הארות שוליים - רחלי וייס

הארות שוליים

*- ישיבות מזכירות או אסיפות המתקיימות בבוקר או בצהרים אינן מאפשרות לעובדי חוץ לקחת חלק בהם.

* - היווסדות התאגידים בשנה זו אינה סיבה להימנעות מהשוואה לשנים קודמות. גם בשנים קודמות היו הוצאות, הכנסות והשקעות. חוסר ההשוואה מפריעה לנו ללמוד על מגמות: שיפור או החמרה. רק מתוך הרצף ניתן לאמוד מה קורה באמת. גם ההצגה של הצפי בלבד לשנת 2015 בדף השבועי בלי סיכום של  שנת 2014 והמגמות שהסתמנו בה- מקשה על החברים לראות את התמונה.

*- הקהילה נדרשת כתמיד לצמצום בהוצאותיה ובצדק.החינוך, הבריאות וכ'ו נדרשים לעבור בדק בית. האם אין עודף בתקני העבודה, האם לא ניתן לצמצם כוח עבודה שכיר? מה עם ההוצאות הנלוות, ניתן לצמצם, לייעל? אותם צעדים נדרשים בתאגידים השונים. האם גם שם נבדקים תקנים של עבודה? האם גם שם יש חתירה לצמצום כוח אדם שכיר ? האם כל ההוצאות הנלוות כגון רכבים, וכ'ו נבדקות גם שם? – רצוי שאנו כחברה נקבל מידע על זה. יש לזה חשיבות כלכלית וציבורית. המסר, כולנו שותפים להתייעלות ולצמצומים.

*- החיפוש מראש וההכנה לכניסה לתפקיד של אנשי ציבור מרכזיים הוא מבורך. האם מש"א מחפשת באופן אקטיבי מתוך חברי גבע מועמדים לתפקידים מרכזיים  שהיום עושים אותם שכירים בעלות לא מבוטלת?  היום ישנה הזדמנות לחנוך מקרב חברי גבע אנשים צעירים עם יכולות לתפקידים החשובים של ניהול קהילה, ניהול משאבי אנוש ועוד. העבודה לצד אנשי המקצוע שעובדים היום יכולה להכין את העתודה הניהולית שלנו. אם זה נעשה, נרצה להיות מיודעים על כך.                                                

רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף