משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


אסיפת קב' גבע תיערך ביום ב' 23.3.15 במועדון לחבר

 (שימו לב ליום)

סדר היום:

הצגת תוכנית השקעות קהילה 2015.

מצורף פירוט הצעת המזכירות שהוצגה באסיפה במסגרת הדיונים על התקציב.

במרכז ההשקעות עומד קידום נושא בניה ושיפוצים.

תוכנית ההשקעות כוללת:

א.                הצעה במסגרת כספית שאושרה בתוכנית התקציב. (2,729,000 ₪)

ב.                  השקעות נוספות שהוצעו ע"י גופים ציבוריים או חברים, ואין להן מקור כספי.

נדרש לעשות סדר עדיפויות בהצעות בעיקר באלו שלגביהן אין, נכון לעת הזאת, מקור כספי.

על כל אלו ייסוב הדיון באסיפה.

שבת שלום, צלילה

*****************************************

הרשמה ללימודים (אוקטובר 2015), נפתחת:

המעוניינים לצאת ללימודים מתבקשים להגיש לוועדת השכלה בקשה הכוללת:

1. סוג הלימודים

2. עלותם

3. מקום הלימודים.

את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מתאריך 01.05.2015.

בברכה, וועדת השכלה.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף