פירוט תוכנית השקעות 2015

פירוט תכנית השקעות 2015 (באלפי ₪)

הצעת השקעות (לפי המסגרת שאושרה בתכנית התקציב)

עדיפות

סעיף

עלות

מצטבר

הערות

1

בית 150

100

100

סיום מ-2014

2

בית 140

1,500

1,600

 

3

בית 45

600

2,200

בריאות

4

צקי

350

2,550

בוררות

5

רכבים

100

2,650

 

 

6

בלתי צפוי

79

2,729

הכנה לשכונה החדשה

הצעת השקעות נוספות שאין להן מקור כספי

7

תכנון שכונה

750

750

 

8

בית חדש

800

1,550

 

9

מתקני משחקים

50

1,600

מתקן לא בטיחותי, 50% השתתפות מועצה

13

ממ"ד

100

1,700

 

14

רכב

150 (בנוסף)

1,850

 

 

סה"כ השקעות נוספות

1,850

 

 

סה"כ מצטבר כלל ההשקעות

4,579

 

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף