משאל על שום מה? - צלילה לקס

משאל, על שום מה ?

ביום שישי, 6.3.15, נערך משאל בנושא הצעה לעדכון תקנון האגודה.

המוני המצביעים (237) נהרו אל הקלפי לאחר אינספור פירסומים בפלקטים, תזכורות אלקטרוניות וקריאות טלפוניות של נציגי המחנות השונים, שקראו להם לבוא ולהצביע.

106 תמכו בהצעה, 129 התנגדו לה וההצעה ירדה מסדר היום.

מיעוטם של המצביעים קראו את ההצעה במלואה וקבעו דעתם על סמך הכתוב, בין אם בעד ובין אם נגד.

בשלוש האסיפות שנערכו בנושא, השתתפו כ – 30 חברים, 10, באופן קבוע ,20 לקחו חלק רק באחת או שתיים.

רבים מהמצביעים, לדבריהם, לא קראו את ההצעה כלל, או באופן מאד חלקי.

התומכים בהצעה,  הניחו שהצוות(תחילת העבודה 2011) והמזכירות ,לא יגישו הצעה שתפגע בחברה ואורחות חייה ובציבור החברים ,שהם עצמם נמנים עליו.

הם סברו שיעשו מעט שיפורים בסעיפים מסויימים, הבהרות והשמטות של מה שהתיישן.

המתנגדים להצעה, ברובם,עשו זאת מסיבות שונות שאין להן קשר לתקנון המוצע.

·        חלקם, מתוך התנגדות למהלך המזכירות בטיפול בקרנות השתלמות "שנשכחו" אצל החברים ולא הועברו לקבוצה.(תקנון עו"ח, תקנון האגודה)

·        חלקם מחו בהצבעתם על שקוזזו כספים מתקציבם בגין אי עבודה. (תקנון העבודה)

·        קבוצה אחרת מוחה כנגד הממסד על אי הקצאת כספים נוספים (שאין) להשקעות בבניה ושיפוצים.

·        אחרים "נפגעו" בגין הסדרים שקבעה להם, לגבי חובותיהם, הועדה לטיפול בחובות (תקנון...).הסדרים שכללו הגבלות בתקציב, סגירת כרטיס אשראי ועוד.

·        ישנם כאלו שאצה להם הדרך ואין להם עניין בתקנון העכשווי, אלא בתקנון של שינוי עתידי, תוצר של הליך שלם, לכן הצביעו נגד.

כל הסיבות שמניתי לעיל ונוספות להן, הביאו את הציבור להצביע הצבעת מחאה שאין בינה ובין התקנון דבר.

עם זאת, כל הסיבות שהביאו להצבעת המחאה, מהוות עדות לפעולה רצינית, עקבית ומתמשכת, של המזכירות ,בבואה ליישם את התקנונים וההסדרים שקבע הציבור.

פעילות המזכירות נעשית אך ורק במסגרת תקנונים ונהלים מאושרים ,במגמה לשמור על סדרי חברה תקינים ועל הכסף הציבורי.

בגבע התגבשה קבוצת חברים שאינם רוצים במזכירות חזקה. קבוצה הפועלת לערעור סדרי החברה ויצירת מצב של "איש הישר בעיניו יעשה".

בימים האחרונים מופץ במייל מכתב לחברים שתוכנו הסתה והכפשה (בעילום שם כמובן) החתום בשם:"המרכזיים בדחיית התקנון".הסגנון והתוכן מוכרים מכבר.

מופצת שמועה שאותה קבוצה,  "המרכזיים בדחיית התקנון", יפעלו להכשיל בכל משאל, הצעות שתועלינה ע"י המזכירות, במטרה ליצור מצב של חוסר יכולת לקדם נושאים ולנהל את החיים השוטפים ובמטרה ליצור דהלגיטימציה (שלילת זכות קיום) למזכירות הנבחרת, למזכירה ולבעלי תפקידים.

חברים תתעוררו !

אל תאזינו לשמועות, לדברי רכיל ומילות הסתה, הנאמרות לכם ע"י

"יודעי דבר" שמטרתם להביא למצב של אנרכיה !

אל תתפתו למילים ואל תאמינו באומריהן.

משאל, על שום מה ?

על שום שמשאל הוא כלי בידינו כדי לעצב בעזרתו את כללי חיינו וסדריהם, כך שנוכל לנהל חברה מתוקנת.

אל נשתמש בו למטרות זרות.

מזכירת קב' גבע

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף