מש"א + רשות הבינוי - עדכון מצב

משולחן משאבי-אנוש

והפעם עדכון מצב מישיבה עם רשות הבינוי.

רשות הבינוי קיבלה דיווח לגבי המצב בענף הבניין, נושאים הקשורים לעובדים בענף ותהליך קידום העבודה.

העדכון היה לאור סיום עבודתו של רז לבני בתפקיד מרכז הבניין. מתוך פרוטוקול הישיבה :

א) ההחלטה על סיום עבודתו של רז תוכננה בסמוך ליציאתו לחופשה (מתוכננת מראש) בת שלושה שבועות, בחודש אפריל.

בתקופה זו נמשכת העבודה כרגיל, על ידי יעל זיו, בתמיכה מקצועית של רענן פרנס.

ב) רשות הבינוי תומכת בצעדים שננקטו על מנת לאייש\לגייס מנהל בניין,בדחיפות וזאת על מנת  שלא לפגוע בפעילויות השוטפות.

ג) הצעדים שננקטו הם : פרסום המשרה בגבע ומחוץ לגבע.

ד) השבוע התחלנו לבצע ראיונות למועמדים, תהליך שיימשך כשבועיים ואשר בסופו יובא המועמד המומלץ לאסיפה ולקלפי, על פי הנהלים.

ה) רשות הבינוי אישרה פה-אחד את יעל זיו כממלאת מקום מרכז הבניין, עד למינוי מנהל חדש לענף.

ו) הרשות קיבלה סקירה על מצב עבודתם של עובדי הענף: יובל, עבד ואלי וזאת לעניין העבודה השוטפת והתארגנות בטווח הקרוב.

הרשות מצאה לנכון לחזק ולעמוד מאחורי החלטות והצעדים הנעשים בנושא, על ידי בעלי התפקידים הרלוונטים.

סיכום :

תהליך גיוס מנהל בניין, נעשה לפני כשנה, ונדרש לחזור עליו עתה.

ככל שיימצא מועמד מתאים במהרה, כך יתאפשר לעמוד באתגרים הגדולים אותם מעמידה תוכנית הבינוי בגבע.

הרשות ומש"א מזמינים את חברי גבע המתאימים לתפקיד, להגיש מועמדות לתפקיד.

מיד עם צאת החג, תחזור העבודה והפעילות בענף לסדרה.

יעל זיו – רשות הבינוי

אלון קרל – מש"א

מופיע בעלון:
תגובות לדף