דף 2157

דף מספר 2157 כ"ב באדר תשע"ה 13 במרס 2015

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 

 השיר - פרי עטה של יהודית גור-אריה (סבתא של ורד לנדסמן) בספרה 'יבול חיי', אותו הוציאו ישראל גור-אריה ודידי מנוסי.


מופיע בעלון:
תגובות לדף