תוכנית רשות הבינוי 2015 - יעל זיו

 

לסיום הרבעון הראשון של שנה זו (2015) - דיווחים מרשות הבינוי והבניין –אמנם התקציב עוד לא אושר סופית, אבל, הרשות תכננה את מהלכיה על בסיס התכנית שהוצגה באסיפה.

בהשקעות -

בית 140 ביפה נוף, שהדיירים בו- מירה'לה וערי גיל, אמירה רון, מתי לוסטיג ואירית ודן לב החל שיפוץ והגדלה של עד 105 מ"ר כולל ממ"ד.הדיירים שעדיין לא עזבו את דירותיהם, יעזבו את הבית לדירות חלופיות, בתקופה הקרובה כשהשיפוץ יגיע לחלונותיהם.

בית 152 בשכון תמר, שתשופץ ותוגדל בו דירה אחת בקומת קרקע, ל105 מ"ר כולל ממ"ד

לצקי ודבורה'לה גפן, נמצא בשלבי תכנון ובקשה להיתר בנייה.

בית  45 בשכון המאירי, שישופץ רק בקומת הקרקע שלו ל105 מ"ר כולל ממ"ד לדיירים ברנדה ואלי גורן וחנה ויוסקה גרייצר נמצא בשלבי תכנון והגשה להיתר בנייה.

שכונה חדשה צפונית, תכנון התשתיות- חשמל, מים וביוב, מסלעות  ושבילים ומדרכות, נמצא בשלבי תכנון סופיים. התכנית הוגשה במועצה וחזרה לתיקון הערות.

במקביל, לפי החלטת הרשות להתחיל בנייה בשורה הדרומית של השכונה, זו שצמודה לכביש ההיקפי הקיים של גבע, הוגשה בקשה להיתר בנייה לחמישה בתים, דו משפחתיים, שמופיעים בתכנית הכללית של השכונה בשורה זו.

בית 150 בשכון תמר, שהדיירות בו- שירה קפלן ושרון בוון, עומד לסיום שיפוץ בחודש הקרוב. שתי הדירות הקטנות שנשארו בצד מערב של הבית יאוכלסו לפי הצורך של ו. דירות.

באחזקת דירות – שיפוצים גדולים -

דירה בקומת קרקע לזיוה ודן ידין ביפה נוף ודירה בקומת קרקע ללובה וצבי לוסטיג בשיכון תמר עומדות גם הן לקראת סיום השיפוץ. בדירה נוספת לדוד ואסתר נתן בשיכון המאירי שמתחת חדר אוכל, החלו השיפוצים.

אחזקה יומיומית

יש ארבע דירות משפחתיות להתאים לארבע משפחות קליטה של בני גבע שחוזרים. מלבד כל אלה עוד המון תיקונים, סידורים, צביעה, בטונים לקלנועיות (בשיתוף עם ו. בריאות), איטום ,תיקוני חשמל ועוד שנעשים לפי פניות ודחיפות.

רשות הבינוי וצוות הבניין משתדלים לעמוד בכל הבקשות, פניות ודרישות החברים והמוסדות.

שבת –שלום  יעל זיו

מופיע בעלון:
תגובות לדף