ניצנים ראשוניים , פעילויות שנגזרות מיוזמות אישיות , רעיונות שהובאו מרחוק או קרוב ואופי היזם המקומי והעיקר שידע לכלכל מעשיו והמיזם או הפעילות יניבו רווחים.

יש לי חזון , אולי חלום יאמרו לי , אין היתכנות, אין מימון, לקוחות לא יגיעו , השתגעת?

החזון הוא הפיכת גבע למרכז החינוך הלא רשמי בגוש חרוד , הגדרת פעילויות בהן יש חוזק , הגיל הרך על ידי השמשת מבנים קיימים והקמת צוותי עבודה של בנות וגם בנים הרואים בעבודה אתגר וגם יתוגמלו כיאות, מועדוניות ופעילויות ילדים בחטיבה הצעירה בבית הספר , ייצוב מרכז סקרנות והגדלתו למען ילדים ונערים הזקוקים לסיוע בלימודים.

מעט שורות על חזון ,  לא חייבים לבצע במכה אחת, אבל לחשוב , לאסוף משוגעים/משוגעות לעניין , לתכנן , לדפוק על מיליון דלתות נעולות ולהצליח .

התושבים החדשים באזור הגלבוע ידרשו את הטוב ביותר , נוכל לעמוד בכך? בטוח!

מקווה שאיני חולם .

צקי

פינת תרבות

 

ב- 16.7, בשבת אחר הצהריים, מופע לילדים "קישקושולגיה" – מופע תנועה אינטראקטיבי לילדים, פרטים בהמשך. אחראית - ספיר אליאסף-רבי.

בסוף אוגוסט – יערך יום הילד. אחראית ספיר אליאסף-רבי בשיתוף עם החינוך. פרטים בהמשך.

בין ה- 17.7 ל- 26.7 אעדר מהעבודה וספיר תהיה הכתובת לכל פנייה בנוגע לציוד של התרבות.

שבת שלום!

אני שמחה לבשר שחברים התחילו להחזיר ציוד, עד כה חזרו ארבע פלטות ורגליהן, מוזמנים להוסיף!

לילך רז


 

מומלץ ביותר

בימי שני בערב  מנגנים ג'אז בפאב יובל בן אהרון, לירן סלע, קורט וילסון וחברים. הייתי והוקסמתי !

בהזדמנות ראשונה נפרסם מידע ותוכן נוסף על הקבוצה.חברים מוזמנים.

 

ארה"ב הופכת למדינה נחשלת

ארה"ב הופכת למדינה נחשלת

לא נוכל רב-מזימות חשוך ומגלומן כטראמפ יניח לנו לנשום לרווחה ולחיות בשקט כבני-אדם גם לאחר לכתו. טראמפ עם השופט ברט קוואנו, המינוי השני שלו לעליון, בבית הלבןצילום: JONATHAN ERNST/רויטרס

קובי ניב

08:30, 04 ביולי 2022

ארצות-הברית של אמריקה – אומה בת 350 מיליון נפש; מעצמה צבאית, כלכלית, מדעית וטכנולוגית מובילה; דמוקרטיה מערבית; מי שנחשבת כ"מנהיגת העולם החופשי" – הונהגה במשך ארבע שנים, בין 2017 ל-2021, על ידי נשיא אוויל, פרימיטיבי, נחשל, כושל, חשוך, בור, שקרן, גזען, בריון ונוכל בשם דונלד טראמפ, שנבחר לנשיא בבחירות חופשיות על ידי 63 מיליון מתוך 137 מיליון מצביעים, וגבר על מתחרתו הילרי קלינטון.

בבחירות שנערכו ב-2020 הודח טראמפ מהנשיאות, בתום ארבע שנות כהונה מזוויעות, כשזכה בקולותיהם של 74 מיליון אמריקנים, כ-20% יותר מאשר בבחירות הקודמות, לעומת 81 מיליון קולות שקיבל מתחרהו, ג'ו ביידן, שנבחר לנשיא.

במאמר מוסגר כדאי אולי לשאול מה פגום באומה האמריקנית, או בשיטה הדמוקרטית, ואולי במין האנושי בכלל, כשבעשור האחרון שלושת המועמדים הטובים ביותר שמעצמה מובילה כמו אמריקה מצליחה להעמיד כמועמדים להנהיגה הם טראמפ, קלינטון וביידן.

והאיזונים" האמריקנית בכל זאת עובדת, הצלחנו לעבור את שנות כהונתו כנשיא מבלי שהוא "הצליח" לגרום נזקים גדולים מדי לעולם ולאנושות.

אבל לא נוכל רב-מזימות חשוך ומגלומן כטראמפ יניח לנו לנשום לרווחה ולחיות בשקט כבני-אדם גם לאחר לכתו. ולפיכך, בטרם עזב את הבית הלבן (שהוא עוד עלול לחזור אליו, חלילה, ב-2024) זרע, במהלך מבריק מבחינתו, זרעי-רוע שישבשו, יזעזעו ויהרסו לאנושות ולעולם את החיים עשרות שנים קדימה. הוא מינה לבית המשפט העליון של ארה"ב שלושה שופטים "שמרנים", כלומר חשוכים כמותו, וצעירים, כלומר שיכהנו שם עוד עשרות בשנים, והיטה את כף בית המשפט העליון מליברליות יחסית לאופל גמור. פסיקת בית המשפט העליון הטראמפיסטי בעניין ההפלות היא רק ההתחלה.

בית המשפט העליון, בהרכב שטווה טראמפ, ביטל פסיקה קודמת שלו, בהרכב אחר כמובן, מלפני שנים רבות, שהתירה לנשות ארה"ב לבצע הפלות. מעכשיו אסר בית המשפט לבצע הפלות בארה"ב, גם לא במקרים שבהם הנערה או האישה נכנסו להריון כתוצאה מאונס או גילוי עריות, אלא רק במקרה שההריון מסכן את בריאות האישה.

אם אישה אינה יכול להפיל את העובר שנוצר ברחמה מאונס, משמע שרצון ומעשה הגבר, גם אם מדובר בפשע, גובר תמיד על רצונה וטובתה של האישה. הפגנה בעד הזכות להפלות בקליפורניהצילום: LUCY NICHOLSON/רויטרס

ושלא תהיה טעות. הפסיקה הזאת נובעת מתפיסה פטריארכלית שבטית דתית קדמונית, כמו זו של טראמפ פטרונם, של אדנות הגבר על האישה, כרכושו וכאמצעי להשגרת מטרותיו. כי אם, לפי פסיקתם, אישה אינה יכול להפיל את העובר שנוצר ברחמה מאונס, משמע שרצון ומעשה הגבר, גם אם מדובר בפשע, גוברים תמיד על רצונה וטובתה של האישה. והעובדה שהם כביכול מגנים על חיי האישה, אם ההריון מסכן את בריאותה, אינה נובעת מדאגה לשלומה כאדם, אלא כדי שתוכל לשמש גם בעתיד כמכונת ייצור גברית לילדים.

וכדי שתבינו לאיזו קבוצה של מדינת נחשלות מצטרפת ארה"ב בפסיקה הזאת, הנה רשימת המדינות, על פי אתר ארגון הבריאות העולמי, בהם נוהג אותו בדיוק אותו חוק איסור הפלות: אוגנדה, אינדונזיה, אירלנד, אירן, אפגניסטן, בנגלדש, גוואטמלה, ונצואלה, חוף השנהב, לבנון, לוב, מיאנמר (בורמה), ניגריה, סודן, סומליה, סוריה, עומאן, פנמה וצ'ילי. כולן, כמובן, כמו ארה"ב, "ארצם של שוחרי-החרות וביתם של האמיצים".

פניני עיתונות העבר - ערי גיל


שנאמר זאב בעור של כבש


קבלת שבת בגבעדרומיה שנות ה70 עומדים מימין

דינה  ואליוקים


דברים טובים

 

העוגה שסוף סוף הצליחה  למרות הצרות שעברה בדרך עד ליעדה הסופי....

 המאפה המסורתי של קפה אחה"צ.... 20 שנים תמימות ועוד קצת אני מקדישה את יום השישי להכנות קולינריות מסורתיות לא מרגשות מיוחד וביניהן גם עוגת שבת

 כך היתה פעם עוגת השמרים בנוסח סבתא שרה שבניה היו נשבעים בשם עוגותיה. וגורמים לכל נסייניות המתכון המופלא לסיים את הנסוי במפח נפש קטן וגדול עוד יותר. "זה לא כמו העוגה של סבתא שרה! לא הצורה, לא הצבע, הריח, הטעם, הגודל ובקיצור לא!!! "                    

אני אחת הקורבנות שהכזיבה. אבל מכיון שעקשנית זה השם השני שלי, התעקשתי וכעבור כמה נסיונות כושלים, ואחכ התקדמות איטית אבל ללא לאות במשימת עוגת "כמו של סבתא שרה (להלן ומכאן ואילך :עכש"סש.) הגעתי לזאת שההסכמה עליה היתה הציון: לא רע...

אבל לא בדיוק :עכש"סש.

עשר שנים עברו. נטשתי את המתכון שזכה לאישור מגומגם וניסיתי גם עוגות אחרות בינוניות בטעמן .שאינן עכש"סש.. יום שישי אחד נחה עלי רוח של רצון( חשבתי לתומי שעם השנים אולי בגרתי, החכמתי, התנסתי ואולי, אולי הפעם ה עכש"סש  שלא כצפוי תצליח גם אצל המחמירים בטועמים...והחלטתי לאפות שוב את ה עכש"סש..ההכנות המוקדמות ביום חמישי היו מוקפדות וסבלניות וביום שישי  השכמתי קום נשבעתי בשם כל היקרים לי שהעוגה תחזור לככב על שולחננו. את האמת? פשוט התגעגעתי לריח המתפשט בתנור עם תחילת האפיה של הנ"ל...ובעיקר לא עמדתי בפני האיזכורים הדומעים לזכר ה עכש"סש..כאמור הכנות מוקפדות במיוחד. אבל גם הן גם לא הספיקו ליצור עוגה מושלמת עכש"סש

באומץ המשכתי! ניפיתי קמח, הקפדתי על גובה המים, ספרתי שלוש וחצי כוסות קמח שמרים,סוכר (הורדתי 1/4 כוס מהכמות של המתכון המקורי כמצוות כל המומחים המודרנים לאפיה של העולם כיום). בקיצור הקפדתי בהכנות על קוצו של יוד , על החום והזמן המומלצים, אבל אבוי...מפח נפש של כל הנוגעים בדבר. הבצק נשאר רדום, נמוך וחולני. השמרים לא מלאו את תפקידם התופח. בזעם יוקד השלכתי את הבצק ושמריו לאן שכנראה היה ראוי לו מלכתחילה, נשבעתי שיותר אני לא מנסה לחזור על הבושה והחרפה,  יותר אני לא מנסה

, לאפות את העכש"סש הקפריזית. לא לעולם ועד וגם אחר כך.

וכך מצויידת בהחלטה הנחושה הנ"ל, השכמתי למחרת בבוקר שבת והתחלתי שוב את כל הנ"ל: ניפיתי, מדדתי, ספרתי, התפללתי, מלמלתי כל מיני השבעות, והבטחתי הבטחות לאל האופה שבשמים. וחזרתי שוב להתמודד עם עכש"סש.כל הצרות קרו בדרך. השמרים לא עלו הדלקתי את התנור מוקדם מדי והוא נשף חום ואדים,,, העוגה דוקא די תפחה ואני נרדמתי באפיסת כוחות הכנסתי את העוגה המשוועת לתנור הרושף  ונרדמתי. התעוררתי ברגע האחרון לפני שהעוגה נשרפה, לפני שהמטבח עלה באש אבל כמו עכש"סש.התנהגה למופת. אחרי שהוצאתי אותה (מאוחר!) מהתנור היא התאוששה הניעה כתפיה נאנחה ואמרה הנני. .לא אכביר יותר במילים. יצאה מושלמת אפילו נכדי אניני הטעם טעמו ובקשו עוד. האם אחזור על הניסוי המפרך הזה להזכירכם עכש"סש ?  כנראה, אולי,...בודאי!

זהו עייפתי. ולכן אני מביאה מתכון שמופיע ברשת אבל דומה מאד ל עכש"סש.בהצלחה

עוגת שמרים שוקולד ואגוזים של סבתא

 

מחפשים עוגת שמרים שוקולד נוסטלגית בדיוק כמו של פעם? המתכון הבא מבוסס על מתכון קלאסי של סבתא, עם מעט עדכונים והתאמות. בצק שמרים עשיר שמרדדים דק-דק, במילוי שוקולד ואגוזים (אפשר גם תוספות אחרות), ובתום האפייה מתקבלת עוגת שמרים שוקולד ריחנית ופשוט מושלמת.

מצרכים

לבצק 500גרם (3 וחצי כוסות) קמח

 10 גרם (1 כף) שמרים יבשים או 30 גרם שמרים טריים

 100מ"ל (1/2 כוס) שמן

 75 גרם (1/4 כוס ועוד 2 כפות) סוכר

 1ביצה

 2 חלמונים

 180 מ"ל (3/4 כוס) מים

קורט מלח

 1 כפית תמצית וניל

למלית שוקולד                                                                                              

 200גרם שוקולד מריר

( גרם חמאה (או שמן קוקוס לגרסה פרווה)100

50-60 גרם אגוזים קצוצים

ביצה טרופה להברשה

לסירופ

מ"ל (1/2 כוס) מים גרם (1/2 כוס) סוכר 125  

ההכנה

 הבצק:

·  בידיים מקומחות יוצרים מהבצק כדור, מעבירים לקערה מקומחת קלות, מכסים ומתפיחים במשך כשעה או עד שהבצק מכפיל את נפחו.

  בקערת מיקסר עם וו לישה מעבדים יחד קמח, שמרים, שמן, סוכר, ביצה, חלמונים, מים, מלח ותמצית וניל במשך כ-10 דקות עד שמתקבל בצק אחיד, רך ומעט דביק.

·  על משטח מקומח מרדדים כל חלק למלבן בעובי של כ-1/2 ס"מ.

 מחלקים את הבצק ל-2 חלקים

מורחים את המלית על החלק האחד

·  מגלגלים לרולדה הדוקה.

·        חותכים את הרולדה לאורכה

  מעבירים לתבנית וחוזרים על הפעולה עם החלק השני של הבצק ויתרת המילוי.

·  אפשר לגוון ולהכין מהחלק השני של הבצק צורת בורג קלאסית, לא קראנץ: מחלקים את הבצק ל-2 חלקים, מרדדים כל אחד מהם למלבן, מורחים מילוי ומגלגלים לרולדה הדוקה. בסוף פשוט יוצרים צורת בורג מ-2 הרולדות הקטנות יותר ושמים בתבנית להתפחה.

·  מכסים את העוגות ומתפיחים בטמפרטורת החדר במשך כשעה או עד שהן כמעט מכפילות את נפחן.  

 ·  מחממים תנור ל-170 מעלות.

מברישים את העוגות התפוחות בביצה טרופה בעדינות.  

האפייה

  אופים במשך 28-35 דקות או עד שהעוגות תפוחות, זהובות ויציבות

·        סירופ:

·         בסיר קטן שמים מים וסוכר ומחממים לרתיחה. חשוב לודא שכל הסוכר נמס. מבשלים עוד 1-2 דקות לאחר הרתיחה ומסירים מהאש.

·  ·  מברישים את העוגות בסירופ בנדיבות כשהן יוצאות מהתנור

 הטיפ שלנו

העוגות במיטבן ביום ההכנה. אם רוצים לשמור אותן לאורך זמן, אפשר להקפיא אותן אפויות לחלוטין ואז פשוט לחמם מעט לפני ההגשה. החימום מחזיר אותן לחיים.

מומלץ להגיש את העוגות חמימות ולא קרות מדי.

אם לא אוהבים אגוזים, אפשר להשמיט אותם מהמלית ורק למלא בשוקולד.

אפשר למלא את הרולדות בכל מילוי אחר שאוהבים.

רק מילה על המילוי

אצלינו מעדיפים מילוי של קינמון וסוכר במקום שוקולד או קקאו: מערבבים כוס סוכר וחצי שקית קינמון טחון מוסיפים חופן צימוקים מורחין את עלי הבצק בחמאה נמסה מפזרים את תערובת והשאר כרגיל ככתוב.