קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2524

04/03/2022

דף מספר 2524 א אדר ב' תשפ"ב 4 במרס   2022

 
עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

פליטים אוקראינה פברואר 2022
קישור לפליפבוק:

 

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן
 

קבוצת גבע 3.03.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1-    תהליך השינוי – מחיר הדחייה

גבע הצביעה פעמיים על חוברת השינוי ועל שינוי התקנון. 74% הצביעו בפעם הראשונה בעד , 8% שינו את הצבעתם לקראת ההצבעה השנייה, וביקשו להתייחס לכמה סוגיות בעניין הבניה, והבהרות בעניין המסלול הבטוח. במפגשים הסברנו את המגבלות ואת הפתרונות שאפשר לתת בתוך המודל. אם במודל השיתופי עוסקים " בחלוקת העוגה ",  במודל המתחדש העיקרון הוא יצירת מנופים שיכפילו את המשאבים: מגדילים את העוגה כדי שלכולם יהיה יותר טוב לאורך זמן.

במצב הקיים וכדי לשמור על תקציבי החברים למרות ההוצאות הגבוהות , אנו לא מבצעים השקעות נדרשות בבניה, קליטה, תשתיות, בסוף יפגע בנו.

דחיות בהכרעה יוצרות מצב שבו אנחנו עלולים להפסיד את סבסוד משרד השיכון (כ- 4 מיליון ₪ ) להקמת השכונה הדרומית.

ללא שינוי גבע לא יכולה להתחיל לקלוט חברים חדשים. בשבועות  הקרובים רמ"י אמורה לאשר את הסכם חלופת האגודה של גבע.  רכישת הקרע תעלה כ- 20 מיליון ₪ . כדי לכסות את מרבית העלות נצטרך לקחת הלוואות.

כ- 7 מיליון ₪  מיועדים לרכוש את הקרקע לשכונות החדשות כאשר הנקלטים ישלמו את עלות הקרקע והריבית.

ככל שאין שינוי, תתארך התקופה בה ההחזרים הם על חשבון קהילת גבע.

דחיית ההכרעה לא רק פוגעת ביכולתה של גבע לצמוח ולקלוט, גם יוצרת עומסים וסיכונים כלכליים ארוכי טווח.

שואלת חברה, אם היום מעלים מחירים ומצמצמים סבסוד מה יהיה בעת ההפרטה? פשוט. ככל שאין הפרטה מצבינו מתדרדר, לא רק בגלל חוסר יעילות המערכת, לא רק כי שכר העבודה: הפריון בגבע נמוך מאוד, אלה גם כי הפגיעה במרקם החברתי עולה לנו בכספים שחברים לוקחים לעצמם, עולה בעלויות משפטיות, פוגע ברוח החברה שיכולה לחזור ולהיות רוח טובה ואיכותית.

אני מזמין את כלל החברים לתמוך במהלך ולהצטרף לעשייה בצוותים השונים כדי שנוכל לממש את הפוטנציאל הטמון בקבוצה.

2-    עדכונים לקראת השינוי

מיסוי:

-        הורדת רמת המיסוי במס איזון- הדרגה המקסימלית תהיה של 45%

-        פטור ממס איזון, על החזר משכנתא להרחבת דירה עד גובה של 2,500 ₪ לחודש .

-        פטור ממס איזון על החזרי נסיעות ושווי רכב.

מסלול בטוח

-        מובהר ששינויים בתחום בריאות ורווחה ביחס להחלטות קיימות לפני השינוי  דורשים אישור של הקיבוץ ושל 75% מהחברים במסלול.

-        מובהר שבמידה ויהיו הפרטות נוספות או עלויות נוספות מיום השינוי, חברי המסלול הבטוח יהיו מפוצים בהתאם.

-        סימולצית שכר תופק לתקציב במסלול הבטוח בימים בקרובים.

-        אמנת השירות בבניין-  תחול על דירות החברים במסלול הבטוח כפי שהוא יהיה נכון ליום השינוי ועד ליום השיוך .

-        טיפול אדמיניסטרטיבי בארנונה של חברים ב'מסלול הבטו'ח לרבות סיוע במיצוי זכויות ובקבלת הנחה מהמועצה, הטיפול יעשה על ידי הקיבוץ על מנת להקל לחברים המבוגרים.

-        הובהר וחודד שהמשותף ל-2 המסלולים מסלול רגיל ומסלול בטוח,  ביום השינוי יחולו זכויות ההורשה והשיוך כמו גם פירות הנכסים על כלל החברים בגבע ללא הבדל בין המסלולים. כמו כן הובהר שהאפשרות לעבוד במסלול  "עבודה בתגמול" בלי מיסוי חל על החברים בשני המסלולים.

בניה ואיזונים:

-        חברים היוצאים לבנייה יוכלו לקבל מיקדמה של לפחות 30,000 ₪  ע"ח חוב האיזונים.

-        הדרישה להחזיר את חוב האיזונים כדי לקחת משכנתא נדחית רק לחברים שיקחו משכנתאות החל 2028

-        תינתן הנחה נוספת לחברים המשלמים את האיזוניים מיידית, 10% על החזר עד סוף 2023 8% ב2024 ויורד בהמשך.בשלוש השנים הראשונות הקיבוץ ישתתף ב-50% מעלות הזזת התשתיות עד לגובה של 15,000 ₪ .

-        הוחלט במזכירות שלצורך הקצאת הדירות תהיה עדיפות לחברים ולמועמדים בגבע, לפני אלה שיגיעו לקליטה.

-        מובאת לאסיפה הצעה לשחרור קרנות החיים.

 דיווח מישיבת מזכירות מתאריך 22.2.2022

תקציב קהילה 2022

אלכס הציגה את תקציב קהילה לשנת 2022 והתחזית לסיכום  2021. בתחזית לסיכום רואים שיפור בהתנהלות בעיקר בחציון השני בבריאות, בחינוך, בכולבו, בענף המזון וברכב. יש גידול בהוצאות: תכנון ומשפטיות, כאשר אנו נתמקד השנה בשיפור ההתנהלות בתחומי הבניה והנוי. הוצגה תכנית גרעונית.

סיכום: המזכירות ביקשה להציע חלופות לצמצומים כדי להביא תכנית מאוזנת.

היערכות לקראת ההצבעה על השינוי.

המזכירות הביעה תמיכה במהלכים המוצעים ע"י צוות השינוי.

3-    פסק בוררות  דגן ידין,

במסגרת הליך בוררות שהתקיים עם דגן ידין בנושא בקשתו לחופשה מיוחדת , ניתן פסק בוררות במסגרתו הוחלט כי בכפוף לעמידתם בכלל התנאים שנקבעו וכן בכפוף לחתימה על ההסכם, משפחת ידין (דגן ואלכס) יצאו לחופשה מיוחדת בקיבוץ ביחד. החל מיום 1.7.21 ועד למועד השינוי או שנה מיום כניסת ההסכם לתוקף, הראשון מבניהם בהתאם לתקנון שנת חופש.

במהלך תקופת החופשה , ישלמו כלל הוצאותיהם כולל שכר דירה, בתי ילדים ושירותים נוספים כנהוג מול תושבים.

בברכה

שבת שלום

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

לקראת האסיפה

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום רביעי 9.03.2022

בשעה 20:00 בחדר האוכל

 

סדר יום :

1.     אישור האספה להעברה לקלפי חוברת השינוי ושינוי

       תקנון הקיבוץ, נידרש רוב מיוחס לשינוי .

2.     הודעות ושאילתות.

  האספה מצולמת.

  אנא בואו עם מסכות.

בברכה,

חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

 

ממש"א - רינת גלילי

‏2.3.2022

ממשאבי אנוש

תלושי שכר- מתחילים להריץ באופן חודשי את תלושי השכר. ההרצה תסייע לחברים ללמוד ולהכיר את מבנה התלוש ומרכיביו ואת התלוש המשפחתי. מערכת השכר היא מערכת לומדת ובעלי התפקיד עושים מאמצים רבים לאסוף, לעבד ולשקף נתונים איכותיים.

בתחילת השבוע הבא (שני ככל הנראה) יחולקו בתאי הדואר תלושי שכר ותלושים משפחתיים מאוחדים. חברים בני +67 יקבלו גם סימולציה של "המסלול הבטוח" על מנת לסייע בבחירת המסלול המתאים ביותר עבורם.

תלושי ינואר, מבוססים על תלושים בפועל של עובדי החוץ, דו"ח נתונים מבקרה, תמחור והיקף משרה של עובדי פנים.

כדי להפיק תלושים איכותיים נדרש להקפיד על:

·       דיווח כניסות ויציאות לעבודה באופן יומי ועקבי כולל: מעבר בין עבודות, הפסקות וכו', הבאת אישורים על ימי היעדרות שאינם ימי חופש יש להעביר לצפריר חשבת השכר במייל או לשים בתיבה שמחוץ למשרד.

·       עובדי חוץ-  כנהוג, העברת תלושי השכר עד ה- 12 בכל חודש למייל תלושים tlushimgeva@gmail.com או לתיבה בכניסה למש"א.

·       חברים בפנסיה- העברת תלושי הפנסיה מידי חודש- כנהוג לורד או בתיבה שמחוץ למשרדה.

·       בכל שינוי שחל בתנאי העבודה, כולל סיום ותחילת עבודה יש לדווח למש"א.

·       אישורים  מביטוח לאומי (כולל מילואים) - יש להמשיך להעביר למוניקה, כנהוג.

חברים שירצו להבין יותר, לשאול  שאלות, לקבל הבהרות או לתקן טעויות, מוזמנים לפנות לצפריר ואלכס בטלפון ולתאם מועד לפגישה.  טלפונים במשרד חשבות השכר והתמחיר:

צפריר גולדמן- (חשבת שכר) 04-6535784

אלכס ידין- (תמחירנית): 04-6535706

חשוב לציין, במידה ונפלו טעויות בתלושים, הם יתוקנו בחודש העוקב כנהוג בכל ארגון.

איוש משרות: נציג ציבור למזכירות,  מרכז לוועדת רכב, יו"ר ועדת חינוך, יו"ר ועדת צעירים, יו"ר בינוי. לתפקידים אלה חשיבות גדולה בתפקוד טוב, יעיל ואיכותי של הקהילה. חברים שייקחו על

עצמם ריכוז ועדות, יכולים לבחור את הצוות ובלבד שיהיה מגוון ומיצג את כלל החברה. מי ירים את הכפפה? המעוניינים לקבל מידע רחב יותר על תפקיד זה או אחר מוזמנים לפנות אלי.

לדירקטוריון בקרה עדיין לא נמצא חבר שמוכן ויכול להעמיד את עצמו. הדריקטוריון ממשיך  לתפקד בהרכב הקיים.

תשלום על ימי בידוד- עדכון- בסוף פברואר הסתיים הסדר ימי הבידוד במסגרת הוראת השעה. 

משרות בבקרה- לבקרה דרושים עובדים בתחומים שונים. תיאור ודרישות התפקיד מפורסמים באתר גבע. כל מי שמתעניין ורוצה להבין מעט יותר מוזמן לפנות לדפנה פראג' טל. 050-6563884 ממשאבי אנוש בקרה.

שבת שלום

ובריאות טובה

רינת

הודעות לדף

 

מזל טוב

לאילנה ואהרון לב

להולדת הנכדה

בת לארז ונירית

****************

חוג עמקים

 

חוג ספרות

יום א' 27/3/22 בשעה 19:30  בזום

פרופ. רפי וייכרט :  מקום הולדתי נוקש על גבי דיוקנאות

של משוררים מהקיבוץ

*

חוג יהדות

ביום ד' 9/3/22 בזום בשעה 20

הרבי הודה גלעד

נאומו ההסטורי של משה

*

ערב  שירה עם שרהלה שרון

ביום א'6/3/22  בשעה 20:30 בח-א בגבע

*

קפה תרבות

יום15/3   בבית העם במושב ברק

יוסי בונן

פורים מופע על חושי מנתצים את גבולות הדמיון

****************

תחפושות

ראשון, שלישי, חמישי 16:00-17:00

שישי 13:00-14:00

לפרטים נוספים

נל 0526860919

חולק 0546633780

ימים ושעות לשבוע הבא יפורסמו בהמשך     

****************

כשבאתי לגבע ספרו לי "יותר כדאי להיות פרה בגבע מחבר בעין חרוד"

כאשר מעלים את מחיר המזון ברפת, מעלים גם את מחיר החלב. אבל גם אחרי תקציב הרסני שהיה ב20-21 ,מעלים את המחירים בכל-בו ומטבח תקציבי החברים נשארים כבר שנה שנייה ולא מעלים אותם.

אם היום אנחנו יכולים לשמור על ערך התקציב האישי, ת אם יש שינוי האבטחה לשמור על ערך התקציבים היא "פייק ניוז" (FAKE NEWS) ולא יותר.

בצער רב ברנדה לנדס

****************

צוות גלבוע ירוק מברך את ראש המועצה עובד נור ואת חברי הוועדה המקומית על החלטתם החשובה בבוקר יום ד' - דחיית היתר הבניה של טוריבנות הרוח של כפר יחזקאל ועין חרוד איחוד.

ניטור פרוייקט טורבינות הרוח עצומות המימדים בגולן מגלה כי ישנם פגיעות ונזקים שלא נלקחו בחשבון.

לצערנו, קרוב לוודאי שהיזמים יגישו ערר על ההחלטה, לכן זה עדיין לא סוף פסוק. אבל זוהי החלטה משמעותית מאד לעתיד הגלבוע.

*תודה גדולה לעובד ולחברי הוועדה המקומית על הצבת הדאגה לתושבי הגלבוע בראש סדרי העדיפויותhttps://www.facebook.com/groups/GreenGilboa/posts/1056464571580658/

הודעה מהמרפאה

הודעה מהמרפאה

על פי הוראת קופת חולים כללית . מעתה ,כדי לקבל תרופות, יש להגיע למרפאה עם הכרטיס המגנטי של הקופה

*****************************

לחברים ולחברות שלום

1.     דפיברילטורים בגבע

שמחה לעדכן שבגבע יש מספר דפיברילטורים (מכשיר מציל חיים באירועי לב) מכשיר אחד נמצא במרפאה, מכשיר שני בבית סביון (שפתוח24/7) מכשיר שלישי בכניסה התחתונה של חדר האוכל.

כל מי שמעוניין בהדרכה מוזמן לפנות אליי או למסלחה ונארגן הדרכה מרוכזת. כמו כן אפשר לקבל גם הסבר פרטני.

2.     הודעת העדרות:

 בין ה 9 למרץ ל 1 באפריל 2022 אעדר מהעבודה, מגבע ומהארץ.

לדברים מתוכננים כדאי לפנות בהקדם, לנושאים דחופים בעת העדרי ניתן לפנות למרפאה, למסלחה בבית סביון, או לענת לוין "הגיל השלישי", כל אחד בהתאם לאופי הפניה.

בנושא חדרי אורחים תחליף אותי נל (בת הזוג של ארז בן יוסף).

מי שיודע על צורך מראש, מוזמן לפנות אלי, ובזמן העדרי ניתן לפנות

לנל 052-6860919. תודה לנל.

בברכת שבת שלום ובריאות טובה לכולם,

מענית

*****************************

מצילים את בית חולים "העמק"

שר הבריאות, ניצן הורביץ

הנהלת קופת חולים כללית

 

אנו, תושבות ותושבי מרחב עפולה, עמק יזרעאל, הגלבוע ועוד עשרות ישובים ובהם כמליון תושבי ותושבות מדינת ישראל, אומרים לכם די! לא נשלים יותר עם אפלייה של בית חולים העמקזה בית החולים שלנו. זה בית חולים עם צוות משכמו ומעלה שידיו כבולות. זה בית חולים שהוזנח, שנחנק, שנמנעו ממנו תנאים להתפתחות. שנמנע ממנו לתת שרותים חיוניים כולל שירותים מצילי חיים לאוכלוסיית הצפון.

מאסנו בהבטחות, אנו חרדים לבריאותנו. אנו לא מוכנים להיות קורבנות של אפליה מתמשכת בין מרכז לפריפריה, לתשתית רפואית רעועה שללא ספק תעלה בחיי אדם.

אין לכם את הזכות לפגוע בבריאותנו. זוהי זכות יסוד של כל אחת ואחד מאיתנו, לקבל את המובן מאליו. בית חולים ראוי, עם מיטב היכולות לתת מענה לכל בעיה וצורך בריאותי.

אנו דורשים:

·        מימוש ההבטחה הפומבית להפיכת בית חולים העמק למרכז על ובו כל היחידות, המחלקות, השירותים, הציוד וכח האדם הנדרשים לתת מענה רפואי איכותי, בחמש השנים הקרובות, בדיוק כמו בבילנסון, סורוקה או רמב"ם.

·        עשרות שנים של הזנחה חייבות להסתיים. בבית חולים העמק חייב להיות טיפול נמרץ ראוי, ניתוחי לב, חזה ומח, למבוגרים, ילדים ופגים. מערך כירורגי על כל היחידות ותתי ההתמחויות הקיימים, מערך דימות כמו בבתי החולים הנ"ל, הקמת תשתית רפואית מצילת חיים למקרי חרום ופציעות קשות, הקמת מחלקות אשפוז חסרות דוגמת קרדיולוגיה, צינתורי מוח מצילי חיים, מיטות אשפוז פסיכיאטריות לילדים ונוער, מיטות בטיפול נמרץ ילדים ועוד רשימה ארוכה של מערכות מצילות חיים.

·        הקצאה מיידית תואמת ומתוקצבת של תקני כח אדם לרופאים, אנשי סיעוד, פיזיותרפיסטים, דיאטנים, עובדים סוציאלים ואנשי מנהלה.

·        הקמת מבנים חדשים אשר יפתרו את בעיית הצפיפות הבלתי אנושיים במיון ובמחלקות, יחליפו מבנים מיושנים המיועדים להריסה וזאת תוך הקמת יחידות חדשות אשר יספקו מענה הולם לצרכי אוכלוסייה אדירה ומגוונת.

 אנו החתומים מטה, תושבות ותושבים מודאגים, אזרחים ואזרחיות הדורשים את המגיע להם, קוראים לכם לממש את ההבטחות וההתחייבויות שניתנו לאלתר. המשך המצב הקיים עולה בחיי אדם. זה במשמרת שלכם. אלו החיים שלנו. זו המדינה של כולנו

.

עצומה: מצילים את בית חולים העמק

https://www.atzuma.co.il/savehaemek

פינת תרבות

 

      א. ביום ה' ה-10.3 בשעה 20:00 יתקיים ערב לכבוד יום האישה במועדון לחבר.

    

ב. פורים ילדים יחול בשבת ה- 19.3

 

ג. נשף הפורים למבוגרים יערך ביום ו,' ה- 25.3.

כל הפרטים יפורסמו בהמשך, אנא עקבו

**************************

המופע האזורי *בוא שיר עברי* מתקרב בצעדי ענק יתקיים ביום א  27/3

והפעם  בסימן 100 שנות התיישבות

אנו מחפשים את שירי הבדגל"שירי הדגל" ליצירת מחרוזת משירי היישובים.

של כל יישוב ויישוב

אם אתם רוצים להשתתף במחרוזת, אנא כתבו לנו מהו שיר הדגל היישובי שלכם והחלו להתארגן עם נציגות שתשיר אותו.

ההרשמה להשתתפות תהיה עד יום ה', -כתבו לנו הודעת וואטספ במספר 050-9595131

 *בית המוסיקה יזרעאל גלבוע*🎼
 

תקנון אבחונים וטיפולים לילדים ולנוער - הנהלת החינוך

 

לציבור ההורים שלום.

בחודש שעבר דנה מועצת חינוך בתקנון האבחונים והטיפולים הניתנים לילדי ולנערי גבע.

מצ"ב התקנון המעודכן.

מוזמנים לפנות לימית (רכזת החינוך המיוחד) בשאלות והבהרות.

בברכה,    הנהלת חינוך.

**********

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים ונוער בקיבוץ גבע

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים מגיל לידה עד סיום י"ב כיתות, בא להסדיר את אופן הפניה, האחריות והתשלום עבור תחום שירות זה.

במהלך חודש פברואר 2022 מועצת חינוך דנה ועדכנה מחדש את הנוהל:

1.    האחריות המלאה למתן הטיפול לילד/ה הינה של ההורה.

2.     פנייה לטיפול תעשה על ידי ההורה, לאחראית על תחום החינוך המיוחד (ימית). התחלת טיפול מחייבת אישור של האחראית, כתנאי למימון הטיפול. 

3.     לפני כל תחילת טיפול או אבחון, יש לקבל מכתב הפנייה מרופא המשפחה.

4.     המימון לכל טיפול ינתן אך ורק אם המטפל/ת עובד דרך קופת חולים ויש החזרים מהקופה. (אפשר לבדוק עם רוחלה במרפאה).

5.     התשלום עבור הטיפול ישולם ישירות על ידי ההורים.

6.     כל תהליך ההחזר הכספי על הטיפול יתבצע דרך המרפאה (רוחלה - המזכירה הרפואית), הקיבוץ משתתף בהפרש שבין העלות להחזר.

7.     הדרכת הורים תהיה כחלק מסך הפגישות של הילד/ה .

8.    מספר הפגישות לשנה (לסוג טיפול אחד) = 30 מפגשים בלבד, כפי שמאפשרת קופת החולים. במידה ובמהלך השנה עוברים את מכסת הטיפולים, האפשרויות הן: תשלום מלא של ההורים או הפסקה וחידוש הטיפול בינואר של השנה הבאה.

9.    החל מהשנה השנייה של הטיפול (במידה ומתמשך), הקיבוץ ישלים 50% מהפרש ההחזר של קופ"ח (כלומר הקיבוץ מחזיר מחצית מההפרש).

10.  החינוך המיוחד משתתף בעלות טיפול עד 270 ₪, כל טיפול בעלות גבוהה יותר, על ההורים לשלם את ההפרש.

11. החזר מקסימאלי לאבחון פסיכו דידקטי הוא 2200 ₪. אבחון יאושר לילד/ה פעם בשש שנים )ילדים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד האבחון נעשה דרך בית- הספר).

12. הנסיעות על חשבון ההורים.

13. כל ילד/ה הלומד/ת במסגרת של חינוך מיוחד (גן/כיתה/ביה"ס) מתבקש לגשת למוניקה בהנהלת חשבונות, למיצוי זכויות מול המדינה.

14. ניתן לפנות לרוחלה לוסטיג, המזכירה הרפואית, בכל שאלה או בעיה לגבי ההתנהלות מול קופ"ח.

15. תרשים פניה לטיפול:*נוהל האבחונים והטיפולים יבחן מחדש כל שנה בנובמבר ויעודכן ע"פ הצורך.

עדכני למרץ 2022


 
ותיקי הגבעטרון

ותיקי הגבעטרון

 

הלהקה עדיין קיימת, והרבה בזכותו של נימי פירסטנברג שלקח על עצמו את הניהול.

עדין יש הזדמנות למרות גילינו המתבגר.

לאחרונה הופענו בישוב מכבים לפני ותיקי הישוב.

24.2.22

קבוצת גבע – ותיקי הגבעטרון

זכינו ביום ה' 17.2.22 לערב מהנה ומרנין בזכותכם, חבורת ותיקי הגבעטרון.

המשוב מהקהל היה נפלא, השירה הזו היא נצחית והזמן רק מטיב עימה.היא מחזירה אותנו למחוזות הילדות, הנעורים והבגרות. השילוב הקולי של החבורה, ליווי האקורדיון – הנאה צרופה... אין מספיק מילים שיתארו את התרוממות הנפש וההנאה שהסבתם לנו, תושבי מכבים.

מאחלים שיהיו עוד הרבה ערבי שירה מסוג זה, לא שבענו ורק רוצים עוד פעם.

המשיכו בהופעותיכם, הקהל אוהב אתכם.

מועדון תרבות מכבים .

פניני עיתונות העבר - ערי גיל
עוד מעט נהפוך לעיר

עוד מעט נהפוך לעיר: 434 מיני פרחים וצמחים בישראל נמצאים בסכנת הכחדה

דוח חדש חושף את מצבם של מיני הצמחים והפרחים שבסכנת הכחדה בישראל. החדשות הטובות הן שרובם הפכו למוגנים, החדשות הרעות הן שלא נותר הרבה להציל. משה גלעד מביא את שבעת הפרחים והצמחים שסכנת הכחדה חמורה מרחפת מעליהם

 

אירוס הגלבוע. אנדמיי לישראל, כלומר צומח רק כאן ולא בשום מקום אחר בעולם   צילום: שרון גולדזון / רשו

משה גלעדמשה גלעד

אחת השאלות המביכות ביותר היא 'כמה פרחים אתה מכיר?' אהממממ. המספר, כך התברר פעמים רבות בעבר, קטן בהרבה מכפי שהייתי רוצה. הוא גם קטן בהרבה מכפי שנדמה לי. עשרה פרחי בר? אולי תריסר? לא יותר. אחריהם מגיע התחום האפרפר של פרחים שאני בערך מכיר, כלומר הם בני משפחה של ההוא או ההיא. הבורות הזו מתבררת במשנה תוקף בכל שנה בחודשים פברואר ומרס. הפריחה בחודשים האלה בעיצומה. נדמה שהארץ כולה פורחת. שדות נהדרים של כלניות, רקפות, סביונים, תורמוסים, צבעונים ועוד פרחים נפרשים לפנינו.

המאמץ להשתחרר מן הקיבעון של הפרחים הפופולריים ביותר, יש שיגידו היפים ביותר, ולחפש ולהכיר גם את האחרים ראוי לעידוד. חשיבות מיוחדת יש לחיפוש דווקא אחר הפרחים הנדירים ביותר, אלה שסכנה ממשית מרחפת מעל ראשם. אחדים מהם, מסתבר, ייחודיים בעולם כולו, כלומר צומחים רק כאן (אנדמיים) ותנועה חפוזה של דחפור עלולה להפוך את העולם לכוכב עני יותר.

 

כמה מאיתנו מכירים את אזובית רמון, חומעת האווירון, אלקנת הגליל או לשון השור הנגבית? כמה חשיבות אנחנו מייחסים לקחוון קצר הפירות, לשום הגליל, לסתוונית הרמון? האירוסים מוכרים יותר וזוכים לאהבה, אבל גם הם בסכנה גדולה – אירוס הארגמן, הגלבוע, ההדור, החרמון, הנגב וירוחם, כל אלה בסכנת הכחדה חמורה והם אנדמיים לישראל, כלומר צומחים רק כאן ולא בשום מקום אחר בעולם. המחשבה על כך יוצרת קוקטייל של גאווה פטריוטית ואחריות כבדה על גבול החרדה.

ישראל צומחים 2,288 מינים של צמחי בר. 434 מינים נמצאים בסכנת הכחדה, כלומר, אם נמצמץ הם עלולים להיעלם מן העולם. דו"ח חדש ומאלף, שהופק בידי רשות הטבע והגנים בשיתוף עם תכנית 'ציוני דרך' באגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת ומתפרסם עתה, סוקר את מצב מיני הצמחים בסכנת הכחדה בישראל ואת מגוון הפעולות שנעשו בעשור האחרון להצלתם.

·        לא רק כלניות: בין נס ציונה לגדרה יש פריחת אירוסים ותורמוסים מופלאה

·        10 שדות פורחים בדרום בשטיח אדום ועקשן מאוד

·        13 פריחות מרהיבות ב-6 שבועות

·        שדה הכלניות במגידו הוא התרופה שכולנו זקוקים לה

מעיקרי הדו"ח עולה שבין הישגי התוכנית הלאומית לשמירה על מיני צמחים בסכנת ההכחדה ניתן למנות עלייה משמעותית במיני הצמחים שמוגדרים מוגנים בישראל מקרב המינים בסכנת הכחדה. לפני עשר שנים רק 66 מינים הוגדרו כמוגנים מבין כ-400 צמחים בסיכון. כיום, מתוך 434 צמחים בסיכון 414 הוגדרו כבר כמוגניםהתיקון החשוב הזה נעשה בזכות כניסה לתוקף בתחילת שנת 2020 של רשימה מעודכנת של מיני צמחים ובעלי חיים שהוכרזו בישראל כערכי טבע מוגנים. עדכון הרשימה עשוי לשפר את היכולת לשמור על מינים בסכנת הכחדה מפני פיתוח והרס שטחים טבעיים. הדו"ח מציין שמרבית המינים בסכנת הכחדה בישראל מיוצגים וגדלים בשמורת טבע אחת לפחות או בגן לאומי או בשטח אחד לפחות השייך לקק"ל. על פי הדו"ח הכרזת שמורות טבע או גנים לאומיים בשטחים בעלי חשיבות למיני צמחים היא הדרך הטובה ביותר לשמור עליהם

כמהצמחים שסכנה מרחפת על ראשם

לשון שור נגבית

צילום: מרגרטהוולצ'אקלשון שור נגבית –

הפרח הסגול והקטן הזה (לפעמים הוא מכונה גם לשון פר נגבית) פורח מעכשיו עד מאי. הוא זכה בכמה אתרים לתואר המחייב "הצמח הנדיר ביותר בישראל מבין הצמחים האנדמיים". הוא גדל רק כאן ועד כה ראו אותו רק בשטח קטן באזור מישור ימין בצפון הנגב, מדרום מזרח לדימונהפרופ' אבינועם דנין גילה את לשון הפר הנגבית לפני כ-30 שנה והוא נמצא בסכנת הכחדה חמורה. כל אוכלוסייתו בעולם מונה כ-200 פרטים ולמרות מאמצי חיפוש הוא לא התגלה באתרים נוספים.

חומעת האווירון-

 

צמח חד-שנתי נדיר מאוד בארץ ובעולם, שהתגלה ותואר לראשונה על ידי החוקר הישראלי אהרון אהרונסון בשנת 1906. הוא פורח בחודשים מרס-אפריל. על פי אתר "צמח השדה" חומעת האווירון גדלה בקרקע חולית לחה, היא אוהבת רסס מי ים וצומחת רק במישור החוף המרכזי. כיוון שאין אזור בו הקרקע בישראל יקרה או נחשקת יותר מאשר מישור החוף המרכזי – משלמת חומעת האווירון את המחיר. תפוצתו העולמית של הצמח מצומצמת רק לישראל, כלומר הכחדתו כאן היא הכחדה עולמית. רשות הטבע והגנים מנהלת מבצע להשבתו לטבע בחוף השרון ומצפון לנחל אלכסנדר.

 

שום הגליל צילום: מרגרטה וולצאק / רשות הטבע והגנים

שום הגליל – בעל פריחה לבנה שפורח בין מרס למאי. במרכז הפרח יש שחלה ירוקה כהה המשנה את צבעה בעת הפריחה לארגמן כהה. הצמח נמצא ב-23 אתרים בגליל העליון, באזור הר מירון ומזרחה באזור הר כנען, כרם בן זמרה, עלמה, ריחניה ומלכיה. ההערכה היא שכיום נותרו ממנו כמה מאות פרטים בלבד. הצמח אנדמי לישראל.

 

אירוס ארגמןצילום: תמי קרן/ רשות הטבע והגנים

אירוס ארגמן רבים סבורים שזהו פרח הבר היפה ביותר בישראל והוא צומח רק כאן. העובדה שהוא עדיין איתנו, למרות שאפשר לומר עליו הכל מלבד שהוא צנוע, היא סוג של נס משמח. הפרחים שלו גבוהים, כהים, כמעט שחורים, ובולטים מאוד. בלב הפרח יש כתם צהוב־כתום בוהקאירוס הארגמן פורח בעיקר בשפלת החוף. הוא אוהב חולות וכורכר ואלה נעשים נדירים. השמורות שבהן פורחים האירוסים הן איים קטנים שנאבקים על קיומם. אירוסים אפשר לראות בין היתר (בימים אלה) ממזרח ליער אילנות, בשמורת אלוני קדימה, בשמורת פולג ובגבעת חומרה, בין גן רווה לפלמחים. ברשימת המינים בסכנת הכחדה נמצאים כאמור גם מיני אירוסים נוספים כאירוס הגלבוע, אירוס החרמון, אירוס הנגב ואירוס ירוחם.

גני המקלט

 

הדו"ח מפרט שבישראל 56 מיני צמחים אנדמיים, שהם פחות מ-3% מצמחיית ישראל. 43 גדלים רק בישראל והשאר הם מינים תת-אנדמיים שעיקר תפוצתם בישראל. 40 מהם נתונים בסכנת הכחדה. לישראל מחויבות מיוחדת להגנה על הצמחים האנדמיים הגדלים בה ואינם מופיעים בשום מקום אחר בעולם, לכן רשות הטבע והגנים החליטה לתת להם קדימות בפעולות שימור.

הסכנה העיקרית למינים האנדמיים בסכנת הכחדה בישראל היא פיתוח תשתיות והרס בתי הגידול. לפיכך יש צורך בייצוג בתי גידול מסוימים בשטחים מוגניםייצוג חסר בשטחים מוגנים של קרקעות כבדות, חולות וקרקעות קלות במישור החוף ושטחי לס מטיל עליהם איום כבדבעשור האחרון נעשו פעולות השבה לטבע של 54 מיני צמחים בסכנת הכחדה בישראלהשבה היא שתילה או זריעה של מין בתחום התפוצה הידוע שלו ובכללה רכיבים אלו: אישוש אוכלוסייה טבעית בדעיכה, שתילה באתר שהיתה בו אוכלוסייה בעבר ונכחדה ושתילה באתר חדש שבו לא גדל המין בעבר, אך הוא בתחום תפוצתו. אפשרות נוספת היא הקמת אוכלוסייה מחוץ לתחום תפוצה ידוע של מין או מצב ביניים של גידול מלאכותי בשטח דומה לבית הגידול הטבעי. דוגמה לכך היא גידול אוכלוסיות של אירוס שחום בתל באר שבע ותל ערד או של אוכלוסיית לשון שור נגבית בממשית.

ההשבות לטבע מבוצעות בין היתר למטרות מחקר, לשיפור מצב השימור של מין בסכנת הכחדה וכחלק משיקום בתי גידול. ניטור כמה מאזורי ההשבה מצביע על כך שהסיכוי להצלחת ההשבה גדל כאשר מתבצעות השבות חוזרות או לכמה אתרים. הנתון המעודד הוא כי השתילה של 45 מינים מתוך 54 נקלטה בשנה הראשונה באתר אחד לכל הפחות, ו-31 מינים מהם (57%) הצליחו להתבסס באתר אחד לכל הפחות. זאת על פי תוצאות ניטור של שלוש שנים או יותר.

בין מיני הצמחים האנדמיים לישראל בסכנת הכחדה ובקדימות לשימור: אזובית רמון, מיני אירוסים (הארגמן, הגלבוע, הדור, החרמון, הנגב, ירוחם, הסרגל), חומעת האוירון, אלקנת הגליל, לשון-שור נגבית, סחלב מצויר, סתוונית רמון, קחוון קצר פירות, שום הגליל ועוד.

הפעולות המשלימות לשמירה על מיני צמחים בסכנת הכחדה, שנעשות גם מחוץ לטבע הן גיבוי האוכלוסיות הטבעיות, שימור גנטי שלהן וכן רביית מינים, שתוצריה ישמשו להשבות לטבע. גידול צמחי בר במתקנים גם מאפשר להציגם לפני הציבור בפעולות חינוך והסברה.

היום גדלים בגנים בוטניים 346 מינים, שהם כ-80% מהמינים בסכנת הכחדה. 88 המינים האחרים בסכנת הכחדה אינם מתאימים לגידול בגנים בוטניים מפני שהם זקוקים לתנאי החזקה ייחודיים. 75% מהמינים בסכנת הכחדה שמורים בבנק הגנים הלאומי לצמחיית ארץ ישראל שבמכון וולקני.

דברים טובים

 

הסלט המושחת שלי

הסלט הסודי המושחת שלי שרוב מרכיביו מגיחים מקופסאות שימורים וכדי לצאת ידי חובה מעט מזעיר מהן ,גם ירקות טריים ,אז ככה חטאתי (תירוץ אני מודה) ,, כשהמקרר היה ריק מתושביו הרגילים המצויים כמו מלפפונים, עגבניות , פלפלים ושאר ירקות.   בצר לי פניתי לקופסאות השימורים בארון ומצאתי פתרון מביש לסלט ה"אין ירקות"אבל מפתיע בטעמו המופלא. כמובן שרקחתי אותו במסתרים פן תבואנה קרובותי הבריאותניות ותייסרנה אותי בשבט תוכחותיהן (המוצדקות עלי לומר).. אלא שטעם הסלט אי אפשר לעמוד בפניו וחוץ מזה להגנתי אומר שהצלחתי להוסיף לסלט קצת ירק פה ושם ובא לציון גואל

אז ככה:

המרכיבים

קופסת גרעיני תירס
 
קופסת תירס גמדי חתוך לחצי

 

קופסת לבבות דקל חתוכים לעיגולים

 

 צינצנת ארטישוק משומר גם הוא

 

גזר חתוך לגפרורים(ז'וליין)

 

 כולרבי חתוך לחתיכות קטנות מאד

 

מעט  לימון

שמן זית

אפשר מעט קליפת לימון

מלח פלפל שחור אפשר גם שן שום גדולה מגוררת

מעט שמיר קצוץ


 

אופן ההכנה

פותחים את קופסאות השימורים מסננים את הנוזלים

 בקערה גדולה שמים את כל המרכיבים

מוסיפים שמן לימון מלח פלפל ושום

מערבבים בזהירות  מפזרים שמיר קצוץ לקישוט וּוואלה:

כאמור: סלט   טעים ומושחת 

 

 

תרבות בעמק

הצטרפו לחוויית התרבות בגלבוע
.
מרץ 2022

יום שישי  04/03/2022- 09:30

מרכז דורות בגלבוע שמח להזמין  :

בראנץ' שישי חברתי

פותחים שולחן ומסורת

ארוחת בראנץ' צבעונית, טעימה ומשמחת לב, עם מפגשים מגוונים, משובחים, מרתקים.

והפעם : סיפורים ושירים מדור לדור הזמר האומן  יובל דור (הכל עובר חביבי)

מפגש שהוא חווה – אסור להפסיד!

דורות בגלבוע גן-נר  09:30 , עלות ההשתתפות 50 ₪  לפרטים נוספים -  04-6421050

 יום א'   06/03/2022-  20:30

ערב זמר (במסגרת חוג העמקים)  

בהנחיית  שרה'לה שרון

נשיר יחד בשמחה ורון.

במקום שתיה חמה וכיבוד קל

חדר האוכל קיבוץ גבע 20:30

עלות השתתפות : 20 ₪ לפרטים אלי גורן   – 054-6633322

 יום ב' 07/03/2022  20:00

סדרת התיאטרון  הצגה מס' 4 בסדרה:    

מחוברים לחיים תיאטרון הקאמרי

עיבוד בימתי חדש לסרט הצרפתי המצליח

"מחוברים לחיים", עיבוד בימתי ישראלי לסרט מ-2012 הנושא את אותו השם, המגולל את סיפור חברותם של פיליפ ודריס.

ההצגה מתמקדת במפגש הייחודי בין פיליפ, אינטלקטואל עשיר שמשותק מהצוואר ומטה, לבין דְריס, צעיר ממוצא אפריקאי, שהשתחרר לא מזמן מהכלא והופך,

כמעט במקרה, למטפל הביתי שלו. על פניו אין פחות מתאים ממנו לעבודה אבל עם הזמן נרקמת בין השניים חברוּת משעשעת,

אמיצה ובעיקר בלתי צפויה, וכזו שמצליחה לשנות את הסתכלותם של השניים על העולם.

מהביקורות: "הצגת "מחוברים לחיים" בקאמרי היא זריקת עידוד לקהל, של אנרגיה, שמחה ומצב רוח נפלא." (אליס בליטנטל- News 1   פברואר 2020)

משך ההצגה: כשעה וחצי דקות ללא הפסקה

אולם בית ציזלינג עח"מ 20:00   

רכישת כרטיסים להצגה בודדת באתר :  http://hagilboa.smarticket.co.il

 יום ה' 10/03/2022  19:00

ערב נשי בגלבוע

נפתחה מכירת הכרטיסים

לערב יום האישה שיתקיים אצלנו בגלבוע- ב 10/03/2022

כרטיסים ב 50 ₪ בלבד- עכשיו באתר :https://hagilboa.smarticket.co.il

·         לעובדי מוא"ז הגלבוע מכירת כרטיסים מוזלים דרך ועדי העובדים

בתכנית:

מופע "חווית הפלמנקו"- של להקת הפלמנקו הישראלית

המופע המרכזי חוצפה שלא תאמן- לילאן ברטו השחקנית והקומיקאית- במופע קומי חדש

אולם בית ציזלינג-  עין חרוד מאוחד, 19:00 -10-03-2022

 שבת 12/03/2022- 11:00

"פניני מוסיקה" – המשכן לאמנות עין חרוד, גאים להזמין :

קנטטה לציפורים- מקהלה ומספר

שירה: להקת ברתיני ניצוח: רונן בורשבסקי  הנחיה : פרופ' דרור בורשטיין

דרור בורשטיין, סופר, מחבר ומשורר מוערך, במסע אל הציפורים של הספרות העברית מהתנ"ך ועד לשירה בת זמננו ושירי ההייקו.

מקהל בריתיני, במבחר מגוון ומרתק של יצירות על ציפורים, מאת מנדלסון, הביטלס, נעמי שמר ומתי כספי

אודיטוריום המשכן לאמנות עין-חרוד, בשעה 11:30 לפרטים נוספים – 04-6486038

לרכישת כרטיסים : https://ehm.smarticket.co.il

 

 יום ג'   15/03/2022- 20:30  

פעילות "קפה תרבות"(חוג העמקים)באווירה פורימית

והפעם מפגש מס' 6 עם  יוסי בונן – אומן חושים  

במופע על חושי מדהים  מנצחים את גבולות הדמיון

בית העם מושב ברק

לפרטים נוספים : שלומית משאש 050-7257742

 יום ד' 17/03/2022,  חופשת פורים  11:00 בבוקר

פורים כזה מזמן לא היה בגלבוע

הדבר הגדול הזה

הצגת הילדים הכי מצחיקה שראיתם אי פעם   

הצגת ליצנות ללא מילים לכל המשפחה (מגיל 3 ומעלה)

כרטיס במחיר מצחיק 30 ₪ בלבד

היכנסו עכשיו לאתר 👇🏼

https://hagilboa.smarticket.co.il

אולם בית ציזלינג ע.ח. מאוחד 11:00 

 יום ג'   29/03/2022- 19:30  

שירת הדממה .

טובה גדות- במופע שירי אמונה עוצמתי של אמא לילדה מיוחדת.

ערב של אמונה, צמיחה ושמחה  

המופע לנשים בלבד (מגיל 12 ומעלה)

במועדון הטכני מושב אביטל,  19:30 ברישום מראש בלבד.

לרישום ופרטים נוספים ארז בריימוק : 0507500638  רבקה בצלאל - 0546477211

 ום ד'   30/03/2022- 17:30

זרעים של אמת   תיאטרון אורנה פורת- קסם של הצגה

הצגת ילדים  מס' 4 בסדרה : במסגרת תוכנית המנויים "מנויים ונהנים" גילאי 3-7

מחזה מעורר השראה על כוחה העצום של האמת

בממלכת פיטוניה הרחוקה, המלך מחפש יורש. הוא מחלק לכל ילדי הממלכה זרעים ומכריז, שהילד שיצמיח מהזרע את הצמח המרהיב ביותר,

הוא אשר יזכה. כל הממלכה רוחשת וגועשת בעקבות התחרות. חמדנות, תככים, שקרים, חלומות, ספור אהבה וילד אחד שלא יודע לשקר,

נשזרים יחד לכדי אגדה קסומה על חכמתו של מלך ועל כוחה העצום של האמת.

אולם בית ציזלינג ע.ח. מאוחד 17:30 

רכישת הכרטיסים להצגה בודדת באתר :  http://hagilboa.smarticket.co.il

  יום א', 27/03/022, 20:00

ערב "בוא שיר עברי" בסימן 100 שנות התיישבות בעמק 

הפקה של בית המוסיקה,  בניצוחו של סטאס גברילוב ובהשתתפות כישרונות מקומיים.

חוויה עצומה, בואו לפרגן לחברים ובני המשפחה.

בית ציזלינג עין חרוד מאוחד

כרטיסים ופרטים נוספים  במשרדי בית המוסיקה 04-6598212

תערוכות  ומוזיאונים:___

 

מוזיאון המשכן לאמנות  עין-חרוד

תערוכות חדשות

אורית חופשי - יציבה רעועה

אמיר נוה - תקופת העבד

עמית קבסה – בור

נועה בן-נון מלמד - אטלנטיס

אוצר : יניב שפירא

לכניסה לאתר המוזיאון https://museumeinharod.org.il/

משכן לאמנות עין-חרוד לבירורים נוספים 04-6486038 שלוחה 4 בימים א'-ה'

 מוזיאון בית שטורמן עין-חרוד

תערוכה : עדות מחאה

תערוכה : עוד סיפור אחד ודי

הכניסה   ע"פ הנחיות משרד הבריאות  באתר המוזיאון. www.beit-shturman.co.il

בית שטורמן עח"מ  לפרטים נוספים : 04-6486328  

 משק ברקנית- כפר יחזקאל- גאים להזמין:

תערוכה

ליהי ברקין הלב הריון-לידה-בטן ריקה

תערוכה מרהיבה ומרחיבה את הלב, פיסול, ציור וכתיבה , שחושפים את הסיפור המיוחד של ליהי.

התערוכה תוצג עד סוף חודש מרץ 2022.

אוצרת : אראלה קורן   מפיקה : אורית נצר

ימי ג' – 12:00-18:00

ימי ו' – 10:30-14:00

ימי שבת – 10:30-16:00

ביונקיה השינה, משק ברקנית, מושב כפר יחזקאל- הכניסה חופשית

לתיאום הדרכה בתערוכה : אורית נצר 054-2100160

 

 

 

אירועים שנתיים,  חוגים ומנויים:

 

מפגשים קבועים חוג העמקים :

 ימי  ג'   18:00   חוג תנ"ך ספר משלי (במסגרת חוג העמקים)

בהנחיית  עדי הולצמן ממעלה גלבוע  מוזמנים להגיע עם ספרי תנ"ך.

והפעם נתמקד בספר ישעיהובחלק הראשון של השנה השיעורים יועברו בזום בחלקו השני מפגשים במועדון לחבר עין חרוד מאוחד.18:00, לפרטים חגית כוכבא 052-3792901

 

לפרטים אילה בשור   04-6485701   ואלי גורן  054-6633322

עמוד אחרון - דני האדום

 

תמיד אדום וכועס !

טיול שנתי למכתשים – כיתה י' 1990תודה :

ליוסי שמחוני – על מציאת התמונה וסריקתה !

ולאבא צקי – על עריכת המסמך והפקתו ! 

אשמח אם תגיבו...שבת שלום - דני

 


 
חסר רכיב