משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


א.                 

אסיפת קב' גבע תיערך ביום ג' 31.3.15

בשעה: 20:00 במועדון

סדר היום:

1. הצגת מועמדים כנציגי ציבור למזכירות

נדרשים ארבעה נציגים

יבחרו הארבעה שיקבלו את אחוז ההצבעה הגבוה מבין שבעת המועמדים ורוב של מעל 50% מהמצביעים.

ריצארד אברהם, ענת לוין, מיכל רצין, שרסטין רם, מורן רז-שבילי, יוחאי רז (קדנציה שנייה),

 יאיר עמית קדנציה שלישית (נדרש רוב של 60%)

הערה: זהו הנושא היחיד לאסיפה זו, המתחייב מבחינת הפרוצדורה של הבאת נושא לאסיפה

ואחר-כך למשאל.

מסיימים את תקופת כהונתם: צקי גפן, יעל לנדאו, יוחאי רז, יאיר עמית.

***************

ב. אסיפת  קב' גבע נערכה ביום ב' 23.3.15

בסדר היום הייתה תוכנית השקעות קהילה 2015 כפי שהציג מנהל הקהילה – איציק מור.

כזכור פורסמה בדף (20.3.15) תוכנית השקעות המחולקת לשני חלקים.

א.    הצגת השקעות שיש להן מקור כספי בתוכנית התקציב הכוללת בסך 2,729,000 ₪

ב.     הצעת השקעות שאין להם מקור כספי.

בשתי הרשימות מסודרות ההצעות עפ"י סדר עדיפויות.

תוכנית ההשקעות שלה מקור כספי, מציגה את החלוקה הבאה:

2,550,000 ₪ לבניה, שהם 93.4% מסך התוכנית.

100,000 ₪ לענף הרכב שהם 3.6% מסך התוכנית.

79,000 ₪  לבלתי צפוי שהם 3% מסך התוכנית שיועברו אף הם, באם לא יהיה להם שימוש, לבניה.

מימון נוסף אם יהיה, יופנה לקידום תוכנית ב' עפ"י סדר העדיפויות .

התוכנית תובא למשאל (פירוט משאלים בהמשך).

נושאים נוספים שהועלו באסיפה ע"י החברים:

1.      דרישה להשגת מקורות מימון נוספים להרחבת תוכנית הבניה והשיפוצים וקידום תשתיות הדרים בשנת 2015.

2.      הגדרת תוכנית בניה ושיפוצים לשנת 2016.

3.      הקמת פורום בנייה לקידום התוכנית. מנוי  פרויקטור לתוכנית הבניה החדשה.

4.                  במהלך דיוני תקציב חצי שנתיים, תיערך בחינה מחודשת של מקורות ושימושים לבניה ושיפוצים (מעבר לתוכנית המאושרת).

5.                  חברים העלו הצעה לדחות לסוף השנה שיפוץ דירה (בוררות)  ועל ידי כך להעביר חלק מסכום המוקצב לנושא לקידום השכונה החדשה.

פסק הבוררות מחייב  אותנו במפורש לשפץ את הדירה למגורים בשנת 2015. השיפוץ בפועל, עדיין לא החל והוא יתבצע ע"י ענף הבניין בהתאם לתוכניותיו.

ג.                  משאלים

מאחר וחג הפסח בשער ייערכו המשאלים הבאים ביום שישי 17.4.15.

המשאלים:

1.                  הצעת תוכנית השקעות 2015.

2.                  הצגת מועמדים לנציגי ציבור במזכירות.

חברים נענו לפניותינו, יובאו למועמדות שבעה חברים.

3. הסדר נסיעות ביקורים הורים/בנים בחו"ל במימון הקבוצה.

ד. מישיבת המזכירות (24.3.15)

1. ישיבת המזכירות השבוע נערכה במיזם "סקרנות".

מטרת הישיבה הייתה להכיר את המיזם מקרוב בתוכנו ובצורתו.

אורה, דובי ודליה (רכש חדש) יחד עם רועי לרון וזוהר ברג מ ו. חינוך הציגו לפנינו את כל מערך הפעילות הכולל:

א.                ניהול מערך חוגים.

ב.                 ניהול מערך חינוך מיוחד.

ג.                   שעורי עזר למתקשים ואף למצטיינים. ילדי גבע (46 ב-2014) וילדי חוץ (111- 2014).

ד.                 שיתוף פעולה עם המועצה בנושא קידום נוער.

ה.                מרכז לקבלת טיפולים מיוחדים ע"י מטפלי חוץ.

היקף העשייה ואיכותה מרשימים מאוד ומספקים מענה איכותי בתחומים שאוזכרו.

המזכירות עסקה גם בהיבטים הכלכליים של הנושא. הוצג פירוט הכנסות והוצאות לשנים 2013, 2014 והערכה ל – 2015.

שנת 2014 הסתיימה בגרעון של כ-90,000 ₪, הנובע בחלקו מקיטון במספר התלמידים (הן מגבע והן מבחוץ) המסתייעים בשירות "סקרנות" ובחלקו, מגובה ההוצאות.

הצוות מודע היטב למערך הכלכלי ובעזרת מנהל הקהילה נעשים מהלכים להקטנת ההוצאות מצד אחד והשגת מקורות נוספים להכנסה מצד שני.

השנה הקרובה (מתחילה בספטמבר 2015) תהיה במובנים רבים שנת בדיקה ובחינה של הנושא כפי שהוא או הצגת חלופות אחרות.

3.                  שושי רז פנתה למזכירות בבקשה להוסיף ל שנת החופש (שהסתיימה עתה) שנתיים נוספות.

המזכירות אישרה את הבקשה.

שבת שלום

צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף