משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

א.אסיפת קב' גבע. נערכה ביום ב' 9/2/15

סדר היום כלל:

1.      הצגת תקציב הקהילה , 2015 

   הציג את התקציב מנהל הקהילה איציק מור.

2.      הצעות המזכירות להתייעלות במערך הקהילתי.

3.      מערך ההשקעות.

1. לנושא התקציב בכללותו הצעת  יאיר עמית לקיצוץ רוחבי של 5% בכל תקציבי הקהילה.(לעומת הצעת המזכירות של התייעלות / קיצוץ בתחומים מסויימים בלבד) ההצעה תובא לקלפי

2. בנושא התייעלות

*   מול הצעת המזכירות להקצות 2X50 כשי לחג לחברים מוצע לבטל את השי לחג בשנה זו. 

הנושא יובא לקלפי

*  מול הצעת המזכירות לבטל החזר כרטיסי אוטובוס מוצע להשאיר בתוקף החזר כרטיסי אוטובוס.    הנושא יובא לקלפי

*  המזכירות מציעה ייקור מנת מזון ב 10%

הצעת ההפרטה כללה בתוך יום הכלכלה 30% מעלויות ענף המזון בגין הוצאות תפעול (עבודה אנרגיה ותחזוקת מבנה).

בפועל בטעות נכללו רק 20% מהוצאות התפעול ביום הכלכלה.

היִיקור מעדכן את המחיר לפי ההחלטה שהתקבלה.

* המזכירות מציעה לבטל תשלום מס חברות במפלגה, ששולם עבור החבר ע"י גבע.     

 הנושא יובא לקלפי.

3.    השקעות

  המסגרת המאושרת 2,729,000 ₪

כל סכום שיחסך, יועבר להשקעות שעיקרן בינוי.

הצעות חברים להשקעות

   *   בניית ממ"ד לבית הילדים סך 100,000 ₪)   אינו בתכנית המוצעת.)ׂׂ

   *  השקעה בשיפור מגרש המשחקים ליד המזכירות סך 50,000 ₪

   *  הקצאת סך 250,000 ₪ לענף הרכב מול הצעת המזכירות להקצות 150,000

ההצעות יובאו לקלפי.

יש לזכור הצעות שאינן בתוכנית, באות במקום הצעות הקיימות בתכנית.

*******

חשוב לציין את התעניינות הציבור בנושאי התקציב. באסיפה נכחו כ-40 חברים.

*******

ב. מישיבות המזכירות

1. בישיבת במזכירות(10/2/15) הועלתה הצעה לשכירת מכשיר כספומט למשיכת מזומנים, כשירות לחברים. המכשיר יותקן בפינת הכניסה לח-א, באיזור הטלפון. לחברים ולאנשי חוץ יתאפשר למשוך מזומנים בכרטיסי אשראי. בכל שעה ובכל יום.

בקופת הבית תמשיך רחל בשירותה המסור באופן שוטף.

- עלות חודשית לשכירת המכשיר כ-1000 ₪ לחודש.

- עמלת פעולת משיכת מזומנים, 1.3₪  המחירים כוללים מע"מ

 -  בנוסף יש כ-700 ₪ עלויות התקנה (חד פעמי)

- עלות פעולת משיכת מזומנים לחבר 2.5 ₪.

המזכירות אישרה את ההצעה

והיה ובמהלך הזמן נראה שמספר משיכות הכספים מצומצם ביחס לעלות שכירת המכשיר, נוכל לבטל את ההשכרה.

2. דווח לחברי המזכירות: השבוע נערך דיון בבית המשפט המחוזי בנושא תביעתו של מיכה קארו כנגד קבוצת גבע בגין חיוב כספי שהוטל עליו, על פי תקנון העבודה, בשל אי עבודה. (יתרה שלילית בימי חופשה).

3. רשות הבינוי מציעה את חגית גוריון ויוחאי לימור כנציגי ציבור ברשות, להשלמת הקווֹרום הנדרש.               תימסר הודעה באסיפה.

4.                 מחסום בכביש החוצה את שכונת יפה נוף . הועלה בפני המזכירות נושא מיקום המחסום. יערך בירור  מקיף לטיפול נקודתי במחסום זה.

שבת שלום

  צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף