דף מספר 2158

דף מספר 2158 כ"ט באדר תשע"ה 20 במרס 2015

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח  ל e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il.

עריכה והדפסה: נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן, אייל אורן

 

חילופי דורות.  צילום: צקי גפן

מופיע בעלון:
תגובות לדף