קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2539

24/06/2022

דף 2539 כ"ה בסיון תשפ"ב 24 ביוני 2022

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


בני בר המצווה

מקדימה-אורי ענבר

שורה ראשונה  (תחתונה) מימין  : נדב גוריון, שני לב ,הדר לנדאו

שורה שניה (אמצע) מימין זיו לב, מור ברזק,יהלי גל

שורה (עליונה) מימין יותם יעקובסון ויונתן גל

קישור לפליפבוק:

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן
 

קבוצת גבע 23.06.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1.     לקראת אסיפה כללית לאישור רכישת חלקת המגורים ותכנית למימונה

באסיפה הכללית שתתקיים ביום ראשון ה-26.6 בשעה 20:00 בחדר האוכל, נקיים דיון על הצעת ההחלטה המצורפת.

ההצעת ההחלטה הנ"ל גובשה לאחר קבלת התייחסות מחברים ולאחר שעיקרי הדברים הוצגו במזכירות הקיבוץ בישיבה שהתקיימה בתאריך 14.6.22.

כפי שמופיע בהצעה, הקיבוץ הוא שירכוש את המקרקעין מרמ"י אולם מודל המימון מתבסס על כך שבהמשך המגרשים ישויכו לחברים ולנקלטים חדשים.

נקודות עיקריות בהצעה:

-        המקדמה הנזכרת בהצעה, היא מקדמה וולונטרית- משמע מי אינו מעוניין לשלם בעיתוי הנוכחי יכול להמתין עם התשלום עד למועד עתידי שייקבע בהחלטות הקיבוץ.

-       הוצאות הקיבוץ בתהליך: עורכי דין, רואי חשבון, יועצים ומתכננים ישולמו על ידי החברים בעת חתימת הסכמי חכירת המשנה (הסכמי השיוך) ולפי העלות בפועל.

-        ההצעה כולל נוסח של "כתב קבלה" המאשר את קבלת המקדמה על ידי הקיבוץ מאת החברים.  בשלב הזה אין הסכם לגבי מגרש ספציפי לכל אחד, בין היתר משום שעוד לא הושלמה הפרצלציה והליכי האיתור.

-        כספי המקדמה יופקדו בחשבון מיוחד בו מורשי חתימה יהיו חברי גבע שימונו לצורך כך במיוחד.

-       ככל שבתוך חצי שנה לא ישלום התשלום מהקיבוץ לרמ"י, יוחזרו כספי המקדמה. כוונת הקיבוץ לעמוד בדרישת רמ"י ולבצע את התשלום בתוך 90 יום כדי שרמ"י לא תשנה את המחיר.

-        בהצעה מובהר שחברים המפרים את תקנון גבע לא יוכלו להתקדם בשיוך עד להסדרת ענייניהם מול הקיבוץ. נזכיר, כי כללי שיוך מפורטים נמצאים בשלבי הכנה ויובאו בקרוב לאישור אסיפת הקיבוץ.

*ברור שיש חברים המציעים ניסוחים אחרים ושינויים בהצעה. דחינו את האסיפה כדי למצות את ההתייחסות לפניות שקיבלנו מהחברים ונוסח הצעת ההחלטה אכן שונה בהתאם לחלק מההערות. אבקש להתאחד בהסכמות שגובשו לטובת בית גבע כולו.

2.     ארנונה

בהמשך למסמכים שהופצו אבהיר:

-        ארנונה הוא מס המוטל על פי חוק ע"י המועצה האזורית ולא הקיבוץ.

-        אין שום סיבה שחבר הגר בדירה בת 160 מ"ר לדוגמה יקבל סבסוד כמו חבר הגר ב-70 מ"ר.

-        פנסיונרים זכאים להנחות משמעותיות לדירה בסיסית ולא על החלק שמעבר לכך.

-        מהות המסלול הבטוח הוא שמירה על סולידריות עם האוכלוסיה המבוגרת בתחומי בריאות, סיעוד ורווחה ברמה גבוה על בסיס העקרונות שבקיבוץ השיתופי. שיוך דירות ושיוך פירוט הנכסים, ניתנים לחברים במסלול הרגיל ובמסלול הבטוח.

3.     בונים בית בגבע :

א-   דיווח מכנס לבנים המעוניינים להיקלט ולבנות בשכונה חדשה

ביום שישי בשבוע שעבר, התקיים מפגש בהשתתפות מעל 50 בני / בנות גבע ובני זוגם. הוצג למשתתפים תהליך הקליטה  , תהליך הבניה, עלויות משוערות וכמו כן, נציג חברת טנא (ממשקי התק"מ ) הציג את מודל האבחון הכלכלי.

בימים הקרובים בכוונתינו לפתוח הרשמה לשכונה, ההרשמה מחייבת תשלום דמי רצינות בגובה 5,000 ₪ וביצוע אבחון כלכלי. מי שיכנס לתהליך יהיה שותף בתהליכים לקידום תכנון הדגמים שיבנו בשכונה.

ב-   כנס לחברים המעוניינים להרחיב את ביתם או לבנות בשכונה החדשה

נדחה לתאריך 28.06.22 ב 20:00

המפגש המיועד לחברי קיבוץ בלבד יתקיים ביום שלישי הקרוב, בו נסביר בפרוטרוט לגבי התקדמות התהליך לכלל החברים.

4.     חובות

לקראת הפעלת המודל אנו מוצאים בשבוע הבא מכתב לחברים שיש להם חובות לקיבוץ : חובות בתקציב, חוסרים בעבודות חוץ , כולל חתימה ליפוי כוח להפקת מסלקה פנסיונית,  לא כולל התייחסות לקרנות השתלמות עליהם נתייחס לאחר קבלת הדיווחים לתאריך 30.06.22.

5.     עתיד ענף המזון

בהצבעה בקלפי שהתקיימה השבוע ב- 21.6.2022 , הוחלט על הפעלת ענף המזון על בסיס רכישת האוכל מחברת קייטרינג חיצונית.

כפי שהודענו: הקהילה תמשיך להחזיק את המבנה לשימוש ציבורי

6.     דווח ממנהלת הבניה שהתקיימה ביום שלישי ה14.06.22

בישיבה שהתקיימה השבוע, מנהלת הבניה לשכונת הבנים קיבלה הסבר מפורט מהאדריכליות על תהליך התכנון שבוצע:

-        בדיקת העמדת הבתים כפי שסוכם ואושר באסיפה תהיה כך שהמגרשים יהיו נגישים (בגובה מדרכה)

-        יבנו כבתים נפרדים.

-        החניות יהיו מרוכזות.

הועלו סוגיות עקרוניות לקראת תכנון הבתים, סוגיות אלה ידונו בוועדת תכנון.

הוצג תהליך לתאור צרכי המשתכנים, סוכם שיופץ שאלון למעוניינים לבנות (לאלה  שישלמו דמי רצינות ויתחילו את תהליך האבחון) כדי להגדיר צרכים ורצונות הנדרשים לבירור לפני שמתחילים את התכנון.

בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

הזמנה לאסיפה

אסיפת חברי קב' גבע

 

תיערך ביום ראשון 26.6.2022

בשעה 20:00 בחדר האוכל

סדר יום :

1.     שאילתות ועדכונים.

2.     יישום חלופת האגודה. 

אישור רכישת חלקת המגורים ותכנון המימון.

בהשתתפות עו"ד יונתן גולדשטיין.

  האספה מצולמת.

בברכה,

חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

 

משולחן מרכז המשק - איל לב

בס"ד

‏‏23 ביוני 2022

תגובה למיכה קארו

אוסף הדברים שכתב מיכה בעלון הקודם ובמאמריו הקודמים מהווה ציטוטים ישנים וחלקיים קביעת עובדות שאינם עובדות, חיבור של דברים שאין קשר ביניהם סילוף של דברים שנאמרו וזלזול בדירקטורים שהם נבחרי ציבור. המגמה של דבריו ברורה וכך גם הסיבה להשתלחויות שלו(והמבין יבין).

ב2014 קיבלו בגבע החלטה על תאגוד שמשמעותה  הפרדה בין משק לקהילה והגנה על הקהילה באמצעות המסך התאגידי למקרה של חדלות פרעון. התאגידים העסקיים כולל בקרה הוכפפו לתאגיד האחזקות ולכל תאגיד הוקם דירקטוריון ואסיפת בעלים משלו. לדוגמא אסיפת הבעלים של תאגיד החקלאות מורכבת מנציגי הבעלים של התאגיד שהם האחזקות והקיבוץ ונקראת גם אסיפת התאגידים. אסיפת הבעלים של האחזקות היא אסיפת החברים של גבע. לכל תאגיד יש תקנון שקובע את סמכויות הדירקטוריון וסמכויות אסיפת הבעלים שלו. גם החקלאות וגם האחזקות הם אגודות מסוג אגש"ח הכפופות לתקנון האגודות השיתופיות. באגודה שיתופית הדירקטוריון ממליץ על העברת הדיבידנד, לאחר שהוצג בפניו המצב הכספי של התאגיד והתוכניות לשנה הבאה, כולל תוכנית ההשקעות והמימון שלה. אסיפת הבעלים של כל תאגיד היא זו שמאשרת ומכריזה על העברת הדיבידנד. מנגנון העברת הרווחים הוא מחברות הבת לתאגיד האם כלומר תאגיד החקלאות מכון השקדים ובקרה מעבירים את הדיבידנד לתאגיד האחזקות ותאגיד האחזקות מעביר את הדיבידנד לקיבוץ. המטרה היא בסופו של דבר להעביר את מרב הרווחים מכל תאגיד מבלי לפגוע בצמיחה של התאגיד וביכולת התזרימית שלו. המשמעות היא שהרווח שעובר מהאחזקות לקהילה מושפע בראש ובראשונה מהרווח שמועבר אליו מתאגידי הבת ומההשקעות שהם מבצעות.

במודל העברת הרווחים הישן תאגיד החקלאות הגיע למצב שאינו יכול להעביר את הרווח שעליו הוכרז באסיפת התאגידים ולכן החליט הדירקטוריון לשנות את מדיניות העברת הרווח מהחקלאות לאחזקות. אסיפת התאגידים אישרה גם היא את שינוי המודל וכך הוצגה התוכנית באסיפת הקיבוץ כולל השינוי במודל העברת הרווחים ומשמעותו הכספית ואושרה.

בחוות הדעת של עו"ד שאליו פנינו צוין שהתהליך היה תקין והניסיון לנהל את התאגידים דרך אסיפת החברים הוא אפשרי, על ידי הנחיה של נציגי הקיבוץ באסיפת הבעלים כיצד להצביע אבל הוא חושף את הקיבוץ להרמת מסך. בנוסף לכך הוא מביע אי אמון בדירקטורים שנבחרו לתאגידים האלו. למי יש אינטרס לפגוע במבנה התאגידי?

באסיפה משותפת למזכירות ולאסיפת התאגידים הוסבר ההיגיון שבהחלטה של תאגיד החקלאות. סוכם שהסבר זה יוצג גם באסיפת החברים.

ובחזרה לבגדי המלך החדשים מיכה חושב שהוא היחידי שיש לו האומץ להגיד שהמלך עירום וכל החברים האחרים הם פחדנים האם זה כך? מיכה מערבב את התאגידים וההשקעות שלהם אחד עם השני מציין החלטות שהתקבלו לפני 3 שנים בתאגיד האחזקות בנושא הסולארי החלטות ששונו בהתאם למצב ולהתפתחויות בתחום הזה. ועושה סלט שלם בדברים שאינם קשורים זה לזה.

אל תתנו למיכה לבלבל אותכם תבדקו מה האינטרס שמסתתר מאחורי דברי "ההבל ורעות הרוח"

איל לב מרכז המשק.

 

משולחן מנהל קהילה - חיים גנירם

משולחן המנק''ל

חדר האוכל וענף המזון – באספה ובמשאל שנערך השבוע התקבלה החלטה להעביר את ענף המזון למפעיל חיצוני, בעוד שחדר האוכל ימשיך להיות מנוהל על ידי הקיבוץ. בשבועות הקרובים נתכנס לחתימת הסכם עם חברת הסעדה(קייטרינג), ונוציא מכרז לבחירת חבר/ה לניהול חדר האוכל. יש לציין כי גם בעתיד ניתן יהיה לקנות ולחת  אוכל מוכן לסופי שבוע וחגים.

לקראת הפעלת השינוי בעוד שבוע   חיוב באשראי : עם הפעלת השינוי בעוד שבוע, יהיו גם שינויים בצורת העבודה של ענפי הקהילה, כפי שמתבקש בקיבוץ מתחדש, אנו נערכים לחייב ישירות את כרטיסי האשראי של החברים ,  כדי שנוכל לבצע את החיוב של כרטיסי האשראי יש להביא למוניקה בהנה''חש את פרטי הכרטיס.  חלק גדול מהחברים כבר מסר, ומי שעדיין לא מסר את פרטי האשראי מתבקש לעשות זאת בהקדם.

הדבר  נכון בעיקר אצל הצעירים משרתי ה ש.ש והחילים. מכיוון שהחל מיום השינוי צעירים: חיילים ושנת שרות לא מקבלים הקצבה מגבע. ולכן על מנת לצרוך שירותים מגבע ( כלבו , רכב, קיפוליה ועוד) יש  להביא למוניקה את פרטי כרטיס אשראי.

נסיעה עם נהגי בית: החל מה 1/7/22  כל חבר הנעזר לצורך כלשהו בנסיעה של נהגי בריאות קורט /ניצן , הנוהגי ברכבי גבע. צריך לשלם על כך. החיוב אינו חל על חברים במסלול הבטוח שיש להם נסיעות בריאות מאושרות על ידי המרפאה.

חינוך – ראשית אני מבקש להודות לעובדי מערכת החינוך, וכל העוזרים, אשר התגייסו מעכשיו לעכשיו לתת פתרונות לילדים שנתקעו בבית בגין השביתה של הסתדרות המורים. החל מהחודש הקרוב יתחילו ההורים לשלם עבור מערכת החינוך. התשלום יהיה מסובסד על פי החלטות שהתקבלו ופרסמו בחוברת השינוי. גם ילדים שיבחרו לא להשתתף בפעילות יחויבו בתשלום, כפי שהוחלט ופורסם בחוברת השינוי. מועצת החינוך מינתה ועדת חריגים אשר בסמכותה לפתור את ההרים מתשלום, וזאת עבור ילדים שלא יכולים להשתתף בפעילות מערכת החינוך מסיבות  מוצדקות.  ועדת החריגים כוללת את העובדת הסוציאלית של גבע, ימית נציגת מועצת החינוך, ומנהל הקהילה.

בריכה – בשעה טובה פתחנו את עונת הרחצה, צוות הבריכה עושה מאמצים להשביע את רצון כולם, בהתאם למגבלות התפעול והתקציב. אני מבקש מכל החברים והמתרחצים אנא הקפידו על ההוראות וההנחיות. הודעה מיוחדת לבעלי הכלבים, אין להביא כלבים לבריכה !! יש ילדים ומבוגרים שפוחדים, הדבר גורם אי נעימות רבה לכולם ואני מבקש מאוד להקפיד על כך. ודבר אחרון שעת הסגירה של הבריכה היא לא שעת היציאה מהמים.   אנא הקפידו על כך שבשעת הסגירה אפשר לסגור, צאו מהמים כמה דק' קודם ותתארגנו. כדי שהצוות לא יאלץ לחכות למאחרים שרק מתחילים להתארגן.   

                            שבת שלום חיימקה.

הזמנות למפגשי חברים

ביום שלישי 28.2.2022

בשעה 20:00

יתקיים במועדון לחבר

מפגש בנושא:

טיפול במצוקת הדיור הרחבת דירות ובניה בשכונה החדשה

בהשתתפות סיון רויטמן מלווה של ועדת תכנון, שי דנצינגר ואשר צימרמן.

הציבור מוזמן .

**************

ביום רביעי 29.2.2022

בשעה 20:00

יתקיים במועדון לחבר

מפגש בנושא:

יזמות ועסקים קטנים–הסבר עי" רואה חשבון

בהשתתפות לי-און פרוסט רואה חשבון , רינת ממש"א ואיל מרכז המשק

הפגישה מיועדת ליזמים, לחברים ששוקלים לפתוח עסק עצמאי ולכל מתעניין

הציבור מוזמן

 

ממש"א - רינת גלילי

 

‏23.6.2022

שבוע אחרון לפני כניסת השינוי לתוקף. תחושות ההתרגשות לצד החשש ברורות ומלוות את כולנו, כל אחד בדרכו. עשינו ונעשה מאמצים שהמעבר יהיה כמה שיותר חלק, יחד עם זאת כמו כל 'מכונה חדשה' צפויים גם קשיים, אי הבנות וקונפליקטים. אנו ניגשים בנפש חפצה ובלב פתוח להקשיב ולנהל  שיח חברתי פורה ובונה הכולל הסכמות והבנות. כולנו יחד בסירה הזו וחשוב שנחתור יחד בשיתוף פעולה.

תלושי צל אפריל- השבוע חולקו תלושי הצל האחרונים. ישנן שאלות והערות ועם זאת גם הבנה שהתלושים איכותיים דיים והמערכות עובדות בסנכרון. הדבר החשוב ביותר הוא הידיעה שגם לאחר השינוי ככל שיפלו טעויות, תמיד ניתן יהיה לתקן אותן בחודש העוקב כנהוג בכל ארגון.

בתקציב הצל שחולק, מופיע ביטוח שיניים (למי שבמסלול הרגיל) באופן גורף . מי שלא מעונין בו, שירשום לי הודעה (אפשר בווטס אפ).

בקשה לתק"ה- צוות תק"ה הגדיר נהלים לפניות חברים ותצהיר משפטי 'טופס גילוי נאות לצורך הצהרה על הכנסות'. המסמכים מרכזים את המידע שיש להכין ולהביא לפגישה עם הצוות. הרכב הצוות: אשר מזכיר הקיבוץ (מרכז הצוות), חיים גנירם (מנהל קהילה),  רינת גלילי (מש"א) ו- 2 חברים נציגי מזכירות: ניצן לב ואלזבט רם. הנוהל והתצהיר יפורסמו באתר בתחילת השבוע הבא ומי שמעונין יכול לקבל גם בתא הדואר.

צוות איתור- יו"ר כלכלי, מרכז משק, מנהל כספים, נפגש וייפגש גם בשבוע הבא. הצוות יביא המלצתו בפני המזכירות כמו גם, ידווח לציבור לגבי התקדמות ולוחות זמנים.

פגישה בנושא יזמויות ועסקים קטנים- תתקיים  ביום רביעי 29.6.2022 בשעה 20:00 במועדון לחבר, עם רואה חשבון לי- און פרוסט. הפגישה מיועדת ליזמים, לחברים ששוקלים לפתוח עסק עצמאי ולכל המתעניין. הנושאים שיעלו: מהו עסק עצמאי על מאפייניו, מה נדרש כדי לפתוח עסק בכלל ובהקשר לעסק של חבר קיבוץ ועוד.

קרנות השתלמות של עובדי חוץ בעבר ובהווה - תזכורת

יש להפיק אישור ליום 30.6.22 באתר החברה המנהלת את קרן ההשתלמות ולהעביר לשי דנצינגר וורד ידין לתיוק ותיעוד.  הסכום שבאישור, מבטא את הזכות של גבע בקרן. לעת פדיון, יש להוסיף עליו את התשואות מיום 30.6.22 ועד לפדיון.

העברת תלושי שכר - חברים שלא העבירו את כל תלושי השכר, אנא הביאו בימים הקרובים. החזרי נסיעות וזיכויים שמשויכים לקיבוץ השיתופי, יתקבלו בפעם האחרונה בתקציב יוני 2022.

מעבר לזיכוי, יש להקפיד להביא תלושי שכר בזמן עד ה- 12 בכל חודש.

טופסי 106- מי שעדין לא העביר - יש להעביר בדחיפות למש"א (לענת לביא).

 באתר גבע מפורסם  ריכוז עיקרי הדברים ב'חוק שעות עבודה ומנוחה' כולל קישור. משרות פנויות בבקרה.

שבת שלום, רינת

הודעות לדף

 

מזל טוב

למלכה רצין

ולכל המשפחה

לנישואי הנכד נועם נוריאל ודנית


מזל טוב

לסוף סלע

ולכל המשפחה

לנשואיך לשחר

 

מזל טוב

 

לרחלי ורון וייס

ולכל המשפחה

להולדת הנכדה

בת לבן ובת-אל

***********************

 

חוג עמקים

סוף העונה  להת'

***********************

לידיעת החברים, ישנה עלייה חדה במספר המאומתים לקורונה בגבע. אנו ממליצים לעטות מסיכה במקומות סגורים. בברכת בריאות מלאה, צוות המרפאה ומענית  

***********************

הודעה ממרפאת שיניים:בבקשה להגיע למרפאה רק עם מסכה.תודה על שיתוף הפעולה.  צוות מרפ"ש

***********************

   שלום לכולם, בעקבות שאלות של חברים אני מבקש להבהיר כמה נקודות בקשר למשאל על ענף המזון: א. בכל חלופה מבנה חדר האוכל נשאר באחריות הקיבוץ, במימון וניהול הקהילה. ב. מחיר המנה בכל חלופה לא יסובסד, והנסיון מלמד שהמחיר די זהה בכל החלופות. ג. בהפעלת ענף המזון על ידי קייטרינג חיצוני אנו חוסכים 200000ש"ח בגלל מספר המנות המצומצם שענף המזון בגבע מייצר, מול אלפי מנות שהקייטרינג החיצוני מייצר כל יום. בגלל היתרון לגודל מחיר ייצור המנה שלו יותר בזול חימקה גנירם מנהל קהילה 

***********************

   שלום לכולם, בשל בעיה טכנית המפגש לגבי בניה ושיפוצים שהיה אמור להתקיים היום נידחה ליום שלישי הבא 28.6.2022 בשעה 20:00 במועדון לחבר. 

***********************

פרוייקט שידרוג אינטרנט

לחברים שלום!

משבוע הבא יתחיל פרויקט של שדרוג תשתיות האינטרנט בגבע.

לצורך זה עובדי החברה יעבדו בגבע בהעברת סיבים ויחליפו את הראוטרים בבתים.

לפני הגעה לבית יתבצע תיאום טלפוני עם הדיירים.

זמן הטיפול בדירה כשעתיים.

תודה

טל גולן

***********************

 

  ב- 16.7, בשבת אחר הצהריים, מופע לילדים "קישקושולגיה" – מופע תנועה אינטראקטיבי לילדים, פרטים בהמשך. אחראית - ספיר אליאסף-רבי.

 מילו

·       בסוף אוגוסט – יערך יום הילד. אחראית ספיר אליאסף-רבי בשיתוף עם החינוך. פרטים בהמשך.

בין ה- 17.7 ל- 26.7 אעדר מהעבודה וספיר תהיה הכתובת לכל פנייה בנוגע לציוד של התרבות.

שבת שלום!

לילך רז


מילות תודה - משפחת כהן

מילות תודה

אבא שלנו, אלי כהן, הלך לעולמו.

בתקופת חייו האחרונה ליוו אותו לא מעט אנשים.

אנו מבקשים להודות להם על העזרה, התמיכה והסיוע שנתנו לאבא במישרין או

בעקיפין ובכך הוסיפו עוד נחת לאבא ולנו בתקופה זו.

ראשונים מכולם- אריק וענת לביא- שכנים נפלאים, שעזרו לנו בליווי

אבא ועשו עבודת קודש במסירות גדולה לאין ערוך.

במהלך השנתיים וחצי האחרונות אריק ביקר את אבא  על בסיס יומיומי, שוחח איתו, עודד אותו, ותמך בו נפשית ופיזית. הוא לקח אותו לבריכה, ולפעילויות בגבע, והיה זמין עבורו לכל צורך, בכל שעה, עד לרגעיו האחרונים ממש.

אבא זכה בשכן יקר וחבר אמיתי, ואנחנו אסירי תודה על נתינתו הבלתי נדלית של אריק, כשלצידו ענת, שמבינה, מכילה ותומכת עד מאוד.

ארלין- בחורה פיליפינית שעזרה לאבא בכל פעולה שהזדקק לה, וטיפלה בו

כאילו היה אבא שלה, בחריצות ובדאגה לכך שתמיד ביתו יהיה נקי, מסודר ונעים

למראה. וסייע לה במשימות שונות ריקו, הבחור שמלווה את דני גפן.

ורד ידין, שהייתה כתובת לכל דבר ועניין בעת הצורך והכל באיכפתיות רבה.

רותי לב (ק), שיצרה קשרי חברות עם אבא, ואף ראיינה אותו על קורות חייו

ברגישות ובעניין רב.

       ולנו -נשארה מזכרת מרגשת.

הצוות הרפואי והסיעודי- צוות המרפאה וצוות בית סביון ובראשו מסאלחה- שהיו

מקור להתייעצות ולמענה בכל צורך בריאותי שעלה ותמיד נענינו בסבלנות ובהבנה,

הנהלת הקיבוץ- חיימק'ה ומענית.

שאימה- ש"גוייסה" לארגן את סביבת ביתו של אבא ולהקל עליו בהתנהלות

היומיומית בשלבים הראשונים של ההידרדרות במצבו.

רקפת- העו"ס, שיצרה עימנו קשר והייתה מקור נוסף להתייעצות ולחשיבה על

טובת אבא.

שאונה  נצקי, חברת בית השיטה, יצרה מענה חברתי לאבא, ודאגה להפעיל

אותו בפעילויות שונות: עבודה בגינה, אפייה, טיולים ותרגול מוטורי וקוגנטיבי מכל

סוג שהוא. בחוכמה ובחן רב הצליחה לעורר בו פעם אחר פעם את הטעם לחיים.

יאיר קארו- בנוסף לידידותו עם אבא, היה עבורו וגם עבורנו מקור עזר ותמיכה בעת

תפקידו, וגם לאחר מכן.

איקסי- שסייע לנו בהסעת אבא ל"סביום" במזרע, והיטה שכם בשמחה, בעת

הצורך, ב"שוטף" ובמהלך האישפוז של אבא בבית החולים.

יונה רבי- שתמיד נרתם ללא היסוס לעזרה מיידית בכל תקלה בטלוויזיה.

ואחרונים חביבים, כל אלו שארגנו, התגייסו ועזרו לנו להביא את אבא למנוחת

עולמים ולטקס קבורה מכובד וראוי-

עומר רז, אורלי ואורי ברזק- ועדת אבלות, יעל זיו שסייעה לאירוח במועדון לחבר

אחרי הלוויה, יורם אלוני -בהכנת מקום הקבורה ולכל מי שסייע בקבורת הארון.

דוד שטנר, שניאות ברצון לכתוב על אבא ולהקריא בהלוויה- ריגשת אותנו! וללירן

סלע שסיפק מערכת הגברה להלוויה.

אפילוג-

אם בחייו של אבא, הוא לא תמיד חש שהבית בגבע גומל לו על עשייתו בבקרה, הרי

שכאן, בסוף חייו, הוא זכה לכבוד ולהערכה המגיעים לו, ולנו- לחוש ולדעת שגבע

היא אכן בית.

שירלי, יקי, ניצן וליאור.

חדר האוכל

 

חדר האוכל

(כמעט) סוף?

 

שיפוץ חדר האוכל .

1980   האגף החדש

ברכת הורי בר מצווה

נערים חמודים ויקרים:

בחרנו לפתוח במילותיהם של עילי בוטנר וקובי אפללו, זה הרגע, הנה באה השעה..

אל תפחד, תשאף לדעת

אל תדאג, עוד תקיים

מי שבידו לגעת

יש שבליבו עוד לנחם

אל תפחד, ימים יבואו

ועונות שנה תחלוף

אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף

אל תפחד ממציאות נושכת

ואנשים קרים

כל אחד סוחב בבטן

ומעט שעליהם רואים

כמה כח יש ברגע

והנצח אין לו סוף

בכל דמעה שעוד תרד

יגיע צחוק

וזה הרגע

הנה באה השעה

מה תביא איתה הרוח

מה ימיס את הדממה

ויש סיבות לכל דבר

יש חלום שלא נגמר

בסוף הדרך עוד תהיה מאושר

זהו יום חגכם בתום שנה שמהווה רשמית את תחילת המסע שלכם אל ההתבגרות.עברתם הרבה השנה – עליתם לחטיבת הביניים, לבית ספר חדש וגדול, החלפתם את בית שקד בזח"ט וצלחתם את שלל משימות בר המצווה תוך שאתם ממשיכים ולומדים על כוחכם כנערים וקבוצה, על הקבלה שבנתינה, לקהילה ולאחר.

מאחלים לכם שלא תפחדו, תשאפו לדעת, זכרו שבכוחכם לנחם ולקיים. נכון, הדרך נהיית מאתגרת יותר ויותר אך בכל דמעה שעוד תרד, יגיע גם הצחוק. הוריכם והצוות החינוכי מלווים אתכם בכל צעד ויעשו כל שיידרש כדי לסייע לכם להגשים כל חלום שלא נגמר, אז תשאפו גבוה – כי מותר!!מאחלים לכםהמון מזל טוב, ובעיקר – שתהיו מאושרים ותדעו להעריך את היש ואת הרגעים הטובים.                   

באהבה, מערכת החינוך בגבע יוני 2022.

המסלול הבטוח - רבקה ארצי

חוברת הקיבוץ המתחדש  אין תשלום ארנונה במסלול הבטוח.

 ( הנוסח בחוברת זו זהה לחוברת המקורית מההנהלה הקודמת, שם לא כללו ביודעין את הארנונה במסלול זה).

בהמשך לרשימתי הקודמת בעניין תשלום  מס ארנונה. במסלול הבטוח אני רוצה להדגיש  שאין  בסעיפים הדנים במסלול הבטוח ולו מילה אחת על תשלום מס ארנונה.

אני מפנה את הנוגעים בדבר ואת מי שמעוניין לעיין בחוברת השינוי שאושרה לפני כשלושה חודשים ברוב מיוחס. במקומות הבאים.

פרק 1  סעיף 8 "המסלול הבטוח".

  תת סעיף 8.3.4

. תת סעיף 8.3.8

הנה תוכן הסעיפים הנ"ל בתקנון.

3. תת  סעיף 8.3.4 - מבטיח, שבכל הפרטה נוספת שתתבצע בעתיד (בתחום שאינו רווחה, בריאות  ומעבר למחירון השירותים ) לאחר השינוי יוגדל התקציב המובטח הנ"ל .

4. תת סעיף 8.3.8  מבהיר, כי על התקציב המובטח, לא יוטלו מיסים על ידי הקיבוץ.

אפשר לראות שנושא הארנונה לא נכלל  ולו במילה, בפרק "המסלול הבטוח" בחוברת הקיימת שאושרה .

הגדרת מסלול בטוח  הייתה : הקפאת "המצב שיתופי" ביום השינוי.

חשוב להזכיר שוב שבקיבוץ שיתופי מעולם לא שולמה הארנונה ע"י חבר. ( אין ויכוח כלל, כי תשלום ארנונה הוא סממן מובהק של הליך ההפרטה ).

לסבר את האוזן והעין :

- חברים הבוחרים  "במסלול הבטוח  משלמים מתקציבם לגבע  סכומי כסף גבוהים לאין ערוך מחברים השייכים למסלול הרגיל.

הנה  דוגמא: זוג פנסיונרים מקבל כ 15,500 ₪. אך מעביר לגבע כ 6500 ₪.

נשאר בידיו 9000 ₪. בלבד

סכום זה אף גבוה מכל המיסים והארנונה גם יחד.

רבקה ארצי


שיוך הוגן לכולם - דגן ידין

שיוך הוגן לכולם וכמה שיותר מהר

 

חברי גבע היקרים, לאחרונה הובאה על ידי ההנהלה הצעה הכוללת:

1.    אישרור של חלופת האגודה ברוב רגיל, כנדרש.

2.    דרישה לחיוב חברים כעת בחלקם היחסי ברכישת הזכויות מרמ"י וזאת ללא הענקת הזכויות בפועל (מצורף סעיף 44 (2) בתקנון האגודה)

3.    תנאים לשיוך וסנקציות על חברים כחלק מהליך השיוך

תהליך השיוך הינו תהליך מורכב אשר לקח בקיבוצים שונים זמן רב. בגבע ישנה הזדמנות כחלק מאישור חלופת האגודה לקצר את ההליך.


לדעתנו העמסת תנאים ומגבלות נוספות
. אשר מאריכים את התהליך (לכולם), אסור שיקרו.
בכל שנה שהתהליך מתארך הולכים לעולמם (בממוצע) 4-5 חברים. חלקם יאבדו את הזכות להוריש מגרש ולגבע תעמוד הזכות לפדות את זכותם בכסף (לפי חוברת השינוי זכות ההורשה נשמרת אך גבע יכולה לפדות את המגרש בכסף).

הדרישה שחבר יממן מראש את רכישת כלל המגרש (45 אש"ח++) מבלי לקבל שום זכות במגרש או אף לדעת באיזה מגרש מדובר היא הזויה. מלבד סירבול ההליך, מתי בפעם האחרונה הלוויתם למישהו כזה סכום בלי קבלה או זכות כלשהי?

סעיף 44 (2) בתקנון האגש"ח:מובאת בזאת לחברים הצעה חליפית על בסיס הצעת ההנהלה.
הצעה אשר בעיקריה:

·       מפשטת ומקצרת את תהליך השיוך

·       דואגת ומבטיחה את זכויות החבר

·       מונעת ריבים וסיבוכים פוטנציאלים בתהליך ומתבססת על הפתורנות הקבועים בתקנון האגש"ח.

אנחנו קוראים לחברים שלא להצביע בעד הצעת ההנהלה לפני שדנים בחלופות.
זה אינו נושא שכדאי לאשר כלאחר יד.

הצעת ההנהלה

הצעת חברים

רקע:

1.1.  ביום 5.5.2017 אושרה בקלפי החלטה בדבר אימוץ חלופת האגודה, לפי החלטה 1488 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "ההחלטה העקרונית").

1.2.  במסגרת ההחלטה העקרונית נקבע כי "ככל שתתקבל החלטה לאימוץ חלופת האגודה, הרי שלפני חתימת "העסקה" לרכישת המגרשים בין הקיבוץ לבין רמ"י, תובא ההחלטה על ביצועה לאשרור נוסף". כן נקבע כי לצורך האשרור יוצגו לאסיפה היקף המגרשים הנרכשים בשלב הראשון והתכנית הכלכלית למימון העסקה.

1.3.  לאור האמור, מובאת לאישור האסיפה בקלפי (ברוב רגיל מבין המצביעים בעד ונגד) החלטה כדלקמן:

2.

נשאר אותו הדבר בדיוק, אין שינוי בנוסח.

2.     אשרור ההחלטה העקרונית ורכישת חלקת המגורים:

2.1.  הקיבוץ ירכוש את חלקת המגורים, הכוללת בשלב ראשון 311 מגרשי מגורים.

2.2.  הקיבוץ ישלם לרמ"י את הסכום שנדרש על ידי רמ"י לפי  השומה מיום 6/6/2022 המצ"ב כנספח להחלטה זו, העומד על כ- 17,000,000 ₪ לפני מע"מ.

נשאר אותו הדבר בדיוק, אין שינוי בנוסח.


 


3.     חיוב החברים בחלקם היחסי מתוך תשלום הקיבוץ לרמ"י:

3.1.     על פי העקרונות שנקבעו בחוברת השינוי באורחות החיים שאושרה בקלפי ביום 24.03.2022 (להלן: "חוברת השינוי"), כל יחידה משפחתית של חברים תידרש לשלם לקיבוץ, עבור רכישת הזכויות במקרקעין (המגרש/הדירה) שהיא משייכת וזאת בהתאם לסכום שאותו נדרש הקיבוץ לשלם לרמ"י עבור אותו הנכס בצירוף הפרשי ההצמדה וריבית באותם התנאים שיחולו על הקיבוץ במסגרת ההלוואה שהוא יקבל לצורך התשלום לרמ"י (אלא אם ייקבע אחרת בהחלטות הקיבוץ). הכול בצירוף של 10% מהסכום הנ"ל כהשתתפות בתקורה ובהוצאות הקיבוץ ליישום הליך השיוך (עורכי דין, יועצי מס, רוא"ח, יועצים אחרים , אדריכלים וכו' ). הכול כפי שייקבע בהסדר המפורט.
( סכומים אלה אינם כוללים את עלויות המיסוי היטלים וכו' שנחויב כתוצאה מתהליך השיוך, אותם יידרשו החברים לשלם   בהמשך)

 

3.2.  על מנת לסייע לקיבוץ לקדם את רכישת הזכויות כנ"ל עוד בטרם יושלמו הליכי הפרצלציה והליכי בחירת המגרשים לשיוך, תשלם כל יחידה משפחתית תשלם לקיבוץ סך של 45,000 ₪ כמקדמה על חשבון התשלום המלא האמור בסעיף 3.1 לעיל (להלן: "המקדמה"). יתרת התשלום תתבצע במועדים שייקבעו בהחלטות הקיבוץ. ככל שיתברר שהסכום הסופי נמוך מסכום המקדמה, יוחזר ההפרש לחבר.

 

3.3.  יחידה משפחתית שתשלם לקיבוץ את המקדמה עד ליום 31.12.2022 – תקבל הנחה של %6 בעת ביצוע  ההתחשבנות מול הקיבוץ בקשר עם התשלום המלא כאמור בסעיף 3.1 לעיל. כלומר,  היחידה המשפחתית תקבל הנחה של 6% הנחה בסכום הכולל הנ"ל. חברים שאינם מקיימים את החלטות הקיבוץ (וקיבלו התראה על כך בכתב מהקיבוץ) לא יהיו רשאים לשלם את המקדמה אלא אם יקבע לגביהם במפורש אחרת במזכירות.

3.     חיוב החברים בחלקם היחסי מתוך

תשלום הקיבוץ לרמ"י:

 

3.1.      נשאר זהה
בתוספת: צבירת הריביות והפרשי ההצמדה המתוארים, יפורסמו לציבור אחת לרבעון

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.      מבוטל אין צורך לא במקדמה ולא בהטבה למי שמשלם אותה.
מוחלף ב: "האסיפה מורה להנהלת הקיבוץ לסיים ולהציג לחברים את הפרצלציה ולסיים את הליכי בחירת המגרשים לשיוך עד סוף שנת 2022"

 

3.3.      מבוטל אין צורך לא במקדמה ולא בהטבה למי שמשלם אותה.
 

4.  תנאים לשיוך:

4.1.  מבלי לגרוע מכל תנאי אחר או נוסף שנקבע בחוברת השינוי ו/או ייקבע במסגרת כללי שיוך הדירות המפורטים, מובהר כי כל הבאים הינם תנאי לחתימת החברים על הסכם חכירת המשנה ו/או כניסתו לתוקף:

4.1.1.    תשלום הסכום כאמור בסעיפים 3.1 ו- 3.3 לעיל לקיבוץ;

4.1.2.    העדר חובות לקיבוץ;

4.1.3.    עמידה בהחלטות הקיבוץ ובחובות והתחייבויות החברים לפי תקנון הקיבוץ, החלטות רשויותיו המוסמכות וכל הסכם בין הקיבוץ לחבר, לרבות בכל הנוגע לעמידת החבר בחובותיו בנוגע להעברת שכר והכנסות ולרבות בכל הנוגע לעמידת החבר בחובת הצבירה לפנסיה וקיום כל הביטוחים הנדרשים מחברים לפי החלטות הקיבוץ;

4.1.4.    פינוי וסילוק יד מכל שטח מחוץ לשטח המגרש המיועד לחבר לשיוך בו הוא עושה שימוש או הסדרת שימושו באותו שטח במסגרת הסכם הרשאה לשימוש בינו לבין הקיבוץ.

 

4.     תנאים לשיוך:

4.1.      יובהר כי שיוך המגרש היא זכות מוקנית לחבר.
מתוקף חברותו ביום הקובע ולפי תקנון האגודה וחוברת השינוי. חתימת "הסכם חכירת המשנה" מותנה בנכונותו של החבר לרכוש את הזכויות במגרש המשוייך לפי המתואר בסעיף 3.1 להלן "תשלום המגרש"

4.1.1.             יובהר שכל יחידה משפחתית תשא בעלויות "תשלום המגרש" בעת חתימת "הסכם חכירת משנה" ותשלם אותם כתנאי לחתימת ההסכם.
מובהר שלא יחתם "הסכם חכירת משנה" לפני הסדרת "תשלום המגרש" לגבי הסכום הכולל: מגרש+מבונה+עלויות נוספות  (בניקוי זכויות וותק).

4.2.      אם יקבע כך הקיבוץ בהסדר המפורט, הסדרת "תשלום המגרש" (כולל ריביות והצמדה) יכולה להיות גם בהסדר תשלומים או מתוך חלוקת רווחים עתידית.

4.3.      עומדת לקיבוץ הזכות לדרוש מהחבר עמידה בכל חובותיו על פי התקנון והחלטות האסיפה. כל סכסוך ייפתר בדרך של "פתרון סכסוכים" כפי שכבר מוגדר בתקנון האגודה (בסעיפים 111-113) ובחוברת השינוי (עקרונות איזון ושיוך דירות סעיף 10) וזאת מבלי לעכב או לפגוע בזכותו של החבר לשיוך ובתהליך בחירת המגרשים על ידי כלל החברים.

 


 

5.     ויתור על שיוך:

5.1.  ועד ההנהלה (המזכירות) יהיה רשאי לקבוע מועד אחרון לתשלום המקדמה או לחתימת הסכם חכירת המשנה, אשר לא יקדם למועד אישור הכללים המפורטים באסיפה ואשר לאחריו מי שלא יסדיר את תשלום המקדמה או חתימת ההסכם, ייחשב כמי שוויתר על הזכות לשיוך ובלבד שהמועד הנ"ל יפורסם לכל חברי הקיבוץ באמצעי הפרסום הנהוגים בקיבוץ לפחות 60 ימים מראש.

5.2.  בנוסף יהיה רשאי הקיבוץ לקבוע במסגרת כללי השיוך המפורטים כי חתימת חבר שאינו מעוניין בשיוך דירה, על כתב ויתור בשיוך דירות בנוסח שייקבע על ידי הקיבוץ, יהווה תנאי לקבלת החבר פטור מהשתתפות בעלויות השיוך או לשמירת הזכות לפדיון שווי הוותק שלו.

 

5.     ויתור על שיוך:

5.1.      נשאר זהה... לתשלום המקדמה או לחתימת הסכם חכירת המשנה,.... נשאר זהה5.2.        ללא שינוי

 

מתוך חוברת השינוי (עקרונות איזון ושיוך דירות סעיף 10):


 

דגן ידין.

איך עברו השנים - דני גפן

"איך עברו השנים ?"

 מיולי 95 ועד נובמבר 97, גרתי בשכונת הצעירים בפינה הדרום מערבית של המשק.

בסמוך לשם נבנה באותה התקופה, ביתם של המשפחות גלילי – רצין.

יולי גלילי הייתה אז, בת פחות משנה ! ילדה יפה ונורא ביישנית...

כל כך ביישנית: שכל פעם שהייתי עובר שם ,קורא בשמה ומנופף לשלום.

היא הייתה מכסה את פניה בידה וכשקצת גדלה, אף הייתה בורחת מהדשא לבית הוריה.

באותם הימים התחלתי לכתוב, את השיר "יולי" . שסיימתי לכתוב , אולי עשור מאוחר יותר...

כמעט 25 שנה אחר כך: יולי התחתנה עם בח"ל בר !

רוצה לאחל להם: אושר, בריאות ואהבה...

                                                 דני גפן                

 

ספרים - עפרי אילני

נהוג להזהיר מפני שריפת ספרים, אבל הקלישאה המוכרת זקוקה לעדכון

עפרי אילני

15 ביוני 2022

 חנות ספרים בתל אביב, שנות ה-50צילום: פריץ כהן

בשבועות האחרונים אני חולם מדי לילה את אותו החלום: אני צריך לעבור למקום אחר, תאריך היעד מגיע, נראה שהכל מוכן — ואז אני נזכר בספרייה. חמש דקות לפני זמן הפינוי אני מנסה להעמיס את הספרים לתוך שני תיקים. אבל התיקים קטנים, ויש כונניות שלמות של ספרים מאובקים. אני דוחס כמה ספרים לתוך אחד התיקים, אבל מאות האחרים עוד נשארים על המדף, זנוחים.

זה חלום קצר שמבטא מועקה מוחשית: אין מקום לספרים. בגופי אני מצליח בינתיים להחזיק את הראש מעל המים בעוד שכר הדירה גואה. אבל לספרים כבר אין מקום לחיות. אני נבהל מהמחשבה על הספרים החדשים שאקנה בדוכני שבוע הספר ויצטברו בערימות על הרצפה. יש לי חברים שהעניין הזה תקע אותם: הם רצו לעבור לארץ אחרת, אבל לא ידעו מה לעשות עם הספרים. גם סוחרי הספרים לא היו מעוניינים בפריטים שהציעו. בסוף הם נאלצו להוציא אותם לרחוב, חשופים לפגעי מזג האוויר.

הסופרת מרגרט אטווד, שמצטיינת ביחסי ציבור, פירסמה לאחרונה קליפ שבו היא מנסה לשרוף עם להביור עותק חסין־אש של ספרה "מעשה השפחה". כולם מפחדים משריפת ספרים, ויודעים להזהיר מפני הפשע הזה. החיזיון של ערימת ספרים עולה בלהבות מהדהד רגעים מבעיתים בהיסטוריה ונחשב לסממן המבשר פשיזם או ברבריות פוליטית. אבל אולי צריך לעדכן את מה שאנחנו רגילים לחשוב על השמדת ספרים. צריך לומר את האמת: מה שמאיים כיום על ספרים אינו הפשיזם או הקנאות, אלא הנדל"ן. לאנשים אין מקום בבית לספרים. זה נחשב בלתי־סביר להקדיש שטח יקר בדירה למדפים עם נייר מודפס. זו כנראה אחת הסיבות שאנשים כבר לא רוכשים ספרים. כתוצאה מכך, ההוצאות נאלצות לגרוס את העודפים שמצטברים במחסנים. אנו חיים במקום שבו גורסים ספרים. על האפשרות הזאת היינריך היינה   לא חשב.

נהוג לומר שכבר לא כותבים ספרים כמו פעם. זה כנראה נכון

 

בכלל, אולי הפחד משריפה של ספריות הוא מופרז. במשך שנים התאבלתי על שריפת הספרייה באלכסנדריה. כשהמורות בבית הספר היו מדברות על שריפת בית המקדש, הייתי חושב על האוצרות הפילוסופיים והספרותיים של העולם העתיק שירדו לטמיון. כמה שונה היה העולם אם מאות אלפי הספרים שנשמרו בספרייה היו מגיעים לידינו. כיצד היה העולם נראה אם יכולנו לקרוא את המחזות האבודים של סופוקלס, את חיבורו של אריסטו על הקומדיה או את עשרות הספרים האבודים מתוך ספרו של ליוויוס על תולדות רומא. כל היצירות האלה, חשבתי, ירדו לטמיון ברגע אחד, מכאיב.

 

 

התאבלתי על יצירות שאבדו; התגעגעתי לספרים שלא קראתי. ואז עלתה בי מחשבת כפירה: אולי אני מתגעגע ליצירות הפנטום האלה דווקא בגלל שהן לא קיימות. זה מה שגורם להן להיות מושכות כל כך. שהרי לא באמת קראתי גם את כל היצירות העתיקות ששרדו ושמורות בספריות או באינטרנט. אמנם קראתי כבר בגיל ההתבגרות את שבע הטרגדיות של סופוקלס, בתרגום שלמה דיקמן; אבל את "נוטות החסד" של אייסכילוס לא קראתי, ומי יודע אם אי־פעם אקרא. גם את "ראשיתה של רומא" מאת ליוויוס קראתי רק עד הספר החמישי, ואפילו מהדיאלוג "טימאיוס" של אפלטון קראתי בעצם רק כמה עמודים. קריאת כל הספרות הקלאסית הקיימת יכולה להספיק לי עד סוף החיים — שלא לדבר על יצירות מאוחרות יותר.

ואולי עדיף ככה. בתרבויות שמרניות נהוג לדרוש מתלמידים לשלוט ברשימה קבועה ומוגדרת של ספרים. יש מרצים באוניברסיטה שעדיין נוקטים גישה זו: הם מכתיבים לסטודנטים לרכוש קטלוג של כמה עשרות "ספרי חובה" שאותם הם מוכרחים, לשיטתם, להחזיק בביתם. אני לא שולל לגמרי את הגישה הזאת, ולא מתנגד לרעיון של הנחלת תשתית ידע חיונית — במיוחד בתקופה שבה השכלה וידע אינם זוכים להערכה רבה מדי. ומצד שני, מה הטעם שכולנו נחזיק בזיכרוננו את אותו ידע? כל אדם הוא ספרייה מהלכת שאוצרת אוסף מסוים של טקסטים. אך מה שמייחד כל ספרייה כזו אינו רק הספרים שיש בה, אלא גם הספרים שאין בה. כמו שכל משפט עשוי גם מרווחים בין מילים, כך אנחנו עשויים גם מהספרים שלא קראנו. ומה שנכון לאדם הפרטי, נכון גם לתרבות בכללותה.

הפילוסוף ז'אן ז'אק רוסו, שחיבר בעצמו כ–20 ספרים, סבר ששריפת הספרייה באלכסנדריה היתה דווקא אירוע מבורך. "מעשה נאה", הוא הגדיר זאת בחיבורו "מאמר על המדעים והאמנויות". היתה זו פרובוקציה טיפוסית לרוסו, שהאמין כי השכלה וידע מסבים רק נזק לאדם, והטיף לחזרה לצורת חיים פשוטה בחסות הטבע (בין השאר הוא טען שצריך לספק לילדים ספר קריאה אחד ויחיד: רובינזון קרוזו). ועם זאת, ספק אם הוא עצמו האמין בכך ששריפת ספריות היא המפתח לרווחת האנושות.

אבל יש בעיה אחרת עם המיתוס של שריפת הספרייה באלכסנדריה. למעשה, נראה שאובדנה של הספרייה בכלל לא התרחש בגלל שריפה חד־פעמית. יוליוס קיסר אמנם שרף בטעות חלקים מהספרייה, אבל ידוע שהיא התקיימה ופעלה גם אחריו. גם הכיבוש המוסלמי של מצרים לא אחראי לחורבן אוצר הידע. הסיבה שבגללה ספריית אלכסנדריה אבדה היא כנראה הרבה יותר טריוויאלית ומוכרת: אנשים איבדו בה עניין. היא התנוונה בהדרגה כתוצאה מהזנחה, ממש כפי שקורה לספריות לא מעטות בתקופתנו הנאורה והמודרנית. כי במקום שבו אנשים לא מתעניינים בספרים, אפילו לא צריך לשרוף אותם.

 

 

 

 

פניני עיתונות העבר - ערי גיל


אל תטעו השנה היא שנת 1931

אם אתה ציוני ותיק יש לך הזדמנות  לקבל רשיון כסוכן ראשי להפצת שטרי הגרלה של מפעל


אי ההסכמות  וחוסר האפשרות להגיע לפשרות  לא התחילו היום  שורש הרע היה כנראה כשלא הפרידו מלכתחילה בין דת ומדינה. וככה כנראה לא בונים דמוקרטיה.

מקוה ישראל
דברים טובים

 

סלטים וירקות

סלט קפרזה מקורו באיטליה בה הוא נקרא אינסלטה קפרזה. מדובר בסלט פשוט המורכב לרוב מעגבניות וגבינת מוצרלה ברוטב שמן זית, בלסמי ותבלינים. הסלט טעים מאוד, פשוט ומהיר להכנה והוא מהווה מנה יפה ומגרה, מה שהופך אותו למעולה לאירוח. מתכון קל לסלט קפרזה ברבע שעה. לאירוח מומלץ להגיש לצד לחם כפרי.

 

קפרזה – סלט עגבניות ומוצרלה איטלקי

חפשנו סלט רענן טרי קל ההכנה ומצאנו סלט המבטיח את הנ"ל, עם השם הקצת תמוה קפרזה קפריזה?- מפנק?- זה אנחנו במזג האויר הזה.! בדקנו גילינו שבמטבחנו כרגע אין כל חדש, עייפנו מחפִּש, לקחנו את המתכון הקפריזי הזה כשאנחנו בטוחים שבחום כזה בחוץ הוא לא יכזיב. אגב, המתכון בכמויות קטנות ל2 אנשים.

מצרכים למתכון

  2     כפיות חומץ בלזמי

       גרם גבינת מוצרלה קשה100

2 עגבניות בינוניות

3 כפות שמן זית

רבע כוס עלי בזיליקום

קורט מלח גס

הוראות הכנה

בכוס קטנה מערבבים היטב שמן זית ובלסמי ומניחים בצד.

פורסים מוצרלה לפרוסות שוות, וכן, פורסים את העגבניות לפרוסות שוות.

מפזרים את פרוסות העגבנייה והמוצרלה ומערבבים מעט.

בוזקים את הרוטב מעל לסלט באופן שווה.

מפזרים עלי אורגנו טריים לקישוט ומגישים.