קבוצת גבע
חסר רכיב

פאב האורווה נסגר

08/09/2020

שלום חברים,
בהתאם להנחיות הקורונה, נסגר מועדון האורווה.
אבקש לחדד ולהדגיש, שהמקום סגור לכל מטרה,
ולא תתקיים בו כל פעילות כל עוד ולא השתנו ההנחיות.
גיא רבי מנהל המקום, הונחה להוריד את מפסק החשמל הראשי,
לסגור את ברז המים הראשי במקום, ולהעביר המפתחות למזכירות.
כאשר תשתננה הנחיות הקורונה בעניין, תיערך פגישה לקביעת
דפוסי הפעלת המועדון ובהתאם להנחיות המדינה.
בתודה על ההבנה, דורון חורב

חסר רכיב