משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


א.                סיכום משאלים:

משאל מס' 1 – הצעה לעדכון תקנון האגודה קב' גבע

המשאל נערך ביום שישי 6.3.15.

הצביעו 237 חברים.

בעד ההצעה – 106 , נגד ההצעה – 129.

ההצעה נגנזה.

משאל מס' 2 – הצבעה על חלופות לצמצום בתקציבי קהילה 2015.

התקבלה הצעת המזכירות לקיצוץ נקודתי בהיקף משתנה בסעיפים שונים.

135 מצביעים בעד הצעת המזכירות. 92 מצביעים בעד הצעת יאיר עמית לקיצוץ רוחבי.

ב.                 הצעות לקיצוצים בתקציבי קהילה נידונו באסיפה (9.2.15)

המשאלים בנושא ייעשו לגבי כל סעיף בנפרד. יום שישי 20.3.15.

פירוט:

1.                  שי לחג 2015 . הצעת המזכירות: לכל חג (ראש-השנה ופסח) יוקצה שי בסכום של 50 ₪ (סה"כ 100 ₪)

הצעת חברים: ביטול מתן שי לחג בשנת 2015.

2.                   הצעת המזכירות: ביטול החזר כרטיסי אוטובוס.

3.                  הצעת המזכירות: ביטול תשלום דמי-חבר במפלגה (כל מפלגה) ע"י קבוצת גבע, והעברת התשלום לחבר.

ג.                  המזכירות (ישיבה בתאריך 9.3.15) החליטה לדחות את המשאל לבחירת נציגי ציבור למזכירות.

המזכירות מעוניינת להרחיב את מספר המועמדים כדי לאפשר  בחירה מגוונת במשאל.

אם יבחרו חברים   שעבורם  קיום ישיבת מזכירות בבוקר אינו אפשרי , נשנה את שעת הישיבה לשעות אחה"צ. המעוניינים יפנו לאלון במש"א.

ד.                 באסיפה שדנה בתקציב הקהילה ובתוכנית ההשקעות (9.2.15) הועלו הצעות להשקעה ע"י חברים.

1.                  בניית ממ"ד, 100,000 ₪.

2.                   שיפור מגרש משחקים, 50,000 ₪

3.                   הקצאת 250,000 ₪ לענף הרכב במקום 1000,000 ₪ כמתוכנן.

אין אפשרות כרגע להעלות הצעות אלו למשאל עד שלא יימצא מקור כספי עבורן או עד שישונה סדר עדיפויות להשקעות שהוצע באסיפה.ננסה ללבן עוד את ההצעות כך שנביא למשאל הצעה מאורגנת טוב יותר.

הודעות:

ענף המזון

החל מ 15.3.15 יועלה מחיר מנת המזון ב10%. העלאה זו באה לעדכן את מחיר המנה על פי החלטת המשאל בנושא הפרטת המזון.

במשאל אושר כי חלק ממרכיבי עלות מנה הם 30% מעלויות הענף, בגין הוצאות תפעול.בפועל חושבו רק 20% מהוצאות אלו, לכן תוקצבה המנה בחסר, זו סיבת העדכון.

בשם הנהלת ענף המזון

איציק מור, צלילה לקס.

******************************************

בחירות, בחירות, בחירות

ביום ג' 17.3.15 יום הבחירות במדינה, הוא יום שבתון.

התנהלות הענפים ומוסדות תהיה כשבת

שבת שלום, צלילה

*************************************

הם זה אנחנו

למה לא הגעת לאסיפה הראשונה?

ולשנייה??

ולשלישית???

כן, כן, לאסיפות שהציגו את התקנון החדש!

אסיפות שבהן יכולת להציג הסתייגויות, לדרוש שינויים.

למה במשך שבועיים בין פרסום ההודעה להצבעה לא אמרת כלום,

למה ערב לפני ההצבעה הרמת או קבלת טלפון משפיע נגד התקנון החדש,

עם הערות על פגיעה בזכויות הפרט, ו"הם רוצים לעשות לביתם",

הם שהיום הם בהנהלה מחר הם כמוני וכמוך, התקנון משפיע על כולנו באותה מידה.

אפשר להסכים לא להסכים, אבל רצוי וחשוב מאד לעשות זאת על סמך נתונים אמיתיים ולא על פי שמועות במדרכות.

אריק לביא

מופיע בעלון:
תגובות לדף