לא הצבעת כמוני - צקי גפן, יש לי שאלה - דליה גפן

לא הצבעת כמוני

לחברי היקר , הצבענו יחדיו במשאל דעותינו שונות  ודעתך ידה אל על

לא , אינני כועס

זוהי דמוקרטיה ואולי קצת מבאס

אבל למה? הסבר

שנאה כה יוקדת ,הכול בוער

האם התקנון נכתב על ידי זרים

האם הוכן בידי זדים

לא ידידי אינני נכלם

תקנון ישן עוד חי וקיים

יחד נקרא את שנכתב

ונפעל לאורו בדיוק ללא רבב

וביום אחר שיגיע

תקנון 2017 תכין אתה ותגיה

אקרא ואשקול דעתי

ואשמח לרשום "חיובי"

צקי גפן

נ.ב.

ולחברי שטרחו והכינו

סלחו לי שלא זכינו

לאשר תקנון מתקדם וטוב

להיום וגם לזמן הקרוב

*****************************

יש לי שאלה?

מה קרה לתִקוּן שלנו, היו שלוש הסתייגויות שנפלו במשאל, ואז החברים גילו דברים חדשים?

שיכתבו אותם בדף ויביאו לדיון בפורום שטיפל בתקנון.

למה לנהל את הדיונים במדרכות ולא במוסדות המתאימים?

אני חושבת כי התקנון טוב לכל חבר וחבר בקבוצה, ולמענו הוא נוצר.

דליה גפן

מופיע בעלון:
תגובות לדף