משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

ישיבת המזכירות נערכה ביום ג' 20.1.2015.

סדר היום כלל הצגה של תקציב קהילה 2015 ותוכנית השקעות 2015.

בישיבה נכחו בעלי תפקיד ומנהלי היחידות בקהילה וכן חברים שהביעו רצון להצטרף לדיונים.

כל הפרטים, כולל הצעות של המזכירות ושל חברים, יפורסמו לקראת האסיפה שתדון בנושא.

יש לזכור שבמבנה הארגוני החדש הקהילה מופרדת מהעסקים, נקייה מחובות.

לקהילה יש תקציב סגור שאין לחרוג ממנו. עם זאת ניתן להעביר כספים בתוך הקהילה על פי סדרי עדיפויות הנקבעים, בסופו של דבר, ע"י הציבור.

קביעת סדרי עדיפויות, דורשת הליך דיונים מעמיק שעדיין לא התנסינו בו ואנו עושים זאת כעת.

שבת שלום, צלילה לקס

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף