משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

א.    אסיפת חברי קב' גבע נערכה ביום ג' 13.1.2015.

באסיפה אושר תקציב 2015 של האחזקות. אסיפת חברי קב' גבע היא אסיפת הבעלים של תאגוד האחזקות.

יש להזכיר שהתקציב נידון לפרטי בהנהלות התאגידים,כל תאגיד ותחומו.

 אחר-כך נערך דיון כולל בוועד ההנהלה של האחזקות ומשם הועבר לאישור אסיפת גבע.

תוכנית מפורטת של תקציב הקהילה 2015 נידונה כעת במספר ישיבות במזכירות ותובא לדיון באסיפה.

שבת שלום, צלילה לקס

 

אך איפה, איפה הם הימים ההם...

מופיע בעלון:
תגובות לדף