מש"א - אלון קרל

משולחן משאבי-אנוש

והפעם בסימן שנה אזרחית, חדשה! 2015, הודעה וקריאה לציבור להגשת מועמדות

למספר תפקידים.

הגשת מועמדות לנציגי ציבור במזכירות קבוצת גבע.

בחודש פברואר – 2015 יסיימו קדנציה ותפקיד שלושה (3) חברי מזכירות, יוחאי רז, יאיר עמית, צקי גפן. הודעה זו הינה פתיחה למכרז וקריאה לציבור להגיש מועמדות לתפקיד נציגי ציבור למזכירות.

המעוניינים בתפקיד המוצע מתבקשים לפנות למשאבי-אנוש, או לצלילה.

קדנציה של נציגי ציבור הינה שלוש (3) שנים.

הבחירה לתפקיד, ברוב רגיל בקלפי.

הנציגים נדרשים לעמוד במחויבות של הופעה לישיבות, אחת לשבוע. (ימי שלישי ב- 08:00)

הנציגים נדרשים לשמירה על דיסקרטיות כלל הנושאים הנידונים במזכירות.

הבעת דעה חופשית ושמירה על מקצועיות וניטרליות.

רצון להשפיע ולקדם את ענייני הקבוצה.

יוחאי רז ויאיר עמית מעוניינים להמשיך לקדנציה נוספת ויועמדו לבחירה בקלפי.

רצוי שיובאו לבחירה בקלפי מספר גדול מ – 3, כך שבמידה וחבר מזכירות פורש, מכל סיבה, ייכנס הבא ברשימה, שעבר קלפי.

מזכיר\ת קבוצת גבע

לידיעה ושיקול המעוניינים! בסוף שנת 2015 תסתיים הקדנציה של מזכירת הקבוצה, צלילה לקס. על מנת לבצע חילופי תפקיד באופן מסודר ובחפיפה מאורגנת וכניסה לתפקיד מורכב וחשוב זה ולאפשר למחליף\ה התארגנות אישית ומקצועית (ביצוע קורס מזכירים או דומה) בחרתי לפרסם ולפנות לציבור ולציבור המעוניינים בפרט, כבר בזמן זה. במידה וימצא חבר מתאים לתפקיד, הכוונה להביא לבחירה ולהתחיל בשילוב של המחליף\ה עוד בשנה זו. לברורים, שאלות ועוד, ניתן לפנות למש"א.

מרכזת ועדת אבלות – חדש!

בהמשך לסיום התפקיד של יעל זיו ופניות לציבור, יעל ברקין נאותה להתנדב ולקחת על עצמה את האחריות ולרכז את ועדת אבלות.

נאחל ליעל שלא תהיה לה פעילות רבה בתפקיד וטיפול מסור ואוהד בעת קרות אירוע מצער.

אבקש מחברים להיות קשובים באם יגיעו פניות לעזור, כשיידרשו לכך.

כנס הסברה ורישום לקורסים, בחינם!

תזכורת לגבי יום חמישי 29.01.15 שעה 18:00 במקום המועדון לחבר. ייערך כנס הסברה ורישום לקורסים המופיעים ב 'ברושור' שחולק בתאי הדואר של החברים. למעוניינים ללמוד על האפשרויות הנוספות והרבות ללימודים ובחינם, ניתן להיכנס לאתר – מעגלים בתעסוקה,  www.magalim.org.il

פרטים נוספים ונענה לשאלות, בכנס בקיבוץ, כאמור לעיל

סף שבוע נעים וחמים ושבוע טוב לאחריו

אלון קרל

מופיע בעלון:
תגובות לדף