הבהרות לקראת הצבעה על תקנון גבע - אלי גורן, רחלי וייס

לקראת ההצבעה על תקנון גבע

נשארו שני סעיפים שלא הגענו בהם להסכמה.

1.      הצבעה בקלפי לתיקון תקנון ולקבלת חברים.

הצעת הצוות: בכל הצבעה ראשונה ושנייה צריכים להשתתף מינימום  75 אחוז ממספר החברים.

ובהצבעה שלישית יתקבלו חברים וישתנה התקנון בכל מספר משתתפים כאשר לקבלת חברים דרוש 2/3 ממספר המצביעים בעד ותיקון  75 אחוז בעד.

הצעתנו שבהצבעה שלישית ישתתפו מינימום חצי ממספר החברים (כרגע 150) ולא בכל מספר.

ואם אין מינימום של חצי ממספר החברים שמשתתפים בהצבעה אי-אפשר לקבל חבר או לתקן תקנון.

2.      בגבע ישנה החלטה שצריכות לעבור שנתיים באם התקבלה החלטה עד אשר יביאוה לדיון שני.

הצוות מציע שצריכה לעבור רק שנה אחת.

אנחנו מציעים להשאיר את החלטת גבע שעל אותו נושא שבו התקבלה החלטה, יעברו לפחות שנתיים עד שידונו בו שנית.

ברמת-יוחנן החליטו על שלוש שנים.

אלי גורן

***********

הבהרה בנוגע להצעת אלי ורחלי- לתקנון

ההצעה של אלי ושלי באה להבטיח שלא בכל מספר של חברים יתקבל מועמד לחברות, או\ וישונה התקנון. בקשנו להוסיף שלפחות מחצית מחברי גבע יצביעו בעד כדי שההצבעה תתקבל. זה היה מעוגן בתקנון שלנו ויש צורך להמשיך להבטיח זאת.

גם לחובבי ההן וגם לחובבי הלוא, גם לשיתופיים וגם למתחדשים. חשוב ששני סעיפים אלו- של קבלה לחברות בגבע והפיכה לשותפים לנו ושל שנוי התקנון, שנועד לשמור על הטווית  זכותנו והתנהלותנו התקינה- יהיה רוב של מחצית מחברי גבע לפחות.

אם אין רוב של לפחות  מחצית מחברי גבע- עדיף שהמועמד לא יתקבל או התקנה בתקנון לא תשונה. זה נכון יותר, מוסרי יותר ועוזר לניהול תקין.

קיימת חוות דעת בידי הצוות ובידי של עו"ד כרמית דורון ( האחראית על התקנון הקיים), התומכת בעמדתנו. ציטוט מדבריה" כל שנוי שבכוונתכם לערוך בסעיף זה של שנוי התקנון מחייב כי:הרוב יהיה כזה שיבטיח השתתפות רחבה של חברי הקבוץ בהצבעה. משמעות הדברים הינה כי יהיה מקום לקבוע כי מספר המשתתפים בהצבעה לא יפחת מרוב מחברי הקבוץ".

רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף