קבוצת גבע
חסר רכיב

הבהרה לגבי "מענקי הקורונה"

20/04/2020
הבהרה לחברי הגבעה מנציגיי הציבור במזכירות:
אנו מתנצלים על אופן תקשור ההחלטה בנושא "מענקי הקורונה" בעלון השבועי האחרון. אין ספק שלכולנו הרבה יותר הוצאות, ובאחריות כל אחד מאיתנו לווסת את ההוצאות בהתאם ליכולתו. חשוב לנו להבהיר שכמו בקיבוצים שיתופיים רבים, וגם בחלק מהקיבוצים המתחדשים, התקבלה אותה ההחלטה אחרי דיונים רבים. ההחלטה נובעת מכך שבעוד גבע נפגעה קשות מבחינה כלכלית בעקבות המשבר, תקציבי החברים נשארו כפי שהם.
אנו מציינים שהפעימות הבאות של המענקים ילכו לקופה הציבורית ואנחנו מצפים מהציבור, בהתאם לאורחות חיינו, להירתם לגישה השיתופית ולגלות הבנה בשעת משבר זו.
חסר רכיב