דף 2163 יום העצמאות

דף מספר 2163 ג' באייר תשע"ה  22 באפריל 2015

 


אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח  ל e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן


תמונות מיום העצמאות הראשון 1948 

 


 מופיע בעלון:
תגובות לדף