זווית ראיה - נחמן רז

הבחירוֹת המקדימוֹת ותנועת העבודה

אתמול התקיימוּ הבחירות המקדימות (פריימריס) במפלגת העבודה.

ישנה תחושת רווחה מסוימת בקרב חברים והיא נובעת, כנראה, מן העובדה שבחירות אלה עברוּ בשקט,יחסי . התרגלנוּ כבר שנים לא מעטוֹת כי כל מערכת-בחירות, הן פנימיות בקרב אחת המפלגות, או בין המפלגוֹת עצמן, כרוכה בכל מיני מעשים קשים מצד המשתתפים המתחרים או מצד יריבים פוליטיים, בתוֹך המפלגוֹת עצמן או בין המפלגות לבין יריבותיהן. הורגלנוּ לצערנוּ, כי תמיד ישנן התערבויות של בתי-משפט כלפי חלק מהמשתתפים ולא פעם גם מסתיים הדבר במשפטים ובהטלת עונשים כספיים לרגל זיופים ושאר מעשים קשים שהופכים את רצון המצביעים לאפס. ורבים נמנעים מלהצביע.  תופעות אלה גרמוּ לירידה קשה בהתייחסות הציבור לבחירות עצמן שהפכוּ לתופעה של רמאוּת מאורגנת, כמו כן השאירו משקעי איבה בין חלק מהנאבקים וזה משפיע לרעה על כל המערכת הפוליטית והציבורית. "כולם מושחתים"!! יתר על כן מתרחש ערעור מתמיד ומתמשך על עצם השיטה הדמוֹקרטית של בחירות. אנשים פשוט בזים לכל הטקס הזה, גובר אי-האימון בפוליטיקאים ופורשים הצידה.

ומה אז? צומחים ועולים הגרועים שבכולם ומנהלים שלטון קלוֹקל.

לא כן הפעם. אפילו מצד מפלגות יריבות, כמעט ולא נשמעו דברי ביקורת על תקינות הבחירות. כמובן חלק ציפו לכל מיני שיבושים כמעט לא קרו.

ועתה, נחיה ונראה. מה יהיה תוצאות הבחירות במפלגות האחרות ומה יהיו פניה של המדינה אחריהן.

נקוה שהשלב הראשון הזה – יהיה סימן לעתיד: ליזמויות, להגינות, ולהעזה! חברתית ומדינית!

ולדני פלג המסור והמתמיד המשך לפעול כך


מופיע בעלון:
תגובות לדף