ביקור יו"ר בנק לאומי בגבע

ביקור יו"ר בנק לאומי ופמלייתו בגבע

אנשי הבנק בחרו את גבע כמשק חשוב ומייצג, הצגנו את גבע ותאגידיה ונכלל בוסיור בבקרה.

התרכזנו בנושא התפתחות העתיד התעסוקתי/ כלכלי של המשק כחברה רב גילית שרוצה להמשיך להתקיים ולהתפתח.

מבחינתם ומבחינתנו .הבקור היה מוצלח.

 

 


 


 

הצילומים דני פלג


מופיע בעלון:
תגובות לדף