משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי קב' גבע בשיתוף הנהלת- כלכלית ומזכירות

יום ג' 21.4.2015, בשעה, 14:00 במועדון

סדר היום:

1.      אישור דוחות כספיים של תאגידים מוחזקים ע"י הנהלת אחזקות (אסיפת התאגידים).

2.      א. אישור דוחות כספיים של אחזקות ע"י ועד הנהלה של אחזקות.

ב.     חלוקת רווח לצרכי מס לקיבוץ (סעיף 62 לפקודת מס הכנסה).

ג.       חלוקת רווח לבעלים (הקיבוץ) על פי תקציב 2015 שאושר קודם לכן.

 הצבעה לאישור נעשית באסיפה.

      הערה: השעה המוקדמת נקבעה בשל ערב יום-הזיכרון

ן

מישיבת המזכירות 14.4.2015

נידונו הנושאים הבאים:

1.      שכירת בית גוריון לחודשיים ע"י עובד נור, מתמודד לראשות המועצה. הובהר כי בתקופה זו אין אירועי תרבות באולם. השוכר ישלם שכר דירה ויתחזק את המבנה בהתאם לצרכיו.      המזכירות אישרה את הבקשה. הנושא באחריות מנהל הקהילה.

       איש הקשר מטעם גבע, אורי ברזק

2.      שימוש חיצוני במחסן הנוי. ערעור של ערן גל לגבי החלטת המזכירות לאשר שימוש חיצוני בחלק ממחסן הנוי.

המזכירות מאשררת את החלטתה לאפשר שימוש חיצוני בחלק ממחסן הנוי.

המזכירות תקים צוות מצומצם (הכולל את ערן ושני חברים) לבחינת חלוקת שטח המחסן.

 

3.      דיווח מענף הבניין

א. למזכירות הוגשה הצעת יאיר קארו וחברים ל"ארגון מחדש של הטיפול בתחומי הבנייה, תשתיות ואחזקתן".

       ההצעה תובא לאסיפה בתוך חודש, לאחר דיון משותף של מזכירות והנהלת רשות-  

       הבינוי בו יציג יאיר את התוכנית.

ב.     למזכירות נמסר דיווח מעודכן מהנעשה בענף הבניין לאחר פיטורי רכז-הבניין.

   המזכירות מאשררת את החלטת הנהלת רשות-הבינוי למינוי זמני של יעל זיו (יו"ר הרשות) כרכזת בניין לטיפול בנושאים השוטפים, עד לאחר קבלת החלטות באסיפה.

ג.       עד קבלת החלטות באסיפה שתדון בהצעת יאיר מעוכבת מִינוי רכז בניין חדש.

                                                                                                                   צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף