משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת קב' גבע נערכה ביום ג' 3.3.2015

סדר היום:

1.      הסכם הסדרת מבנה התחייבויות וערבויות של גבע ותאגידיה מול בנק לאומי.

הוצג ע"י אלי מזרחי – גזבר, יהודה בכר – יו"ר כלכלי.

אושר בהצבעה באסיפה.

2.      הצגת מועמדים כנציגי ציבור במזכירות:

ריצארד אברהם, מורן שבילי-רז, יוחאי רז (קדנציה שנייה),

יאיר עמית (קדנציה שלישית נדרש רוב של 60%).

הנושא מועבר למשאל – יום שישי ה- 20.3.15.

3.      עדכון הסדר נסיעות לביקור הורים/בנים בחו"ל במימון הקבוצה

הנושא מועבר למשאל. יום שישי ה – 20.3.15

שבת שלום, צלילה

**************************

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף