קבצים

https://www.kvgeva.org.il/media/sal/pages/1384/f39_שמירה על זכויות קבוצת גבע בתיקונים המוצעים לתקנון בקרה.pdf