הפרטת מזון, שי לחג ומה שביניהם - יפתח רונן

הפרטת מזון, שי לחג ומה שביניהם

בדף גבע מ 30.1 הוצגו נתונים על "עלויות ענף המזון לחודשים מאי – נובמבר 2014 " . לדעתי , הנתונים שפורסמו ואופי הצגתם , מטעים ואינם משקפים כלל את המשמעויות הכלכליות של ההפרטה.

לפי הנתונים שהוצגו : עלות ענף המזון לשבעה חודשים ב 2014 היתה 774,000 ₪. עלות זאת הנה להבנתי: כלל ההוצאות של ענף המזון, פחות התשלומים אותם שילמו הצרכנים ( חברים, שכירים ואורחים) השונים.

סכום זה כ 110,000 ₪ לחודש , מהווה "סבסוד" הקהילה לענף, הוצאה משותפת אותה אנו משלמים בכדי להוזיל את עלות המזון ולעודד אכילה משותפת.

סכום זה מושפע  ראשית לכל מההוצאות, שם רואים כי עלות עבודת השכירים גדלה במעל 20,000 ₪ ( שקול לתוספת 3 משרות מלאות ) לחודש כאשר השנוי היחידי הנה תוספת קופות בקצה המסלול ?

סכום זה מושפע כמובן גם מההכנסות, הכנסות אלו נמוכות מדי, שכן מחירי המנות תומחרו מראש בחסר, למרות שהותרע על כך בפני מנהל הקהילה!  חשוב לזכור כי בחדר האוכל אוכלים גם עובדים שכירים רבים ובראשם – שכירי בקרה, הצורכים בממוצע כ 1,700 מנות צהריים בחודש.

החל בינואר 2015 הוסכם על עליה של 15% במחירי המזון לשכירים, ההכנסה מסעיף זה תגדל להערכתי ב 5,000 ₪ לחודש משכירי בקרה ומשאר הסועדים השכירים.

לדעתי, תמחור המנות לחברים זול מדי ואינו משקף את העלות עליה החלטנו בזמן תכנון ההפרטה ( 100% מהחומר + 30% מהעבודה וההוצאות הנלוות ). תכנון זה היה אמור הביא לממוצע  עלות של 17 ₪ לארוחת בוקר + צהריים.

לדעתי,  חברים האוכלים בחדר האוכל לא מתקרבים לממוצע זה בפועל, ועליית המחיר המוצעת של 10% נמוכה מדי .

ההקצבות לחברים לעומת הנ"ל אמנם נחשבות להוצאה בגין מזון, אבל בשביל כל אחד מאתנו, מהוות חלק מהתקציב הכולל, והגדלתו  לפחות משרתת טובת כל אחד מאתנו.

בתכנית ההפרטה לה הייתי שותף ותחשיביה נמצאים אצלי, תכננו כי עלות הסבסוד החודשי כנ"ל תעמוד על 50,000 עד 60,000 ₪ לחודש.

אז מה עושים?

התייעלות מידית נדרשת בעבודה: לפחות 15,000 ₪ בחודש  + הגדלת מחיר המנות לחברים ב 15% - 20% כ 20,000 ₪ לחודש  + עדכון המחיר לשכירים שכבר בוצע, יביאו אותנו  קרוב ליעד הנ"ל ויאפשרו להקטין, או לייתר בכלל, את ההפחתה הנדרשת בתקציב לחברים.

ועוד הערה בשולי הדברים ושולי תקציב החברים: הצעת הקטנת השי לחג לחברים ב 100 א"ש כפי שפורסם בהצעת תקציב הקהילה. החיסכון כנראה נדרש, אולם נזקו כאן רב מתועלתו.

הסכום:  200, 250 או 300 שקלים שחבר מקבל, אינם משמעותיים לעצמם,  הסמליות  בקבלת מתנה, חשובה.

לכן אם רוצים להפחית 100,000 ₪ מכספי החברים, נקטין ב 1% את התקציב הכולל ונקבל את החיסכון הנדרש פלוס מינוס. ניתן לעצמנו שי לחג כרגיל ואולי מעט יותר אפילו, ובא לציון גואל.

יפתח רונן.

מופיע בעלון:
תגובות לדף