משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

פסח 2015


חג הפסח, חג החירות, חג האביב – הניצנים נראו בארץ והכל מלבלב ופורח.

בימים אלו אנו עסוקים באישור הדוחות הפיננסים לשנת 2014. לאחר שנאשרם בהנהלות התאגידים, נקיים ישיבה של ההנהלה הכלכלית לסיכום הדוחות השנתיים של  ה"אחזקות" . כמובן שהציבור יוזמן לישיבה.

זו שנה ראשונה בה אנו פועלים במבנה התאגידי החדש המורכב בעיקרו משלושה תאגידים: בקרה, מכון שקדים וחקלאות. התוצאות הכלכליות היו סבירות, הרווח בבקרה היה נמוך במעט משנה קודמת בשל פעולות חד פעמיות, מכון שקדים שמר על רווחיות בהשוואה לשנה קודמת ובחקלאות התוצאות טובות .

 

השנה, חג הפסח הוא גם סיכום שנה ראשונה שלי בתפקיד.

אסקור את עיקרי האתגרים שעמדו לנו השנה.

לראשונה עסקנו ביישום תהליך הפרדת העסקים מהקהילה, שכלל בניית ההנהלות והסדרת דפוסי עבודה מובנים, והטמעת תהליך עבודה המבוסס על דוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים .

במקביל, כפועל יוצא של ההחלטה להפרדת הקהילה מהעסקים ושמירה על קהילה נקייה מהתחייבויות נדרשנו להסדרת מבנה החוב.כלומר,העברנו את כול ההתחייבויות מהקיבוץ לאחזקות גבע. בימים אלו סיימנו את התהליך, הקהילה נקייה מהלוואות , אחזקות גבע נטלה את התחייבויות הקהילה במלואן,

 מפעל בקרה ומכון השקדים משרתים את התחייבויות שלהם באופן ישיר. תאגיד החקלאות כרגע נקי מהתחייבויותיו. בשנים הקרובות נפעל לבניית והגדלת ההון עצמי שלו.

אתגרים נוספים הם בדגש על הגדלת מקורות ההכנסה עבור הקהילה.אני פועל להגדלת ההכנסות הפסיביות,שהכנסותיהן קבועות ויציבות לאורך זמן. חשמל סולארי- פרשנו מערכות בהיקף הכנסות של 1/2 מיליון ₪ לשנה למשך 20 שנים.תוך מספר שנים נחזיר את ההלוואה ונהנה מההכנסה .

אנרגית רוח- התקשרנו עם חברה יזמית להקמת טורבינות רוח בשטחי בלוק4 , במיזם אנו פאסיביים והתמורות יהיו כנגד שימוש בקרקע .


השכרת נכסים- ניצול מבנים בעיקר בצד המשקי והשכרתם לשימושים שונים,עם התמקדות בשוכרים - בעלי פעילות מינורית, כך שהחיכוך עם הפעילויות יהיה מינימאלי.

הנושא דורש התמחות ספציפית וטיפול שוטף . במהלך השנה נשקול למנות חבר לניהול השכרות.

ברצוני לקרוא לחברים לשתף פעולה לראות את טובת הקהילה ולגלות בגרות , מפעם לפעם נדרש להתאמות שונות ופינוי מחסנים.

עם פרוס החג, ברצוני לברך שנוכל לברר לעצמנו מה אנחנו באמת רוצים, שנבחר בפעולה הדרושה לשם כך, ונתחיל ליישם אותה כבר היום, למען המחר.

 

חג שמח, רענן פרנס
מופיע בעלון:
תגובות לדף