מהנעשה בבקרה - יפתח רונן


ינואר 2015

ברצוני להביא לידיעת החברים דיווח כללי על הנעשה בבקרה.

לפני ימים מספר, הסתיימו 12 חודשים מלאים של פעילות בשנת 2014, בידינו נתוני מכירות ל 12 חודשים ונתוני פעילות כוללת ל 11 חודשים.

הנתונים המצטברים מצביעים על התאוששות במכירות בחודשים האחרונים של שנת 2014, כך שסיימנו את השנה בהיקף מכירות גדול מעט מהתחזית אותה חזינו באמצע השנה. מכירות אלו, נמוכות עדיין מתקציב 2014 בכ 5%, אך בהחלט מובילות אותנו לתוך 2015 בתחושה חיובית.

מועצת המנהלים של בקרה, דנה בשבוע לפני האחרון בדצמבר 2014 ואישרה את תקציב בקרה לשנת 2015.

התקציב לשנת 2015 כולל מספר יעדים עיקריים:

א.     הגדלה משמעותית של המכירות בהתבסס על השנויים בהיערכותנו בשוק המקומי והרחבת פעילותנו בשווקי חו"ל, בדגש על פעילות חברת הבת בארצות הברית, לאחר רכישת השליטה המלאה בה.

ב.     שימור הפרמטרים התפעוליים הקיימים ( מבחינת יעילות ) ושיפורם בהיבטי איכות ועיתוי אספקות, גם תוך גידול הפעילות. כך נוכל לנצל את המכירות הנוספות, לשיפור רווחיות.

ג.      האצת הפיתוח והוספת מוצרים חדשים לסל מוצרי בקרה.

ד.     היערכות פיזית חדשה בהתבסס על הרחבת שטח המפעל על ידי שיפוץ מבנה שקדיה והעברת מחלקת מתקנים ( פרופילים ) אליו:

ההנהלות השונות בבקרה ובגבע, אישרו לנו לבצע שיפוץ כולל של מבנה שקדיה לשעבר ולצרפו למכלול המבנים המשרתים את בקרה, מטרות המהלך :

1.   הרחבת שטח המפעל תוך שימוש בנכס קיים של גבע אשר אינו מנוצל כלל כיום, מחלקת הפרופילים שתעבור לשטח החדש הנה מחלקה הדורשת נפח ושטח רב כולל פעילויות שכיום אין להן מקום במבנה הקיים ( חיתוך של חומרים נלווים – עץ פרספקס וכיו"ב לשימוש במתקנים הנבנים שם ) במבנה שקדיה תהיה תוספת של 15% בקירוב לשטח המחלקה, ויכולת פעילות משופרת.

2.   פינוי המחסנים הישנים והעברת המלאי היקר המאוחסן בהם, למחסן משופר, נגיש, נשלט היטב ויעיל – במחסן המשמש כיום את מחלקת הפרופילים.

3.   ניצול השטח שיתווסף לטובת ארגון מחדש של מחלקות ההרכבה בצורה מיטבית לייעול ושיפור הפעילות בהן.

דברים טובים בבקרה...

ביולי השנה,  עדכנו את חישוב עלות עבודת החברים בבקרה והתאמנו אותה לעלות אלטרנטיבית, בחציון השני העברנו לגבע   בגין עבודת חברי גבע בבקרה, סכום גדול ב29%בממוצע חודשי, מול ממוצע החציון הראשון של  2014 .

כמו כן, בחודשים האחרונים אנו ממשיכים להיות במאזן הגירה חיובי : יותר חברים חברות ובנים מצטרפים לבקרה – מול אלו היוצאים.

משך כל חודשי הסתיו והחורף נערי השכבה מבצעים גיוסים לסיוע בחלק ממחלקות ההרכבה – הנערים והנערות מגיעים מדי יום כמעט, יושבים שכם אל שכם עם עובדי בקרה הקבועים והפכו להיות מרכיב קבוע ואהוב, במאמץ הייצור הכולל. לפני שבועיים הוצאנו את כל הנערים והנערות  לארוחת בורגרים בעפולה, שם ציינו את תרומתם לייצור בחודשים האחרונים של השנה.

תודה לצוות המלווה כולל את רז ברוד, גיל ארצי, בועז ענבר ישי מרץ' ומוחמד סאלח.

לסיכום : שנת 2015 שאך התחילה, מהווה מבחינתי שנת מבחן ומפנה : מבחן לאפקטיביות של הצעדים שנקטנו ויכולתנו לממש דרכם את הפוטנציאל הטמון ביכולות בקרה גבע.

שנה זו מהווה שנה ראשונה של תכנית אסטרטגית אשר אמורה להביא את בקרה תוך חמש שנים להיות: חברה צומחת , רווחית יותר, מגוונת יותר ומבוססת על מספר שווקים בחו"ל, בנוסף על הבסיס האיתן בשוק המקומי.

הצלחתנו להרחיב את מחזור המכירות  על פי התכנון כבר השנה,תיתן לנו את עמדת הזינוק למימוש התכנית הרב שנתית כנ"ל.

יפתח רונן.

מופיע בעלון:
תגובות לדף