קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2516

14/01/2022

דף מספר 2516 י"ב בשבט תשפ"ב 14 בינואר 2022 

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

איך נעבור את ההר


מילים: יורם טהרלב

איך נעבור את ההר הזה

איך נעבור את הים הזה

איך נעבור את היום

איך נעבור בשלום

איך נעבור והמים מזה ומזה.

מי יעמוד בסופה הזאת

מי יעמוד בשריפה הזאת

מי יעמוד ויוכל

מי יעמוד עד מחר

מי יעמוד ויתחיל מחדש לנסות.

מי שהולך שיתחיל לצעוד

אל תסתכל אם יבואו עוד

אל נא תביט לאחור

את ההולכים אל תספור

מי שהולך אחרים לא יתנו לו למעוד.

מי שהולך שיצא עתה

האדמה עוד כל כך שקטה

מי שהולך אז עכשיו

ובנתיב אחריו

הנה אני ואתה ואתה ואתה.

מי שהולך שיתחיל לצעוד

קישור לפליפבוק:

 

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן 
 

קבוצת גבע

14.01.2022

לחברי וחברות גבע שלום רב!

השבוע אני משתלב באופן מלא בעבודה לאחר חופשה/ ביקור משפחתי בחו"ל.

לאחר מילוי המצברים חוזרים לשגרה , לעשייה.

על הפרק:

א-   תהליך השינוי – לקראת הצבעה שנייה!

צוות השינוי מטפל בגיבוש הסדרים שיקלו על המעבר בשני תחומים: צמצום מס איזון והסדרים מקלים לצימצום פערי הדיור.

הצעות יגיעו לדיון במזכירות בשבוע הבא. בכוונתינו להביא את ההצעה המשודרגת  לאסיפה ולהצבעה חוזרת על השינוי לאחר הדיון במזכירות.                                       

על מועד האספה תבוא הודעה.

ב-   קידום הבניה

ועדת תכנון פועלת במלוא המרץ לקדם את התשתית התכנונית לקידום הבניה:

מצד אחד מקדמים את תכנון השכונה ולשם כך מקדמים תכנון חשמל וחוות דעת  אדריכלית להעמדת (מיצוב) הבתים לצורך תכנון נכון של התשתיות, מצד שני ובמקביל אנחנו נכנסנו לתכנון הפרצלציה שהוא מהלך הכרחי לקידום הבניה הפרטית בהמשך.

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

משולחן מרכז המשק - איל לב

בס"ד

‏‏12 ינואר 2022

דוח מרכז המשק

טורבינות – לבקשת חלק מהחברים ובאישור של עו"ד אנחנו מפרסמים את פרוטוקול הדיון שהיה בבית המשפט בנושא צוו המניע שהיזמים הוציאו נגד גבע.

השבוע התפרסמה בכאן 11 כתבה על גבע והטורבינות שמפלגות אותה לכתבה התראיינו מספר חברים למרות בקשתנו שלא לעשות.כמובן שאין ביכולתנו למנוע מחברים להתראיין אבל חשבנו שבכל זאת יש לחברים בגרות ואחריות שלא לפגוע בקיבוץ שבו הם חיים ובטח שלא להאשים חברי קיבוץ בתקשורת הארצית גם אם הם חושבים שאותם חברים טעו.

 מעניין אם אותם חברים ששיתפו פעולה עם הכתבת חושבים שהכתבה מקדמת את גבע או את מטרתם. הפניית האשמה והכתבת לעבר חבר קיבוץ ספציפי שנבחר לתפקידו על ידי חברי הקיבוץ ונהג לפי הבנתו לטובת הקיבוץ, גם אם טעה, אינה הדרך הנכונה ולא תורמת להרגעת הרוחות ולהתנהלות החברתית בגבע.

חכמינו אמרו "שכל המלבין את פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" מותר ורצוי לנהוג כבוד אחד עם השני גם אם איננו מסכימים על אותם הדברים.

במסגרת הכתבה נמסרו לתקשורת על ידי אחד מהחברים בגבע צילומים של אסיפות חברים שצולמו לצרכים פנימיים בלבד מעשה זה פוגע קשות באמון הבסיסי ובפרטיות של חברי הקיבוץ ועלינו לשקול שוב את נושא הצילומים של האסיפות לערוץ הפנימי שהפך בבת אחת לערוץ חיצוני.

 אני קורא לחברי גבע ללא קשר לדעתם בנושא,

לשמור על דיון ענייני מכובד ותרבותי ולהוקיע את אלה שאינם עושים זאת.

 בסופו של יום אתם נשארים לגור ביחד על הגבעה..

איל לב

 


 
 

התקדמות ההליך המשפטי - קנולר

התקדמות התהליך המשפטי:

ביום 2.11.2021 הגישו החברות רוח גבע בע"מ וחוות טורבינות גבע בע"מ, כתב תביעה מטעמן כנגד הקיבוץ/האגודה.

במסגרת כתב התביעה עותרות התובעות לקבלת צו שיאכוף את ההתקשרות עם הקיבוץ להקמת מיזם טורבינות לייצור חשמל מאנרגיית הרוח על קרקעות רשות מקרקעי ישראל, המוחכרות לקיבוץ (להלן: "המיזם").

לחילופין, עותרות התובעות לסעד כספי בשווי של 52 מליון ₪.

הלכה למעשה, מבקשות התובעות כי בית המשפט יורה לאגודה לעשות כל שנדרש כדי לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל להקצאת המקרקעין הרלוונטיים לטובת המיזם, וכן שיורה על פיצוי התובעות בגין נזקים שנגרמו להן לטענתן.

במקביל, הגישות התובעות בקשה לצו זמני, במסגרתו התבקש בית המשפט להורות לקיבוץ שעליו להימנע כל התקשרות במקרקעין שיועדו לצורך המיזם, עד לקבלת פסק הדין בתיק.

בית המשפט זימן את הצדדים לדיון שהתקיים ביום 2.11.2021 ובמסגרתו חקר ב"כ הקיבוץ את העד מטעם התובעות. לאחר החקירה, הסכימו הצדדים למחיקת הבקשה לסעד זמני ללא הוצאות בכפוף להתחייבות הקיבוץ שלא לבצע עסקאות בקרקע הרלוונטית למיזם, אלא לאחר הודעה מראש בת חודשיים לתובעות, במהלכן הן תהיינה רשאיות לעתור לבית המשפט, וכל צד שומר כמובן על טענותיו בעניין. מצורף לעיונכם פרוטוקול הדיון.

בימים אלו עמלים באי כח הקיבוץ על כתב הגנה וכן שוקלים הגשת הודעות צד ג', כנגד מעורבים נוספים בעניין.

אנו כמובן נמשיך ונעדכן את החברים בהתפתחויות ההליכים המשפטיים.

אביתר קנולר.

 

ממש"א - רינת גלילי

דרושים, דרושים, דרושים

תפקידים שעדיין לא אוישו

יו"ר ועדת חינוך- הגדרת התפקיד פורסמה בעבר בדף גבע ונמצאת במש"א. יו"ר החינוך עומד בראש מועצת החינוך, מתווה אסטרטגיה ואחראי למימושה.  בימים אלה בעיקר במצב של אי וודאות, קורונה וחוסר יציבות, מורגש העדר תפקיד זה.

יו"ר ועדת צעירים- הגדרת התפקיד במש"א. יו"ר ועדת צעירים אחראי לניהול הצעירים , לתווך בינם ובין מוסדות הקיבוץ ולהוות כתובת בכל ענין ודבר כולל מענה לצרכים האישיים והחברתיים של הצעירים. בנוסף אחראי לפעול על פי נוהל הצעירים 2020.

יו"ר בינוי- הגדרת התפקיד במש"א.

נציג ציבור למזכירות- ליאור אלוני מסיים החודש קדנציה ראשונה כחבר מזכירות והסכים להאריך ב- 3 חודשים נוספים, פרק הזמן שמאפשר הארכת כהונה ע"י המזכירות.  חברים מוזמנים להציע עצמם ולהתחיל בתהליך. תודה לליאור.

נציג לדירקטוריון בקרה- חסר נציג לדירקטוריון בקרה, המכרז יפתח מחדש בפברואר 22 במטרה לאייש את הדירקטוריון ע"פ הנדרש, עד סוף מרץ 22.

זאת ועוד...

תפקידים: יו"ר קלפי, יו"ר הועדה לביטחון סוציאלי, יו"ר האסיפות. נכון להיום יאיר עמית מתנדב כממלא מקום לשלושת התפקידים הללו. 'מילוי מקום' במהותו זמני ומצריך בחירה בקלפי ואיוש תפקיד למשך קדנציה.

חברים שמוצאים עצמם מתאימים, שוקלים או מתלבטים באחד או יותר מהתפקידים, מוזמנים לפנות. צורך באיוש התפקידים משמעותי ונחוץ תמיד ובעיקר היום. גבע מצויה בתוך תהליכי שינוי ומתנהלת במציאות משתנה ודינאמית, פנימית וחיצונית  ובאי וודאות גבוהה. איוש התפקידים יתרום רבות לקידום של גבע בכל ההיבטים וניהול היום יום.

שינויים בעבודה ודיווח עליהם

בבקשה להקפיד ולדווח למשאבי אנוש בזמן אמת על כל שינוי בעבודה, כגון: התחלה וסיום עבודה או בכל שינוי בתנאי העסקה. המידע נדרש להזנת המערכת ולצרכים נוספים כמו הפקדות לפנסיה למשל. תיקונים רטרואקטיביים מייצרים תוספת עבודה מיותרת, יתר על כן, נתונים לא מדויקים גוררים טעויות עתידיות, שישתקפו גם בתלושי השכר שיופקו לחברים.

עובדי חוץ

החל מינואר 2022 יש להעביר את תלושי השכר למשאבי אנוש מידי חודש עד ה- 12 בו. עד כה, התלושים הועברו עד ה- 22 בכל חודש. השינוי לצורך הערכות מערכת השכר לקראת הפקת תלושי שכר.

תזכורת: עבודת חוץ והעלאת "נטו גבע" לקיבוץ

"נטו גבע" – מהווה את הסכום מתוך השכר המתקבל  כהכנסה לקיבוץ, לאחר ניכוי ההוצאות השונות אותן מחזיר הקיבוץ לחבר (הוצאות טלפון ונסיעה למשל). השכר המינימלי שגבע דורשת כיום ביציאה לעבודת חוץ במשרה מלאה הינו 5,500 ₪ ברוטו. "נטו גבע" מתעדכן בשתי פעימות ( כפי שפורסם בדף גבע 2449 9.11.2020.)  החל מחודש זה  ינואר 2022 נכנסת לתוקף הפעימה השנייה ו'נטו גבע' עולה ל- 6000 ₪ למשרה מלאה.

משרות נדרשות בבקרה

 התפרסמו באתר גבע, חברים מוזמנים לעיין, להתעניין ולהעביר קורות חיים ישירות לדפנה פראג'- רכזת כ"א בבקרה.

איחולי בריאות טובה לכולם,

שבת שלום, רינת

שאלות שנשארו פתוחות עבור פנסיונרים - ברנדה

שאלות שנשארו פתוחות עבור פנסיונרים במסלול הבטוח לפני הצבעה על השינוי

דצמבר 2021

קטגוריה ראשית

סעיף

על חשבון גבע

על חשבון חבר

חלקית על חשבון גבע %

בריאות

 

 

 

 

 

נסיעות לבית חולים וקופת חולים

 

 

 

 

נסיעות "קורט"

 

 

 

 

קניית קלנועית

 

 

 

 

אחזקה ותיקוני קלנועית

 

 

 

 

משטח בטון, סככה עם חשמל לטעינה לקלנועית

 

 

 

 

משקפיים

 

 

 

 

קניית מכשירי שמיעה

 

 

 

 

תיקון מכשיר שמיעה

 

 

 

 

פיזיותרפיה

 

 

 

 

פדיקור

 

 

 

 

טיפול פסיכולוגיה

 

 

 

 

עובד סוציאלי

 

 

 

 

עובד זר

 

 

 

 

תרופות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיסים

 

 

 

 

 

ארנונה

 

 

 

 

קהילה

 

 

 

 

בריאות

 

 

 

 

תוספות למס בריאות קופות חולים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחזקת בית

 

 

 

 

 

תיקוני אינסטלציה

 

 

 

 

סדקים וצבע

 

 

 

 

תיקוני חשמל

 

 

 

 

נזילות מגג

 

 

 

 

תיקוני נגרות

 

 

 

 

תיקוני אלומיניום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח לאומי

 

 

 

 

 

מנקה

 

 

 

 

עזרה שבועית

 

 

 

 

עובד זר

 

 

 

 

בעיות מיוחדות מחוץ לקצבה הרגילה

 

 

 

 

מכונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדר אוכל

 

 

 

 

 

מחיר מסובסד?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרבות

 

 

 

 

 

הופעות חוץ

 

 

 

 

הופעות פנים

 

 

 

 

כיבוד בחגים

 

 

 

 

טיולים

 

 

 

 

 

 

 

 

בריכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סביונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דורות בגלבוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקשורת

 

 

 

 

 

תיקוני מכשירי נייד

 

 

 

 

תמיכה במחשבים

 

 

 

 

 

 

 

 

קבורה

 

 

 

 

 

מקום

 

 

 

 

מצבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       כרגע חלק מהשירותים מסובסדים (לדוגמה פדיקור)

·       מי מה מורכב התקציב במסלול הבטוח? לאיזה אינדקס קשור התקציב? צמוד למדד? צמוד ליוקר המחיה?

·       יש שאירים לאלמנים?

 

הודעות לדף

ברכות למתקבלים החדשים למועמדות בגבע -

טל ברעם, נל בן מויאל - אשתו של ארז בן יוסף  וקובי זריהאן – בעלה של שיר שמעוני.

מברכים ומאחלים לכם ולנו שתשתלבו היטב בתוכנו ובחיים בגבע על כל משמעויותיהם.

מכל הלב,              וועדת קליטה

***********

חוג העמקים

 

חוג ספרות

יום א' 23/1/22 בשעה 19:30  בזום

ד"ר מוטי זעירא:עף בכנפיים שבורות-

חייו, עולמו הרוחני והיצירתי של דוד מלץ

*  

חוג יהדות

ביום ד' 19/1/22 בזום בשעה 20:

ד"ר חזי כהן

רשומות יוסף וכוחה של ההנהגה

*

ערב  שירה עם שרהלה שרון

ביום א' 6/2/22בשעה 20:30 בח-א בגבע

*

קפה תרבות

החוג יתקיים בימי ג' 15/2 בבית העם במושב ברק

טומי הילפיגר השחיתות הציבורית (חוקר ובלש במשטרת ישראל)

***********

מהכלבונגמרו בדיקות האנטיגן הביתיות בכלבו בשבוע הבא מלאי חדש

***********

 

***********

תערוכות מתחלפות

 

תערוכות מתחלפות


 החל משבת 15.1.2022 תוצג תערוכה של אילון גרייצר.

מוזמנים לראות וליהנות.

צוות 100

 אני מצלם כבר קרוב ל-25 שנה, ולא פעם שואלים אותי - "ומה אתה עושה עם התמונות?"

ראיתי את הפנייה ב"מקומי" אם יש מישהו שעוד רוצה להציג, והחלטתי שזו הזדמנות לא רעה...

התחלתי את התחביב הזה שהייתי נער ועוד צילמתי בפילם במצלמה הישנה של הורי, בהמשך חסכתי מספיק כדי לקנות מצלמה איכותית (עדיין בפילם) וגם עשיתי קורס צילום במהלך שנת השירות, איתה צילמתי עד 2006 בזמן הלימודים ב"רופין" כשרכשתי את המצלמה הדיגיטלית המקצועית הראשונה שלי, ואיכשהו הפכתי לצלם של אגודת הסטודנטים. 

בשנים האחרונות כבר נהיה לי קשה לסחוב את התיק עם ציוד הצילום הכבד, וגיליתי שיש אפשרות לשלב שתי אהבות שלי: צילום ואסטרונומיה מה שעד לפני מספר שנים התאפשר רק לבעלי ממון או מוסדות מחקר ופחות לחובבים כמוני.

סוג הצילום הזה הוא מאוד טכני ודורש עיקוב מדויק אחרי תנועת השמיים עם מצלמה מיוחדת המקוררת למינוס 10 מעלות שמחוברת לטלסקופ, כך שבסופו של דבר התמונה המתקבלת היא לאחר מספר שעות של חשיפה לאורך מספר לילות של צילום ועוד מספר שעות של עיבוד במחשב. 

היה קשה להחליט מה להציג אך בסוף בחרתי להתמקד בצילומי נוף, מאקרו ואסטרונומיה - "בין הארץ לשמיים".

אילון

 

צרפתי את התמונה - הערפילית הגדולה בקבוצת הכוכבים אוריון ("כסיל" בעברית)

בכל זאת תרבות - לילך רז

קריאה אחרונה-

ט"ו בשבט בשבת הבאה אם מישהו מעוניין לארגן פעילות מוזמן ליצור איתי קשר לילך רז

ובכל זאת תרבות

קשה מאוד לתכנן אירועים משותפים בתקופה זו שבה ההנחיות משתנות חדשות לבקרים, התקציב דל וההתגייסות מועטה. אני מתמקדת בתחזוקת הציוד הרב והמגוון, במתן שירות לחברים ובניהול התקציב. איני פנויה לרוץ אחרי אנשים ולארגן הפקות, ויש להביא בחשבון שדפוסים רבים השגורים והמקובלים פה מזה שנים, לא תמיד מתאימים לאופי הקהילה שהשתנה מאוד. מי שמוכן לתרום מזמנו, מוזמן לארגן לו צוות או לסייע באחד מהאירועים הבאים:

22.2 - שבת של ט"ו בשבט.

8.3 - ערב ליום האישה.

19.3- פורים ילדים.

25.3 - פורים מבוגרים במתכונת של שנה שעברה- בצהריים ובחוץ. האולם סגור לשימוש.

אשמח לייעץ ולעזור כמיטב יכולתי.

לילך רז

 

 

פעילות מועדון 67+

מועדון 67+ דיווח

שלום לכולם, להלן תכנית שבוע 16.01-22.01:

יום שני 17.01 – קורס אוריינות דיגיטאלית – בין השעות 10:30-12:00 במועדון לחבר

הקורס יתקיים לאורך 5 מפגשים – 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02

בקורס נלמד שימושי טלפון שונים: עיצוב ושימור תמונות, העברת תוכן מהפייסבוק לוואטס אפ והפוך, שמירת הודעות, קניית מוצרים ותשלום באמצעות הטלפון, תכנון מסלולי נסיעה ועוד.

את הקורס תנחה נורית לוין, והיא ממליצה לכם שבנוסף לטלפון הנייד, תביאו מחברת לכתיבת הוראות.

ההשתתפות ללא עלות כספית. למעוניינים, ניתן עדיין להירשם.

יום שלישי 18.01.– "מועדון ארוחת הבוקר"

09:00-10:30 – ארוחת בוקר

יום רביעי  19.01 – נצא לטיול בכרמל

בתוכנית: ביקור במנזר המוחרקה ותצפית נוף מרהיבה, ביקור באנדרטת אסון הכרמל ונסיים בביקור בחניון "האגם". הטיול מונגש.

יציאה בשעה 09:00

חזרה בסביבות 14:00

הטיול כולל -אוטובוס, מדריך וכיבוד.

 השתתפות אישית – 10 ₪ לאדם

הטיול במימון המחלקה לשירותים חברתיים במועצה אזורית גלבוע

ובהדרכת חברת " צוקים".

יום חמישי 20.01 –"קפה אקטואליה"נארח את אל"מ במי"ל, ד"ר יוסי לנגוצקי אשר גילה את מאגר הגז בים התיכון ובכך שינה את פני המזרח התיכון וישראל.
סוף שבוע חמים ובריא לכולנו!!!!                   ענת לוין.

כן לחסן בכפיה - ב. מיכאל

כן לחסן בכפיה / ב. מיכאל

לפעמים הסבלנות פוקעת. בעיקר זה קורה לנוכח מצבורים גדולים מדי של טיפשות, פחדנות ואנוכיות. או, בשתי מילים סרבני חיסונים, .

קל להפריך את נימוקי הגבבה שבהם מבקשים הסרבנים להסוות את טיפשותם, פחדנותם ואנוכיותם. ואף שאין שמץ של סיכוי שהפרכת שטויותיהם תשנה את עמדותיהם, ראוי לעשות זאת. למען המתלבטים, אם יש כאלה.

על שני אֲדָנים משעינים הסירובניקים את סירובם: על "זכויות הפרט והמחוצף שבהם=בשקיפות. הסרבנים, כך הם גאים להכריז, רוצים לקרוא פרוטוקולים, להבין נסיבות, לבחון שיקול דעת, לבדוק אינטרסים...

בראבו. ממש ימות המשיח. לראשונה בתולדותיהם דורשים אזרחים ישראלים שקיפות ממנהיגיהם. וכי אימתי הם ביקשו לקרוא פרוטוקולים, לבדוק נסיבות, לבחון שיקול דעת או לברר אינטרסים, לפני מעשה? לפני גיוסם לצבא? לפני צאתם למלחמות? לפני ההחלטה האם ולמה לייצר פצצות גרעיניות? לפני שנקבע היכן יאפסנו אותן? לפני כל "סיכול ממוקד"? לפני מכירת נשק לרודנים? לפני קבורת מחדלים ותועבות בגנזך המדינה? לפני הקמת התנחלויות על עורקי השכנים? לפני שהוחלט לערבב דת ומדינה?... ואפשר להמשיך כך עד אין קץ. כי הצאן הישראלי מעולם לא שאל את רועיו "למה". העדר הזה מעולם לא הטריד את משכוכיותיו בשאלות נוקבות. רק עכשיו, פתאום, הם דורשים "שקיפות". לפני שהם מקבלים זריקה.

פחדנות? טיפשות? אנוכיות? בהחלט. וגם בולשיט.

הגענו אל "הזכויות". ייאמר מיד כי לסרבני החיסונים שמורה הזכות המלאה והמוחלטת להיחנק. אבל זכות לחנוק את זולתם אין להם. אף לא אחת מזכויות היסוד של האדם לא מקנה להם את הזכות הזאת. לא "חופש העיסוק", לא "חופש התנועה", לא "חופש המצפון", לא "חופש הדת", לא "הזכות לפרטיות", לא "הזכות לשיוויון". ואפילו לא זכות חופש הדיבור שבה הם משתמשים כדי להפיץ את הבליהם. כי זכות חופש הדיבור (בעצם כשאר אחיותיה) אינה מוחלטת. יש לה גבולות. אסור, כידוע, לצעוק סתם כך "שריפה" באולם גדוש אדם. אבל אסור לא פחות לצעוק "אין שריפה!" במדינה שבה משתוללת שריפה אפידמית.

(ובעצם, גם הפצת בשורותיהם המטורללות של גאוני מדע, רפואה ודת מסדר הגודל של אמנון יצחק ראוי לה שתיחשב לחריגה מגבולות חופש הדיבור).

"זכויות הפרט", מעצם הגדרתן ושמן, נוגעות לפרט. רק לפרט. מולן ניצבות זכויות הכלל. גם לו יש זכויות. ולעתים, מה לעשות, זכויות הכלל גוברות על זכויות הפרט. בעיקר כאשר הפרט דורש, תוך נפנוף בזכויותיו, לסכן את הכלל, או את בריאותו. כך קובעים החוק, השכל הישר וההגינות האנושית.

. לסרבנים הללו אין תקנה אלא בכפיה בחוק. בקנסות. בהגבלות תנועה. ובמקרים עיקשים גם בבידוד כפוי וקפדני. בניגוד לרצונם? כן, בניגוד לרצונם. לפעמים מותר ללמוד משהו גם מן המשפט העברי. כדי לאלץ סרבני־גט עיקשים לקרוא דרור לנשותיהם, כך קובעת ההלכה, "כּוֹפִין אותו עד שיאמר רוצה אני". בכפייה. ואם כך בהתעמרות באשה אחת, על אחת כמה וכמה שכך בסיכון הציבור כולו.נא טיפולכם.

פניני עיתונות העבר - ערי גיל

    חנה בבלי אל הכנסת!!! קצת סדר ,נימוסים, לשון נקיה ופחות איבה אולי היא תנהיג שם? איפה איפה חנה בבלי? איה הם הנימוסים של פעם אורך הרוח וסבר הפנים?                 

 
דברים טובים

 

התבשיל

"התבשיל"  ששמו מופיע במילון "שפת הזה " או "ההוא" ,השפה הנוהגת בביתנו מיום ששם דודתי האהובה ,חיותה, פרח מזכרוני, ולעזרתי קראתי את המילון המתחדש של שפת " הזה"( "תביא את הזה ","תשכח מההוא נו, מה שמו? ההוא, ההוא" )שיעזור לאתר את הנעלם..., למרבית הפלא  משנקראה הנ"ל "הדודה " גם השם הופיע... .מאותו יום נוסד המילון הנ"ל רישמית :המילון הדקיק והמצומק בראשיתו, התעבה והלך במהירות הבזק, כשמילים ושמות נוספים אליו אך גם נגרעים ממנו ללא הרף וחלקם אף נקברים רחמנא ליצלן לעד, בלי פליט וזכר. (אלא אם כן באופן נדיר ביותר נזכרנו בשמה/ו המקורי: ח-יו-תה! או בקיצור ח-י-ה!)

התבשיל בשמו הפיוטי הנ"ל (שנקבע כשהשם המקורי אבד בנבכי המילון הנ"ל)הוא ס"ה ארוחת ערב שישי המסורתית בביתנו :ועם הדלקת הנרות וקטע המוזיקאלי הפך להיות בן בית כמעט קבוע בתפריט המשפחתי.

ושוב "התבשיל"

המצרכים

קערת פיירקס המכילה את התבשיל שדפנותיה גבוהים מעט מגובה המים ושאר המרכיבים.

 2-4 חצאי חזה עוף או שני כרעיים -פולקעס או אלה וגם אלה

תפוחי אדמה 3-2 גדולים מהזן האדום מקולפים וחתוכים לחתיכות גדולות

1/4 כוס שמן

חצי בצל גדול חתוך ומטוגן עד הזהבה

בטטה אחת חתוכה לפרוסות או מקלות עבים

 4 שיני שום כתושות

פטרוזיליה

 מלח פלפל

מים המכסים את המרכיבים  בקערה

 מעט רוטב לתבול כמו רוטב ברבקיו את תיבולית בטעם צלי או כל מרכיב אחר

אופן ההכנה

מטגנים את הבצל  בשמן

שוטחים על קרקעית תבנית הפיירקס

זה ליד זה  מניחים את המרכיבים

שמים מסביב את תפוחי האדמה והבטטות

מוסיפים את המים ומתבלים.

 בתנור בחום של 170מעלות  או 150 {טורבו} מעלות למשך מינימום 3 שעות. החום הנמוך למניעת חריכת העוף ותפו/אד ,לבישול ארוך ואיטי, מה שמבטיח חדירת הטעמים  לבשר החזה היבש בדרך כלל.בגלל הבישול הארוך הנוזלים מתאדים בחלקם הגדול (וטוב שכך) ומתרכזים בטעמם.

 

תרבות בעמק

הצטרפו לחוויית התרבות בגלבוע .

 

ינואר 2022

 

 יום שישי  14/01/2022- 09:30

מרכז דורות בגלבוע שמח להזמין  :

בראנץ' שישי חברתי

פותחים שולחן ומסורת

ארוחת בראנץ' צבעונית, טעימה ומשמחת לב, עם מפגשים מגוונים, משובחים, מרתקים.

והפעם : מיטב הקלאסיקה של הזמר העברי הזמרת רונית אופיר בליווי נגן

מפגש שהוא חווה – אסור להפסיד!

דורות בגלבוע גן-נר  09:30 , עלות ההשתתפות 50 ₪  לפרטים נוספים -  04-6421050

הכניסה ע"פ מתווה התו הירוק!!

 

 

 

יום ג'   18/01/2022- 19:30  

שירת הדממה .

טובה גדות- במופע שירי אמונה עוצמתי של אמא לילדה מיוחדת.

ערב של אמונה, צמיחה ושמחה  

המופע לנשים בלבד (מגיל 14 ומעלה)

במועדון הטכני מושב אביטל,  19:30 ברישום מראש בלבד.

לרישום ופרטים נוספים ארז בריימוק : 0507500638  רבקה בצלאל - 0546477211

הכניסה ע"פ מתווה התו הסגול- (מס' המקומות מוגבל)

 

 

 

יום ג'   18/01/2022- 20:30  

פעילות "קפה תרבות"(חוג העמקים).

והפעם מפגש מס' 4 עם  לילך שם-טוב  

בהרצאתה לעוף בניגוד לחוקי הטבע

הרצאה מרגשת, על סיפור בלתי נתפס ומצמרר, התמודדותה וצמיחתה לאחר שבעלה רצח את שלשת ילדיהם.

בית העם מושב ברק,  20:30 ברישום מראש בלבד. ופרטים נוספים שלומית משאש : 0507257742

הכניסה ע"פ מתווה התו הסגול- (מס' המקומות מוגבל)

 

 

פברואר 2022

 

יום ב'   07/02/2022- 20:00

תמונה שמכילה טקסט, מנורה, אוסף תמונות

התיאור נוצר באופן אוטומטיסדרת התיאטרון  הצגה מס' 3 בסדרה:     הצגת זהב

אור התיאטרון העברי

החיים הסודיים של שושנה דמארי: מחזה חדש חושף את עולמה של מלכת הזמר העבר

מחזאי ובמאי: גדי צדקה, הדרכת שחקנים: פנינה ברט, ניהול מוזיקלי: גיל שוחט, תלבושות: בנו פרידל, תאורה: פיראס טרבשה, תפאורה: סשה ליסיאנסקי, פסנתרן ומנצח: יונתן פרלמן

שחקנים: נאוה מדינה, קרן הדר, יונית טובי, טל גורדון, עמי ויינברג, יניב קלדרון, גיא לואל ההצגה בליווי תזמורת בת 6 נגנים בניהולו המוזיקלי של גיל שוחט.

שושנה דמארי מלכת הזמר  העברי מתבשרת כי הוחלט להעניק לה את פרס ישראל.

באותו רגע פורצים חייה במלוא עוזם ומציפים מחדש את קורות משפחתה שעלתה מתימן, אהוביה, מחזריה, מעריציה,

ושיריה הנפלאים שהפכו לפס הקול הישראלי המלווה את מדינת ישראל מיום הקמתה ועד ימינו אלה.

סיפורה של הדיווה הישראלית הראשונה שהתפרסמה עוד לפני קום מדינת ישראל,

נהנתה מפופולאריות ארוכת שנים, ושיריה "צריך לצלצל פעמיים", "אור", "שני שושנים" ורבים אחרים, הפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי.

משך ההצגה: כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה

אולם בית ציזלינג עח"מ 20:00   

רכישת כרטיסים להצגה בודדת באתר :  http://hagilboa.smarticket.co.il

הכניסה ע"פ מתווה התו הירוק!!

 

 

יום ג'   15/02/2022- 20:30  

פעילות "קפה תרבות"(חוג העמקים).

והפעם מפגש מס' 5 עם  טומי פלדינגר