דף 2153

דף מספר 2152 כ"ד בשבט תשע"ה 13 בפברואר 2015

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוחל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הואדי

הואדי הסמוך לחדרי

זורם מכוח הטבע

בימי הגשמים.

בשאר ימות השנה

מוטל הוא יבש וסדוק

אך לא נואש מלהמתין

לשובם של העננים.

               דני גפן

מופיע בעלון:
תגובות לדף